Propaganda

Propaganda is een communicatie- en manipulatiemethode die werd ontworpen door Joseph Goebbels, minister van voorlichting en propaganda in Nazi-Duitsland.1

Het doel van propaganda is om emotie te genereren bij de massa. Keuzes of acties worden gevoed door de emotie. Als propaganda wordt gecombineerd met censuur wordt de informatie die nodig is om zelfstandig te kunnen nadenken achtergehouden, waardoor de emotie nog meer gaat bepalen.

 

De media – propaganda & censuur.

“Geef me de media en ik heb het volk” – Joseph Goebbels

 

Voorlichting over vaccineren – propaganda & censuur

“Als je een leugen vaak genoeg herhaald, gaan de mensen hem geloven en je gaat hem zelf ook geloven.” – Joseph Goebbels

“Vaccins zijn veilig – dit is bewezen.” Het wordt zo vaak herhaald dat veel CB-artsen het zelf geloven. Maar vaccinatieschade is een feit.

I. Het internet wemelt van de verhalen van ouders, wiens kinderen enkele uren na toediening van vaccins zijn overleden of weggezakt in ernstige chronische aandoeningen.

II. Wereldwijd zijn overheden niet in staat dit bewijs te overleggen. Zelfs niet via de Wet op Openbaarheid van Bestuur.

III. De WHO geeft achter gesloten deuren toe dat de wetenschappelijke onderbouwing van het wereldwijde vaccinatiebeleid “ontoereikend” is.

 

 

 

 

“Propaganda werkt het beste als degenen die gemanipuleerd worden er zeker van zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen” – Joseph Goebbels

Nudging (of nudgen) is een in 2008 voor het eerste beschreven gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen.2

Nudging is een door psychologen binnen de marketingsector bedacht begrip, dat in de voorlichting over vaccins veelvuldig wordt toegepast om mensen over te halen. (“Als je het niet doet, en je kind wordt ziek dan vergeef je het jezelf nooit.”)

Nudging is een subtiel duwtje in de goede richting, zonder hierbij vrijheden in te perken of verplichtingen op te leggen. Door burgers op beslissende momenten een psychologische prikkel te geven, kan gedrag gestuurd worden. Nudging wordt niet onderbouwd met transparante wetenschap of volledige cijfers. Het is manipulatie in een nieuw jasje.

 

 

 

 

“Dit is het geheim van propaganda: degenen die overgehaald moeten worden, moeten worden ondergedompeld in de ideeën die worden gepropageerd, zonder dat ze in de gaten hebben dat ze erin ondergedompeld worden.” – Joseph Goebbels

De introductie van een vaccin gaat per definitie gepaard met een mediacampagne. Deze campagne overspoelt de mensen met het idee dat de betreffende ziekte – waar nu een vaccin voor is – heel gevaarlijk is. De volledige cijfers ontbreken, maar de oplossing ligt klaar, en angst doet mensen in de rij staan voor het nieuwe vaccin.

Een voorbeeld is de mediacampagne voor meningokokken W voor 14-jarigen in het najaar 2018.

In een aantal weken van intense mediacampagnes en voor het eerst ook ‘voorlichting’ op scholen,  en op de doelgroep afgestemde informatie met een ‘eigen’ website (deelditnietmetjevrienden.nl) werden 14-jarigen overtuigd van het idee dat men W een dodelijke ziekte is die snel stijgt.

Propaganda hoeft niet waar te zijn, het doel van propaganda is het gewenste gedrag te krijgen. De mediacampagne was succesvol: 86% van de 14-jarigen liet zich vaccineren.3

 

 

 

“Een leugen die je één keer verteld blijf een leugen, maar een leugen die je 1000 keer vertelt wordt de waarheid.”Joseph Goebbels 

Het gevaar van men W werd schromelijk overdreven, maar er was een nieuw vaccin dat in het RVP opgenomen was (men ACWY). Het doel van de propaganda was de acceptatie van het vaccin te bewerkstelligen.

De stijging van het aantal men W. patiënten tussen 2015 en 2018

 

 

Weergegeven in percentages is lastig te interpreteren voor de bevolking.3 

 

Hieronder staat de bovenstaande informatie weergegeven in aantallen per leeftijdsgroep.

 

 

In een periode van 3 jaar (2015-2018) zijn er in de leeftijdsgroep van 14-24 jaar (op een paar miljoen jong volwassenen) per jaar 3 personen overleden aan Men W.

In totaal zijn er (op een bevolking van 17.000.000 mensen) 9 mensen per jaar overleden aan meningokokken-W. Het ‘gevaar’ van men W. is propaganda.

 

 

 

“Propaganda moet het doelwit voor misplaatste agressie specificeren” – Joseph Goebbels

Ook hier hebben de media flink aan meegedaan. Bewuste, goed geïnformeerde ouders die vragen hebben over (de veiligheid van) vaccins,  of kritiek hebben op het vaccinatiebeleid worden weggezet als antivaxxers. Ze zijn het doelwit van belediging, onbegrip en stigmatisering in de media.

Het creëren van verdeeldheid: provaxxers en antivaxxers, leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Veiligheid. Voor zowel antivaxxers als provaxxers zou de vraag of vaccineren veilig is voorop dienen te staan. De media hadden de aandacht moeten richten op het gemeenschappelijk belang, en dat is het opzetten van wetenschappelijk onderzoek dat dit kan bewijzen.

Maar dat is kennelijk niet de bedoeling. De financiële belangen van het RVP gaan kennelijk voor. Propaganda dient de aandacht af te leiden. Verdeeldheid werkt de agenda van verplichting in de hand.

 

 

 

“Denk over de media als een grote piano waar de overheid op kan spelen.” – Joseph Goebbels

De media zijn het instrument voor propaganda. Een vrije pers bestaat niet, helaas.

2018: De Vlaamse uitgevers de Persgroep en het Mediahuis hebben ruim 85 procent van de Nederlandse dagbladen in handen. Deze positie konden ze bereiken door staatssteun van de Belgische overheid. Jaarlijks levert die ze een voordeel van 32 miljoen op.4

2017: Bijna alle betaalde Nederlandse kranten – 80 procent – zijn in handen van twee Belgische bedrijven: Mediahuis en De Persgroep.5

 

 

 

“Het is het absolute recht van de staat om de publieke opinie te bepalen en vorm te geven.” – Joseph Goebbels

De overheid gedraagt zich zo, maar zij heeft niet het recht om zich zo te gedragen. Integendeel. Ouders hebben recht op ‘Informed Consent’!

Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn CB-artsen verplicht om ontvangers van een medische handeling voor te lichten over de “te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt”.6 Dit gebeurt in de praktijk niet. Op elke bijsluiter staan lijsten met gerapporteerde bijwerkingen, maar ouders worden niet gewezen op de risico van vaccins vóórdat het vaccin wordt toegediend (als ouders er dan nog mee instemmen).

 

 

 

“De essentie van propaganda is om mensen met hun hele wezen te winnen voor een idee, zodat ze er uiteindelijk volledig in ten onder gaan en nooit meer aan kunnen ontsnappen.” – Joseph Goebbels

Propaganda overlaadt mensen met informatie die ze in de ‘juiste’ emotionele staat brengt –angst voor ziekte – om de ‘juiste’ beslissing te maken: een vaccin gaan halen.

De informatie die die mensen nodig hebben om kritisch na te kunnen denken – data over het gebrek aan noodzaak, data over het gebrek aan veiligheid – wordt gecensureerd.

Het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op angst en onwetendheid. En de meeste mensen – vooral artsen – realiseren zich niet wat ze allemaal niet weten.

 

 

 

 

“Het is niet nodig dat propaganda intellectuele inhoud heeft.” – Joseph Goebbels

Het gaat er niet om dat mensen worden gestimuleerd om na te denken, mee te denken, om samen verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid.

 

 

 

“De massa heeft iets nodig dat hen de opwinding van horror (iets afschuwelijks) geeft.” – Joseph Goebbels

Het zit kennelijk in onze menselijke aard. We reageren wel uit angst, maar liever niet uit verantwoordelijkheid.

 

 

 

“Wie in staat is om de straat (de massa) te veroveren, is in staat om op een dag de staat te veroveren, want elke vorm van machtspolitiek en elke staat die wordt bestuurd door een dictatuur heeft zijn wortels in de massa.” Joseph Goebbels

De grens tussen een democratie en een (medische) dictatuur is een heel dun lijntje. Onder het mom van veiligheid worden vrijheden afgenomen, rechten geschaad, en de economie ten gronde gericht. Een bange bevolking is de basis voor een dictatuur.

 

 

 

“We zullen ons doel bereiken, als we de macht hebben te lachen over het vernietigen van wat heilig voor ons was; onze tradities, ons onderwijs, en menselijke affectie,” – Joseph Goebbels

We mogen geen (bevrijdings)feesten meer vieren; het onderwijs van onze kinderen en studenten wordt verstoord, en we moeten “wennen” aan een 1,5 meter maatschappij vanwege een virus (en een gesmeerde propagandamachine).

Maar er is er geen transparantie over de wetenschap die zou moeten kunnen aantonen dat het “nieuwe normaal” enig effect heeft, behalve dan de bevolking in de “juiste” staat te houden om het (verplichte) vaccin erdoor te krijgen.

Wie is de lachende derde? De farmaceutische industrie. En mogelijk gaat het nog verder dan dat.

 

 

Denk mee, denk na, informeer uzelf.

 

 

 

 

Bronnen:

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nudging
  3. https://www.rivm.nl/meningokokken/toename-meningokokkenziekte-serogroep-w-sinds-oktober-2015
  4. https://www.ftm.nl/artikelen/duopolie-journalistiek-belgische-staat
  5. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/persfusies/
  6. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-09-19#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5

 

Share This