Controle Verkiezingen.nl – de eerste uitslagen zijn binnen

door | 17 mrt 2023 | COVID-19 ziekte, Kabinet Rutte III - IV

Nederland is klaar met de politiek van Mark Rutte. Al meer dan 10 jaar zit ons land in de greep van een man die steeds vaker wordt omschreven als een psychopaat; een chronische leugenaar zonder geweten.[1,2,3] Hij is niet de enige geesteszieke in Den Haag en de destructieve gevolgen van hun irrationele beslissingen beginnen steeds sterker voelbaar te worden voor steeds meer Nederlanders. Op 16 maart ging Nederland naar de Stembus voor de Provinciale Staten verkiezingen. ‘Stem ze weg’ was de leuze. Helaas blijkt dat niet zo simpel. Er gaat niets veranderen en we zullen andere wegen moeten zien te vinden om ons land te redden van de ondergang. Vijf voorbeelden van wat er zoal misgaat met een verkiezingsproces:
 
 
• Er wordt gerommeld, waarschijnlijk gefraudeerd, met de resultaten

Uiteraard doen de politici die er wat aan zou moeten doen alsof hun neus bloed. Maar de software om de stemmen te tellen is kennelijk gemakkelijk te hacken. Wat tips voor de speurder:

– Het is mogelijk om stemmen te hacken: https://twitter.com/kakvrijdenhaag/status/1613317215205335040
– Hoe stemmen worden gecontroleerd kan plotseling worden veranderd: https://twitter.com/Kees71234/status/1625755181018234881, en
https://twitter.com/Kees71234/status/1625755933216317440
– De kiesraad is er al zes jaar van op de hoogte dat verkiezingssoftware kwetsbaar is: https://fvd.nl/nieuws/ollongren-liet-verkiezingssoftware-onderzoeken-door-anti-fvd-d66er
– Ollongren liet verkiezingssoftware “onderzoeken” door anti-FVD-haatzaaiende D66’er: https://fvd.nl/nieuws/ollongren-liet-verkiezingssoftware-onderzoeken-door-anti-fvd-d66er
 
Kortom, misschien begint de grote leugen die Den Haag is al bij de stembus.
 
 
De organisaties ‘Police for Freedom’, ‘Voor Waarheid’, ‘Ik de Burger’ en ‘Samen voor Nederland’ hebben samen een onafhankelijke controle op de verkiezingen opgezet. Daartoe is de website Controle-verkiezingen.nl in het leven geroepen.4

Voor de eerste keer is er op een structurele manier door 1500 burgers, die zich daarvoor bij Controle-verkiezingen hadden aangemeld, gebruik gemaakt van ons recht om de verkiezingsuitslagen te controleren. De eerste bevindingen werden op 16 maart naar buiten gebracht:

Politie verwijdert waarnemers. Onder dwang foto’s van proces-verbaal verwijderd.
“Bij het team controle-verkiezingen.nl zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen van grove onregelmatigheden. Waarnemers werden extreem beperkt in hun rechten. Zo kwamen meldingen binnen, dat controleurs geen foto’s mochten maken, weigerden voorzitters onrechtmatigheden op te nemen in het proces-verbaal en één waarnemer heeft onder dwang foto’s van het proces-verbaal van haar telefoon moeten verwijderen. Drie controleurs van 59, 65 en 70 in Rotterdam zijn zelfs door handhavers onheus bejegend en door de politie verwijderd. Daarnaast zijn in verschillende bureaus niet-vergrendelde stembussen geconstateerd.
 
Controle-verkiezingen.nl heeft tijdens het telproces van de Provinciale Staten verkiezingen bijna 1.500 mensen gemobiliseerd, die toezien op het correct verloop van het telproces. In ca. 15% van de stembureaus waren controleurs aanwezig. De helpdesk is gisteravond overstelpt met meldingen van waarnemers, die ernstig gehinderd werden in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Volgens de Kieswet en publicaties van de Rijksoverheid staan de controleurs echter volledig in hun recht.”
– Controle verkiezingen.nl

 
• De mensen nemen niet de moeite om zich goed te informeren. Kinderen van 18 jaar die op de VVD stemmen…omdat? vraagt de journalist… “Euh, weet ik niet”… ze geen flauw benul hebben van politiek! Ze beseffen niet wat er op het spel staat, laat staan hoe het smerige spel wordt gespeeld.
 
Een aanrader om goed te snappen wat de echte plannen zijn van onze regering – niet alleen met de boeren, maar daarna met de burgers – is het interview van Jordan Peterson met Eva Vlaardingenbroek en Michael Yon.
 
En onze Tisjeboy Jay laat in een paar minuten zien hoe wordt getracht om het verzet van de boeren te breken door ze uit te putten en een wortel voor te houden. De vlag dient nog steeds ondersteboven te hangen!
 

 
 
De media doen hun uiterste best om de boeren negatief te framen. En de politici om de mensen de hoop te geven dat het nu anders gaat worden.
 
• De mensen realiseren zich niet dat ‘Kieswijzers’ mooie boodschappen geven maar wat politici zeggen en doen niet hetzelfde is. Ze zouden geïnformeerd moeten worden met “Motiewijzers”, om een inschatting te kunnen maken van wat ze kunnen verwachten van een partij. Dit geldt overigens ook voor universitair geschoolde mensen. Het criterium om goed geïnformeerd te zijn is niet intelligentie, maar de bereidheid om op zoek te gaan naar ongecensureerde informatie. De Andere Krant is bijvoorbeeld een goede bron van feitelijke informatie. Partijen die zich in de verkiezingstijd profileren als zijnde een alternatief voor Kabinet Rutte zijn de trouwe supporters ervan, zo blijkt uit hun stembedrag bij ingediende moties: 5

“In verkiezingstijd benadrukken oppositiepartijen graag dat zij een ander soort beleid voorstaan dan de regeringspartijen de afgelopen jaren hebben laten zien. Hun stemgedrag toont echter iets anders. Dit is met name zichtbaar bij oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en Volt. Deze partijen hebben tijdens het vierde kabinet Rutte, dus vanaf 10 januari 2022, vrijwel alle wetsvoorstellen, moties en amendementen van de grootste regeringspartij VVD gesteund. Een motie is een uitspraak waarin de regering wordt aangespoord om iets te doen of te laten. Een amendement is een wijziging van een wetsvoorstel.
 
PvdA, GroenLinks en Volt ondersteunden respectievelijk 95, 94 en 94 procent van de wetsvoorstellen van de regeringspartij van premier Mark Rutte. Het stemgedrag van deze partijen is niet veel anders als het gaat om moties en amendementen van de VVD. 92 procent daarvan werd gesteund door PvdA en GroenLinks. Alleen bij Volt en BBB was de steun hiervoor nog groter, respectievelijk 96 en 95 procent.”
– De Andere Krant

 

 

 

 
• De mensen beseffen niet dat de media in Nederland uitgesproken bevooroordeeld zijn. Wie elke dag naar het acht uur-journaal kijkt is net zo slecht geïnformeerd als iemand die helemaal niet naar het nieuws kijkt. De staatsmedia brainwashen de mensen met propaganda en censureren de feitelijke waarheid.

Thierry Baudet wordt systematisch gedemoniseerd in de reguliere media, desondanks staan onder de filmpjes van FvD op YouTube honderden ‘Likes’, trekken ze op ledenvergaderingen en bijeenkomsten duizenden enthousiaste mensen, is het FvD met 60.000 leden de grootste ledenpartij en blijkt uit de moties dat ze systematisch echte oppositie voert en het systeem wil veranderen. Het onderstaande fragment komt uit de eerste reactie van Baudet op de overwinning van Caroline van der Plas:6

“Felicitaties zijn hoe dan ook op hun plek voor de overduidelijke winnaar, BBB. Met volop support vanuit de pers heeft Caroline van der Plas de wind in de zeilen gekregen en een onwaarschijnlijk aantal zetels bemachtigd.
 
Dat is indrukwekkend – maar ook zorgwekkend. Want haar partij ondersteunt op alle wezenlijke punten de lijn van het kartel. BBB is immers voorstander van de energietransitie, steunt de uitkoop van boeren, support de EU, de oorlog in Oekraïne en de woke-regenboogakkoorden.
 
Indien de kiezer een sterke behoefte zou hebben aan verandering zal die er met deze uitslag niet komen. De komende jaren zullen we méér klimaatbeleid krijgen – méér windmolens, méér zonne-akkers en de kosten van het leven zullen blijven stijgen. We gaan méer escalatiepolitiek zien richting Rusland. Méér transgender-propaganda richting kinderen. De verdringing van de boeren zal doorgaan (misschien een beetje trager, of met een betere uitkoopsom, maar de richting van het beleid blijft eender). Ook het uitzichtloze europroject zal voortgaan, de pensioenen zullen verder verdampen, de sluipende machtsoverdracht naar Brussel gaat gewoon door.”

Nederland is nog steeds niet klaar voor verandering?
 
 
• Mensen realiseren zich niet dat marketing voor een groot deel hun mening bepaalt. In het geval van de BBB is er een nieuw dieptepunt bereikt. In de Volkskrant verscheen een opmerkelijke column van Bert Wagendorp getiteld: ‘Hoe een slim communicatiebureau de macht greep in Nederland’.6 Hij legt uit hoe dit kan:

“Het full-service communicatiebureau ReMarkAble uit Deventer boekte woensdag het grootste succes uit de 27-jarige historie van het bedrijf met de spectaculaire politieke machtsovername door de BoerBurgerBeweging in de verkiezingen voor de Provinciale Staten, een coup die in de Nederlandse politieke geschiedenis niet eerder is vertoond.
 
Op 27 juli 2018 begon het allemaal, meldt ReMarkAble op de eigen website. Toen maakte het bureau kennis met Caroline van der Plas, tot dat moment een onbekende landbouwjournalist met een Twitteraccount: tien punten voor de afdeling scouting. Henk Vermeer, een ex-partner in ReMarkAble, inmiddels ambtelijk secretaris van de BBB in Den Haag, schreef bij zijn afscheid in alle openheid over het plan van ReMarkAble om ‘via BBB-politiek als middel in te zetten en zo de stem van en voor het platteland te gaan vormen’.
 
Veel politieke partijen maken gebruik van marketingbureaus en zijn opgericht als belangenbehartiger van het een of ander, maar vermoedelijk is BBB de eerste partij die uit zo’n bureau is voortgekomen. ReMarkAble-oprichter Wim Groot Koerkamp was de eerste secretaris van BBB, Vermeer de eerste penningmeester. ReMarkAble zette kennis en mensen in voor de verspreiding van de BBB-boodschap, de selectie van kandidaten voor de Provinciale Staten en de communicatie.
 
Overigens heeft bureau noch partij daar ooit geheimzinnig over gedaan. Lange tijd waren ReMarkAble en BBB zelfs op hetzelfde adres gevestigd. Sinds enige tijd zijn ze ‘om misverstanden te voorkomen’ formeel uit elkaar getrokken – BBB is volgens ReMarkAble nu gewoon een betalende klant.
 
Toen Caroline van der Plas in 2021 werd gekozen in de Tweede Kamer en met een trekker het Binnenhof kwam opdenderen – goeie marketingactie – was het ook voor het bureau en zijn geesteskind een grote verrassing dat het was gelukt. Vanaf dag één bleek dat ReMarkAble met Van der Plas een politiek talent in huis had; ze nam onmiddellijk plaats achter de interruptiemicrofoon en was daar niet meer weg te slaan. Van der Plas was meteen groter dan een eenmansfractie, ze sprak duidelijke taal en zette zich succesvol af tegen de Haagse politieke elite, gehaat in Noord, Oost en Zuid. Ze kwam authentiek over, een onweerstaanbare kwaliteit voor de Nederlandse kiezer. Camera’s waren gek op haar – als er ooit een politicus groot is gemaakt in talkshows en andere studio’s, is zij het.
 
ReMarkAble steekt de trots op het succes van het bureau niet onder stoelen of banken: ze streven naar ‘meer omzet, meer werkplezier en een beter rendement’ voor de klanten, ‘een werkwijze waarvan bijvoorbeeld ook BBB kan meepraten: niets is onmogelijk.’ Dat klopt, zelfs het onmogelijke is mogelijk, zoals met een pas drie jaar oude partij Nederland platwalsen.
 
Van der Plas wil gaan meebesturen, ze verklaarde zelfs te willen meewerken aan het realiseren van de stikstofdoelen – alleen op een andere manier dan Den Haag voor ogen heeft. Ze heeft twee problemen: ze moet haar achterban tevreden houden en kan daardoor niet te veel compromissen sluiten. Daarnaast zit ze met het beeld van BBB als hulpje van de agro-industrie. Dat ontkennen zal niet meevallen – een aantal van die bedrijven zit ook in de portfolio van ReMarkAble/BBB.
 
Maar de belangrijkste conclusie is toch dat communicatiebureaus een politieke partij kunnen oprichten als onderdeel van de marketingmix.”
– Volkskrant

 
 

Het afbraakbeleid

“In feite heeft Nederland gisteren definitief gestemd op de afbraak van de verzorgingsstaat. Mensen hebben gestemd tegen hun eigen portemonnee”, zegt Ab Flipse in Ongehoord Nederland TV.7

 
Mark Rutte lacht de zoveelste bedreiging op zijn beleid weg. Hij lijkt onaantastbaar te zijn, want hij wordt beschermd door “het grote geld” voor wie hij kennelijk nog steeds een bruikbare pion is. Dit is zijn reactie op de uitslagen van de verkiezingen:7

“Er verandert niet onmiddellijk iets. Ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren omdat er partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dan zullen we moeten zien of dat met elkaar lukt, maar ik denk dat dat kan, want het zijn allemaal verantwoordelijke mensen.” – Mark Rutte

 
Tja – dat hebben we gezien de afgelopen 10 jaar.
 

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij’
 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This