Eerste Kamer debatteert over pandemiewet – weinig hoop voor de democratie?

door | 17 mei 2023 | COVID-19 ziekte, Ernst Kuipers, Pandemiewet, Rechten

Terwijl de meeste mensen geen flauw benul hebben van de politieke coup die er op dit moment wordt gepleegd is een handjevol mensen dag en nacht bezig om nog iets van een democratie overeind te houden in Nederland.

Op maandag en dinsdag behandelde de Eerste Kamer de wijziging van de Wpg, ook wel de pandemiewet genoemd. De permanente pandemiewet zou het kabinet – als verlengstuk van de niet democratisch verkozen WHO – een mandaat van ongekende proporties verschaffen; een wapenarsenaal om met een kanon op een mug te kunnen schieten. De minister krijgt hiermee namelijk toegang tot een ‘gereedschapskist’ waarmee álle draconische, disproportionele maatregelen, die we kennen uit de coronaperiode, op elk gewenst moment kunnen worden ingevoerd – zonder tussenkomst van de Tweede Kamer.1

De mensen die het debat in de Eerste Kamer via een livestream volgden moesten beschikken over stalen zenuwen.2 Het is duidelijk dat de pandemiewet er doorheen gedrukt moet worden en een enkel hoogtepunt van dit debat werd overschaduwd door de vele dieptepunten. De verontwaardiging op Twitter is groot. Hieronder volgt een impressie van een steeds dieper wordende kloof tussen de politiek en de bevolking.
 
 

Eerste Kamer debat Wpg

 
U kunt het debat nog terugkijken maar u bent gewaarschuwd: voor veel mensen was het niet om aan te zien. De Eerste Kamerleden worden waarschijnlijk voornamelijk geïnformeerd door lobbyisten en de leden van de Denktank. Een organisatie waarvan we nu door informatie verkregen uit WOB-verzoeken weten dat haar hoofdtaak was om belangrijke informatie bij de bevolking weg te houden.3,4,5
 
Op de maandag konden Eerste Kamerleden hun visie geven op de wet met interrupties van collega’s. Direct bij de start heeft Alexander van Hattem een ordevoorstel gedaan. De Eerste Kamerleden hadden namelijk pas de vrijdagmiddag voor het debat op maandag de antwoorden op Kamervragen gekregen, en deze bevatten voor velen nieuwe feiten. Het hele debat moet uitgesteld worden, vond van Hattem. Er was niet genoeg tijd geweest om de beantwoording op vragen in een document van 120 pagina’s fatsoenlijk te bestuderen, een ‘position paper’ over de grondrechten was niet binnengekomen, en de BBB had vrijdag nog een brief gestuurd waarin ze wees op hun belang in de Eerste Kamer na de verkiezingswinst. “Ik vind dit genoeg reden om de kamer het verzoek te doen het debat vandaag niet door te laten gaan, uit te stellen en in ieder geval tot na de kamerwisseling aan te houden”, betoogde hij.6

Er werd besloten om een hoofdelijke stemming te doen over het wel of niet uitstellen van dit debat en dit bracht aan het licht hoe weinig motivatie een flink aantal politici konden opbrengen. Ze bleken alleen maar even gekomen te zijn om hun presentie te tekenen, om daarna gelijk weer te vertrekken en waren dus niet aanwezig om te stemmen.19,20
 
 

Gemankeerd debat

 
Het vond doorgang. Maar kan een debat wat opleveren als de mensen die eraan deelnemen niet in staat zijn om op een integere en kundige manier over het onderwerp te debatteren?

• Het kennisniveau van het overgrote deel van de politici schiet tekort.

Een senator bijvoorbeeld die zegt dat de PCR-test niet voor andere ziektes dan Covid-19 gebruikt kan worden zou gelijk zijn stemrecht ontnomen moeten worden!
 
• Het probleem wordt verlegd

Er is een tijd geweest dat dikke mensen de IC blokkeerden, de sportschool dicht was en de McDonald’s open. Het is geen wonder dat de bevolking zelf onderzoek ging doen en uitkwam bij datafraude, PCR-fraude, en vaccinfraude. Met name de emo-troefkaart die telkens wordt getrokken over het gevaar of het aantal overledenen is tenenkrommend. Is het probleem wel een virus? De helderziende blik van de Kamerleden die het nu al hebben over de volgende pandemie roept vragen op. De vogelgriep, de apenpokken, de hondengriep. Er wordt ook in dit debat opvallend vaak gesproken over zoönose (ziektes die door dieren op mensen worden overgebracht). Kunnen we verwachten dat minister Kuipers beperkende maatregelen zal treffen rond contact met dieren zoals kippen, varkens, en huisdieren? Waarom wordt de Lablek-theorie totaal genegeerd? Zelfs Robert Redfield, voormalig directeur van de Amerikaanse CDC7 vindt dit een plausibele hypothese, maar nooit spreekt de Eerste of Tweede Kamer over een verbod op gain-of-function onderzoek – het gevaarlijker maken van virussen in laboratoria – wat neerkomt op het ontwikkelen van bio-wapens waar ook Nederland aan meedoet.
 
• Het probleem wordt gedramatiseerd

Het verhaal van Reina de Bruin (VVD) over de begin periode komt niet overeen met wat burgers hebben opgemerkt. Hieronder eerst een filmfragment van het dramatische verhaal van de Bruin, dan een filmpje dat dit totaal tegenspreekt en de reacties van de mensen op Twitter die bevestigen dat het inderdaad niet klopt wat zij zegt. Er staan meerdere van dit soort voorbeelden op Twitter. Een aantal van de Tweede Kamerleden zit zo vast in het narratief, dat dit de werkelijkheid vertroebelt.
 


 
De reacties op het filmpje:

“Ik zag dit vanavond en zei precies hetzelfde. Newo was daar ook, heeft zelfs de boel op beeld gezet. Er was geen kip! Zo was ik eind maart 2020 in het Isala Zwolle op de spoedeisende hulp. Artsen moesten uit bed gebeld worden, er was alleen een beveiliger aanwezig.”8

“Er werd constant gelogen, de ziekenuizen zouden ‘vol’ liggen, maar als ik keek op het Coronadashboard van bijvoorbeeld het Meander in Amersfoort dan lag er nauwelijks iemand door Corona. Er zijn daar ook slechts 12 IC bedden en de Corona afdeling had er 8. Ja dan zit je snel vol.”9

“Tijdens de 1e golf waren er triagetenten bij de ziekenhuizen, 16 april2020 werd de laatste (Uden) alweer afgebroken. De noodziekenhuizen in MECC en Ahoy zijn nooit gebruikt. Buiten Brabant was er niet veel aan de hand in de ziekenhuizen.”10,11

“Met eigen ogen gezien. De wekenlange afschaling van afdelingen in het Meander Amersfoort, tot zeker 16 maart 2020. Afdelingen leeg, IC leeg. Maar er werden wel tenten geplaatst voor de beeldvorming. Ongelooflijk, Nederland is bedrogen!”12

“Ben meteen vanaf maart 2020 ziekenhuizen en begraafplaatsen in/rond Amsterdam paar keer week langs gegaan om te kijken. Niks geks eigenlijk daar. Ambulances komen hier bij mij ‘over de brug’, garage is vlakbij. Niks bijzonders. Begin 2021 werd dat anders. En toen opeens weer niet, maar na enig opletten zag/hoorde ik dat ze wel reden maar zonder al sirene aan te zetten. Dit alles bewijst niets maar geeft wel te denken.” 13

 
We kunnen nog wel even doorgaan. Maar het lijkt wel of de stem van het volk de politiek niet bereikt. Hebben ze geen Twitter?
 
Arts Jona Walk stelt:

“Wat me tijdens de tweede helft van het Eerste Kamer debat over de Wpg het meeste opvalt is de enorme afstand die sommige Kamerleden lijken te hebben tot delen van de bevolking met andere opvattingen dan zij.”14

Een Kamerlid dat absoluut niet kan begrijpen dat een 80-jarige vrouw liever een risico op Covid-19 neemt omringd door haar familie, dan eenzaam in isolatie gaat. En die dit gedrag dan ook als kwaadaardig ziet. Wat is daar mis mee? Of een Kamerlid dat beweert dat de modellen van het RIVM vooral niet goed voorspelden omdat de bevolking niet gehoorzaam genoeg de maatregelen opvolgden. Daar is wel wat mis mee. Er is namelijk allang gebleken dat de modellen niet klopten!

Het is doorgedrongen bij de Kamerleden dat de bevolking boos is en tracht de politici te bereiken om ze tot andere gedachten te brengen, maar waarschijnlijk niet dat hun kennis te kort schiet. Een groot deel van de bevolking weet veel meer over de zaken waarover deze politici moeten besluiten dan zijzelf. En dat die worden genegeerd en gecensureerd is natuurlijk zeer kwalijk.
 
 

Ernst Kuipers

 
Degene die de meeste macht zal krijgen, de Minister van VWS lijkt ook het meest geraffineerd te zijn in het bewerken van de Kamerleden. Kuipers lijkt vooral de boodschappenjongen te zijn van machtige instituten zoals de WHO. Hij weet dat er een Pandemieverdrag en aanpassingen aan de Internationale gezondheidsregelingen (IHR) op tilt zijn, en dat die vervolgens weer geïncorporeerd dienen te worden in volgende versies van de pandemiewet.

Maar hij wil niet weten wat de data over het aantal cycli van de PCR-testen te vertellen heeft, terwijl hij in de wet de opdracht heeft om de maatregelen naar proportionaliteit in te zetten. Een doorn in het oog van instanties als de biomedische rekenkamer, die de data niet krijgt. Deze informatie over het aantal cycli waarmee de PCR-test wordt gedraaid is cruciaal in verband met het aantal vals positieven die je kunt “opwekken” door hiermee te sjoemelen – nog afgezien van het feit dat de test überhaupt niet ontworpen is voor het stellen van een diagnose kun je er dus ook nog mee frauderen. Hoe kan de minister van Volksgezondheid straks de ernst van de volgende pandemie in kaart brengen? En misschien nog veel belangrijker: waarom weigert hij tot op de dag van vandaag transparant te zijn?

De reden dat het vertrouwen van de bevolking tot beneden het vriespunt is gedaald is dat het voor steeds meer mensen duidelijk is dat we worden bedrogen. Zelfs Kuipers moest vorig jaar toegeven dat de effecten van de maatregelen niet te meten waren.15 En dus kunnen we het nut niet vaststellen, terwijl de schade ervan voor een aanzienlijk deel van de bevolking zo groot was dat hun bedrijf of gezondheid het niet hebben overleefd. Dat een wetsvoorstel met dergelijke maatregelen nu toch in de Eerste Kamer wordt behandeld en hetzelfde scenario naar alle waarschijnlijk in de nabije toekomst op elk willekeurig moment – zelfs bij een dreiging van de volksgezondheid over de bevolking kan worden afgeroepen is krankzinnig. Er is nog steeds geen rapport van het onderzoek waaruit blijkt wat de maatregelen en de vaccins daadwerkelijk opgeleverd hebben aan gezondheidswinst.
 

Kuipers draait zich in vreemde bochten bij vragen over het omzeilen van een open wetenschappelijke discussie en over de reden dat wetenschappers jaren moeten wachten op antwoorden op WOB-verzoeken die wettelijk gezien binnen een termijn van 6 weken beantwoord dienen te worden. Hoe komt hij weg met een soort van: ja we hebben ons aan de wet te houden (alleen we doen het gewoon niet)?21
 
De reactie onder het bovenstaande fragment uit het debat op Twitter is veelzeggend:

“Dus met communicatie wil de minister van VWS draagvlak creëren? Werkte tijdens corona niet en zal bij een toekomstige pandemie ook niet werken. Ik vermoed dat de gehele wet een andere agenda dient.”16

De bevolking vertrouwt het niet meer. Hij bevestigt zonder blikken of blozen dat hij elke maatregel die hij zou willen gebruiken kan invoeren, en dat de nieuwe wet de regering de bevoegdheid geeft om allerhande maatregelen door te voeren die vroeger niet in de wet publieke gezondheid stonden. De mensen die waarschuwden voor de Carte Blanche van de nieuwe pandemiewet werden weggezet als angstzaaiers, maar dat blijkt nu dus terecht.17,18
 
 

De zorgstaat beperkt de burgerrechten

 
De politiek is in feite de vijand geworden van het volk. We worden zo geweldig beschermd dat we geen vrijheid en geen rechten meer overhouden. Bravo.

Gelukkig beginnen de berichten uit de alternatieve media een heel klein beetje door te druppelen in een land waar de media besloten hebben hun kop in het zand te steken. We mogen hopen dat de bewustwording sneller gaat dan de implementatie van deze wet bij de volgende pandemie.
 

 
Bronnen:

1. https://www.youtube.com/watch?v=aOvxfrQy1yg
2. https://www.youtube.com/watch?v=AOTPIfL5qBA&t=4s
3. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-1-achtergrond
4. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-2-de-organisatie
5. https://bomenenbos.substack.com/p/desinformatie-deel-3-het-arsenaal
6. https://www.eerstekamer.nl/debat_gemist_video?id=vm33x80zo1vo&autostart=1
7. https://twitter.com/WappieSebastian/status/1633944518314655745
8. https://twitter.com/annstrikje/status/1658229432962756608
9. https://twitter.com/TruthRaider2/status/1658231901428015114
10. https://twitter.com/The_realist_31/status/1658338458950041600
11. https://www.trouw.nl/zorg/niemand-weet-wie-de-ongebruikte-corona-ziekenhuizen-in-ahoy-en-mecc-moet-betalen~b80284ac/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
12. https://twitter.com/Momootjem2/status/1658459069517033473
13. https://twitter.com/CarolineVonhoff/status/1658263040305889282
14. https://twitter.com/JonaWalk/status/1658221081491120128
15. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5339302/kuipers-weerspreekt-ovv-effect-losse-regels-moeilijk-te-meten
16. https://twitter.com/BramJanssens93/status/1658499710884118543
17. https://twitter.com/edkloosterhuis/status/1658459065553395713
18. https://twitter.com/IsDatEchtZo5/status/1658383630844981249
19. https://twitter.com/Kees71234/status/1658353803098193920
20. https://twitter.com/aartjanstrijker/status/1658229506665070593
21. https://twitter.com/hendrikotten3/status/1658475245395914753
 

 
Over de auteur: Dor Frankema is moeder van twee, inmiddels volwassen ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsenen wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This