Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen

door | 25 jul 2017 | BMR-vaccin, Farmaceutische industrie, Internationale politiek

 

Demonstratie in Italie•  11 Juli: Torino • 12 Juli: Trasta (GE), Cuneo • 13 Juli: Genova, Firenze • 14 Juli: Matera, Cesenatico, Pescara, Varese • 15 Juli: Assisi, Pordenone, Novara • 16 Juli: Lecco, Salerno, Intra • 17 Juli: Borgnano di Cormons, Follonica, Brescia, Cicagna • 18 Juli: Roma, Ravenna, Empoli • 19 Juli: Modena, Saluzzo, Florence • 20 Juli: Marina di Massa, Lucca • 21 Juli: Vicenza • 22 Juli: Milano, Rome • 23 Juli: Como • 24 Juli: Roma • 25 Juli: Prato • 26 Juli: Castano Primo (MI), Lavagna • 27 Juli: Florence • 28 Juli: Pavia, Bolzano • 29 Juli: Trieste(1)

De lijst is lang en de aantallen zijn groot. Er wordt al weken bijna elke dag gedemonstreerd tegen de beslissing om 12 vaccins te verplichten. Het gaat de Italianen niet alleen om vaccins, het gaat de Italianen om het behoud van keuzevrijheid. En om het tegengaan van corruptie.

Het onderstaande filmpje geeft een impressie.

Waarom zijn de Italianen boos op GSK (GlaxoSmithKline)?

In 2015 heeft farma-gigant GlaxoSmithKline besloten om meer dan 1 miljard euro te investeren in Italië. Omdat – in de woorden van Daniele Finocchiaro, directeur van GlaxoSmithKline Italia: ‘.. ze op zoek zijn naar groeimogelijkheden.’(2)Maar de laatste jaren groeit de kennis over bijwerkingen van vaccins zeer snel. En daarmee daalt de bereidheid van ouders om deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller voor de farmaceutische industrie, die haar investering graag wil terugverdienen.

Eén ziekte is aanleiding om 12 vaccins te verplichten.

Is het toeval dat de uitbraak van 1 ziekte aangegrepen wordt om 12 vaccins verplicht te stellen kort nadat de producent van een groot aantal van die 12 vaccins 1 miljard euro heeft geïnvesteerd?

Op 19-05-2017 bericht het NOS-journaal dat: ‘De Italiaanse regering het inenten van kinderen tegen twaalf besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld heeft.(3)

Er worden jaarlijks gemiddeld 500.000 kinderen geboren in Italië. Minder dan 2500 kinderen hebben de mazelen gekregen. Dat is 0,5% van 500.000. Als we ervan uitgaan dat 1 op de duizend van de kinderen die de ziekte krijgt eraan overlijdt, was het risico om te overlijden aan complicaties van de mazelen in de ‘epidemie’ in 2017: 0,0005%. Waar hebben we het eigenlijk over? De kans is zo klein… Het is niet eens gebeurd, en toch is het ‘gevaar’ van de mazelen de aanleiding om geweest om vaccins tegen 12 ziektes te verplichten.(4)

Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?

Ongevaccineerde kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een hoge boete. (3) Recidivisten kunnen zelfs in de gevangenis komen.(5)En het allerergste: zij kunnen aangemeld worden bij de kinderbescherming en uit de ouderlijke macht ontzegd worden.

Geen wonder dat de Italianen de straat opgaan om hun woede kenbaar te maken. Deze beslissing gaat in tegen de meest elementaire grondwettelijke vrijheden, waaronder de vrijheid om zelf te bepalen van welke medische handeling we gebruik willen maken, en de vrijheid om zelf te bepalen wat er met ons lichaam gebeurt.(6)

onaantastbaar lichaam

Artikel 11: Ontastbaarheid lichaam

In internationaal overeenkomende wetsartikelen staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam beschreven. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. In de praktijk wordt er weinig tot geen informatie gegeven over wat we er precies wordt ingespoten en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

De media zwijgt

Een grimmige en tegelijkertijd bizarre situatie. Er is geen sprake van een “plotseling-groot-gevaar”, maar wel van een groeiend bewustzijn over de schaduwkanten van vaccineren. En de media hebben kennelijk de kant van het bedrijfsleven gekozen. Alle grote kranten, radio, – en tv-stations hebben uitgebreid aandacht besteed aan het informeren van de burger over  de verplichting en de straf die staat op het overtreden van de wet. Maar ze zwijgen in alle talen over de miljoenen ouders die nu al wekenlang bijna dagelijks de straat op gaan in Italië. Letterlijk. Ook in het buitenland worden de demonstrerende ouders totaal genegeerd in de media. Uiteraard roept dit de vraag op in hoeverre deze media nog gezien kunnen worden als onafhankelijke en betrouwbare bronnen van informatie. Als zelfs demonstraties bij de tv-studio’s van RAI (Radiotelevisione Italiana) niet geresulteerd hebben in enige media aandacht, wie gelooft er dan nog in objectieve journalistiek?

Vaxxed

In het bovenstaande filmpje over de demonstraties in Italië komen ook de film ‘Vaxxed’ en de Engelse arts Andy Wakefield voorbij. (0.25) De Italiaanse burgers zijn ook boos over het feit dat deze film door de media geboycot wordt en over de nog steeds voortdurende negatieve informatie omtrent Andrew Wakefield.

De film Vaxxed gaat niet over ouders of artsen die waarschuwen voor de gevaren van vaccins. Maar over een hooggeplaatste wetenschapper van het Amerikaanse CDC (Centres of disease Control) – een toonaangevend instituut wat betreft het wereldwijde vaccinatiebeleid – die bekent dat hij en zijn team gefraudeerd hebben. De verhoogde kans op autisme bij gevaccineerde kinderen is al decennia lang bekend. Men weet het. Maar in plaats van de ouders hierover te informeren wordt er getracht om het onderzoek dat de burger aan het denken zal zetten over de risico’s van vaccineren uit beeld te houden.

Wat we niet mogen weten over Wakefield

De meeste mensen zijn er niet van op de hoogte dat de ‘Wakefield-studie’, waaruit naar voren kwam dat vaccins (en met name het BMR-vaccin) autisme kunnen veroorzaken, het resultaat van een team was.

Dokter Andrew Wakefield was wel de ‘senior wetenschappelijk onderzoeker’ van het onderzoek, maar slechts één van de drie voornaamste auteurs. Er waren 10 medeauteurs en de studie was het eindproduct van een groep hoogopgeleide en gerenommeerde wetenschappers, die allemaal de resultaten van het onderzoek onderschreven. Wie waren al die andere mensen?

* John Walker-Smith, FRCP (medeauteur) * Simon Harry Burch, MD (medeauteur) * A. Anthony, MB (medeauteur) * J. Linnell, PhD (medeauteur) * D.M. Casson, MRCP (medeauteur) * M. Malik, MRCP (medeauteur) * M. Berelowitz, FRCPsych (medeauteur) * A.P. Dhillon, MRCPath (medeauteur) * M.A. Thomson, FRCP (medeauteur) * P. Harvey, FRCP (medeauteur) * A. Valentine, FRCR (medeauteur) * S.E. Davies, MRCPath (medeauteur)

Het is dus niet iets dat zomaar door één persoon gedaan. Dus waarom horen we alleen over Andy Wakefield? Waarom is hij de zondebok? Nadat het stuk in ‘The Lancet’ was gepubliceerd, werd hij in het openbaar gevraagd of hij verder gebruik van het BMR-vaccin (mazelen, de bof, rodehond) nog zou aanraden. Dr. Wakefield antwoordde dat hij dat niet zou doen, maar dat hij het gebruik van het enkelvoudige dosis mazelen vaccin (dus niet de gecombineerde versie) daarvoor in plaats zou aanraden.

De ‘familie’ GSK

Dit antwoord maakte hem onmiddellijk tot prooi van het reusachtige farmaceutische bedrijf ‘SmithKline Beecham’ (nu ‘GlaxoSmithKline’), die het BMR-vaccin in het Verenigd Koninkrijk produceerde en verkocht. Mediagigant Rupert Murdoch (eigenaar van de roddelkrant: ‘The Sunday Times of London’) en zijn familie hadden op dat moment een financieel belang in GSK. Eén van de zonen van Ruppert Murdoch, James, zat zelfs in de raad van bestuur. (6)

De redacteur van ‘The Sunday Times’ was Paul Nuki, de zoon van prof. George Nuki. Deze laatste was belast met het verlenen van vaccinlicenties (toestemming om het vaccin op de markt te brengen) in het Verenigd Koninkrijk – in de tijd dat het BMR-vaccin eind jaren tachtig geïntroduceerd werd in Engeland. (7)Voor de mensen die zich verdiept hebben in het hele drama rond de persoon Wakefield is duidelijk dat hij het mikpunt is geworden van een lastercampagne. Het onderzoek van Wakefield, en zijn conclusie dat het beter was om vaccins gescheiden te geven, was de eerste keer in de geschiedenis dat ouders er bij stil stonden dat een mogelijke bijwerking van het vaccin – autisme – vele malen erger is dan de ziektes die het vaccins zou moeten voorkomen. Het was de eerste keer dat de vaccinatiegraad daalde. En dus heeft de familie GSK er alles aan gedaan om dit te verbloemen.

Journalisten, tv-commentatoren, artsen, verpleegkundigen, volksgezondheidsambtenaren, wetgevers, enz. hebben jarenlang de mantra van de ‘ontkrachte studie’ van de ‘dokter die de zaak bedriegt’ geloofd en herhaald. Maar de hoeveelheden mensen die in Italië op de been zijn, laten zien dat de burger het spel van Big Farma doorziet, en zich er met hand en tand tegen verzet. Moge datgene wat er in Italië gebeurt de ogen van de rest van Europa openen.

Tenslotte deze youtube van een ex-medewerkster van een groot farmaceutisch bedrijf. Volgens haar is vaccineren voor winst, niet voor gezondheid – Brandy Vaughan

Bronnen

  1. Europian Forum for Vaccine vigilance www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe/u/20875747?utm_medium=email&utm_source=106382&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HqhqoRDf19jCz1JWYsrdYtZrSe%2bSL3x7r2fiAAaGXp6ryVR2s2FEiSEqyYcZytOC&j=106382&sfmc_sub=244299754&l=32_HTML&u=21124004&mid=7259882&jb=23
  2. www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-11-06/glaxo-132757.php?uuid=ACth9lUB
  3. nos.nl/artikel/2174034-italie-verplicht-inentingen-voor-twaalf-besmettelijke-ziekten.html
  4. Op dit moment lijkt het erop dat het aantal verplichte vaccins teruggebracht zal worden naar 10 in plaats van 12.
  5. freedomeurope.net/en/
  6. www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnblu821m2
  7. Callous Disregard: Autism and Vaccines: The Truth Behind a Tragedy ~ Andrew J. Wakefield

Over de auteurs:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This