Facebook is de nieuwe krant? Een overzicht van de situatie in Italië – gedeeld op de tijdlijn van Valeria Rampana

door | 12 okt 2017 | BMR-vaccin, Media, Politiek

“Onder het meest befaamde verspreidde nepnieuws dat verspreid is door de Minister van Volksgezondheid Lorenzin in persoon, is er datgene waarin gesteld werd dat er in 2014 meer dan 200 sterfgevallen door mazelen waren in het Verenigd Koninkrijk: we hebben het nagetrokken. Er was er niet een.”

Demonstratie in ItalieIn oktober 2014 werd Italië door voormalige president van de VS, Barack Obama en de World Health Organisation aangewezen als wereldwijde leider van vaccinatiestrategie voor de daaropvolgende vijf jaar. Ranieri Guerra, een van de raadsleden van GSK Foundation stond hierin schouder aan schouder met Beatrice Lorenzin namens het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid.
Sindsdien heeft de Italiaanse regering niets gedaan. Ze hebben geen tijd genomen voor een grondige discussie in het Parlement, het analyseren van data, niets van dat soort. Het enige dat erg opvallend was in de afgelopen drie jaar was een toenemende hysterie over mazelen in Italië, perfect gedirigeerd door de media. Deze ziekte, altijd gezien als een milde kinderziekte die meestal in een week doorlopen werd zonder problemen, werd ineens een belangrijke vijand.

Elke uitbraak was meteen belangrijk nieuws op televisie en in kranten, en verschillende personen (met onduidelijke achtergronden) uit het medische veld werden plotsklaps beroemdheden. Op hetzelfde moment werd er in de media met geen woord gesproken over de mogelijke schade berokkend door vaccins: gedurende deze maanden hebben we de tijd genomen om na te gaan wat er door de nationale televisiezenders in Italië werd uitgezonden tot en met 2013, en we vonden genoeg programma’s waarin werd uitgelegd dat vaccins nuttig kunnen zijn maar ook risico’s met zich meebrengen: niets revolutionairs. Ze deden gewoon hun werk, namelijk zaken onderzoeken, zoals het hoort te zijn. Op dit moment lijkt dat ondenkbaar.

Het resultaat van deze constante stroom van herhaalde informatie in de media, waarop ook gehamerd werd door artsen met nauwe banden met de overheid en de AIFA (het Italiaanse agentschap voor toezicht op geneesmiddelen), is dat mensen werden overgehaald te denken dat vaccinatie tegen mazelen essentieel is voor de gezondheid van onze kinderen.
Het is duidelijk dat niemand de afgelopen jaren het feit heeft benoemd dat het BMR vaccin, welke in Italië geleverd wordt door GSK, niet 100% effectief is. Er is nooit gezegd dat minstens 15% van de populatie geen immuunrespons op het vaccin heeft en dat kinderen geïnjecteerd met BMR mazelen of bof kunnen krijgen van het vaccin. Er zijn veel onderzoeken naar geweest en PubMed staat vol met artikelen over het onderwerp,maar niemand is dapper genoeg om dat te zeggen.

Dit alles heeft de weg geplaveid voor wat er gebeurd is op 19 mei 2017: de regering (in de persoon van Beatrice Lorenzin – en weer met ondersteuning van Ranieri Guerra van de GSK Foundation) kwam plotseling met een Ordonnans (welke volgens onze Grondwet alleen toegepast mag worden in noodsituaties – neem in acht dat op dezelfde dag onze premier Paolo Gentiloni verkondigde dat we NIET in een noodsituatie verkeren met betrekking tot mazelen of enige andere ziekte).

Dit Ordonnans stelde dat alle kinderen van 0 tot 16 jaar oud 12 vaccinaties moesten ontvangen. De vaccins waren verplicht voor kinderen van 0-6 om toegang te krijgen tot peuter/kleuterscholen, en de oudere kinderen van 6-16 die niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn konden naar school maar hun ouders moesten een boete betalen van tot 7.500 euro (per jaar, per kind). Het gold voor privé scholen en openbare scholen .
Dit betekent dat als je rijk bent je de vaccinaties kan vermijden (en andere mensen mag besmetten?).

Wat erger is is dat het oorspronkelijke Ordonnans stelde dat onze ouderlijke macht tijdelijk opgeheven kon worden en de kinderen bij ons konden worden weggehaald om gevaccineerd te worden; daarnaast zouden we voor de rechter moeten verschijnen.
De 12 vaccinaties waren (ik zeg waren omdat 2 daarvan in de afgelopen dagen plotseling aanbevolen werden in plaats van verplicht, dus blijkbaar ineens niet meer zo’n dringende noodzaak hadden…) haemophilus influenzae B, difterie, tetanus,polio, hepatitis B, kinkhoest, mazelen, bof, rode hond, waterpokken, meningokokken B en C.
Niemand is gevrijwaard: tenzij kinderen bewezen allergisch zijn voor minstens een component van een vaccin moeten zij de prik halen, ongeacht bijwerkingen die ze in het verleden gehad hebben (zoals stuipen, epilepsie, neurologische schade, ernstige dermatitis,Guillaine-Barre syndroom, lupus, doofheid,cardiomyopathie – welke overigens allemaal genoemd worden als mogelijke bijwerkingen in de bijsluiters van de vaccins).
Verbazingwekkend was dat zodra de ouders van ongevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en van kinderen die ernstige bijwerkingen of schade hadden ondervonden van vaccins vragen begonnen te stellen, het snel duidelijk begon te worden dat de regering niet de tijd had genomen om de werkelijke toepasbaarheid van dit beleid te analyseren.

Ze hadden geen geld uitgetrokken om de plaatselijke ASL (Regionale Gezondheidscentra, de regionale centra waar de vaccins worden toegediend) te ondersteunen voor de uitvoering van het plan, niet overwogen dat de vaccinaties die gebruikt worden voor pasgeborenen niet dezelfde kunnen zijn als gebruikt voor 10-jarige ongevaccineerde of gedeeltelijk gevaccineerde kinderen. Ze hebben geen mono-vaccins beschikbaar gesteld (toen de regering hierover ernstig werd aangevallen in het Parlement stelde het Ministerie rustig dat mono-vaccins economisch onaantrekkelijk zijn voor de farmaceutische industrie, en dat er bijkomende kosten zouden zijn, zodat er geen garantie zou zijn dat deze beschikbaar zouden worden!).

Dit is slechts een samenvatting, maar ik wil hier nog aan toevoegen dat de artsen die gelieerd zijn aan de overheid bezorgde ouders bleven aanvallen die op zoek waren naar antwoorden, daarbij zeggend dat die ouders onwetende, stomme wezens zijn die veroordeeld horen te worden en dat hun (onze) kinderen gemarginaliseerd moeten worden.
Erger nog is dat ze nog steeds worden gezien als referentiepunt en ruimte krijgen in de media.

Vanzelfsprekend hebben we gereageerd op elke mogelijk manier: we gingen de straat op. Duizenden families demonstreren elke dag in verschillende Italiaanse steden tegen deze ongrondwettelijke wetgeving. We overspoelden Rome, zaten voor het Parlement waar de Ordonnans terecht kwam om kort besproken en goedgekeurd te worden.
De media heeft nauwelijks verslag gedaan van deze massale protesten en sommige bevriende journalisten fluisterden dat ze speciale aanwijzingen hadden gekregen om ons te negeren.

Kortom, we hebben veel lawaai gemaakt en veel vragen opgeroepen, we hebben duizenden emails verstuurd naar de president van onze Republiek, Sergio Matarella en aan Senatoren en Afgevaardigden. Sommigen hebben naar ons geluisterd, sommige partijen ondersteunen ons en zelfs in de regerende partij en hun medestanders zijn er veel Afgevaardigden die tegen deze wetgeving zijn.

Waar wij om vragen is de vrijheid om te beslissen over de gezondheid van onze kinderen als er een risico mee gepaard gaat. Als er meerdere risico’s zijn zou het aan de families en hun artsen moeten zijn om te beslissen of een preventieve behandeling wordt toegediend aan een persoon. We vragen ook om een onafhankelijke surveillance van medicatie en vaccins, onafhankelijk van personen die ook plaats hebben in farmaceutische bedrijven.
Er is nog een ding dat bekendheid nodig heeft dat genegeerd wordt door de meeste mensen, zelfs hier in Italië: we hebben een wet uit 1992 (210/1992) die compensatie regelt voor de personen of families die slachtoffer worden van vaccin-gerelateerde schade. Er is vaak gebruik van gemaakt en er zijn over de jaren miljoenen euro’s aan uitgegeven. Kinderen met ernstige vaccin-gerelateerde ziektes hebben geld gekregen, maar toch stelde het Ministerie een paar dagen geleden dat er geen sprake is van schade.
Deze wetgeving heeft een grote inconsistentie waarvan het duidelijk is dat niemand die zal kunnen oplossen: de bewezen schade en de daaraan gerelateerde compensaties worden door de regering uitbetaald aan de slachtoffers en niet door de farmaceutische industrie. Het eindresultaat is dat ze vaccins kunnen blijven verkopen die niet veilig zijn zonder daar een cent minder op te verdienen.

Na twee maande vechten zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd,ook met dank aan een aantal Senatoren in de Senaat .
– geen rechtbank en geen verlies van ouderlijke macht
– verplichte vaccins van 12 naar 10 (de twee tegen hersenvliesontsteking zijn nu slechts aanbevolen)
– de boetes zijn verlaagd naar minimaal 100 tot maximaal 500 euro’s per kind per jaar
Een erg beschamend punt is gebleven: het uitsluiten van kleine kinderen in crèches en peuterscholen: peuters en jonge kinderen kunnen geen gebruikmaken van een dienst waar ze recht op hebben. Het is ze niet toegestaan te socialiseren terwijl het gezien wordt als belangrijk voor hun ontwikkeling en als voorbereiding op school. Daarnaast is er op deze manier een groot probleem gecreëerd voor hun families, die een alternatief zullen moeten vinden en iemand zullen moeten betalen om voor hun kinderen te zorgen als de ouders willen werken.

Hoewel het erg controversieel is en zo slecht uitgevoerd heeft de regering genoeg macht in het Parlement om de wetgeving goedgekeurd te krijgen. Het is een paar dagen geleden al door de Senatoren goedgekeurd en ligt nu bij de Kamer van Afgevaardigden.
De regering wilde zeker weten dat de Ordonnans goedgekeurd wordt, dus hebben ze gekozen voor een afkeurenswaardige manier: ze hebben de goedkeuring van de Ordonnans gekoppeld aan de goedkeuring van de regering zelf, wat betekent dat als een meerderheid van Afgevaardigden tegen stemt, de regering ontslagen zou worden en de Afgevaardigden zelf hun baan zouden verliezen. Wat denk jij? Dat ze hun baan zullen riskeren door er tegen te stemmen?

Dus morgenochtend, 28 juli, zal het een wet worden.
Wij zullen natuurlijk niet opgeven. Er zal chaos zijn bij het uitvoeren van dit vaccin beleid en het is te betwijfelen of het zo soepel zal gaan al Lorenzin hoopt. Ook zullen de rechtbanken overspoeld worden door pleidooien tegen deze wetgeving.
Intussen houdt de media zich stil.

Het nepnieuws met betrekking tot mazelen is overal: er werd gezegd dat een kind – met een ernstige vorm van leukemie – stierf aan de mazelen, opgelopen via zijn ongevaccineerde broers, terwijl de waarheid was dat hij geïnfecteerd raakte met de mazelen in het ziekenhuis tijdens een uitbraak onder het personeel (zorgpersoneel hoeft trouwens geen verplichte vaccinaties te halen, en er is de afgelopen tijd duidelijk gezegd dat er geen geld is om die kosten te dekken). De eerste berichtgeving hierover door de media, waarin ze een onschuldige familie aanvielen die al zo’n zwaar verlies te verwerken had, is met weinig woorden ingetrokken, waardoor het niemand opviel dat ze terug waren gekomen op hun berichtgeving. Er werd ook beweerd dat er een uitbraak van mazelen was geweest in een hotel, waar mogelijk 700 mensen bij betrokken waren: wederom, niet waar, alleen een klein artikel over de terugtrekking van dit nieuws in een lokale krant. Er werd gezegd dat ons nationale waterpolo team door de mazelen getroffen was: niet waar, nauwelijks retractie.
Onder het meest befaamde verspreidde nepnieuws dat verspreid is door de Minister van Volksgezondheid Lorenzin in persoon, is er datgene waarin gesteld werd dat er in 2014 meer dan 200 sterfgevallen door mazelen waren in het Verenigd Koninkrijk: we hebben het nagetrokken. Er was er niet een.

Dit is de situatie in Italië: excuses voor zo’n lange post en deel dit alsjeblieft.
Als iemand aanvullende informatie wil of de bronnen waaruit ik deze samenvatting heb geschreven is dat prima en zal ik ze aan je geven.

De foto’s in dit blog zijn genomen tijdens enkele van onze vreedzame demonstraties: we vechten voor de rechten van onze kinderen en voor meer transparant gedrag van ons Ministerie voor Volksgezondheid. We willen dat de farmaceutische bedrijven reageren op onze vragen. We hebben meer controle nodig op vaccins, aangezien we demonstreren samen met families van beschadigde kinderen, geruïneerd door vaccins, en zij zijn onschuldig en weerloos, net als ieder ander kind.

 

 

 

Vertaald door: Myrna van der Molen voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This