Het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?

door | 26 jul 2017 | Media, Nationale politiek

computer en notitieblokWaarom berichten de media niets over de massale demonstraties in Italië? Enige tijd geleden besteedden alle grote kranten, radio, – en tv-stations aandacht aan het wetsvoorstel om vaccins verplicht te stellen in onder andere Italië. Nu er al wekenlang bijna dagelijks geprotesteerd wordt in alle grote steden door miljoenen mensen in Italië horen we hier geen woord over. Hoe is dat mogelijk?

 

 

Ik ontving het onderstaande bericht van Italiaanse ouders, die zich steeds beter organiseren. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie niet in de Nederlandse media verschenen is. Of toch niet? Het volgende is mij duidelijk aan het worden. Journalisten baseren hun krantenartikelen op persberichten. Als er geen persberichten komen, komt er kennelijk ook niets in de krant. Maar waarom komen er geen persberichten? Omdat die geschreven worden door beleidsmakers en bedrijven? En beleidsmakers en bedrijven kennelijk niet willen dat de burger geïnformeerd wordt over de volksopstand die gaande is in Italië? Het zou maar het idee geven dat er iets aan de hand is met die vaccins?

Journalisten, alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië! Het onderstaande alarmerende bericht is een van de vele die ouders in Nederland bereiken:

 

 
Aan alle verenigingen voor de vrije keuze van vaccinaties:

Italiaanse mensen vragen om uw hulp. Lees alstublieft dit bericht. Italië werd in 2014 gekozen door Washington en door grote farmaceutische bedrijven als ‘testland’ in Europa voor hun wereldwijde vaccinatiebeleid:

Op dit moment, in 2017, wil de Italiaanse regering met minister van gezondheid Lorenzin, een nieuw wetsvoorstel nr. 73/2017 goedkeuren. Het betreft het besluit om onze kinderen en adolescenten (0 – 16 jaar) verplicht te vaccineren met 10 vaccins (plus vier aanbevolen vaccins). Zo niet, dan hebben zij geen toegang tot scholen.

Veel goed geïnformeerde ouders zijn ervan op de hoogte zijn dat vaccins ongewenste neveneffecten hebben. Zij protesteren al sinds mei 2017 over dit nieuwe wetsvoorstel waarmee voor 6 augustus de wet aangepast zou moeten zijn.

Wij zijn het eerste land dat gebruikt wordt als proefdier voor de acceptatie van het verplichten van 10 + 4 vaccins in Europa!

We zijn ons ervan bewust dat als dit wetsvoorstel een wet zal worden er vele andere wettelijke vrijheden ook afgenomen zullen worden.

We zijn in feite een dictatuur. Dit is de 4e overheid die niet gekozen wordt door de bevolking, maar de meeste Italianen hebben dit nog niet goed in de gaten. We beseffen ook dat als we dit vaccinatiebeleid niet kunnen tegenhouden – nu – in Italië, er vele Europese landen hetzelfde te wachten staat. Dit beleid wordt ingegeven door Washington. Het probleem betreft ook u en uw kind. Niet alleen de ouders in Italië. Dus alstublieft verdiep u in onze situatie. Onze media onthouden ons van de juiste informatie over vaccins.

 
We vragen vrijheid van keuze.

De Italiaanse minister van gezondheid Lorenzin en andere leden van de Italiaanse overheid, vertellen in de media veel onwaarheden over vaccins en zogenaamde mazelen epidemieën.

De Italiaanse regering heeft angst gecreëerd in de media. Hierdoor worden niet goed geïnformeerde ouders overtuigd van een gevaar dat er niet is. De voordelen van dit criminele besluit zijn voor de gevestigde orde, en de gezondheidsproblemen voor de kinderen. Kijk naar de volgende video om te weten wat er sinds maanden in onze steden gebeurt:

Download de bovenstaande video, en deel deze op andere videozenders dan alleen YouTube, die het mogelijkerwijs zal verbieden. De Italiaanse televisie zendt niets over deze manifestatie uit. We bestaan niet voor de rest van de wereld… We waren met meer dan 40.000 mensen in Pesaro op 8 juli 2017, maar geen enkel tv-station heeft het evenement getoond!!

Deel de video alsjeblieft en help ons om dit criminele project te stoppen!

Informeer al de Europese/ wereldbewoners over wat er gebeurt in Italië, en help ons dit wetsvoorstel tegen te houden.

Italiaanse mensen vragen ook om uw hulp!

Het vaccinatiebesluit nr. 73/2017 is niet volgens de grondwet en schendt
Internationale wetten. Elke onvrijwillige of gedwongen medische behandeling is een
schending van:

– de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;
– het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
– het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
– het Verdrag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
bio geneeskunde;
– het Europees Handvest inzake de rechten van de zieken;
– Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten;
– de code van Neurenberg

Help ons alstublieft met deze strijd voor de rechten van de burger!

 

 

Bij deze geef ik het bericht van de Italiaanse ouders door. Wat een rare situatie. De burger informeert de burger. Journalisten, het is toch niet aan de ouders om uit te moeten zoeken hoe de vork in de steel zit? Wie van u pakt dit op?

 

 
Bronnen:

  1. www.aifa.gov.it/content/italia-capofila-le-strategie-vaccinali-livello-mondiale
  2. www.aifa.gov.it/sites/default/files/comunicatistampa/Comunicato_AIFA_N.387.pdf

 

Tenslotte deze video van een ex-medewerkster van een groot farmaceutisch bedrijf. Volgens haar is vaccineren voor winst, niet voor gezondheid – Brandy Vaughan

 

 

Over de auteur: 

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This