WOB-Verzoeken

Met een WOB-verzoek hebben de burgers middels de Wet op Openbaarheid van Bestuur recht op openbaarheid van bestuurlijke stukken.

Op basis van de informatie die wij gedurende twee jaar hebben ontvangen op tien WOB-verzoeken die waren gericht aan het ministerie van VWS, het RIVM, het College van Bestuur, de Gezondheidsraad en het Lareb hebben wij moeten concluderen dat de wetenschap en de cijfers die zouden moeten kunnen aantonen dat het Rijksvaccinatieprogramma veilig, effectief en noodzakelijk is ontbreken, onvolledig zijn, of niet overlegd (kunnen) worden.

 Op de onderstaande pagina’s doen wij – in een notendop – verslag van twee jaar frustratie. De houding van de mensen met wie wij gesproken hebben is ‘bereidwillig’, maar de wetenschap, de cijfers en de criteria waar wij om vragen krijgen wij niet in handen.

Dat betekent dat overheids-instanties niet controleerbaar zijn voor burgers – en dat willen zij waarschijnlijk het liefst zo houden.

 

WOB nr. 1 - Bewijs veiligheid combivaccins

Op 24-08-2018 gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

WOB nr. 2 - Cijfers Men ACWY 14-jarigen

Op 08-10-2018 gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

WOB nr. 3 - Volledige ziekte-, en sterftecijfers

Op 17-12-2018 gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

WOB nr. 4 - Wetenschap waarop RVP is gebaseerd

Op 06-06-2019 gestuurd naar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Lees verder

WOB nr. 5 - Vaccinatiegraad

Op 12-06-2019 gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

WOB nr. 6 - Noodzaak HPV-vaccin voor jongetjes

Op 26-06-2019 gestuurd naar de Gezondheidsraad

Lees verder

WOB nr. 7 - Procedure bijwerkingen vaccins

Op 28-06-2019 gestuurd naar het bijwerkingencentrum LAREB

Lees verder

WOB nr. 8 - Bijwerkingen Vaxelis

Op 28-06-2019 gestuurd naar bijwerkingencentrum LAREB

Lees verder

WOB nr. 9 - Vragen over deelname EVAP

Op 02-07-2019 gestuurd aan Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

WOB nr. 10 - Notulen vergaderingen Vaccinatie Alliantie

Op 25-05-2020 gestuurd aan Ministerie van VWS en RIVM

Lees verder

 
Share This