WOB nr. 11 – Notulen vergaderingen Vaccinatie Alliantie

Gestuurd aan Ministerie van VWS en RIVM op 25-05-2020

Wob-verzoek gericht aan het ministerie van VWS en het RIVM

Verzoek om openbaarheid betreffende de notulen vergaderingen van de Vaccinatie Alliantie

 

 

I. Redenen om het WOB verzoek te doen

Redenen
• Vanaf 2015 daalde de vaccinatiegraad. De reden was dat er steeds meer verhalen circuleerden over ernstige bijwerkingen, en ouders zich steeds meer begonnen af te vragen of vaccineren veilig is en nodig is.

• Naarmate de vaccinatiegraad afnam, nam de censuur en het labelen van mensen met vragen als “anti”- vaxxers toe.

• In 2019 werd er een specials “Vaccinatie Alliantie” opgericht om korte metten te maken met de onder andere de stichting Vaccinvrij.

 
Wij besloten om een WOB-verzoek te doen om iets meer inzicht te krijgen in de manier waarop de Vaccinatie Alliantie te werk ging.

 

 

 

 

II. Tekst WOB-verzoek

WOB-verzoek
De volledige tekst van het WOB-verzoek kunt u hier downloaden.
 
 

 

III. Antwoord van Vaccinatie Alliantie

resultaat
Na de gebruikelijke “verdaging” (uitstel) bij het beantwoorden van het verzoek kregen wij bericht “er geen notulen waren gemaakt van de bijeenkomsten van de Vaccinatie Alliantie”.
 

 

IV. Reactie stichting Vaccinvrij

Dat er geen notulen zouden zijn gemaakt van de bijeenkomsten van de Vaccinatie Alliantie lijkt ons sterk.

 

 
Share This