WOB nr. 2 – Cijfers Men ACWY 14-jarigen

Gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM op 08-10-2018

WOB-verzoek 08-10-2018 gericht aan Ministerie van VWS en RIVM

Verzoek om de ziekte, – en sterftecijfers van meningokokkenziekte serotype W in Nederland vanaf de allereerste registratie tot heden, uitgesplitst per leeftijd.

 

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
  • In het najaar van 2018 wordt staat een wekenlang durende mediacampagne in het teken van de ‘toename van men W’, en het gevaar van deze ziekte. De doelgroep van de campagne zijn 14-jarige kinderen. Naast een angstaanjagende campagne in de media, is er een aparte voorlichtingssite gemaakt (deelditnietmetjevrienden.nl), en wordt op schooltelevisie eenzijdige informatie over het vaccin verstrekt. De ‘Week van de biologie’ wordt speciaal gewijd aan ‘Leren over vaccineren’, en daarmee komt de voorlichting over vaccineren voor het eerst het onderwijs binnen. Het ‘gevaar van de ziekte’ wordt sterk benadrukt, maar de volledige, uitgesplitste ziekte-, en sterftecijfers ontbreken. Wij denken dat er onnodig angst werd gecreëerd, met het doel om 14-jarigen te overtuigen om zich te laten vaccineren.

Voor meer informatie ga naar de pagina Men ACWY voor 14-jarigen

  • Wij verzoeken het RIVM per mail om de ziekte-, en sterftecijfers van 14-jarigen. Die krijgen wij niet.
  • Volgens de sterftecijfers die bijgehouden worden door het Centraal Bureau voor Statistiek, is de sterfte aan meningokokkenziekte (voor alle veroorzakers samen) niet gestegen, maar gedaald tussen 2001 en 2017 in de leeftijdsgroep van 14 jaar tot 0. CIJFERS TOEVOEGENHet CBG zet de cijfers over 2018 pas in het derde kwartaal van 2019 online, dus daar kwamen we niet verder mee.

Wij besloten toen (nog steeds in 2018) om door middel van een WOB-verzoek de cijfers op te vragen omdat het RIVM wettelijk gezien daar antwoord op moet geven.

 

 

II. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar Ministerie van VWS en RIVM

WOB-verzoek
U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.
 

 

III. Antwoord op WOB 2 van VWS en RIVM naar Vaccinvrij

Van het ministerie van VWS hebben wij geen reactie gekregen. Het RIVM heeft geen medewerking willen verlenen.

Antwoord
  • Wij hebben het RIVM hierop gewezen en nogmaals verzocht het WOB-verzoek in behandeling te nemen.
  • Het RIVM heeft geweigerd deze cijfers te verstrekken – met als reden:

“Gezien de kleine aantallen wordt er gewerkt met categorieën, dit ter voorkoming van de herleidbaarheid tot een individueel persoon (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob).” Met andere woorden: omdat het maar om een paar 14-jarige gaat (volgens onze schatting gebaseerd op de cijfers van het RIVM waarschijnlijk minder dan drie 14-jarigen krijgen wij geen aantal, want dat zouden wij kunnen herleiden naar de persoon. Huh? Hoe zouden we dat moeten doen?

 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Reactie
  • Wij hebben niet gevraagd naar (voor-, of achter)namen, of plaatsnamen, telefoonnummers of iets dergelijks. Slechts naar het aantal gevallen. Het is ons een raadsel hoe we een getal zouden moeten kunnen herleiden tot een persoon.

 

  • Inmiddels zijn in juli 2019 de sterftecijfers over 2018 de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek vrijgegeven. Omdat de cijfers die via het CBS vrijgegeven worden altijd een jaar achterlopen, was er voor ouders in 2018 geen enkele mogelijkheid om te controleren of het gevaar van meningokokkenziekte echt wel zo groot was als de media en de overheid ons wilden doen geloven. Pas in 2019 is het voor ouders aantoonbaar dat dit niet het geval is. Er waren in de leeftijdsgroep 10-15 jaar slechts 2 sterfgevallen in 2018. Het is niet duidelijk of dit sterfte was aan men W of aan een anderen meningokokken ziekte (Men B, C, Y etc.)

 

 

  • Het CBS geeft echter geen uitgesplitste cijfers weer – dus niet men W afzonderlijk, maar alleen de combinatie van alle serotypen die meningokokkenziekte kunnen veroorzaken (men ACWY, B enz. tezamen). Op kosten van de burger worden cijfers, door verschillende instanties bijgehouden, maar het is werkelijk een doolhof om cijfers bij elkaar te vinden (we hebben het nog niet gehad over de ziektecijfers – dat komt in WOB-verzoek 3)

 

  • Als ouders geen toegang krijgen tot per ziekteverwekker, en per leeftijdsgroep en per jaar uitgesplitste ziekte-, en sterftecijfers is het onmogelijke om in te schatten of er echt sprake is van een gevaar (zoals in de media bij voortduring wordt beweerd).

 

  • Wij zijn bang dat dit ook de bedoeling is. De bevolking en zeker 14-jarigen zijn het gemakkelijkst te manipuleren met angst. En als de cijfers laten zien dat er geen reden is tot angst, dan houdt men die kennelijk liever achter?
 

 

Share This