WOB nr. 6 – Noodzaak HPV-vaccin voor jongetjes

Gestuurd naar de Gezondheidsraad op 26-06-2019

WOB-verzoek 6

WOB-verzoek met betrekking tot de aanbeveling die door de gezondheidsraad is gedaan om het HPV-vaccin in het RVP op te nemen voor jongetjes van 9 jaar.

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Reden
  • Op 19 juni stuurt de gezondheidsraad een persbericht uit waarmee zij haar advies over het vaccineren van jongetjes met het HPV-vaccin wereldkundig maakt. Wij konden direct al inschatten dat het HPV-vaccin voor jongetjes onmogelijk aan de 7 criteria kan voldoen die de Gezondheidsraad heeft opgesteld om te bepalen of een vaccin opgenomen dient te worden in het RVP. Waarop baseert de Gezondheidsraad haar advies?
  • Wij besluiten een WOB-verzoek te sturen om per criteria de gegevens van de Gezondheidsraad op te vragen waaruit zou blijken dat het HVP-vaccin aan 7 criteria voldoet.

 

 

 

II. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar gezondheidsraad

WOB-verzoek
U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.
 

 

III. Antwoord op WOB-verzoek van de gezondheidsraad

Antwoord
Op 30 juli ontvangen wij een brief van de Gezondheidsraad waarin ons wordt medegedeeld dat wij “de informatie waarom wij vragen kunnen vinden in de door de commissie geraadpleegde literatuur”.
 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Reactie
Het blijkt helaas niet zo te zijn dat “de informatie te vinden is in de door de commissie geraadpleegde literatuur”. Met andere wooden: wij worden het bos ingestuurd.
 

 

Share This