WOB nr. 7 – Procedure afhandeling bijwerkingen

Gestuurd naar LAREB - 28-06-2019

WOB-verzoek 28-06-2019 gericht aan het LAREB – procedure

Verzoek om openbaarheid van de procedure waarmee de bijwerkingen door het LAREB worden afgehandeld.

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
  • Alle bijwerkingen van vaccins zouden gemeld dienen te worden bij het LAREB, maar wij krijgen veelvuldig te horen dat bijwerkingen niet worden gerapporteerd. Bovendien leeft het idee dat ‘er toch niets mee gedaan wordt’.
  •  

  • De criteria aan de hand waarvan beoordeeld wordt of een melding beschouwd wordt als bijwerking zijn niet openbaar. Noch de procedure aan de hand waarvan een melding in behandeling wordt genomen.

 

Wij besloten om middels een WOB-verzoek helderheid te krijgen over de gehanteerde criteria en procedures en richtlijnen die het LAREB hanteert bij het afhandelen van de  meldingen van bijwerkingen van ouders en artsen.
 

 

 

II. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar LAREB

WOB-verzoek
Het WOB-verzoek kunt u hier downloaden.

 

 

 

III. Antwoord van LAREB

Resultaat

Op 12 augustus hebben wij een brief ontvangen van het LAREB als antwoord op WOB-verzoek 7 en WOB-verzoek 8 (betreffende bijwerkingen Vaxelis). Beide WOB-verzoeken zijn dus in één brief beantwoord. We hebben geen enkel document of antwoord op onze vragen gekregen, maar wel een uitnodiging voor een bezoek aan het LAREB.

 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Toelichting

Wij hebben gevraagd om documenten die procedures, criteria, richtlijnen etc. beschrijven.

Wij hebben geen document ontvangen. Daaruit concluderen wij dat ze er niet zijn. Dat betekent dat er voor ouders geen enkele mogelijkheid is om te kunnen controleren of hun melding van een bijwerking correct is afgehandeld.

 

 

Share This