Ferdinand Grapperhaus

Minister van Justitie en Veiligheid

Ferdinand Grapperhaus maakte deel uit van Kabinet Rutte III. Hij heeft in 2021 de politiek verlaten.
 

Ferdinand Grapperhaus was pro-maatregelen. Op nu.nl sprak hij zich fel uit tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden.1

 

Dan ben je een stel aso’s

“…en ik kan alleen maar één ding zeggen, als je nu, in deze omstandigheden een huisfeest houdt waar gewoon iedereen kan raden dat het niet mogelijk is om die 1,5 meter aan te houden, dan ben je een stel aso’s. Ik zeg het gewoon keihard, dan ben je echt een stel aso’s.” – Ferdinand Grapperhaus – Nu.nl

De heer Grapperhaus houdt er een dubbele moraal op na. Op zijn eigen bruiloft – midden in de Lockdown – houdt hij zich zelf niet aan de 1,5 meter afstand.

 

Toen foto’s van zijn bruiloft waarmee het bewijs dat hij en al zijn gasten lak hadden aan de 1.5. meter afstand in de media verschenen, vond Grapperhaus dat hij toch nog steeds geloofwaardig kan optreden als baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn ministerie moet erop toezien dat de coronaregels worden nageleefd. Ironischer kan bijna niet.

 

Ferdinand Grapperhaus en zijn vrouw hebben allebei 390 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, als boetedoening voor het overtreden van de coronaregels tijdens hun huwelijk.2 Het bedrag van 390 euro staat gelijk aan de boete voor het overtreden van de 1,5 meterregel. Er is alleen een verschil tussen een boete en een gift. Een boete van meer dan €100,= komt neer op een strafblad.3 Maar Grapperhaus mag zijn gift aftrekken van zijn belastingplichtig inkomen.

 

Ferdinand Grapperhaus vindt dat de politie zich netjes gedraagt. Onderstaand filmpje laat een van de vele keren zien dat dit niet het geval was.

 

 

Ferdinand Grapperhaus heeft inmiddels een baantje elders

De baantjes carousel in volle glorie

 

 
Ferdinand Grapperhaus heeft geen moeite met het uitgeven van miljoenen voor de schijn van daadkracht…

Sint Grapperhaus was niet alleen
Sint Grapperklaus was niet alleen…

Een slordige 900 miljoen euro die tussen 2017 en 2022 werd vrijgemaakt om misdaad te bestrijden, is zonder meetbaar resultaat “verdampt”. Dat schrijven Investico en De Groene Amsterdammer, samen met Follow the Money en Argos. Ruim 1.500 pagina’s aan overheidsdocumenten werden doorgespit met onthutsende conclusies tot gevolg.

De rode draad, de grote gemene deler die de vier kabinetten-Rutte gemeenschappelijk lijken te hebben, is de overvloed aan intrinsiek zwakke ministers die desondanks tóch ‘daadkracht’ willen tonen. Het is opvallend dat vooral ministers van CDA-huize daar keer op keer gevoelig voor blijken te zijn.

Vandaag staat Ferd Grapperhaus in de schijnwerpers, nu een heus journalistiek consortium zich heeft ingegraven en vastgebeten in extreem belastende documenten die laten zien waar (misplaatste) ‘daadkracht’ toe leidt.

Ferd blijkt zich op zijn ministerie jarenlang als een heuse Sint Grapperklaus te hebben gedragen en miljoenen op miljoenen in het rond te hebben gestrooid om een duizelingwekkend aantal van honderdrieenzestig (163!) prestigeprojecten te financieren. Als het ministerie echter wordt gevraagd wat die projecten hebben opgeleverd, dan wordt het muis- en muisstil…

Volgens de onderzoekers kostte het grootste en duurste project, het Multidisciplinair Interventie Team (MIT), zo’n 160 miljoen euro zónder dat het team operationeel werd.

Neen, dat is níet veel geld. 160 miljoen is ‘peanuts’. Tenminste, vergeleken bij wat CDA-collega Hugo de Jonge over de balk wist te smijten. Zo’n 100 miljoen alleen al ging naar Sywert van Lienden om hem te helpen “gillend rijk” te worden, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat ter grootte van 2 miljard (van de 5,1 miljard) euro die De Jonge alleen al in 2021 niet kon verantwoorden aan de Rekenkamer. (https://lnkd.in/eMkrf8z9)

U vraagt zich af hoe het kan dat twee CDA-ministers simultaan een wedstrijd geldverspilling uitvechten? Het antwoord is dat de eindverantwoordelijk minister van Financiën, die het geld leverde om over de balk te smijten, in die tijd óók van CDA-huize was: Wopke Hoekstra, thans onze charismatische en ontzagwekkende minister van BUZA.

Die Wopke Hoekstra, CDA-broeder van het eerste uur en zoals nu blijkt ‘sugar daddy’ van zowel De Jonge als St. Grapperklaus, werd in 2020 al eens eerder door de Rekenkamer op de vingers getikt inzake onjuist ingekochte KLM-aandelen. Niet veel later bleek de 745 miljoen die daarmee gemoeid was slechts een vingeroefening. In 2021 vond de Rekenkamer dat Hoekstra, als voorman op Financiën, in totaal 9 miljard niet kon verantwoorden en dus “onrechtmatig” had uitgegeven.

Heeft het CDA een structureel gat in de hand? Of een probleem met ‘daadkracht’ en ‘prestigedrang’? Of zien we hier het talent van Rutte aan het werk om keer op keer de verkeerde man (of vrouw) op de verkeerde plek te zetten?

Bron: Linkedin
 

Share This