Time-line EVAP Nederland

Het Global Vaccine Action Plan (GVAP) is een mondiaal plan om de hele wereldbevolking te vaccineren. Het European Vaccine Action Plan (EVAP), is de op Europa toegespitste versie van het ‘GVAP’. Het beste kunt u de pagina GVAP = EVAP = NL eerst lezen.

Op dit moment wordt het European Vaccine Action Plan – een politieke agenda – uitgerold over de Europese bevolking. Voor de burger is er geen transparantie over de inhoud van dit plan.

 

 

 

 

 

Timeline uitvoering ‘European Vaccine Action Plan’ in Nederland

periode 2014 – 2020

 

WHO 2014

In 2014 is het ‘European Vaccine Action Plan’ (EVAP) in Kopenhagen goedgekeurd door een Nederlandse politicus.

Wie was dat? Het EVAP behelst verregaande maatregelen, die op elk kind in Nederland van toepassing zijn.1,2 Waarom is de Nederlandse bevolking niet geïnformeerd over de inhoud van dit plan?

In 2014 ontving Premier Mark Rutte Bill Gates voor een gesprek in het Torentje in Den Haag.3

Gates bracht een bezoek aan Nederland “als onderdeel van zijn rondgang langs Europese partners van de Bill & Melinda Gates Foundation.” – Nu.nl4

 

Waarom maakt Bill Gates kort na de ondertekening van het EVAP een rondgang langs ‘Europese partners van de Bill & Melinda Gates Foundation? Wat is er in het Torentje besproken? Wat is de rol van Edith Schippers, en van de media in het geheel?

WHO 2014 – Meer info: Bill Gates, Mark Rutte, Edith Schippers, de media

 

WHO 2014 – goedkeuring van het EVAP in Copenhagen

“Op 17 september hebben de lidstaten van de Europese regio van de WHO unaniem het Europese vaccinactieplan 2015-2020 (EVAP) goedgekeurd. Ze hebben een ongekende belofte gedaan om te zorgen voor langdurige binnenlandse financiering van en politieke inzet voor immunisatie.” – WHO1,2

Alle lidstaten van de WHO in de Europese regio zijn het unaniem – allemaal – met elkaar eens? Geen enkele uitzondering? Kan het zijn dat economische belangen politici allemaal op een lijn krijgen? Wat is er aan de hand?

 

 

De media

Uit een ‘Media Advisory document’, een ‘adviesdocument’ voor de media – blijkt dat journalisten zijn uitgenodigd om naar Copenhagen te komen voor persconferenties en ‘briefings’ (instructiebijeenkomsten) ten tijde van de aanname van het EVAP.3

Het EVAP behelst verregaande maatregelen die op elk kind in Europa van grote invloed zijn. De media is kennelijk aanwezig. En de burger krijgt niets over het EVAP te horen? Waarom hebben we in 2014 niet uitgebreid in de kranten gelezen wat ons te wachten stond? Welke instructies hebben de media gehad tijdens de briefings?

 

 

Heeft Edith Schippers het EVAP goedgekeurd?

Waarschijnlijk – dit is een aanname – was Edith Schippers degene die Nederland heeft vertegenwoordigd in 2014 in Copenhagen. Zij was in die tijd minister van VWS.4

“Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 stond Schippers op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de VVD. Tijdens de kabinetsonderhandelingen die volgden op de verkiezingen was zij een van de belangrijkste adviseurs van Mark Rutte.”

“Aansluitend werd ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I. Voor de verkiezingen van 2012 stond Schippers opnieuw op de tweede plek van de kieslijst en wederom werd ze minister van Volksgezondheid, in het kabinet-Rutte II.”

“Minister Schippers overleefde driemaal een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer.” – Wikipedia5

 

 

Wat heeft Mark Rutte met Bill Gates besproken?

Bill Gates in torentjeOp 13 november 2014 – kort na de goedkeuring van het EVAP – ontving Premier Mark Rutte Bill Gates voor een gesprek in het Torentje in Den Haag. Daarna had Bill Gates ook nog een ‘besloten bijeenkomst’ met Tweede Kamerleden.6

De Bill & Melinda Gates Foundation is de op één na grootste donateur van de Wereldgezondheidsorganisatie en het GVAP/ EVAP is opgezet om de door Bill Gates bedachte ‘Decade of Vaccines’ uit te voeren. Meer info: pagina Bill & Melinda Gates Foundation, pagina Wereldgezondheidsorganisatie, pagina Europese Unie

 

 

 

 

Bronnen:

1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276659/EVAP-ENG.with-front.pdf?ua=1
3. Een ‘Media Advisory document’, dat journalisten uitnodigt voor ‘press conference and briefings’ is te downloaden onder de volgende link:
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/past-sessions/64th-session/press-and-media/media-advisory-who-europe-governing-body-brings-high-level-health-decision-makers-from-53-countries-to-un-city-in-copenhagen
4. Een ‘Guide for Participants’ is te downloaden op de volgende link:
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/past-sessions/64th-session/guide-for-participants
5. https://nl.wikipedia.org/wiki/Edith_Schippers
6. https://nos.nl/artikel/2003283-bill-gates-bezoekt-rutte-in-torentje.html

 

WHO – 2015

 
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om het European Vaccine Action Plan in Nederland ten uitvoer te brengen. Stilte voor de storm.

 

 

WHO- 2016

 
In 2016 wordt het E-learning programma voor consultatiebureau-artsen gelanceerd. Wat is dit voor een programma? Waarom hebben ouders geen toegang tot het E-learning programma?5,6

In 2016 maakt het RIVM voor het eerst bekend dat de vaccinatiegraad al enige jaren daalt in een intern rapport.7 Het publiek weet nog van niets.

In 2016 wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt om de voorlichting te verbeteren.8

In 2016 wordt een uitzending van Pauw over vaccineren van het internet gehaald.9

 
Waarom daalt de vaccinatiegraad? En waarom mogen ouders niet gehoord worden?

WHO 2016 - Meer info: vaccinatiegraad, wetenschap, betere voorlichting?

WHO 2016 – daling vaccinatiegraad en vrijmaken budgetten voor ‘betere voorlichting’

 
“De deelname aan de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5 procent afgenomen. Voor zuigelingen is deze afname voor het tweede achtereenvolgende jaar zichtbaar.” – Bron Rapport vaccinatiegraad RIVM 20161

 
De dalende vaccinatiegraad wordt veroorzaakt door het afnemende vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma. De redenen hiervoor zijn ernstige bijwerkingen, onvolledige en eenzijdige voorlichting en de grote inmenging van de farmaceutische industrie op de politiek.

Tot op de dag van vandaag zijn overheden wereldwijd niet in staat om wetenschappelijk bewijs te overleggen dat vaccins veilig zijn. De oplossing van het ‘probleem’ van de toenemende weerstand wordt gezocht in de voorlichting.

 
Onder invloed van de WHO – geheel in lijn met de doelstellingen van het ‘European Vaccine Action Plan’ – worden budgetten vrijgemaakt voor het ‘verbeteren’ van de voorlichting voor ouders.2

 
2 miljoen voor betere voorlichting

 

Het is niet transparant voor de bevolking hoe dit geld is besteed. Voor zover wij kunnen beoordelen is het uitgegeven aan het opzetten van nieuwe websites van onder andere het RIVM; een E-learning programma voor consultatiebureau-artsen; extra gesprekken met twijfelende ouders; mediacampagnes; voorlichting op scholen; onderzoeken naar het ‘prikgedrag’ van ouders’ etc.

 
Bij veel mensen roept dit alleen maar meer wantrouwen op want de maatregelen zijn volledig uit proportie met de situatie in de praktijk. Ondanks de lichte daling in de vaccinatiegraad, is er geen sprake van een plotselinge stijging in ziekte-, of sterftecijfers.

 

 
Start censureren van bewuste ouders en Vaccinvrij

Op 17-11-2016 wijdde het TV-programma ‘Pauw’ een uitzending aan vaccineren, met als titel: ‘Wel of niet vaccineren’. Drie ouders brachten naar voren dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben, en dat de vraag is of we ze nodig hebben omdat de grootste afname al voltooid was vóór de start van het Rijksvaccinatieprogramma. De volgende dag werd de uitzending van het internet afgehaald.3

 

 
Op de ‘Vaste Prikdag’ – een nascholingsdag voor consultatiebureau-artsen wordt het E-learning programma gelanceerd. 4,5

“Ouders hebben tegenwoordig veel vragen over het vaccineren van hun kind. Veel mensen twijfelen of vaccinaties wel nodig zijn. Of ze niet gevaarlijk zijn. Wil jij leren hoe je deze ouders optimaal kunt voorlichten?” – Bron: Bij- en nascholing NSPOH

 
Het E-learning programma ten behoeve van ‘optimale voorlichting’ ten spijt; ouders die vragen om wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om bijvoorbeeld aluminium, formaldehyde of DNA van cellijnen van geaborteerde foetussen te injecteren in hun baby’s, krijgen van CB-artsen te horen ‘dat het heel goed is onderzocht’, zonder dat de artsen in staat is om dit onderzoek te overleggen.

 

 

Bronnen:

 
1. https://www.rivm.nl/publicaties/vaccinatiegraad-rijksvaccinatieprogramma-nederland-verslagjaar-2016
2. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/17/rivm-trekt-2-miljoen-euro-uit-voor-uitleg-vaccinatie-a1532191
3. https://www.youtube.com/watch?v=LzUzxXV2gWg
4. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/e-learning
5. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/e-learning-rijksvaccinatieprogramma-sylvia-louwarts

 

WHO – 2017

 
In 2017 start de door de WHO aangestuurde ‘Europese voorlichting’

Het nadeel van een ‘globaal/Europees vaccinatiebeleid, is dat globale/Europese ziekte-, en sterftecijfers de basis zijn geworden voor nationale politieke besluitvorming en nationale voorlichting. Dit is misleidend, want de context waarin de ziekte plaatsvindt, verschilt per land en dit wordt niet meegenomen in de voorlichting.

 

WHO – 2017

Deze pagina beschrijft hoe de WHO de angst voor de mazelen introduceert in welvarende Europese landen. Ga naar pagina WHO-2017

 

 

In 2017 begint de discussie over verplicht vaccineren in Nederland. De aanleiding is de omstreden verplichting in Italië, Frankrijk en Duitsland.

 
In 2017 ontbreekt belangrijke informatie in de media: nationale volledige cijfers, politieke achtergronden, sociale context en meer. De burgers informeren elkaar op Facebook en middels (internationale) nieuwsbrieven.

 
Waarom is de verplichting omstreden? Waarom gaan er wekenlang miljoenen mensen de straat op om te demonstreren? Waarom informeren de media ons niet over de politieke en maatschappelijke achtergronden?

 

WHO – 2018

 
In 2018 wordt de door de WHO aangestuurde voorlichting (over de mazelen) heviger en frequenter.

De mazelen is vanaf het begin af aan de ziekte die door de WHO wordt afgeschilderd als reden waarom de vaccinatiegraad omhoog moet.
 
mazelen geëlimineerd volgens WHO

 

 
Volgens de WHO is status van de mazelen in Nederland in 2017 ‘geëlimineerd’.10 Met andere woorden: ‘komt niet meer voor’. Dat klopt niet helemaal, want in 2017 waren er volgens dezelfde WHO nog 16 ziektegevallen van de mazelen, maar daar lag men kennelijk niet van wakker.11 Waar men wel van wakker ligt is de dalende vaccinatiegraad.

 

 
In 2018 deelt staatssecretaris Blokhuis op 25 juni mee dat de vaccinatiegraad is gedaald.12 Het is het startschot voor een ongekende hoeveelheid mediacampagnes, die direct de volgende dag beginnen. De bevolking wordt ruim een jaar lang overspoeld met angstaanjagende berichten over de mazelen, baarmoederhalskanker en meningitis.

 
Angst ‘werkt’. Het verkoopt – en het creëren van voortdurende angst is een strategie. Er komt géén transparant wetenschappelijk bewijs van veiligheid waar vele ouders en de stichting Vaccinvrij op aandringen, of de erkenning dat dit bewijs niet bestaat – en eerlijke voorlichting over de risico’s van vaccineren. De oplossing van het probleem van de dalende vaccinatiegraad wordt nog steeds gezocht in het ‘verbeteren’ van de voorlichting.

 

 

 
In 2018 wordt er in opdracht van het RIVM onderzoek gedaan naar het ‘prikgedrag’ van ouders.15 De stichting Vaccinvrij – een stichting die de groep ouders waar het om gaat vertegenwoordigt – wordt niet in het onderzoek betrokken.

Meer info
Het onderzoek was getiteld: ‘In gesprek over vaccineren’ en de commissie die het onderzoek uitvoerde was samengesteld uit:

– een hoogleraar psychologie en strategische communicatie;
– een wetenschappelijk directeur Centrum Media & Gezondheid;
– een hoogleraar Filosofie;
– een lector Overheidscommunicatie;
– een adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst

Vier communicatiedeskundigen en een filosoof. Hoewel de commissieleden wel ontdekten dat ouders ban zijn voor bijwerkingen is het niet in hen opgekomen om de ouders te voorzien van gedegen wetenschappelijk bewijs dat hen gerust kan stellen.

 

In 2018 start de voorlichting over vaccineren op scholen.

 
In 2018 wordt EU-Joint Action on Vaccination opgericht. EU-JAV is een “Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan”.16

“Nederland neemt deel aan de Joint Action on vaccination waarin Europese lidstaten samenwerken en zich gezamenlijk inzetten om de vaccinatiegraad in Europa te verbeteren.” – Paul Blokhuis17

 
In 2018 kondigt staatssecretaris Blokhuis aan dat hij ‘maatregelen gaat treffen om de dalende vaccinatiegraad te keren.’17

Meer info
In de Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis, dat hij maatregelen wil nemen tegen de dalende vaccinatiegraad. Dit ondersteunt hij met zes actielijnen voor ‘vaccinatiebereidheid’:

1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie
3. Rol van professionals verder versterken
4. Mogelijkheden bieden om vaccinatie in te halen
5. Meer aandacht voor HPV
6. Onderzoek naar oplossingsrichtlijnen met betrekking tot de kinderopvang

Het komt allemaal neer op het verhogen van de druk op tieners en ouders. De staatssecretaris heeft tot op heden nog niet geantwoord op een brief van de stichting Vaccinvrij welke ‘onjuiste informatie’ er wordt verspreid. Wat bedoelt hij ermee? Niemand die het weet.

 

 
In 2018 stigmatiseren de media ouders die twijfels hebben over vaccinatie, dit weigeren, of vragen stellen over het Rijksvaccinatieprogramma. Iedereen die kritisch nadenkt over het RVP krijgt het label: ‘anti-vaxxer’, aluhoedje, moordenaar, complotdenker etc.

 
In 2018 schrijven vele ouders, en de stichting Vaccinvrij brieven en WOB-verzoeken naar de overheid en het RIVM. Zij krijgen in de regel of geen antwoord, of geen antwoord op hun vraag. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de ongerustheid van ouders weg kan nemen is tot op de dag van vandaag niet boven water gekomen.

 

WHO – 2019

 
In 2019 gaat de eenzijdige ‘discussie’ over verplicht vaccineren onvermoeibaar verder.

 
In 2019 mag de stichting Vaccinvrij – als vertegenwoordiger van de groep mensen waar het om gaat – niet deelnemen aan een rond tafelgesprek in de Tweede Kamer.

 
In 2019 beginnen ouders die niet deel willen nemen aan een ‘vrijwillig’ programma, zich gediscrimineerd te voelen. Honderden burgers schrijven een brief naar het College voor de Rechten van de Mens.

 
In 2019 richt staatssecretaris Blokhuis de ‘Vaccinatie Alliantie’ op. De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.18

Het zijn vertegenwoordigers van de gevestigde orde. Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties – de ontvangers van de vaccins – worden niet toegelaten. Worden artsen getraind om twijfelaars – in gesprekken van 15 minuten – over te halen?

“Blokhuis wil dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in gesprek gaat met alle ouders die hun kind niet aan het Rijksvaccinatieprogramma laten deelnemen. Professionals die specifiek getraind zijn in het voeren van dit soort gesprekken gaan ouders daarvoor actief benaderen.”

 

In 2019 wordt er nóg meer onderzoek gedaan naar de redenen waarom ouders niet willen vaccineren.

1. ‘Prikken voor elkaar‘ – Commissie kinderopvang19
2. ‘Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen. Een verkenning‘ – Nivel20

In 2019 komen steeds meer ouders in actie. Op allerlei manieren wordt de aandacht getrokken naar – hoe moeten we het noemen – machtsmisbruik? Onwil? Onkunde? Wanbeleid? Corruptie? Wat er precies aan de hand is weet niemand, maar het wordt steeds duidelijker dat er iets goed mis is in politiek Nederland.

De vaccinatiegraad daalt

 
Er is gekeken naar de mogelijkheid van korting op kinderbijslag voor ouders die niet deel willen nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Naar verplichting en naar ‘betere voorlichting’ (wat tot op heden helaas neerkomt op meer van hetzelfde).

Waar het op neer komt is dat er niet wordt geluisterd naar de legitieme bezwaren van goed geïnformeerde ouders. Vaccins worden in onze kinderen geïnjecteerd en wij zijn degenen die moeten leven met de consequenties als het fout gaat. We zouden eerlijk voorgelicht moeten worden over het risico op vaccinatieschade. En de ouders – niet de politici – zouden degenen moeten zijn die de keuze maken of ze dat risico willen nemen.

 

 

Informeer uzelf

 

Het Global Vaccine Action Plan is met tien jaar verlengd. Meer informatie over wat ons te wachten staat kunt u lezen op de pagina:GVAP=EVAP=NL (GVAP 2020 – 2030). En informatie over het ontstaan van het GVAP/ EVAP vindt u op de pagina: Bill & Melinda Gates Foundation en de pagina Wereldgezondheidsorganisatie

 
Voor meer informatie over de ‘ongewenste neveneffecten’ van vaccins, verwijzen wij u naar de pagina: Bijwerkingen

 

 

Share This