WHO - 2017

De WHO is een overkoepelende organisatie, opgezet ten behoeve van de gezondheid van de wereldbevolking. Zij wordt voor 75% gefinancierd door stichtingen en ‘partnerorganisaties’.
De WHO is uitgesproken PRO-vaccins
  • De WHO heeft de leiding over het European Vaccine Action Plan (EVAP), opgezet om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan.
  • De WHO is de bron van de wereldwijde sterfte en ziektecijfers die ongenuanceerd in de media verschijnen, en van het beleid ten aanzien van ‘twijfelaars’.
  • De WHO houdt zich bezig met de logistiek die nodig is om ervoor te zorgen dat iedere wereldbewoner gevaccineerd wordt.
  • De WHO ‘vergeet’ de rol die ziekte veroorzakende omstandigheden hebben in het ontstaan en oplossen van kindersterfte aan infectieziektes.

De voorlichting van de WHO is onvolledig:

Persberichten ondersteunen de noodzaak van ‘levensreddende’ vaccins (de context waarin de sterfte plaatsvindt ontbreekt).

“Elke nieuwe persoon die getroffen is door de mazelen in Europa herinnert ons eraan dat niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, ongeacht waar ze wonen, het risico lopen de ziekte te krijgen en deze door te geven aan anderen die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden. Meer dan 20.000 gevallen van mazelen, en 35 levens verloren in 2017 alleen, zijn een tragedie die we simpelweg niet kunnen accepteren.” Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO regionaal directeur voor Europa in een recent persbericht 

 

Ziekte en sterftecijfers mazelen WHO - 2017

Bron: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/362448/epi-data-jan2017-dec2017-eng.pdf?ua=1

Wat de WHO ons niet vertelt:

In welke landen vonden die 35 sterfgevallen plaats? En hoe zijn de levensomstandigheden in die landen?

 
ROEMENIË

Extreme armoede en kou – 19 van de 35 sterfgevallen vonden plaats in Roemenië. Ongeveer 20% van de bevolking in Roemenië is zo arm dat ze geen geld hebben om hun huis te verwarmen. In winters met temperaturen die op kunnen lopen tot 25° C onder nul. Ondervoede of onderkoelde kinderen hebben een grotere kans op complicaties dan welvarende kinderen.

Kan het zijn dat er onder de 19 sterfgevallen kleine kinderen waren die in onverwarmde slaapkamers waar het vriest 38° C koorts moeten zien te genereren? LEES MEER !
Uit de onderstaande documentaire – ‘Deze winter zal het anders zijn’ – over armoede in Romenië

0.27 “De economische situatie is slecht. Mensen hebben geen werk. 20% van de bevolking heeft grote problemen: geen voeding, geen geld voor schoolgaande kinderen. Geen geld om hun huis te verwarmen in de winter.”

0.55 ‘Veel families moeten zien te overleven op iets meer dan €10,= euro per kind, per maand per kind kinderbijslag.’

1.26 ‘Culturele en religieuze factoren zorgen ervoor dat families vaak groot zijn; het is niet ongebruikelijk dat 10 kinderen wonen in een afgetakeld éénkamerappartement.’

4.32 In de winter kunnen de temperaturen dalen tot 25°C onder nul. Om de mazelen door te maken moet een kind koorts kunnen genereren! De woordvoerders van de WHO hebben het niet over jonge kinderen die bij een omgevingstemperatuur die onder het vriespunt ligt hun lichaamstemperatuur naar 38° C of meer moeten zien te krijgen!

4.36 ‘Sommige van de armen wonen in huizen die op instorten staan. Geen isolering, slecht sluitende ramen. De kou tast hun gezondheid aan.’

6.18 – 7.57 Hier ziet u een andere oplossing voor gezondheidsproblemen! Er worden eenvoudige huizen gebouwd om (zieke) kinderen warm te houden. Waarom houdt de WHO zich liever bezig met de vaccinatiegraad? 

Meer informatie plus de mogelijkheid om te doneren: www.grassroots.org.uk

ITALIË

Vluchtelingen: 4 van de 35 sterfgevallen vonden plaats in Italië.
Italië is de aankomst route voor illegale vluchtelingen uit onder andere Libië die in Europa trachten te overleven. Zieke kinderen die op de vlucht zijn hebben een grotere kans op complicaties dan zieke kinderen in een politiek stabiel land leven.

4 sterfgevallen vonden plaats in Italië – waren er (boot)vluchtelingen onder, of Roma's?
Onderstaande youtube: Nieuwsuur – gepubliceerd op 7 feb. 2017 ‘Zal migrantenakkoord tussen Italië en Libië werken?’

plaatje route bootvluchtelingen ItaliëDuizenden gammele bootjes wagen nog steeds de tocht over de Middellandse Zee vanuit Libië naar Italië. De grootste zorg voor honderden duizenden vluchtelingen die illegaal uit Afrika Europa binnenstromen is voldoende voeding en water en niet ziek te worden. Voortvluchtige kinderen die ziek worden zijn kwetsbaar.

In Italië leven vele ook Roma zigeuners in extreme armoede. Zie volgende blok.

OEKRAÏNE, GRIEKENLAND, SERVIË etc.

Romani (Roma’s): De overige 12 van de 35 sterfgevallen waarover de WHO ons bericht vonden plaats in 9 verschillende Europese landen – zie gespecificeerde lijst eerder op deze pagina.

In Europa leven miljoenen Romani zigeuners. Over het algemeen zijn zij niet gewenst en leven in erbarmelijke omstandigheden. Kinderen die leven in extreme armoede, of onder voortdurende stress, hebben een grotere kans op complicaties dan zieke kinderen in een welvarend land.

Zaten er onder de sterfgevallen kinderen van Romani zigeuners, of kinderen met een onderliggende aandoening?
Miljoenen Romani zigeuners in Europa (waaronder in Italië) worden telkens verdreven van hun woonplek (vaak ongewenste sloppenwijken) en leven in extreme armoede.

Sloppenverhalen – het leven van een Zigeuner-familie die in Rome woont.
Alexandra en haar familie houden onder hun bed een gepakte koffer klaar. Ze kunnen elk moment ontruimd kunnen worden. Ze zijn al vijf keer in een ander opvangkamp geplaatst sinds ze acht jaar geleden naar Italië verhuisden.

Uit de youtube:

2.50 “Ik was bang dat onze kinderen ziek zouden worden omdat we op matrassen in het park sliepen.”

4.50 “Ik werk met afval. Ik haal er pannen uit, aluminium, draad, koper, en ook schoenen en kleren. Ik neem het mee en verkoop het op de markt. Zo verdien ik wat geld en kan ik medicijnen kopen”.

5.54 “Als je geen plek hebt om te wonen, ben je verloren. Want waar moet je heen? Ze zeggen: ‘Ga naar huis!’, maar we kunnen nergens heen.”

Bron aantallen Roma’s: https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people

Onderliggende aandoeningen

Een ander verwaarloosd aspect is dat kinderen soms onderliggende aandoeningen hebben waardoor hun immuunsysteem zo zwak is dat een kinderziekte ernstig kan verlopen. In Nederland is de afgelopen 10 jaar één meisje overleden aan de mazelen. Zij was vanaf de geboorte ernstig gehandicapt. Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/

Kinderen met mazelen hebben een warm bed, veiligheid en rust nodig om het ziekteproces te kunnen doormaken. Als aan die basisvoorwaarden niet wordt voldaan is er een grotere kans op complicaties of sterfte.
Getallen in perspectief
Volgens de Verenigde Naties zijn er 44 landen in Europa.  In die 44 landen wonen ruim 740.000.000 mensen. De WHO-woordvoerder heeft het over 35 sterfgevallen in 2017, wat aanleiding is om het vaccinatiebeleid aan te passen.

We hebben niet kunnen vinden hoeveel kinderen er in Europa leven, maar laten we een voorzichtige schatting maken. Stel dat er van de 740.000.000 mensen 40.000.000 kinderen zijn. Dan sterven er 34 kinderen op 40.000.000 kinderen verdeeld over 44 Europese landen aan de mazelen in 2017.

Om dit getal in perspectief te zetten: Alleen al in Nederland sterven er ongeveer 50 kinderen per jaar, jaar in jaar uit, aan kindermishandeling!

In Nederland zijn er de afgelopen 10 jaar géén kinderen overleden aan de mazelen.

De informatie van de WHO is onvolledig en daardoor misleidend.
De informatie van de WHO is onvolledig en misleidend. Er worden alleen cijfers gegeven (en de WHO impliceert maar al te graag dat dit komt door de ‘antivaxxers’ – meer info in onderstaande blogs). Maar de context ontbreekt:

  • Hoeveel van deze kinderen waren kinderen van Roma zigeuners, vluchtelingen, of onder de armoedegrens levende Europeanen?
  • In hoeveel gevallen van gerapporteerd mazelen was het betreffende kind gevaccineerd?
  • Was er sprake van een onderliggende aandoening?
  • Was er sprake van medisch mismanagement?
  • Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?
  • Etc.

De (bewuste?) strategie van de WHO is kennelijk om ondervoede, onderkoelde, of voortvluchtige kinderen onder één kam te scheren met kinderen in welvarende landen. De WHO informeert ons ook niet over risico’s van vaccins.

Samenvattend: In dit geval geeft de WHO cijfers over de mazelen in 2017. Zij geeft géén informatie over de sociale, economische en politieke context, noch over extreme weersinvloeden. In de winter van 2017 – ten tijden van de mazelenepidemie – was er sprake van een extreme koude. Wikipedia bericht er zelfs over:

Europese koudegolf

Bron: Wikipedia January 2017 European cold wave. https://en.wikipedia.org/wiki/January_2017_European_cold_wave

Vaccineren of oplossen van ziekte veroorzakende omstandigheden?

De WHO zet zich niet in voor het verbeteren levensomstandigheden. Zij wil de mazelen ‘uitroeien’ met vaccins. In haar optiek brengen de ‘antivaxxers’ de vaccinatiegraad in gevaar. Om dit tegen te gaan is het ‘European Vaccine Action Plan’ in het leven geroepen.

Meer informatie over EVAP
In 2014 is het European Vaccine Action Plan buiten het zicht van de burger door alle Europese lidstaten ondertekend. Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die de WHO voor Europa heeft vastgelegd.

European Vaccine Action Plan 2015–2020 The European Vaccine Action Plan 2015–2020;(EVAP) was drafted to complement, regionally interpret and adapt the Global Vaccine Action Plan in harmony with Health 2020 and other key regional health strategies and polices. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

How to present the European Vaccine Action Plan 2015 – 2020– This document is intended to support immunization programme managers and staff in their efforts to secure sustainable funding for immunization. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276659/EVAP-ENG.with-front.pdf?ua=1

‘Tailoring of Vaccination programs’ – Evaluation of the WHO Regional Office for Europe Tailoring Immunization Programmes (TIP) behavioural insights tool and approach. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/334684/TIP-evaluation-report.pdf

Is de mazelen een gevaarlijke ziekte in Nederland?
Nee. In Nederland stond de teller van sterfte aan de mazelen op 1 in 1975, nog vóór de introductie van het vaccin tegen de mazelen in 1976. In recent wetenschappelijk onderzoek werd dit bevestigd met de uitspraak dat de sterfte aan de mazelen zo laag was ‘dat er geen verschil opgemerkt kon worden voor en na de introductie van het vaccin’.

(Ja, de mazelen kan wél gevaarlijk zijn voor kinderen die in extreme armoede leven. Onderkoelde, ondervoede, of voortvluchtige kinderen zijn soms zo verzwakt dat zij niet in staat zijn om een kinderziekte op een normale manier door te maken.)

Verplicht vaccineren voor heel Europa is al in een ver gevorderd stadium - hoe machtig is de WHO?
De WHO heeft de politiek en het bedrijfsleven achter zich, en dat maakt haar zeer machtig. Ongeacht de noodzaak of de wens van het publiek worden plannen over ons uitgerold die onze keuzevrijheid bedreigen. Recente ontwikkelingen wijzen op een zeer goed georganiseerde internationale lobby die vaccineren in Europa wil verplichten. De financiële implicaties van een dalende, of gedwongen in stand gehouden vaccinatiegraad betreffen jaarlijks miljarden Euro’s.
Veel burgers denken dat de reden voor het opzetten van het European Vaccine Action Plan niet medisch, maar economisch is. Heeft de invloed van het bedrijfsleven op de politiek de overhand gekregen ten koste van de keuzevrijheid van de burger?

Denk mee, denk na – en informeer uzelf. Vaccinatieschade is geen mythe.

 

 

Lees verder – Gerelateerde blogposts

 

Uitbraak van 12.000 gevallen van de mazelen in Oekraïne is veroorzaakt door recente vaccinatiecampagne?

De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de […] Lees meer

Wereldgezondheidsorganisatie – in de greep van Farma?

De WHO (World Health Organization) houdt zich bezig met de gezondheid van de wereld. Een nobel doel, maar de organisatie kampt al tientallen jaren met een gebrek aan geld. De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt.In de jaren ’70 kwamen 80% van […] Lees meer

Wereldgezondheidsorganisatie – een wolf in schaapskleren?

Financiële transparantie wat betreft de financiering van de bron van de voorlichting over vaccins en het wereldwijde vaccinatiebeleid, is voor de burger ver te zoeken. Slechts weinig mensen zullen überhaupt beseffen dat de WHO zo’n belangrijke rol speelt in het geheel, inclusief de steeds groter worden de druk om te vaccineren.[…] Lees meer

De Global Health Security Agenda (GHSA) – de agenda voor ‘globale gezondheidszorg’

Is het toeval dat de EVAP in hetzelfde jaar is ondertekend als het geboortejaar van GHSA? De Wereldgezondheidsbeveiligingsagenda (GHSA) is in februari 2014 gelanceerd om ‘de wereld veilig te stellen voor de dreiging van infectieziektes, om naties […] Lees meer

Overzicht van de toename, en de reden voor verplicht vaccineren in Europa – hoe het EVAP zich voor onze ogen voltrekt

De WHO is de grote motor achter het streven om vaccins als hoogste prioriteit op de politieke agenda in Europa te krijgen. Zij heeft hiervoor het European Vaccine Action Plan (EVAP) ontwikkeld. Wat houdt dit plan precies in, en wat is de onderliggende reden om het ten uitvoer te brengen?[…] Lees meer

Wetenschap die de wetenschap bestudeert ~ het proefschrift van Judy Wilyman

Hoewel Wilyman een Australische is, en zij haar proefschrift behaalde op de Universiteit van Wollongong, zijn de stellingnames van toepassing op vaccins die wereldwijd gebruikt worden. Mede daardoor heeft het proefschrift mondiaal de aandacht getrokken. We kunnen ons aansluiten bij haar conclusie dat vaccinatiebeleid vaak niet het resultaat is van onafhankelijke beoordelingen, maar eerder het gevolg van de druk van de farmaceutische industrie op de WHO […] Lees meer

‘Zika virus ziekte’ – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat – deel 2

Het zikavirus is een virus dat al sinds de jaren ’50 rondwaart en nog nooit in verband is gebracht met enige ernstige aandoening, – slechts met milde, griepachtige verschijnselen die binnen een week vanzelf genezen. De WHO heeft tot op heden geen idee hoe […] Lees meer

‘Zika virus ziekte’ – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat – deel 1

De laatst versie van een pandemie die op de loer zou liggen is de ‘zika virus ziekte’, en de Wereldgezondheidsorganisatie is de bron van de informatie die we hierover krijgen. Dit zou een waarschuwing moeten zijn.[…] Lees meer

 

 

Share This