Wereldgezondheidsorganisatie – in de greep van Farma?

door | 25 nov 2017 | Farmaceutische industrie

gezin in derde wereldDe WHO (World Health Organization) houdt zich bezig met de gezondheid van de wereld. Een nobel doel, maar de organisatie kampt al tientallen jaren met een gebrek aan geld. De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt.

 
In de jaren ’70 kwamen 80% van de inkomsten van de WHO uit verplichte bijdragen van de 194 lidstaten. De landen betaalden hun contributie en de WHO had de macht om te besluiten waaraan het geld werd besteed. Slechts 20% kwam uit donaties. Tegenwoordig is dat omgekeerd: de lidstaten betalen verplicht 21% van de inkomsten, en de resterende 79% zijn vrijwillige bijdragen van: lidstaten, stichtingen, en de farmaceutische industrie. In het geval van een vrijwillige bijdrage heeft de donateur een flinke lepel in de pap wat betreft de besteding ervan. Dit is een zeer groot probleem want het blijkt dat donateurs hun eigen agenda hebben. Hun doelen gaan niet primair over het verbeteren van de basisbehoeften van miljarden mensen, maar over het genereren van geld, dat terecht komt op de bankrekeningen van de rijkste 10% der aarde.1

 
De WHO is de hoogste autoriteit wat betreft de gezondheid ter wereld. Het zou een onafhankelijke organisatie moeten zijn, maar zij wordt voor een zeer groot gedeelte gefinancierd door één persoon: Bill Gates. In hoeverre beïnvloeden persoonlijke voorkeuren, –  en belangen de beslissingen van de WHO?

 

 

Gezondheid, geldstromen en gebrek aan transparantie

 
De basisbehoeften voor gezondheid zijn overal ter wereld hetzelfde: schoon drinkwater, volwaardige voeding, frisse lucht, voldoende rust en voldoende beweging. Worden die behoeften wereldwijd vervuld? Nee. Heeft dat consequenties voor de wereldgezondheid? Ja. Voordat we verder gaan, hier volgen een aantal cijfers.

 1. Bijna 1000 kinderen sterven elke dag aan diarreeziektes als gevolg van vervuild drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne. 2
 2. Bijna 1 op de 15 kinderen in ontwikkelingslanden sterft vóór de leeftijd van 5 jaar; voor het grootste gedeelte aan honger-gerelateerde oorzaken.3
 3. Armoede is de belangrijkste oorzaak van honger. Bijna de helft van de wereldbevolking – meer dan 3 miljard mensen – leeft op minder dan 2,50 dollar per dag. Meer dan 1,3 miljard mensen leven in extreme armoede – minder dan 1,25 dollar per dag.3

 
meisje met glas waterVolgens Oxfam is er naar schatting 60 miljard dollar per jaar voor nodig om een einde te maken aan extreme armoede wereldwijd. Dat is minder dan een kwart van het inkomen van de top 100 rijkste mensen op aarde.4 Dus dat moet te doen zijn. Bill Gates bijvoorbeeld, de oprichter van Microsoft heeft een privévermogen van 86 miljard dollar. 5 Hij alleen al zou het eerste jaar op zich kunnen nemen, zonder zijn status als miljardair te verliezen. Hij zou het tij kunnen keren en met steun van nog een tiental megarijken zouden binnen een aantal jaren normale levensomstandigheden gecreëerd kunnen worden. Voeding, drinkwater, toiletten. En net zoals in het Westen honderd jaar geleden is gebeurd, zou de gezondheid van de mensen drastisch toenemen. Maar dat is kennelijk niet een doel waar Gates zich voor in wil zetten?

 

 

Bill Gates

 
De ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ heeft sinds de ‘90er jaren meer dan 2 miljard dollar aan de WHO gedoneerd. Het stokpaardje van Gates is het poliovirus uit te bannen. Hij wil dat bereiken door maar liefst alle kinderen in de hele wereld tegen polio te vaccineren. Hij riep het jaar 2010 uit als de start van: ‘The Decade of Vaccinations’.

Gates: “By the end of this decade every country will be able to vaccinate every child!”
“Aan het eind van deze 10 jaar zal elk land in staat zijn elk kind te vaccineren!” ~ Bill Gates

 

 

De macht van het geld

 
zakenlieden op geldIn 1988 begon de WHO, beïnvloed door de donaties van Gates, een programma om polio ‘uit te roeien’. In dat jaar waren er wereldwijd: 350.000 ziektegevallen, verdeeld over meer dan 125 landen. In 2016 waren er wereldwijd 37 geregistreerde gevallen, en het programma werd geroemd en geprezen. Met de daling van 99% is haar doel bijna bereikt. Maar ‘zo lang als er nog één kind geïnfecteerd is, lopen kinderen in alle landen het risico op polio’. Dus de WHO doet nog steeds onvermoeide pogingen om elk kind, in elke uithoek, van elk land te bereiken met het poliovaccin. En dat niet alleen, het programma is zich inmiddels aan het uitbreiden. Het heeft de rest van de 12 ‘vaccine-preventable diseases’ (ziektes die door vaccins te voorkomen zijn) ook omarmt.6

 

Waarom ruikt het niet zo fris?

 
Over de oorzaak van polio bestaan verschillende theorieën. Steeds vaker worden er vraagtekens geplaatst bij de algemeen geaccepteerde verklaring dat polio veroorzaakt wordt door een lichaamseigen virus. Waarom zou het lichaam zulke gevaarlijke virussen produceren dat zij het risico loopt zichzelf te verlammen? 7 Maar zelfs uitgaande van de ‘virus-theorie’ is de vraag of er niet veel effectievere manieren zijn om de spreiding van deze ziekte te voorkomen dan vaccins.

 
Het poliovirus wordt overgedragen van persoon tot persoon, via de ontlasting-orale route. Of, minder frequent, door bijvoorbeeld besmet water of voeding. In beide gevallen betekent het dat polio wordt overgedragen doordat ontlasting in de mond terecht komt. Wat? Hebben we poepeters op deze planeet? Hoe komt ontlasting in de mond terecht???

 

 

Een mensonterende situatie

 
Kind op vuilnisbeltSchoon drinkwater, basale toiletten en goede hygiëne zijn essentieel voor de overleving en ontwikkeling van kinderen. Vandaag de dag zijn er 2.4 miljard mensen wereldwijd die niet beschikken over sanitaire voorzieningen. 663 miljoen hebben geen toegang tot schoon drinkwater.8

 
Het is voor de meeste van ons niet voor te stellen hoe het zou zijn om zonder sanitaire voorzieningen te leven, maar voor 2,4 miljard mensen – één derde van de wereldbevolking – is dit dagelijkse realiteit. Dat betekent dat mensen op treinsporen, voor hun onderkomen, of ergens anders door de knieën gaan om hun ontlasting te doen. En er is geen doortrekker en geen fonteintje om hun handen te wassen! Voor 663 miljoen medemensen is er zelfs geen toegang tot schoon drinkwater. Voor deze mensen zit er niets anders op dan water te drinken dat in vele gevallen besmet is met dierlijke of menselijke ontlasting.

 

 

Wat heeft polio te maken met sanitaire voorzieningen?

 
Polio treft vooral kinderen onder de vijf jaar. De baby’s en jonge kinderen die in bijvoorbeeld sloppenwijken op de grond spelen; bij wijze van spreken in de ontlasting van de buren. Ze zijn veelal ondervoed, waardoor het lichaam verzwakt is. Polio lijkt in eerste instantie op een griep. En in de meeste gevallen geneest het vanzelf. In 1 op de 200 gevallen (0,5%) leidt polio tot een blijvende verlamming, meestal in de benen. In 5 % – 10% van de verlammingen is de ziekte dodelijk, als de ademhalingsspieren ook aantast worden. Polio is zeker geen leuke ziekte, maar vaccins veranderen niets aan de manier waarop deze ziekte zich verspreid. Het verbeteren van sanitaire voorzieningen wel.9 Bovendien zou het ook de sterfte aan diarree ziektes terugbrengen.

 
Een snel rekensommetje levert de volgende getallen op. In 1988, het jaar dat de WHO begon met het programma van Bill Gates waren er 350.000 gevallen van polio. 0,5% van 350.000 = 1750 blijvende verlammingen. 5% – 10% van de verlammingen bereikt de ademhalingsspieren, dat is 88 -175 sterfgevallen.

 
Maximaal 175 sterfgevallen aan polio staat niet in verhouding met de 525.000 kinderen onder de vijf jaar die er volgens de WHO elk jaar sterven aan diarreeziektes.10 Waarom kiest de WHO voor vaccinaties en niet voor de verbetering van sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater? Omdat haar donateurs kennelijk bepalen.

 

 

12 ‘levensreddende’ vaccins

Afrikaans kind met schoon drinkwater

 
In 1999 werd met een donatie van 750 miljoen dollar van Gates de organisatie GAVI – (foundation of the vaccine alliance) opgezet. Het is een partnership tussen de WHO, UNICEF, de Gates Foundation, en farmaceutische bedrijven. 11 Met 750 miljoen dollar kun je heel wat toiletten en waterputten installeren, maar dat zou een investering zijn zonder rendement voor het bedrijfsleven. Het doel van GAVI is om zo veel mogelijk kinderen te vaccineren en zoals snel duidelijk werd niet alleen met het poliovaccin. Vóór 1988 ontbrak echter de infrastructuur om vaccins bij kinderen te krijgen en ze toe te dienen. Dat GAVI is opgezet om dit te bereiken, wat blijkt uit de vier strategische doelen waarmee zij haar missie wil bereiken. Het komt neer op het volgende:

 1. Het versnellen van de introductie en toediening van (nieuwe) vaccins door besluitvormingsprocessen van (ontwikkelings)landen te stimuleren.
 2. Het opzetten van systemen om op grote schaal vaccins toe te dienen.
 3. Het vergroten van gereguleerde, globale financiering – en het verbeteren van de continuïteit van nationale financiering van vaccinatieprogramma’s.
 4. De markt voor ‘geschikte en betaalbare’ vaccins in de derde wereld zeker stellen. 12

Elke vijf jaar geeft GAVI een rapport uit waarin – tot nog toe – triomfantelijk gerapporteerd wordt dat de doelen bereikt zijn. Ik heb veel rapporten gelezen, maar deze slaat alles. Het is een kruising tussen een narcistisch businessplan en een cultureel damesblad. Maar liefst 100 bladzijden die het succes van het programma ophemelen. Op elke pagina staan prachtige foto’s van lachende vrouwen in sarongs. Kindertjes die lachen terwijl ze in de rij staan voor het vaccin en de lokale staf die lachend hun werk doet. Is iedereen blij met GAVI?

 

 

Waarom sommige mensen heel boos zijn!

 
GAVI/Gates gaat er automatisch vanuit dat de daling veroorzaakt is door vaccins, maar er is in dit rapport geen enkele studie te vinden die in beschouwing neemt wat de resultaten van andere initiatieven geweest zijn. Er zijn talloze NGO’s (non-governmental organisations) die buiten de politiek om hun best doen om – gefinancierd met particuliere donaties – de levensomstandigheden en daarmee de gezondheid van hun medemensen te verbeteren. Ze bestaan kennelijk niet voor GAVI.

 
In het rapport is geen studie te vinden naar de bijwerkingen van vaccins, die bij verzwakte kinderen aanzienlijk hoger moeten liggen dan bij goed doorvoede westerse baby’s. Ook die bestaan kennelijk niet voor GAVI. Maar het ergste is dat dit ‘succes’ NIETS verandert aan ziekte veroorzakende omstandigheden!

 

 

Wat gebeurt er als je ziekte veroorzakende omstandigheden in stand houdt?

 
Als je ziekte veroorzakende omstandigheden in stand houdt, is het 100% zeker dat er ziektes blijven ontstaan. Alle vaccins ten spijt. Naast een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn er de negatieve gevolgen van honger op de gezondheid.

‘Ondervoede kinderen lijden gemiddeld 160 dagen per jaar aan een ziekte. De geschatte percentages waarbij ondervoeding de onderliggende oorzaak is van sterfte, is ongeveer gelijk bij de volgende ziektes: diarree (61%), malaria (57%), longontsteking (52%), en mazelen (45%)’ 13

Het is duidelijk dat er levensomstandigheden zijn waaronder het niet mogelijk is om gezond te blijven. Het is duidelijk dat vaccins deze omstandigheden níet gaan oplossen. Maar het bedrijfsleven is kennelijk meer geïnteresseerd in winsten dan het oplossen van ziekteoorzaken. De door GAVI uit de grond gestampte infrastructuur is opgezet om ondervoede kindertjes in te spuiten met ‘nieuwe levensreddende vaccins’. En niet de kindertjes, maar Westerse bankrekeningen zullen flink gespekt worden.

 

 

De ‘veranderde status’ en snelle groei van de globale vaccinmarkt

 
De ‘globale vaccinmarkt’ ondergaat een snelle groei, die als alles goed gaat zich volgens de WHO vertaald zal hebben in een omzet van maar liefst 100 miljard dollar per jaar in 2025. Er zitten 120 nieuwe producten in de pijplijn, waarvan er 60 ‘van belang zijn’ voor ontwikkelingslanden. De business draait op volle toeren! 14

 

 

Filantroop met een zwart randje?

 
Ondertussen komen de minde mooie kanten van de samenwerking tussen de WHO, UNICEF, en het door Bill Gates opgezette GAVI aan het licht.15

Het inspuiten van levende, verzwakte poliovirussen blijkt ‘in een zeldzaam geval’ polio tot gevolg te hebben. De WHO is hiervan op de hoogte. De term ‘Vaccine Derived Polio’ (uit het vaccin voorkomende polio) wordt in het leven geroepen. Het wordt veroorzaakt door ‘circulating Vaccine Derived Polio-virus’ (cVDPV). Met andere woorden: virussen uit het vaccin worden uitgescheiden, gaan circuleren, en veroorzaken polio.’ 16, 17, 18

India heeft meer dan 2.5 miljard dollar bijgedragen aan de droom van Bill Gates. Critici vinden dat dit geld besteed had moeten worden aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en aanleggen van toiletten. 19

In het jaar dat India ‘poliovrij’ verklaard is, zijn 47.000 gevallen van ‘non polio acute flacid paralysis’ (NPAFP) gemeld. NPAFP is een aandoening die niet van polio te onderscheiden valt. Volgens de schrijvers van een kritisch rapport ‘Polio programme: let us declare victory and move on’ ~ Neetu Vashisht, Jacob Pullyel komt de toename van NPAFP overeen met de toename van het aantal toegediende orale poliovaccins.19 Hoewel er 12 keer meer gevallen waren van NPAFP dan er polio gevallen waren vóór de campagne werd er geen verder onderzoek naar verricht. Over het verminderen van polio gevallen en plotseling toenemend aantal gevallen van NPAFP ‘slappe verlammingen’, is veel geschreven.  Zie voor meer informatie onder andere ‘Smoke, Mirrors and the ‘Disappearance’ of Polio van Suzanne Humphries.20, 21

In 2014 riepen Katholieke priesters in Kenya de bevolking op om tetanusvaccins te weigeren omdat het meisjes onvruchtbaar zou maken.22, 23 In alle tetanusvaccins die de Associatie van Katholieke Artsen naar een onafhankelijk laboratorium hadden gestuurd werd HCG antigeen aangetroffen. HCG wordt gebruikt in vaccins die op dit moment in ontwikkeling zijn om vrouwen onvruchtbaar te maken.23 GAVI zou de ‘gratis’ vaccins deels financieren.24, 26

Het door GAVI gefinancierde Pentavaccin (difterie, kinkhoest, tetanus, Hepatitis B en Meningitis) blijkt niet veilig te zijn: Sri Lanka begon in 2008 met Pentavalent, maar stopte na de dood van vijf kinderen. Buthan begon in  2009, maar stopte het gebruik nadat 9 kinderen overleden. Pakistan melde 3 sterfgevallen. Vietnam begon in 2010, maar stopte het gebruik na de melding van 12 sterfgevallen.27, 28

De Bill en Melinda Gates Foundation ligt onder vuur in India vanwege het illegaal testen van kanker vaccins. 29, 30, 31 Zij schonk 3.6 miljoen dollar aan PATH (Program of Appropriate Health Technology). Deze organisatie houdt zich bezig met ‘toegepaste gezondheidstechnologie’. Met dit budget werden ruim 24 duizend jonge meisjes gevaccineerd met HPV-vaccins, en daarna gevolgd in zogenoemde ‘post licensure demonstration projects’. (‘demonstratie’projecten met gelicenseerde vaccins). Enkele maanden na de start van dit onderzoek, heeft de Indiaanse regering het project stopgezet vanwege 7 sterfgevallen en gemelde bijwerkingen. De zaak is voorgekomen bij het Hooggerechtshof in India, omdat de meisjes en hun ouders niet wisten dat zij aan een vaccinonderzoek deelnamen. PATH heeft soortgelijke ‘demonstratie’projecten uitgevoerd in Oeganda, Peru, en Vietnam. 32

 

 

Corruptie

 
De lijst waarin Bill Gates, GAVI, de WHO en UNICEF genoemd worden in verband met vaccin-schandalen is aanzienlijk en waarschijnlijk komt maar een deel van wat er zich werkelijk afspeelt naar buiten. De reguliere media en medici zijn of niet op de hoogte, of zetten deze verhalen weg als ‘complotdenken’. En tot nog toe heeft het Gates imperium carte blanche om het ene na het andere vaccinatieprogramma uit te rollen over de armsten der armen.

Ik begrijp niet waarom er zo weinig journalisten zijn, die het armoedeprobleem onder de aandacht van de mensheid blijven brengen. Waarom zijn er zo weinig artsen die gaan staan voor het feit dat we in eerste instantie moeten zorgen voor mensenwaardige leefomstandigheden? En waarom zijn er zo weinig mensen die de corruptie van de WHO doorzien?

En er is nog iets dat ik niet begrijp. Hoe is het mogelijk dat Bill Gates bij het tandenpoetsen in staat is naar zijn spiegelbeeld te kijken? Ik zou hem willen uitnodigen zijn huis van 123 miljoen dollar, met 24 badkamers en 6 keukens, eens te verwisselen voor een maandje in de sloppenwijken in Delhi, Kenya of waar dan ook ter wereld. Misschien zou hij ontdekken hoe lastig het is om op 1 maaltijd per dag productief en creatief te zijn. Hoe moeilijk het is om met een lege maag op school te zitten. Hoe vies vervuild water smaakt. Misschien zou hij er eindelijk achter komen dat onder bepaalde omstandigheden gezondheid een onhaalbaar streven is. En misschien zou hij eindelijk last krijgen van zijn geweten.

 

 

 

 

Bronnen:

 1. Documentaire ARTE TV The WHO in the Clutches of lobbyists. Helaas niet meer te bekijken op het internet.
  http://www.arte.tv/en/videos/061650-000-A/the-who-in-the-clutches-of-lobbyists
 2. World Water Day: Nearly 750 million people still without adequate drinking water – press release UNICEF
  https://www.unicef.org/media/media_81329.html
 3. 11 facts about global poverty
  https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-global-poverty
 4. Oxfam. ‘The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all.’ Oxfam, 2013.
  https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cost-of-inequality-oxfam-mb180113.pdf
 5. How much money does founder of tech giant Microsoft have? Sebastian Kettley
  http://www.express.co.uk/news/world/771689/Bill-Gates-net-worth-how-much-money-Microsoft-founder-Windows
 6. Polio Myelitis Fact Sheet WHO
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/
 7. Twee zeer goede boeken hierover zijn: ‘The virus and the vaccine’ ~ Debbie Bookchin, Jim Schoemacher
  ‘Fear of the invisible’ ~ Janine Roberts
 8. Youtube: ‘Smoke, mirrors and the ‘disappearance’ of polio’ ~ Lecture of Dr. Suzanne Humphries at the speaking on Polio at the Association of Natural Health Conference
  https://www.youtube.com/watch?v=Rrb1XwI2_JA&t=3156s
 9. Unicef
  https://www.unicef.org/wash/
 10. Polio Myelitis Fact Sheet WHO
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/
 11. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/
 12. http://www.gavi.org/about/partners/bmgf/
 13. Gavi Progress Report 2015
  http://gaviprogressreport.org/2015/
 14. World Hunger Facts
  http://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
 15. ‘Global Vaccine Market: Features and Trends’ Presentatie van Milloud Kaddar (senior advisor, health economist) WHO Geneve 23-10-2013
  http://who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf
 16. ‘New Paper – Polio Vaccine – Disease Caused by Vaccine Twice As Fatal – Third World Duped – Scarce Money Wasted – Polio Eradication Impossible’ ~ Child Health Safety
  https://childhealthsafety.wordpress.com/2012/04/07/third-world-duped-on-polio-eradication/
 17. In areas of the world where OPV is still used, children who have been vaccinated with it pass the virus into the water supply through the oral/feces route. Other children who then play in or drink that water pick up the vaccine viruses, which can pass from person to person and spark new outbreaks of polio. De term hiervoor is ‘Shedding’ Meer info:
  http://insidevaccines.com/wordpress/2008/02/24/secondary-transmission-%EF%BB%BFthe-short-and-sweet-about-live-virus-vaccine-shedding/comment-page-1/#comment-43365
 18. What is vaccine derived polio? WHO
  http://www.who.int/features/qa/64/en/
 19. ‘As the world gets closer to ending transmission of wild polio altogether, the global polio programme will increasingly focus on elimination the risk of cVDPV.’ Uit ‘Polio – Global Eradication Initiative’.
  http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-cVDPV-factsheet_March-2017.pdf
 20. ‘Polio programme: let us declare victory and move on’ ~ Neetu Vashisht, Jacob Pullyel
  http://jacob.puliyel.com/download.php?id=251….. while India has been polio-free for a year, there has been a huge increase in non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP).  In 2011, there were an extra 47500 new cases of NPAFP. Clinically indistinguishable from polio paralysis but twice as deadly, the incidence of NPAFP was directly proportional to doses of oral polio received. Though this data was collected within the polio surveillance system, it was not investigated. The principle of primum-non-nocere was violated.”
 21. “Polio and Acute Flaccid Paralysis”
  http://insidevaccines.com/wordpress/2010/06/02/polio-and-acute-flaccid-paralysis/
 22. ‘Smoke Mirrors and the Disappearance of Polio’ ~ Suzanne Humphries
  http://healthimpactnews.com/2013/smoke-mirrors-and-the-disappearance-of-polio/
 23. Did vaccines really eradicate polio? ~ Suzanne Humphries
  http://healthimpactnews.com/2011/did-vaccines-really-eradicate-polio/
 24. ‘Anti-Fertility Under The Guise Of A Tetanus Vaccine For Africa? Catholic Bishops Say Even Bill Gates Is In On It’
  http://www.hngn.com/articles/48777/20141110/anti-fertility-under-the-guise-of-a-tetanus-vaccine-for-africa-catholic-bishops-say-even-bill-gates-is-in-on-it.htm
 25. Kenya Conference of Catholic Bishops 21
  http://www.kccb.or.ke/home/news-2/press-statement-5/
 26. ‘“Mass sterilization”: Kenyan Doctors Find Anti-fertility Agent in UN Tetanus Vaccine’ ~ Brian Shilhavy
  https://healthimpactnews.com/2014/mass-sterilization-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-un-tetanus-vaccine/
 27. ‘Anti-fertility vaccines’ ~ GP Talwar, R. Raghupathy
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2665354
 28. ‘India’s Biological E pentavalent vaccine takes on GSK, J&J’
  http://www.fiercepharma.com/r-d/india-s-biological-e-pentavalent-vaccine-takes-on-gsk-j-j
 29. ‘Censored in U.S. Media, Killer Vaccines Exposed in India and Around the World’
  http://healthimpactnews.com/2014/censored-in-u-s-media-killer-vaccines-exposed-in-india-and-around-the-world/
 30. ‘After 54 Infant Deaths, Gov’t Finally Admits Pentavalent Involved’
  http://www.omsj.org/blogs/after-54-infant-deaths-government-finally-admits-three-deaths-associated-with-pentavalent-vaccination
 31. ‘Bill & Melinda Gates Foundation Vaccine Empire on Trial in India’ ~ Health Impact News
  http://healthimpactnews.com/2014/bill-melinda-gates-foundation-vaccine-empire-on-trial-in-india/
 32. ‘Controversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates Foundation under fire from critics in India?’ Narayana Kumar
  http://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms?intenttarget=no
 33. ‘Are Bill and Melinda Gates Guilty of Committing Fraud in India?’ ~ India Opines
  http://indiaopines.com/bill-melinda-gates-foundation-guilty-india-vaccine-fraud-garvi/
 34. ‘Indian Parliament Comes Down Hard on Cervical Cancer Trial’ ~ Pallava Bagla
  http://www.sciencemag.org/news/2013/09/indian-parliament-comes-down-hard-cervical-cancer-trial

 

 

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij!’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This