‘Zika virus ziekte’ – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat – deel 1

door | 10 mrt 2016 | Farmaceutische industrie, Media

Voor wie kennis neemt van de berichten over het zika virus die in de krant of op de TV verschijnen, is de kans groot om verward of angstig achter te blijven. Baby’s die geboren worden met vreselijke aandoeningen, een virus dat ‘om zich heen grijpt’, 3 tot 4 miljoen mensen die naar verwachting slachtoffer zullen zijn, een noodtoestand die over ons afgeroepen wordt… Kunnen zwangeren nog op vakantie naar een warm land? Wat als buitenlanders het virus hier mee naartoe nemen? Zou zikavirus ziekte ook in Nederland uit kunnen breken??!
Nadat we eerst een lawine aan berichten over ons heen gekregen hebben, is de frequentie ervan na het afroepen van de ‘noodtoestand’ afgenomen. Een slecht teken… Het spel wordt gespeeld, zonder onze inbreng. Wie begrijpt wat er aan de hand is?

De Wereldgezondheidsorganisatie

De laatst versie van een pandemie die op de loer zou liggen is de ‘zika virus ziekte’, en de Wereldgezondheidsorganisatie is de bron van de informatie die we hierover krijgen. Dit zou een waarschuwing moeten zijn. De reputatie van de WHO is bij alerte wereldbewoners in een kwaad daglicht komen te staan vanwege de misleidende informatie die zij gaf over de noodzaak van een vaccin tegen de ‘Mexicaanse griep’ en het HPV virus.

Recentelijk kwam in het nieuws dat het de Australische Judy Wilyman gelukt is te promoveren op een onderzoek getiteld: ‘A critical analysis of the Australian government’s rationale for its vaccination policy’.1 In haar proefschrift toont zij aan dat de WHO op grote schaal samenspant met de farmaceutische industrie om het gebruik van vaccins te vergroten. Ik zou iedereen – en zeker journalisten! – willen aanraden om een avondje te lezen in dit proefschrift (voor een ontnuchterend kennismaking met de WHO, begin bij blz. 288).

Vragen en antwoorden over het zika virus

Het overgrote deel van de informatie die we in de reguliere media hierover krijgen komt bij de WHO vandaan, en ik heb gemerkt dat zij een ‘medisch’ en een ‘politiek’ gezicht heeft. De politieke kant van het verhaal komt in deel 2 aan bod. Laten we eerst kijken naar de medische informatie over ‘zika virus ziekte’, bestemd voor de burger. Op de site van de WHO staat een ‘Fact sheet on zika virus disease’2 De onderstaande informatie is een (iets ingekorte) vertaling van het ‘feitenblad’:

Waar komt het zika virus voor?

In tropische gebieden waar veel muggen zijn, en is gesignaleerd in Afrika, Latijns America, Zuid Azië en Western Pacific. Het zika virus is in 1947 ontdekt, maar jarenlang slechts sporadisch bij mensen aangetroffen.

Hoe lopen mensen het zika virus op?

Door gestoken te worden door een geïnfecteerde Aedes mug.

Er zijn twee types Aedes muggen die het zika virus kunnen overbrengen. In de meeste gevallen wordt het virus verspreid door de Aedes aegypti mug die voorkomt in tropische en subtropische regio’s. De Aedes aegypti mug kan niet overleven in een koeler klimaat. De Aedes albopictus kan het virus ook overbrengen. Deze mug kan middels een ‘winterslaap’ koelere temperaturen overleven.

Wat zijn de symptomen van zika virus ziekte?

Zika virus veroorzaakt gewoonlijk milde symptomen, welke een paar dagen na de steek van een geïnfecteerde mug op kunnen komen. De meeste mensen die geïnfecteerd worden door het zika virus krijgen lichte koorts en wat rode huiduitslag. In sommige gevallen krijgt men ook conjunctivites (rode ogen), pijn in de spieren of gewrichten of last van vermoeidheid. De symptomen verdwijnen gewoonlijk in 2 tot 7 dagen.

Wat zou een mogelijke complicatie kunnen zijn van zika virus?

Omdat er geen grote uitbraken van het zika virus geregistreerd zijn voor 2007, is er op dit moment weinig bekend over de complicaties van de ziekte. Gedurende de eerste uitbraak van zika (2013-2014 in Frans Polynesië), die samenviel met een uitbraak van Dengue, rapporteerden de autoriteiten een ongewone toename van het syndroom van Guillain-Barré. Onderzoek naar de potentiële rol van het zika virus en andere factoren is nog gaande.

Een soortgelijke observatie van een toename van het syndroom van Guillain-Barré is ook gemaakt in samenhang met de eerste zika uitbraak in Brazilië. In 2015 observeerden lokale gezondheidsautoriteiten ook een toename van baby’s die geboren zijn met microcefalie (een te kleine schedel) op dezelfde tijd als de uitbraak van het zika virus. Gezondheidsautoriteiten onderzoeken op dit moment een mogelijk verband tussen microcefalie en het zika virus, naast andere mogelijke oorzaken. Er is echter nog meer onderzoek nodig voordat we een beter begrip hebben over een mogelijke link.

De kracht van herhaling

Het valt allezins mee. ‘Zika virus ziekte’ is te vergelijken met een milde griep. Het geneest vanzelf. Maar de WHO geeft niet alleen medische informatie, maar ook politieke informatie. De boodschap dat ‘het zika virus microcefalie zou kunnen veroorzaken’ is tot op heden alleen gebaseerd op een ‘observatie’. Maar het is de afgelopen weken zo vaak herhaald dat veel mensen geloven dat ‘zika virus ziekte’ hetzelfde is microcefalie. Zikavirusziekte is echter een ziekte, met één oorzaak (een virus), en microcefalie is een aandoening met een heleboel verschillende oorzaken!

Wat is microcefalie en wat zijn de oorzaken ervan?

Microcefalie (micro= klein, cefalie= hoofd) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en wordt gekenmerkt door een te kleine omvang van de schedel, waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen.3

Normaal gesproken groeien de hersenen in de buik van de moeder zeer snel, en dat geeft druk op de schedel die daardoor groeit. ALLES wat de groei van de hersenen belemmert of beschadigt kan aanleiding geven tot microcefalie: ernstige ondervoeding, van de trap vallen, pesticides, vaccins, drugs, medicijnen, mishandeling enzovoort. In 2015 observeerden lokale gezondheidsautoriteiten een toename van baby’s die geboren zijn met microcefalie in Brazilië en men zoekt naar een verklaring hiervoor. Dat de WHO ons niet informeert over de oorzaken van microcefalie die allang bekend zijn, maar het alleen heeft over een mogelijkheid dat het zika virus dit zou kunnen doen is uitermate misleidend. Temeer omdat zij er geen enkele wetenschappelijke verklaring voor heeft hoe het virus dit zou kunnen doen. Zij baseert zich slechts op ‘een observatie’.

Jon Rappoport, Amerikaans onderzoeksjournalist zet de andere oorzaken van microcefalie voor ons op een rij in zijn blog.4 Vertaald en iets ingekort komt het neer op het volgende:

Eén: Het gebruik van pesticiden in Brazilië

Brazilië, het centrum van de ‘zika’ crisis, gebruikt meer pesticiden dan welk land ter wereld. Sommige ervan zijn verboden in 22 andere landen. In een onderzoek van Environmental Health Perspectives, getiteld “Urinary Biomarkers of Prenatal Atrazin Exposure” staat:

‘De aanwezigheid versus afwezigheid van meetbare niveaus van het pesticide atrazine werd geassocieerd met foetale groeivertraging en kleinere hoofdomvang. Dit is ook het geval bij de aanwezigheid van het herbicide metolachloor.’

Atrazine en metolachloor worden beide gebruikt in Brazilië.

Twee: Het TDaP (difterie, tetanus, a-cellulair kinkhoest) vaccin

Een verdachte correlatie. In het najaar van 2014, kondigt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid de introductie van het TDaP vaccin aan voor alle zwangere vrouwen in Brazilië. De plotselinge stijging van baby’s met kleinere hoofden en hersenbeschadiging was in 2015.

Barbara Loe Fisher, National Vaccine Information Centre’, schrijft:

‘De veiligheid en effectiviteit van het griep,- en TDaP vaccin is niet getest op zwangere vrouwen. De Food and Drug Administration ( FDA) categoriseert het griep,- en TDaP vaccin als B of C ‘biologicals’ , wat betekent dat er onvoldoende testen zijn gedaan om de veiligheid voor zwangere vrouwen aan te tonen. Met andere woorden: het is niet bekend, of de vaccins foetale schade kunnen veroorzaken of de reproductiecapaciteit negatief kunnen beïnvloeden.’

Drie: Genetisch gemanipuleerde muggen die losgelaten zijn in Brazilië om Dengue fever ‘te bestrijden’

Een project uitgevoerd door het bedrijf Oxitec, gefinancierd door Bill Gates. De wetenschappelijke hypothese is dat de ‘bedrieger’ (genetisch gemanipuleerde mannetjes muggen), de natuurlijke vrouwtjes zullen bevruchten, maar dat de volgnde generatie het larvenstadium niet zal overleven. Het kelderende geboortecijfer bij muggen is echter het enige ‘bewijs’ dat dit experiment veilig is. Er zijn geen lange termijn onderzoeken naar de effecten op de gezondheid van mensen (die door de muggen gestoken kunnen worden) gedaan. Dit ging precies zo toen genetisch gemodificeerde gewassen werden geïntroduceerd: geen wetenschap die de veiligheid bewijst, maar aannames. Zonder uitgebreid laboratorium onderzoek is er geen mogelijkheid om te weten welke gevolgen het loslaten van de genetisch gemodificeerde muggen kan hebben, ongeacht wat de wetenschappers erover aannemen.

En ongeacht waar deze genetisch gemodificeerde muggen losgelaten zijn, of gaan worden, het is gedaan zonder de toestemming van de lokale bevolking. Het is een ‘onderonsje’ tussen de regering en het bedrijfsleven!

Vier: Pesticide productie in Brazilië

Reuters, 19 mei 2015, ‘Braziliaanse aanklagers proberen $ 16.000.000 los te krijgen van de makers van pesticiden’: ‘Braziliaanse officieren van justitie zeiden maandag dat ze op zijn minst 50 miljoen reais ($ 16.600.000) willen van pesticide multinationals wegens schendingen van veiligheidsmaatregelen bij een inzamelpunt voor gebruikte pesticide containers.’ Die fabrikanten zijn onder andere de Braziliaanse eenheden van BASF, DuPont, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Adama, FMC en Nortox. Wat een bof voor deze ‘multinationals’ ze blijven buiten schot als mogelijke veroorzaker van de vreselijke geboorte-afwijkingen want een virus wordt aangewezen als zijnde de oorzaak!

Vijf: Ernstige ondervoeding, gebrek aan elementaire sanitaire voorzieningen, en schrijnende armoede

Dit zijn belangrijke oorzakelijke factoren voor alle ziektes en vroegtijdig overlijden. In grote delen van Brazilië komt dit voor. Het gevolg is een zwak immuunsysteem. En het gevolg daarvan is dat alles wat in het lichaam komt aan micro-organismen of door de mens gemaakte chemicaliën catastrofale gevolgen kan hebben voor het lichaam.

Zes: anti-muggen sprays

In ‘The Guardian’, een grote krant staat op 26 januari 2015 de kop:

‘Brazilië verliest de strijd tegen zika virus, zegt minister van Volksgezondheid’

Op dit moment worden anti-muggen sprays uitgedeeld aan 400.000 zwangere vrouwen in Brazilië. Uiteraard zijn de sprays giftig, en dus weer een aanval op moeders en hun ongeboren kinderen. Bijvoorbeeld de veelgebruikte organofosfaten in sprays kunnen zeer storend zijn voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Nogmaals: waarom informeert de WHO ons hier niet over? Waarom pakt zij de bedrijven die veiligheidsmaatregelen aan hun laars lappen niet aan? Waarom start zij niet onmiddellijk grootschalig onderzoek met betrekking tot de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen? Waarom staat er in de krant geen enkel bericht van een dergelijke actie van de WHO? Waarom alleen maar die paniek boodschappen die gaan over een ‘mogelijkheid’, een ‘vermoeden’, een ‘het zou kunnen’? Voor wie werkt de WHO? Voor de mensheid of voor het bedrijfsleven???!!

De feiten in een notendop

1. Er is een virus dat al sinds de jaren ’50 rondwaart en nog nooit in verband is gebracht met enige ernstige aandoening, slechts met milde, griepachtige verschijnselen die binnen een week vanzelf genezen.

2. De WHO heeft tot op heden geen enkel benul over hoe het virus in staat zou zijn de groei van de hersenen te belemmeren. Het ‘vermoeden’ wordt nergens onderbouwd met cijfers of een wetenschappelijke verklaring. Het is gebaseerd op ….. ehhhhh ….. wat eigenlijk?

3. Er is al aangetoond dat het virus NIET in staat is om microcefalie te veroorzaken. U leest het goed, NIET.

 

 

In deel twee van “Zika virus ziekte” – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat’ gaan we u hierover informeren.

 

 

 

Bronnen:

  1. Proefschrift Judy Wilyman ro.uow.edu.au/theses/4541
  2. ‘Fact Sheet on zika virus disease’ – WHO www.who.int/features/qa/zika/en
  3. Hersenstichting https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/microcefalie
  4. ‘Zika Freakout: the hoax and the covert op continu’ ~ Jon Rappoport jonrappoport.wordpress.com/2016/01/29/zika-freakout-the-hoax-and-the-covert-op-continue

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This