Vaccins ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’: over winst die leidt naar nóg meer winst

door | 4 apr 2019 | Farmaceutische industrie, Geld

groei winstDe huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. Slechts vier bedrijven (GSK, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant. En bovendien kunnen zij erop vertrouwen dat overheden wereldwijd hun best doen om ervoor zorgen dat alle nieuwgeborenen baby’s ook in hun klantenbestand terechtkomen. De droom van elk bedrijf is werkelijkheid voor de farmaceutische industrie.

 

Dit is nog maar het begin

 
De grootste winsten worden niet gemaakt op vaccins. Deze miljarden zijn nog maar het begin van de omzet die door deze vier multinationals wordt gemaakt. De farmaceutische industrie heeft haar eigen triljoenen-markt gecreëerd: een generatie van chronisch zieke kinderen.

Het artikel: ‘Vaccins – ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’ legt uit waarom miljardenwinsten, die worden gemaakt op vaccins, het begin zijn van triljoenenwinsten, die worden gemaakt op chronisch medicijngebruik. Het artikel is een geautoriseerde vertaling van Vaccines – Gatewaydrugs by design door Kristina Kirsten, gepubliceerd op Children’s Health Defense. De cijfers in dit artikel betreffen de Amerikaanse situatie, maar de informatie is cruciaal om beter inzicht te krijgen in hoe de farmaceutische industrie achter de schermen aan de touwtjes trekt – niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. En hoe miljoenen kinderen daar het slachtoffer van zijn.

 

 

Children’s Health Defense

 
Children’s Health Defense is opgericht door Robert F. Kennedy, Jr. In het onderstaande filmpje stelt hij zich aan u voor.

 

 

 

Vaccins – ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’

Kristina Kirsten

Waarom heerst er vandaag de dag een epidemie van chronische ziekten die 54% van onze kinderen teisteren? Waarom lijden zoveel van onze kinderen aan ADHD, anafylaxie(*) door allergieën, astma, auto-immuunziekten en epilepsie, naast andere chronische ziekten en neurologische ontwikkelingsstoornissen? Deze vragen blijven grotendeels onbeantwoord, en worden veelal genegeerd door de medische wereld, terwijl het aantal kinderen met deze aandoeningen maar blijft stijgen.

De meest voor de hand liggende vraag die gesteld moet worden, is: wat maakt dat deze chronische aandoeningen zich bij onze kinderen voordoen in zulke alarmerende aantallen?

 

 

NCVIA en aansprakelijkheidsvrije vaccins

 
We leven in een wereld waar met steun van farma, door de overheid goedgekeurde, medische mandaten in de vorm van aansprakelijkheidsvrije vaccins met bekende ernstige potentiële schadelijke effecten die herhaaldelijk in steeds grotere aantallen (70 doses van 16 vaccins tot de leeftijd van 18 jaar) gedwongen worden toegediend aan onze meest kwetsbare en stemloze populaties. De rampzalige uitkomsten hiervan zijn levenslange iatrogene (door de medische wereld veroorzaakte) ziektes, die kunstmatig worden opgewekt bij kinderen en jongeren.

De belangrijkste vaccin-producerende bedrijven, de “BIG 4” – Merck, GSK, Pfizer, Sanofi – die al onze kindervaccins maken, vermelden de ziekten die nu in epidemische aantallen bij onze kinderen worden waargenomen in hun eigen bijsluiters als mogelijke bijwerkingen.

NVIC.org

The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986

 
In 1986 keurde het Congres de National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) goed.(**) Deze wet gaf bescherming tegen aansprakelijkheid aan vaccinproducenten die voor de rechter werden gedaagd voor letsel veroorzaakt door vaccins – en deze rechtszaken verloren. In feite gaf het Congres via NCVIA, door de productaansprakelijkheid te verminderen, vrij baan aan vaccinfabrikanten om producten van mindere kwaliteit te produceren, omdat de consument de mogelijkheid werd ontnomen om de vaccinfabrikanten rechtstreeks voor letsel aan te klagen.

 
Nadat de NCVIA aangenomen was, is het aantal vaccins dat in het vaccinatieschema opgenomen werd in een stroomversnelling terechtgekomen. Dit creëerde een goudkoorts voor vaccinproducenten: de vaccinindustrie ging van een industrie van $ 1 miljard naar een industrie van $ 50 miljard. Maar deze uitbreiding in de vaccinindustrie is in feite relatief klein in vergelijking met de nog grotere goudkoorts voor de BIG 4-bedrijven. De ‘behandeling van chronische aandoeningen’ kant van het verhaal is substantieel lucratiever dan de ‘toegangspoort’ kant van het verhaal, die ook al gemonopoliseerd was door de BIG 4 en eveneens aanzienlijk toenam.

 
PillenDe vaccinfabrikanten begonnen winsten te maken op de bekende nadelige effecten van hun vaccins en hebben sindsdien ook medicijnen voor de behandeling van de bijwerkingen gecreëerd. Het gebrek aan motivatie om veilige producten te maken, wat het opgeblazen vaccinschema creëerde, werd de toegangspoort tot de voor deze bedrijven lucratieve behandeling met medicijnen. Tegenwoordig monopoliseren de BIG 4 vaccins, evenals de medicamenteuze ‘geneeswijze’ voor chronische ziekten waarvan bekend is dat ze door vaccins worden opgewekt. Eerst duwen vaccins kinderen van de klif af, en dan profiteren vaccinmakers van het ‘redden’ van de kinderen die het overleven.

 

 

Follow the money

Het resultaat van strategische, toxische, vroege interventies bij het produceren van levenslange ‘zieke klanten’ is geen toeval – volg gewoon het geld.

Het is GEEN TOEVAL dat dezelfde BIG 4-bedrijven, GSK, Merck, Sanofi en Pfizer, de grootste fabrikanten van vaccins in de VS, ook de medicijnen produceren die de meest voorkomende bijwerkingen van hun eigen vaccins behandelen: auto-immuniteit, astma, anafylaxie, allergieën, ADHD, reumatoïde artritis, epilepsie, etc.

Vaccins zijn, vanuit het perspectief van de BIG 4 bedrijven, zaadjes geworden die hun enorme medicijnmarkt laten groeien – in de vorm van miljoenen levenslange zieke klanten die medicijnen nodig hebben die dezelfde bedrijven aanleveren. Vaccins vormen in feite de basis van de triljoenen dollar hoge medicijnen-wolkenkrabbers die zijn gebouwd op de behandeling van de chronische ziekten, die deze bedrijven met kennis van zaken creëren met hun vaccins (nogmaals, de bijwerkingen van vaccins, die ze behandelen staan in hun eigen bijsluiters beschreven).

 
dollars bankbiljettenWinst en het vooruitzicht op winst zijn drijvende krachten voor alle bedrijven in een kapitalistisch systeem. Vanuit een economisch oogpunt ontwerpen vaccinproducenten niet langer vaccins voor het door hun beweerde doel om ‘kinderen te beschermen tegen infectieziektes’. Vaccins creëren in feite een veel winstgevendere, chronisch zieke ‘markt’ van consumenten die voor hun medicijnen afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.

 
Met andere woorden, onze perceptie van vaccins als ‘preventieve medicijnen’ is beperkt en kortzichtig als we het ‘bedrijfsmodel’ dat vaccins daadwerkelijk zijn buiten beschouwing laten. Een kaskraker-medicijn genereert meer dan $ 1 miljard aan jaaromzet.

 
Tabel 1 is een gedeeltelijke lijst van de BIG 4-medicijnen die de meest voorkomende bijwerkingen van het vaccin in hun bijsluiters behandelen. De tabel toont hun ‘kaskraker’-medicijnen, die allemaal meer dan $ 1 miljard aan jaarlijkse omzet genereren voor de behandeling van ADHD, anafylaxie, astma, auto-immuunziekten en epilepsie.

Onder deze ‘kaskraker –medicijnen’ heeft Advair (GSK) tegen astma tot op heden bijna $ 100 miljard aan omzet behaald en is daarmee het bestverkopende medicijn in de geschiedenis. Remicade (MERCK), en Enbrel (PFIZER) tegen auto-immuunaandoeningen (allergieën, eczeem etc.) staan ook in de top 10 van alle geneesmiddelen in de geschiedenis en verdienen respectievelijk $ 90,3 miljard en $ 81,2 miljard. Singulair (MERCK) eveneens tegen astma heeft $ 47,9 miljard gegenereerd en behoort tot de 20 grootste geneesmiddelen aller tijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen voor deze tabel:

RitalinEpi-penAdvairVentolinFlovent, Singulair,
RemicadeEmbrelCelebrexXeljanzLyricaNeurontin

 

 

De toepassing van de strategieën uit de tabaksindustrie

Voor iedereen die onbekend is met de strategieën van de tabaksindustrie wat betreft fraude, omgekochte wetenschap en ongebreidelde belangenconflicten, vat het volgende fragment van Allan Brandt, PHD, werkzaam op de afdeling Global Health and Social Medicine, Harvard University, het nalatenschap van de tabaksindustrie samen:

 

“ELK SYSTEMATISCH ONDERZOEK van de huidige relatie tussen geneeskunde en wetenschap, en de industrie moet overdenken wat de epifenomenale(***) aangelegenheid van de tabaksindustrie is geworden – toen die nieuwe medische kennis over het risico van het roken van sigaretten in het midden van de 20e eeuw onder ogen kreeg. (Red – Met andere woorden: nadenken over het feit dat toen de tabaksindustrie kennis over het risico van roken onder ogen kreeg, de medische wetenschap een machteloos bijverschijnsel werd ten bate van de industrie).

 
Dit is natuurlijk niet om te beweren dat de aanpak en strategie van de grote tabaksindustrie noodzakelijkerwijs typerend zijn voor de traditionele industriële en wetenschappelijke relaties. Maar de stappen die de industrie nam, tijdens het ontwerpen van nieuwe wetenschappelijk-industriële relaties, zijn sinds die tijd een krachtig en invloedrijk model geworden voor het uitoefenen van commerciële belangen in wetenschap en geneeskunde.

 
Dit resulteerde erin dat industriële invloed op wetenschappelijk onderzoek een invloedrijke erfenis van het tabaksverhaal geweest. In deze zin heeft de tabaksindustrie het moderne probleem van belangenconflicten al in de jaren ’50 uitgevonden. Vóór die tijd was er een wijdverspreide perceptie, zowel binnen de wetenschap als onder het publiek, dat wetenschappelijke inspanningen een geheel van activiteiten vormden die in hoge mate los stonden van ‘belangen’. Instellingen hebben de afgelopen decennia geworsteld om nieuwe beleidslijnen en benaderingen te formuleren om de steeds groter wordende invloed van industrieën tegen te gaan, aangezien dat van invloed is op wetenschappelijk onderzoek en het algemeen welzijn.”

 
tabaksindustrieDe farmaceutische industrie heeft tabakstactieken naar een nieuw niveau van corruptie gebracht. Wat als het zo zou zijn dat tabaksfabrikanten niet alleen verslavende, carcinogene sigaretten maken, maar in een andere tak van de industrie tegelijkertijd miljarden aan ‘kankergeneesmiddelen’ verdienen, terwijl ze al die tijd beweren dat hun sigaretten veilig zijn en dit aantonen met valse, gekochte ‘wetenschappelijke’ studies? Dat is precies waar we ons bevinden in het vaccin-paradigma van ‘eerst neergeschoten, en vervolgens overeind geholpen met medicijnen’.

Het is niet alleen het gekaapte vaccinatiebeleid dat verontrustend is. Het is ook zorgwekkend dat vele mensen die vertrouwen op het systeem, of zich niet bewust zijn van wat er echt gebeurt en daarom bereid zijn rechten en macht te geven aan de kolossale, zichzelf bedruipende industrie – die alles op alles zal zetten om zijn monopolie op ‘gezondheid’-paradigma’s te behouden.

De mate van manipulatie en ronduit crimineel gedrag van Farma, in samenwerking met een geheime verstandhouding tussen de overheid en de media, doet de adem stokken. De pogingen om wetgeving af te dwingen die de burger vrijstelling van de verplichting om te vaccineren afpakt, samen met de flagrante veronachtzaming van het fundamentele mensenrecht op Informed Consent(****). Evenals de door Farma geïnitieerde druk om sociale media te censureren – het laatste bastion waar ‘samenkomen’, en vrije meningsuiting nog grotendeels intact was – spreekt boekdelen over de ware Farma-agenda. Een agenda die niet bestand is tegen kritisch wetenschappelijk onderzoek en de waarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron originele artikel:
Vaccines:Gateway Drugs by Design – Kristina Kristen

Vertaling: Door Frankema, initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 

 

 

(*) Anafylactische shock is ‘ernstige shock gepaard gaand met koorts en acute hartzwakte (collaps)’ Bron: Zakwoordenboek der Geneeskunde – Coëlho Kloosterhuis

(**) National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (NVCIA). Deze wet erkende dat vaccinatieschade en overlijden door vaccins bestaat, en dat families hier financieel voor gecompenseerd dienen te worden.

Op dit moment is er 4 miljard dollar uitgekeerd wegens onherstelbare vaccinatieschade en/ of overlijden door vaccins. Er is zeer veel kritiek op deze wet, omdat in de praktijk blijkt dat deze wet de fabrikant beschermd en niet de kinderen.

(***) Epifenomenalisme is volgens Wikipedia een stellingname in de filosofie van de geest, dat het subjectieve bewustzijn een volkomen machteloos bijverschijnsel van hersenprocessen is. Volgens deze visie zijn geestelijke verschijnselen slechts epifenomenen ofwel een nevenverschijnselen van fysische verschijnselen in de wereld.

(****) Informed Consent is het recht op informatie van zowel de voor als de nadelen van een medische behandeling voordat ouders hiermee instemmen.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This