Meningokokken-vaccin voor tieners en baby’s in 2018 toegevoegd aan het RVP – onkunde, of opgezet plan?

door | 8 mrt 2018 | MEN ACWY-vaccin, Nationale politiek, Vaccins

VaccinsVlak voor haar aftreden besloot minister Schippers van Volksgezondheid en Milieu haar aanbeveling om één vaccin (Men. W) toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma vanwege ‘schaarste’ om te zetten in een uitbreiding drie vaccins (Men. A, W én Y toegevoegd bij Men. C met 14 maanden).
In het onderstaande artikel leggen we uit waarom wij denken dat het niet om ‘schaarste’ gaat, maar om onkunde en/ of een opzettelijk beraamd plan. Hoe diep moeten we zinken voordat dit stopt?

 

 

Wat iedereen zou moeten weten

 
Op elk willekeurig moment is 10% – 20% van de bevolking ‘tijdelijk a-symptomatisch drager’ meningokokken W bacteriën. Dat wil zeggen dat de persoon de bacteriën een tijdje bij zich draagt zonder ziek te zijn. Besmetting op zich is dus niet gevaarlijk. We merken het niet eens. Alleen als er sprake is van een ‘invasieve infectie’ – en dan ook nog eens met meningitis (hersenvliesontsteking) of sepsis (bloedvergiftiging) als complicatie – is er sprake van een gevaarlijke situatie. De sterfte in geval van een compliceerde invasieve infectie is 5% – 10%.[1]

 

 

Om hoeveel gevallen gaat het?

 
In een periode van bijna twee jaar – juli 2015 tot half mei 2017 – hebben 9 kinderen onder de 15 jaar Meningokokken W-ziekte kregen. Er zijn geen kinderen aan overleden. Minder dan nul gaat niet dus er kan geen sprake zijn van een verergering van de situatie wat kinderen betreft.

Waarom wordt er dan een nieuw vaccin toegevoegd aan het vaccinatieprogramma voor kinderen?

oude van dagenIn 2015 heeft men een toename van Men W geconstateerd bij personen die ouder zijn dan 65 jaar. In opdracht van het RIVM heeft een team van – voor ouders niet te achterhalen -deskundigen zich hierover beraadt. [2] Naar aanleiding van het ‘Deskundigenberaad Meningokokken W’ schreef het team een door de directeur van het RIVM ondertekende adviesbrief naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Uit deze brief komt het onderstaande overzicht van de aantallen en overlijdens door Men. W van juli 2015 tot half mei 2017 (onderverdeeld naar leeftijdsgroep en overlijdens). Het onbegrijpelijke advies dat de deskundigen van het rapport geven is ‘het invoeren van het Meningokokken ACWY-vaccin (een combivaccin waarin Men. W opgenomen is) voor baby’s en pubers’. Plus: ‘het verkennen van de mogelijkheden om dit vaccin aan 65-plussers aan te bieden’.

 

 

 

 

De zorgen van de Minister

 
Minister Schippers vindt het allemaal zo ‘zorgelijk’ dat zij een kamerbrief schrijft waarin zij erop aandringt dat het Men. W-vaccin aangeboden moet worden aan kinderen van 12-14 jaar en kinderen van 14 maanden. Maar oei, het Men. W-vaccin is ‘beperkt beschikbaar’ schrijft ze, en dat is de reden waarom zij ‘opdracht gegeven heeft aan het RIVM om de aanbesteding (lees: aankoop) van het Men. ACWY te starten en de voorbereidingen voor de uitvoering van de vaccinatie te beginnen’. [3] Weer een vaccin erbij. De medische noodzaak is ver te zoeken – en we kunnen dus niet anders concluderen dat het gaat om de economie en de werkgelegenheid.

Het vaccin dat toegevoegd wordt aan het RVP, levert een jaarlijkse vaste afzetmarkt op van, in dit geval, zo’n anderhalf miljoen klanten. Alle baby’s van 14 maanden en alle kinderen van 12-14 jaar. Financieel zeer interessant. Anderhalf miljoen klanten levert een veelvoud van anderhalf miljoen euro op aan omzet voor de producent van het vaccin. En daarnaast zal de – veelal niet erkende – vaccinatieschade (para)medici aan het werk houden.

 

 

Niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de werkgelegenheid

 
GeldDe Men. ACWY is één vaccin met daarin 4 meningokokkenstammen; net zoals de Pneu, waarbij in één vaccin eerst 7, toen 13 en nu zelfs 23 stammen worden samengevoegd. Meer stammen betekent een duurder vaccin, dus meer winst voor de fabrikant. Goed voor de economie. Wat betreft de werkgelegenheid moeten we helaas een nog veel wrangere conclusie maken. Des te meer stammen, des te meer er van het (baby)lichaampje gevraagd wordt. Het moet nu immers antilichamen opbouwen tegen verschillende varianten – een hele klus. Waarschijnlijk zullen weinig moeders hier vragen over stellen, want er ‘verandert niets’. De baby krijgt nog steeds twee prikken met 14 maanden. De moeders op het consultatiebureau beseffen niet dat er met 14 maanden in plaats van 4, nu 7 verschillende ziekteverwekkers in hun baby worden gespoten. En dat dit gecompliceerder is voor het nog onvolgroeide immuunsysteem om hier adequaat op te reageren. Is het redelijk is om aan te nemen dat er bij meer stress, meer risico zal zijn op bijwerkingen? U zult dit zelf in moeten schatten, want de wetenschap laat ons in de steek. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de effecten van het combineren van vaccins.

Wat betreft de pubers van 12-14 jaar die na dit rapport ook opeens ‘gevaar’ lopen het volgende. Ten eerste welk gevaar??? Kijk nog even in het schema alstublieft: in die leeftijdsgroep is het aantal ziektes op honderdduizenden pubers (én kinderen: leeftijdsgroep: 5-14) 3 ziektegevallen en het aantal overlijdens 0. Zou het gevaar van het toevoegen van het vaccin niet vele malen groter zijn? Op het internet zijn duizenden schrijnende verhalen te vinden van meisjes die in rolstoelen terechtkomen, onvruchtbaar geworden zijn of last hebben van chronische ontstekingen of het chronische vermoeidheidsyndroom, of zelfs overleden zijn na toediening van het HPV-vaccin.

14-jarigeHet is een gevaarlijk vaccin, naar alle waarschijnlijkheid vanwege de grote hoeveelheid aluminium. Logistiek gezien is het logisch om het Men. ACWY tegelijkertijd toe te dienen met het HPV- vaccin aangezien het in dezelfde leeftijdscategorie valt. Het betekent natuurlijk wel een extra belasting. En het ligt voor de hand dat dit het risico op bijwerkingen zal doen toenemen. Het dat speelt kennelijk niet mee. Waarschijnlijk zal aan de logistieke verandering weinig ruchtbaarheid worden gegeven. Op de oproep zal staan HPV+ Meningitis en geen haan die er verder naar kraait. Chronische bijwerkingen worden zelden in verband gebracht met vaccins (behalve door de ouders), en leveren werk op voor (para)medici.

 

 

Waarom wij denken dat hier of sprake is van ernstige onkunde

 
Ten eerste: De minister gaat hierbij geheel voorbij aan de gebruikelijke procedure, waarbij de gezondheidsraad aan de hand van 7 criteria onderzoekt of het nodig is om een vaccin toe te voegen aan het RVP. Hierin staat onder meer dat er sprake moet zijn van een ‘aanmerkelijke ziektelast in de bevolking’. En dat er sprake moet zijn van een potentieel urgent volksgezondheidsbelang dat gediend wordt met dit vaccin. [4] Beide zijn niet het geval.

Ten tweede: De aanleiding is een toename van het aantal gevallen van Men. W in 2015, maar volgens het RIVM is het aantal gevallen toegenomen in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. [5] Zowel brugklassers als baby’s krijgen straks dit vaccin. Huh? Waar dacht mevrouw Schippers aan toen ze het RIVM ‘opdracht gaf tot aanbesteding’?!

Ten derde: Op de bijsluiter van het Meningokokken W-vaccin staat:

‘Het is nog onduidelijk hoe lang een meningokokken ACWY-vaccin precies bescherming biedt, maar het lijkt erop dat de hoeveelheid antistoffen 3 tot 5 jaar na vaccinatie afnemen, zeker als kinderen al jong zijn gevaccineerd, evenals de vaccineffectiviteit. Er wordt geen immunologisch geheugen opgebouwd en is de beschermingsduur beperkt. Zeldzame reacties, zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten.’ [6]
Lees: de effectiviteit van dit vaccin bij baby’s is twijfelachtig en de duur van de ‘bescherming is beperkt. En lees vooral tussen de regels door: het vaccin heeft bijwerkingen waaronder ernstige allergische reacties!

 

 

Follow the money

 
zakenman met geldAfgezien van het feit dat het absurd is om baby en pubers te vaccineren met een vaccin dat hooguit 5 jaar werkzaam vanwege een toename van een aandoening bij bejaarden, is er nog iets wat niet door de beugel kan. ‘Schaarste’ van een vaccin wordt aangewend om in plaats van alleen het Men W-vaccin ook gelijk Y en Z toe te voegen. Zou het prijskaartje er iets mee te maken hebben? Meningokokken C (Neisvac): €35,- per kind Meningokokken ACWY (Nimenrix): €53,- per kind.

 

 
Kassa. Het is allemaal te triest voor woorden vinden we eerlijk gezegd. Maar zoals gebruikelijk wordt de uitbreiding van het RVP door een kritiekloze media overgenomen en lezen we:

Meningokokken-vaccin voor tieners en baby’s in 2018
Brugklasleerlingen worden volgend jaar opgeroepen om zich te laten inenten tegen de bacterie meningokokken. W. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft daartoe besloten omdat de bacterie, die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken, sinds een jaar om zich heen grijpt.” [7]

.. ‘om zich heen grijpt???! Het een hele klus om een ‘invasieve infectie’ met Men. W op te lopen: slechts 9 kinderen onder de 15 jaar in twee jaar. Geen overlijdens. Hoe komt het toch dat de media zo slecht geïnformeerd zijn?!

 

 

Vaste Prik-dag en Masterclass voor CB-artsen

 
Niet alleen journalisten ook de professionals gaan zonder problemen mee met het nieuwe (wan)beleid. Jaarlijks organiseert het RIVM de ‘Vaste Prik dag’ om artsen te informeren. En de door farmagiganten GSK, Pfizer en SanofiPasteur gesponsorde stichting Vaccinology organiseert een ‘Masterclass’. A, C, W en Y zit allemaal in één cocktail dus voor de artsen maakt het niet uit. Het dringt kennelijk niet tot hen door dat hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Als ze maar weten wanneer ze welke prik moeten zetten, doen ze dat.

 

 

En that’s it?

 
Het is onbegrijpelijk dat blijkbaar niemand het nodig vindt om aan de bel te trekken. Minister Schippers is vertrokken. De media is niet geïnteresseerd in kritische geluiden en artsen tot op heden ook niet. En baby’s… ach baby’s kunnen toch niet protesteren.

 

 

 

 

 

 
Het bovenstaande artikel postten wij op 8 maart 2018, op 16 maart 2018 postten we een update:
 

Update – Uit de Nieuwsbrief RVP 15 maart 2018:

In samenwerking met vertegenwoordigers JGZ wordt er hard gewerkt aan het implementatieplan. Vanaf half april wordt het nieuwe vaccin op de verschillende locaties geleverd. Daarnaast wordt vanaf 1 oktober 2018 gestart met het vaccineren van jongeren die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004.

‘Het HPV-vaccinatiebewijs is aangepast en heet nu ‘Aanvullend Vaccinatiebewijs’. Op het vaccinatiebewijs is alvast ruimte gereserveerd om de meningokokken ACWY-vaccinatie te registreren voor de 14-jarige. De MenACWY-vaccinatie voor de kinderen van 14 maanden kan je noteren bij het kopje ‘MenC’ of onder ‘overig’. Kinderen die nu geboren worden ontvangen een vaccinatiebewijs met het kopje ‘MenACWY’.

Bron: https://www.rivm.nl/Nieuwsbrieven/NBR0-it-0058.nsf/NieuwsbriefSendWeb?OpenForm&Query=4B879F8D15B8B371C1258251004A4633

Samenvattend:
Op 14 maanden BMR + Men.ACWY
Op 13-14jr HPV + Men.ACWY

 

 

jongetje met vaccinOp 3 mei 2018 postten we de blogpost: ‘Is het meningokokken ACWY vaccin voor baby’s een van de meest onnodige vaccins ooit?’

 

 

 

 

jonge vrouw achter computerOp 14 september 2018 postten we: ‘Men ACWY – waar zijn de cijfers die rechtvaardigen dat er gevaccineerd moet worden?’

 

 

 

 

14-jarigeOp 4 oktober 2018 postten we: ‘Leren over vaccineren’ – acht misleidende stappen om 14-jarigen te overtuigen van de noodzaak van menACWY?’
 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

1.Lezing Mirjam Knol op nascholing voor CB-artsen: Vaste Prik dag 2017
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=639e4710-0a10-48a2-ae61-59d1c5a9e7b0&type=pdf&disposition=inline
2.’Deskundigenberaad’
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/06/11/adviesbrief-naar-aanleiding-van-deskundigenberaad-meningokokken-w
3.Kamerbrief Minister Schippers over maatregelen tegen meningokokkenziekte
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/25/kamerbrief-over-maatregelen-tegen-meningokokkenziekte
4. Criteria Gezondheidsraad voor toename van een vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2007/03/07/advies-gezondheidsraad-rijksvaccinatieprogramma
5.Toename van aantal gevallen Men W zit in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/November/The_National_Immunisation_Programme_in_the_Netherlands_Surveillance_and_developments_in_2015_2016
6. Bijsluiter Men. ACWY:
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002226/WC500127663.pdf
7.Nu.nl
https://www.nu.nl/gezondheid/4936820/meningokokken-vaccin-tieners-en-babys-in-2018.html

8.Vaste Prikdag:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/
Scholing Masterclass:
https://vaccinologymasterclass.org

 

Over de auteurs:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This