Wie doet er mee? Schrijf een brief naar het College voor de Rechten van de Mens

door | 14 feb 2019 | Nationale politiek, Overig

Time to actWaarom is er zoveel aandacht voor de gevaren van infectieziekte, maar niet voor kinderen die ernstige vaccinatieschade opgelopen hebben? Discriminatie is “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Worden non-vaxxers en ex-vaxxers gediscrimineerd? Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het college neemt meldingen in over discriminatie en misstanden en beoordeelt deze.1

 

Oproep

Op 14-02-2019 ontvingen wij de volgende oproep van Lianne Bos, lid van de facebook groep van de Stichting Vaccinvrij.

 

“Beste beheerders en leden,

Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met een jurist van het College voor de Rechten van de mens. Ik heb aangegeven me gediscrimineerd te voelen door de overheids- en media-hetze tegen antivaxxers waarin gesuggereerd wordt dat we een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

Deze jurist gaf aan dat hij zich mijn gevoel heel goed kon voorstellen. Hij wil dit dan ook intern gaan bespreken. Hij gaf ook aan dat hoe meer klachten er komen, hoe hoger dit onderwerp op de agenda zou komen.

Zijn advies was om zoveel mogelijk mensen een klacht te laten indienen. En het liefst ook door de mensen achter Vaccinvrij. Hij vroeg specifiek om dezen contact met hun op te laten nemen via mail of telefoon. Dus bij deze, willen jullie dit aub doen?

Hoe meer hoe beter!”

Wauw, na alle deuren die elke keer maar weer dichtgaan staat er nu eentje op een kier!

Ik geef graag gehoor aan de oproep van Lianne en schrijf namens de Stichting Vaccinvrij een brief aan het College voor de Rechten van de Mens.

 

 

Doet u mee?

Voordat we beginnen: Wikipedia geeft voor het woord: ‘Discriminatie’ de volgende definitie:

“Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.” – Wikipedia2

Het lijkt me duidelijk: waar het op neer komt is dat, of we nu wél of niet onze kinderen laten vaccineren, wij in beide gevallen liefdevolle ouders zijn. Ouders die het beste met hun kinderen voor hebben en ouders die in beide gevallen gelijke rechten hebben.

Waarom is er zoveel aandacht voor de complicaties van infectieziektes en worden de risico’s van vaccins ontkend? En dat voordat ons allerlei beperkingen opgelegd worden zou er niet eerst aangetoond moeten worden – met nationale, volledige en uitgesplitste ziekte, en sterftecijfers – dat er werkelijk sprake is van een gevaar, of noodzaak. En zou de uitspraak dat bewezen is dat vaccineren veilig en effectief is niet eerst onderbouwd dienen te worden met objectief en transparant wetenschappelijk bewijs?

 

vrouw die brief schrijftIk weet dat er voor veel mensen een drempel is om een brief te schrijven, maar laten we er geen ingewikkeld iets van maken. De volgende opzet zou volgens mij volstaan:

(de brief kan aangepast worden al naar gelang u een ouder van een gevaccineerd of een ongevaccineerd kind bent. De schuine streepjes geven verschillende mogelijkheden weer om u te inspireren)

 

 

Geachte/ Beste lezer,

Mijn naam is (naam), ik ben moeder/ vader van een ongevaccineerd/ gevaccineerd kind. Ik wil me graag met het volgende klacht tot u richten:

Ik voel me als ouder van een ongevaccineerd kind/ gevaccineerd kind met vaccinatieschade in Nederland gediscrimineerd omdat:

(kies één of meerdere van de volgende opties:)

 

  • wij als vaccin kritische ouders niet de gelegenheid krijgen persoonlijk de reden voor onze keuze/ kant van de zaak toe te lichten/ in de media/ tweede kamer en provaccinatoren wel

 

  • er een beeld geschapen wordt dat ouders die niet vaccineren onverantwoordelijk, of ‘tegen’ wetenschap zijn, en provaccinatoren wetenschappelijke bewijzen hebben (die wij nu juist niet boven water krijgen)

 

  • mijn kind na het vaccin …
    • (vertel over vaccinatieschade, en wat U ervan vindt hoe ermee omgegaan wordt)

en hier geen aandacht/ erkenning voor is, en voor kinderen die overleden zijn/ schade opgelopen hebben door de ziekte wel. 

  • vaccins vergoed worden door de staat, en de extra kosten die ik maak voor het kopen van durdere ‘biologische’ voeding niet.

 

  • de keuze om niet te vaccineren niet gerespecteerd wordt door de overheid en de keuze om wel te vaccineren wel

 

  • mijn ongevaccineerde kind gepest wordt op school
    (of wat u ook maar belangrijk vindt om aan te geven)

Ik dank u voor uw aandacht en verzoek u mijn klacht in behandeling te nemen.

Vriendelijke groet,

Naam

Als u geen schrijver bent volstaat het copiëren van een, of meerdere van de bovenstaande zinnen. Als u wel een schrijver bent zou ik zeggen leef u uit. En uiteraard is bovenstaande voorbeeld slechts ter inspiratie. En laten we géén scheldwoorden of beschuldigingen gebruiken. Respect is ten alle tijde geboden.

Stuur uw mail naar het volgende email adres:
[email protected]

Of stuur uw brief naar postadres:
College voor Rechten van de Mens
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Stuur een copie van uw brief naar de Stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Bron:

1. https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/college-voor-de-rechten-van-de-mens-commissie-gelijke-behandeling-cgb?fbclid=IwAR2WJTp_P0BaBHEj4QAeGLxIZYPyj4A_YJISHSl7HlTw0bytJjqxVGfEfbg

2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie

 

Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassene kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This