GVAP = EVAP = NL?

Waarom worden we er niet over geïnformeerd?

 

Lekgeprikte aard

De informatie op deze pagina is cruciaal voor het begrijpen van het Nederlands vaccinatiebeleid.

• Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)?
• Wat is het European Vaccine Action Plan (EVAP)?
• Hoe groot is de invloed van deze plannen op het Nederlandse vaccinatiebeleid?

 

 

Het GVAP betreft elk kind wereldwijd. Het EVAP betreft elk kind in Europa en in Nederland. Deze pagina bevat belangrijke informatie – neem alstublieft tien minuten de tijd om hem aandachtig te lezen.

 

I. GVAP over de periode 2010-2020
II. EVAP over de periode 2015-2020
III. Doelstellingen en eind-doelen van GVAP/ EVAP
IV. Instructies voor politici en andere belanghebbenden
V. GVAP over de periode 2020-2030

 

 

I. Global Vaccine Action Plan (GVAP 2011-2020)

 

Het Global Vaccine Action Plan (GVAP) is ontwikkeld onder toezicht en onder leiding van de door zakenman Bill Gates opgezette ‘Decade of Vaccines Collaboration’.1

De ‘Decade of Vaccines Collaboration’ bestaat onder andere uit de Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, UNICEF en de Wereld Gezondheidsorganistie.1

Het hoofddoel van de ‘Decade of Vaccines Collaboration’ is het “uitbreiden van de baten van vaccins tot elke wereldbewoner”.2 Meer informatie: Bill & Melinda Gates Foundation

 

GVAP organiseert de gevestigde orde

 

Buiten het zicht van de bevolking – en zonder enige media-aandacht – heeft het GVAP een wereldwijd netwerk opgezet. Het doel van dit netwerk is een commitment van de gevestigde orde te krijgen om de doelstellingen van GVAP te bereiken. In één zin is dat: De vaccinatiegraad verhogen en elk tegengeluid – bijvoorbeeld kritiek betreffende de risico’s van vaccins – monddood maken. Alle deelnemers van het GVAP hebben financieel gezien belang bij dit plan.

 

Global Vaccine Action Plan - stakeholders

 

Overheden, medici, media, vaccin-producenten etc. hebben dit plan aangenomen en hebben “duidelijk gedefinieerde en gecoördineerde verantwoordelijkheden”. – WHO1

 

Het ‘Global Vaccine Action Plan’ (GVAP) is onderverdeeld in 6 regionale actieplannen. (Afrika, Latijns-Amerika, Europa etc.) Het ‘European Vaccine Action Plan’ is de op Europa toegespitste versie van het Global Vaccine Action Plan. Alle 6 regionale actieplannen hebben dezelfde doelen en doelstellingen als het GVAP.3

 

 

II. EVAP over de periode 2015-2020

 

In 2014 is het EVAP door alle lidstaten van de Europese regio van de WHO aangenomen. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP.4

“Ze deden een ongekende belofte om een lange termijn binnenlandse financiering voor vaccinatie en een politiek commitment zeker te stellen”.

 

European Vaccine Action Plan

 

Doelstellingen en eind-doelen van het EVAP

 
Het doel van het European Vaccine Action Plan is …
 
Purpose European Vaccine Action Plan

 

 

 

 

 

 
dat elk land in Europa mee doet…
 
Doel European Action Plan - deelname 

 

 

 

 
dat er een strategie is…
 
European Vaccine Action Plan - strategie
 

 

 

 

 

en dat iedereen weet wat hem te doen staat…
 
European Vaccine Action Plan - operational component
 

 

 

Doelstellingen

Het European Vaccine Action Plan beschrijft vijf doelstellingen (‘objectives’).6

Doelstellingen van het EVAP (uitklapblok)
De doelstellingen van het EVAP zijn:
 
Doelstelling 1: Alle landen committeren zich aan vaccineren als zijnde een prioriteit

Doelstelling 2: Individuen begrijpen de waarde van vaccinatieprogramma’s en vaccins en eisen om te worden gevaccineerd

Doelstelling 3: De baten van vaccinatie worden uitgebreid naar elke persoon door op de doelgroep aangepaste, innovatieve strategieën

Doelstelling 4: Sterke immunisatie-systemen vormen een integraal onderdeel van een goed functionerend gezondheidssysteem

Doelstelling 5: Vaccinatieprogramma’s hebben blijvend toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccin-voorraden.6

 

 

Onder elke doelstelling zijn prioriteiten gedefinieerd, waaraan een lijst met specifieke acties is gekoppeld. De organisatie van dit plan is tot in de details uitgewerkt.
Prioriteiten van de doelstellingen (uitklapblok)
Doelstelling 1: ‘Alle landen committeren zich aan vaccineren als zijnde een prioriteit’ heeft bijvoorbeeld drie ‘priority action area’s’ (specifiek omschreven acties die prioriteit hebben op gebied van doelstelling 1). Door het uitvoeren van de acties wordt er toegewerkt naar het bereiken van de doelstelling.

 
Priority action area 1

 
EVAP objective - 1.1

 

 
Priority action area 2

 
EVAP objective - 1.2

 

 
Priority action area 3

 
EVAP doel 1.3

 

De doelstellingen werken toe naar eind-doelen. Voor elke doelstelling (tussenstap) zijn er indicatoren om te kijken hoe ver men gevorderd is in het bereiken van het eind-doel voor 2020.
objectieven - indicatoren - einddoel (uitklapblok)
Doelstelling 2: ‘Individuen begrijpen de waarde van vaccinatieprogramma’s en vaccins en eisen om te worden gevaccineerd’ heeft bijvoorbeeld de objectieven en indicatoren die in onderstaand schema staan (en gedetailleerd worden uitgewerkt in de volledige tekst van het EVAP).

 
EVAP - objective indicator target

 

Uiteindelijk moeten door het commitment van alle betrokken partijen aan de nauwkeurig omschreven doelstellingen – en door het uitvoeren van alle acties – 6 eind-doelen worden bereikt. Deze doelen zijn voor de hele wereld gelijk. De vraag is of de eind-doelen (voor elk land) nodig zijn; of dit met vaccins kan worden bereikt, en wie er het meeste baat bij heeft.

 

 

Globale en Europese eind-doelen

 
De eind-doelen van het European Vaccine Action Plan / Global Vaccine Action Plan.

 

 
1. Het behouden van een polio-vrije status

2. Het elimineren van de mazelen en van de rodehond

3. Het onder controle krijgen van hepatitis B-infectie

4. Het bereiken van de nagestreefde vaccinatiegraad op alle bestuurlijke niveaus in heel Europa.

5. Het maken van evidence-based beslissingen voor de introductie van nieuwe vaccins

6. Het bereiken van duurzame financiering voor nationale vaccinatie-programma’s6

 
De eerste drie eind-doelen zijn medisch (betreffen ziektes), maar zijn niet op Nederland van toepassing. Hierover leest u meer in het onderstaande uitklapblok. De laatste drie eind-doelen zijn economisch, en ze worden zo op de spits gedreven dat ze bereikt gaan worden ten koste van grondrechten – zoals het recht op vrije meningsuiting en keuzevrijheid – van de bevolking.

 

 
Zijn de globale/ Europese eind-doelen in het belang van de Nederlandse bevolking?

De eind-doelen van het EVAP in het licht van de noodzaak ervoor in Nederland
Is er een noodzaak om deze doelen na te streven? Is er sprake van een medisch probleem in Nederland? Is er gekeken naar de Nederlandse cijfers? De eerste drie doelen van het GVAP/ EVAP gaan over drie ziektes: polio, mazelen, en hepatitis B. Hoeveel kinderen krijgen überhaupt deze ziekte?

 
De eind-doelen van het EVAP tegen het licht van de medische noodzaak ervoor in Nederland

 
1. Het behouden van polio-vrije status

De WHO heeft Europa ‘polio-vrij’ verklaard in 2002.7 Sinds 2002 komt de ziekte niet meer voor in Nederland.

 
2. Het elimineren van de mazelen en de rodehond

De WHO heeft verklaard dat de mazelen en de rodehond in 2017 in Nederland “geëlimineerd” zijn.8 De mazelen komt slechts op kleine schaal voor in Nederland. Het ‘gevaar’ van de mazelen speelt zich voornamelijk af in de media.

 
mazelen geëlimineerd volgens WHO

 

 
3. Het onder controle krijgen van hepatitis B-infectie

Hepatitis B-infecties zijn seksueel overdraagbaar en komen praktisch niet voor bij kinderen in Nederland. www.soaaids.nl geeft de volgende informatie over Hepatitis B:

 
Info Soa

 
 
In Nederland worden er gratis vaccins gegeven aan “sekswerkers” (prostituees), en homoseksuele mannen.9

Hepatitis B kan ook overgedragen worden door ‘bloed – bloed ‘contact, bijvoorbeeld als het bloed van een met hepatitis B besmette tandarts in contact komt met het bloed van een kind. Ook dit komt niet vaak voor.

De medische noodzaak van de eerste drie eind-doelen is discutabel.

 

 
De eind-doelen van het EVAP tegen het licht van de economische noodzaak ervoor in Nederland

Het grote taboe van een dalende vaccinatiegraad is de verregaande economische consequentie van de afnemende bereidheid om te vaccineren.

 
4. Het bereiken van de nagestreefde vaccinatiegraad bij alle ent-administraties in de hele regio

De dalende vaccinatiegraad heeft niet geleid tot het uitbreken van grote epidemieën van polio, mazelen, rodehond of hepatitis B in Nederland. In 2018 en 2019 zijn er enkele tientallen kinderen geweest die de mazelen hebben gehad. Er is veel ophef over gemaakt in de media, maar er zijn geen berichten geweest over sterfgevallen of blijvende invaliditeit als gevolg van het doormaken van deze kinderziekte.

De ‘nagestreefde vaccinatiegraad’ is 95%. De WHO, noch de Nederlandse overheid heeft tot op heden het bewijs kunnen overleggen dat een vaccinatiegraad van 95% garandeert dat een infectieziekte zich niet kan verspreiden. Meer informatie: pagina WOB-verzoeken.

 
5. Het maken van evidence-based beslissingen voor de introductie van nieuwe vaccins

Dit is een teer punt, want het belangrijkste dat goed geïnformeerde, bezorgde ouders willen is wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Maar overheden kunnen dit bewijs – wereldwijd – niet overleggen aan ouders en consumentenorganisaties. Meer informatie pagina WOB-verzoeken

 
6. Bereiken van duurzame financiering voor nationale vaccinatieprogramma’s

Er is geen enkele transparantie voor de burger over wat de (wereld)bevolking betaalt om de doelen van het GVAP/ EVAP te financieren. De kosten van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland zijn, inclusief de kosten van bijvoorbeeld de salarissen van de ‘aanstuurders’ en ‘uitvoerders’ van het RVP; de kosten van het behandelen van (niet herkende) vaccinatieschade; de mediacampagnes etc. naar schatting een paar miljard euro per jaar. Meer informatie pagina: Geld.

 
De economische reden voor het uitvoeren van het EVAP is zonder twijfel aanwezig. Het EVAP is goed voor werkverschaffing en flinke winsten.

 

 

IV. Instructies voor politici en belanghebbenden

 
Politici en andere belanghebbenden worden door de WHO voorzien van ‘instructies’. De WHO heeft een ‘communicatiebibliotheek over vaccinveiligheid’ die “richtlijnen biedt voor nationale gezondheidsinstanties en andere personen die communiceren over vaccinveiligheid.” – WHO10

Het is vreemd dat de WHO deze belanghebbenden niet voorziet van wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is, want dat is waar ouders en consumentengroepen tevergeefs om vragen.

Meer info over de ‘vaccinesafety communication library’ van de WHO
De inhoud van de bibliotheek gaat over de “voorbereiding op een crisis” en het “herstellen en opbouwen van vertrouwen”, en is gebaseerd op “onderzoek op het gebied van psychologie, sociale en gedragswetenschappen en communicatie.”10 De volgende tekst is afkomstig van de pagina van de WHO over inhoud van de ‘vaccinesafety communication library’:

 
Crisisparaatheid

Stapsgewijze begeleiding om u voor te bereiden op een crisis. Documenten hebben betrekking op het ontwikkelen van een crisiscommunicatie-plan, samenwerken met belanghebbenden, vertrouwen opbouwen, een nieuw vaccin introduceren en meer.

 
Respons op een crisis

Stapsgewijze richtlijnen voor het effectief reageren op een crisis. Documenten hebben betrekking op de eerste reactie op een crisis, de reactie van de media, tips voor woordvoerders, inzicht in welk reactieniveau nodig is en meer.

 
Voortdurende communicatie om vertrouwen op te bouwen

Stapsgewijze richtlijnen voor communicatie over vaccin-veiligheid om vertrouwen op te bouwen of te behouden. Documenten hebben betrekking op het ontwikkelen van berichten, het monitoren van de publieke opinie, reageren op zorgen, mythen en feiten, en meer.10

 
Naast de nadruk van de WHO op het ‘vertrouwen’ dat mensen kennelijk moeten hebben, is de vraag wat de WHO verstaat onder een ‘crisis’. En ook in hoeverre dit in de toekomst kan betekenen dat doelgroepen bij een mazelenuitbraak verplicht worden om te vaccineren, zoals we hebben gezien in Samoa. Meer info: Mazelenuitbraak in Samoa – crisis of aanloop naar wereldwijde vaccin-verplichting?

 

 
Vaccine Safety Library

 
Het is 2020 – en we zijn nu precies halverwege het ‘plan’. Hierboven staat de inhoud van het GVAP 2010-2020 beschreven. Hieronder wat ons te wachten staat:

 

 

V. GVAP 2020-2030

 

In maart 2019 is het GVAP 2020-2030 gelanceerd in Genève – Zwitserland.11

De deelnemers aan de vergadering waren vertegenwoordigers van:

• de academische wereld;
• wereldwijde ‘vaccinatie-gezondheidspartnerschappen’;
• maatschappelijke organisaties;
• donororganisaties;
• ministeries van Volksgezondheid;
• de industrie;
• de particuliere sector;
• onderzoeksinstituten en multilaterale organisaties11

 
“Het nieuwe plan beoogt een uniforme visie en aanpak voor vaccins en vaccinatieprogramma’s te bewerkstelligen, met duidelijke strategieën en tactieken die een nieuwe verplichte, op het specifieke land gerichte visie bepalen en richting geven aan de wereldwijde bij vaccinaties betrokken gemeenschap (red. de gevestigde orde) in het komende decennium.”11

 
Met andere woorden – de WHO heeft de hoop nog niet opgegeven.

 
Uitspraken van sprekers:

“Er bestaat niet zoiets als het recht om vaccins te weigeren wanneer de consequenties hiervan voor rekening van anderen zijn en de rechten van anderen op gezondheid ondermijnen.” – Kate Gilmore, Deputy High Commissioner for Human Rights, United Nations.

“Het is van cruciaal belang om vernieuwing en versnelling voor vaccins en vaccinatieprogramma’s in te zetten, terwijl men verder gaat met het ontwikkelen van het plan.” – Bernhard Kowatsch, Head of Innovation Accelerator of the United Nations World Food Programme.11

 
De nabije toekomst

 
“Na dit forum voor co-creatie zal een alomvattend plan worden ontwikkeld via een zeer collaboratief proces, met inbreng van partners en belanghebbenden en begeleiding van relevante adviesgroepen in de komende maanden.”

“Het definitieve plan zal in mei 2020 worden voorgelegd aan de Wereldgezondheidsvergadering voor bespreking en goedkeuring door alle WHO-lidstaten en kort daarna worden uitgevoerd.”11

 

U kunt het Global Vaccine Action Plan hier downloaden.
U kunt het European Vaccine Action Plan hier downloaden.

Meer informatie over WHO: pagina Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Denk mee, denk na

 
De vragen waar we met zijn allen – politici, medici, journalisten en burgers over na zouden moeten denken:

 
• Wie controleert de WHO?

• Wat zijn de beweegredenen geweest van de Nederlandse overheid om het EVAP in 2014 te ondertekenen?

• Waarom is de bevolking er niet over voorgelicht?

• Waaruit blijkt dat de doelen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd in het belang zijn van de Nederlandse bevolking?

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

En ontvang het eerste hoofdstuk van het boek ‘Vaccinvrij!’ gratis in uw mailbox.

 

 

Share This