Brussel vergadert over het ‘herstellen van het vertrouwen in vaccins’ – of gaat het over iets anders?

door | 5 sep 2019 | Politiek

Is het u opgevallen dat het rustig was in de media de afgelopen tijd? De mediacampagnes die ons al een jaar bijna dagelijkse berichten over gevaar, aluhoedjes en verplichting bleven in juli en augustus uit. Het is stilte voor de storm. Op 12 september komen Europese politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. En de nieuwe maatregelen zullen er niet om liegen – onderaan dit artikel staat een downloadlink naar wat ons te wachten staat.

 

 

Enquête over de bezorgdheid van ouders

 
bezorgde ouderOndanks de voortdurende hype in de media over het ‘gevaar’ van infectieziektes, heeft een groeiende groep ouders ervaren, of weten zij intuïtief, waar het knelpunt van de steeds omvangrijker wordende vaccinatieprogramma’s ligt. Volgens een enquête van de Eurobarometer is een relatieve meerderheid van de Europeanen (48%) van mening dat “vaccins vaak ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken”, in vergelijking met 40% die denken dat ze dat niet doen. Bijna vier op de tien respondenten denken dat vaccins de ziektes kunnen veroorzaken waartegen zij hun kinderen zouden moeten beschermen, en 31% gelooft dat ze het immuunsysteem kunnen verzwakken.[1]

 

 

De pro-vaxxers en de anti-vaxxers

 
De term pro-vaxxer en anti-vaxxer zaait verdeeldheid en leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Dat speelt de machthebbers in de kaart. Zolang de eenzijdige, gecreëerde ‘discussie’ in de media gaat over: ben je voor of ben je tegen, blijft het gemeenschappelijke belang van ‘pro’-, en ‘anti’ buiten schot. We zouden zeker moeten weten – en dat is wat anders dan geloven – dat vaccineren veilig en noodzakelijk is. En artsen, politici, en beleidsmakers zouden zich moeten kunnen verantwoorden met transparante wetenschap en nationale ziekte-, en sterftecijfers betreffende veiligheid en noodzaak.

 

 

Transparantie in plaats van verdeeldheid

 
Bewuste ouders willen transparantie met betrekking tot de wetenschap en de nationale, volledige ziekte -, en sterftecijfers. Zij willen kunnen controleren of het feitelijk onderbouwd kan worden wat er in de media en op het consultatiebureau wordt gezegd. Het is legitiem en verstandig, maar het wordt niet gewaardeerd. Deze groep krijgt het label ‘anti-vaxxer’, wat helemaal niet het geval hoeft te zijn, maar een doel dient. De volgende stap is een ‘anti-vaxxer’ als een bedreiging voor de volksgezondheidaf te schilderen – wat tot op heden niet met cijfers onderbouwd kan worden – en de derde stap is de ‘anti-vaxxers’ machteloos en monddood te maken – en dat is waar de summit over gaat. Economisch gezien begrijpelijk, maar medisch en ethisch gezien onjuist en onverantwoordelijk.

 
De tekst van de aankondiging van de ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel op 12 september staat schuingedrukt weergegeven.[2] Ons commentaar staat ertussen (Vaccinvrij).

 

 

Global Vaccination Summit

 
De EC (Europese Commissie) organiseert op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel. Het evenement vindt plaats onder gezamenlijk toezicht van de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker en WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd met donaties van de Bill en Melinda Gates Foundation (na de V.S. de grootste donateur van de WHO), en het bedrijfsleven.[3] Hierdoor is de onafhankelijke status die de WHO zou moeten hebben ernstig aangetast. En de reputatie van de voorzitter van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus is omstreden vanwege beschuldigingen van door hem gepleegde schending van mensenrechten, waar 2,5 miljoen mensen het slachtoffer van zouden zijn geworden.[4]

 
Hoe krijgt de gevestigde orde de burger zover dat zij vertrouwen op het wereldwijde vaccinatiebeleid dat is uitgestippeld door een organisatie die ten eerste uitermate kwetsbaar is wegens belangenverstrengeling, en die ten tweede wordt geleid door iemand die verdacht wordt van mensenrechtenschending? Dat is in feite waar deze Summit over gaat, maar de aankondiging omschrijft het uiteraard iets diplomatieker.

 

 

Het doel van de Summit

 
De algemene doelstelling is om op hoog niveau aandacht en politieke steun voor het onderwerp vaccineren te vragen, en een verklaring af te geven die vaccineren gaat promoten als zijnde de meest succesvolle maatregel voor de volksgezondheid – die jaarlijks miljoenen levens redt. Het zal de leidersrol van de EU demonstreren aangaande het wereldwijde commitment aan vaccinatieprogramma’s.

 
De politiek wordt ingezet om vaccineren te ondersteunen. Dit is de doelstelling van het door de WHO opgezette: ‘Global Vaccine Action Plan’ (GVAP), een uitermate strak en goed opgezet plan om de vaccinatiegraad te verhogen. Waarom moet de vaccinatiegraad omhoog? Volgens de WHO omdat het miljoenen levens redt. IS dit zo? Wij wagen het te betwijfelen. De cijfers van de WHO worden bij ons weten door geen enkele instantie gecontroleerd. Bill Gates deed eerder dit jaar de opmerkelijke uitspraak dat “vaccins zijn beste investering ooit zijn”. Hij baseert dit op gewonnen levens die gespaard zouden zijn door vaccins, waaraan een bepaalde financiële waarde wordt toegekend. Het zijn onmogelijke berekeningen en bovendien zijn ze nergens te vinden.

 

 

De leiders, de economie, en de levensstandaard van de bevolking

 
45% van de sterfte aan de mazelen heeft ondervoeding als onderliggende oorzaak. Ook vaccins kunnen in dit geval geen oplossing bieden. Kinderen hebben nou eenmaal eten nodig. En schoon drinkwater. En een stuk zeep om zich te kunnen wassen. En het publiek in de landen waar kinderen leven onder ‘normale’ omstandigheden voorlichten met cijfers die afkomstig zijn uit landen waar kinderen leven in extreme armoede is manipulatief en onethisch. Maar de summit gaat kennelijk niet over het zoeken naar werkelijke oorzaken van kindersterfte, en ook niet over de noodzakelijke stappen voor het verbeteren van de levensomstandigheden, want de kindersterfte zonder twijfel omlaag zou brengen, maar wat geen geld in het laadje brengt voor big pharma.

 
Het zal de leidersrol van de EU demonstreren aangaande het wereldwijde commitment aan vaccinatieprogramma’s. Evenals de politieke betrokkenheid versterken bij het uitroeien van infectieziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden, en politieke leiders en sleutelfiguren van wetenschappelijke, medische, industriële, filantropische en civiele samenleving bij het proces betrekken.

 
Politici zijn dol op ‘leidersrollen’, en niemand heeft het over een wereldwijd commitment voor het verminderen van extreme armoede, terwijl voedsel, drinkwater en hygiëne aantoonbaar zeer effectief zijn gebleken in de drastische afname van kindersterfte in het Rijke Westen. Het gaat dus niet om effectiviteit maar om, laat ons eens raden… geld?

 
boze vrouw met armen over elkaarDe politieke leiders vergaderen met de medici (werkgelegenheid voor artsen en therapeuten neemt toe naarmate onze kinderen zieker worden), vertegenwoordigers van de industriële (farma verdient jaarlijks miljarden aan vaccins en een veelvoud van dit bedrag aan het beheersen van de chronische aandoeningen die op bijsluiters vermeld worden), de filantropische (Bill & Melinda gates Foundation) en de civiele samenleving (overige instanties die een financieel graantje meepikken uit de ruif).

 

 

De Summit in Brussel is een formaliteit?

 
Zoals uit onderstaande agenda blijkt gaat de Summit niet over de belangen van de ouders, die zich ernstig zorgen maken over de bijwerkingen van de lucratieve “strijd tegen infectieziektes”, maar over de belangen van de gevestigde orde en de aandeelhouders. Tot op heden zijn de volledige, nationale ziekte-, en sterftecijfers die de noodzaak van vaccins zouden moeten aantonen, niet transparant voor de consument, en het wetenschappelijk bewijs dat ze veilig zijn kan niet worden overlegd. Maar van de burgers wordt niet alleen verwacht dat zij het programma te betalen, maar ook dat zij het blind vertrouwen.

 
Het evenement zal worden gestructureerd rond de volgende drie Ronde Tafelgesprekken:

Rondetafelgesprek 1: ‘In Vaccins We Trust’ – We vertrouwen in vaccins.
Onderwerp: Meer actie ondernemen om het vertrouwen van vaccins in Europa te vergroten (inclusief de rol van sociale media)

Rondetafelgesprek 2: ‘The Magic of Science’ – De magie van wetenschap.
Onderwerp: Het stimuleren van vaccinonderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Rondetafelgesprek 3: ‘Vaccines protecting everyone, everywhere’ – Vaccins beschermen iedereen, overal.
Onderwerp: Het opzwepen van een globale respons om te vaccineren – zonder uitzondering en resulterend in het elimineren van ‘vaccine-preventable diseases’ (door vaccins te voorkomen ziektes).

Daarnaast zal de Europese Commissie in een aantal lidstaten ook een proefcampagne voor sociale media lanceren om desinformatie over vaccins te volgen en lacunes in de informatie te dichten.

 
De Summit gaat over het monddood maken van iedereen die onderbouwde kritiek of legitieme twijfels heeft, over ‘magische wetenschap’ (zuivere wetenschap is niet ‘magisch’, maar objectief en reproduceerbaar), en over het opzwepen van de bevolking door het zaaien van gevaar-, en ‘tekort-aan-vaccins’ scenario’s.

Na afloop van het evenement zal een verklaring van de top worden aangenomen met de belangrijkste beginselen, acties en doelstellingen met betrekking tot vaccineren.

En het doel is al bepaald. Er worden nieuwe maatregelen aangenomen waarmee de politiek de rechten van de burgers verder gaat beperken. Wij hebben recht op vrijheid van meningsuiting, wij hebben recht op Informed Consent (informatie over de voor-, en nadelen van een medische handeling voordat wij hiervoor toestemming geven), wij hebben recht op lichamelijke integriteit (het kunnen bepalen wat er wel en niet in ons lichaam wordt geïnjecteerd), wij hebben recht op antwoord op WOB-verzoeken (beleidsmatige stukken die de overheid op verzoek moet overleggen). Onze rechten worden geschonden, maar kennelijk is de macht van het geld zo groot dat economische belangen de overhand hebben.

Terwijl ouders zich zorgen maken over vaccinatieschade en de toenemende inperking van onze rechten en vrijheden, maakt de gevestigde orde zich voornamelijk zorgen over de dalende vaccinatiegraad en hoe het tij te keren.

 

 

 

Bronnen:
1. www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1707996.pdf
2. https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en#b
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-foundation-is-na-de-amerikaanse-regering-de-grootste-donateur-van-who/
4. https://stichtingvaccinvrij.nl/directeur-van-de-who-heeft-zich-schuldig-gemaakt-aan-misdaden-tegen-de-mensheid/

 

 

De volledige beschrijving van de Rondetafelgesprekken kunt u hier downloaden:

Rondetafelgesprek 1
Rondetafelgesprek 2
Rondetafelgesprek 3

 

 
Over de auteurs:

 
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccineren en aanverwante onderwerpen, en is moderator van de facebook groep van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This