Het ‘uitstrijkje’ in beeld – waarom is het ingevoerd en waarom wordt het ‘afgebouwd’?

door | 2 aug 2018 | Overig

BaarmoederNog voordat het HPV-vaccin voor meisjes van 12 jaar in de praktijk bewezen heeft ook maar één geval van baarmoederhalskanker te hebben voorkomen, is het RIVM al begonnen met een goed screeningsprogramma af te bouwen. Wat kunt u doen om baarmoederhalskanker te voorkomen? Waarom wordt het HPV-vaccin ‘gratis aangeboden’ aan meisjes van 12, en het uitstrijkje pas aan vrouwen voor vanaf 30 jaar? Informeer uzelf, we hebben (nog steeds) een keuze!

 

 

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Van de website van het RIVM komt de volgende informatie: 1

‘Een bevolkingsonderzoek is een gratis medisch onderzoek om een ziekte vroeg op te sporen. De overheid biedt 3 bevolkingsonderzoeken naar kanker aan: baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Deze ziekten zijn vroeg op te sporen. Nog voordat er klachten ontstaan. Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen tussen de 30 en 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.’  

 

Boem! Het staat er: DOOR ER VROEG BIJ TE ZIJN KAN BAARMOEDERHALSKANKER WORDEN VOORKOMEN!

Bij vrouwen die elke vijf jaar een uitstrijkje laten maken, kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker worden opgespoord. Dit zijn ‘onrustige cellen’ die als ze eenmaal ontdekt zijn – nog voordat ze zich verder ontwikkelen tot baarmoederhalskanker – onschadelijk gemaakt kunnen worden.

Vragen over vaccinatiesHet roept ten eerste de vraag op of we überhaupt een ‘HPV-vaccin’ nodig hebben. We hebben toch het uitstrijkje? En ten tweede waarom meisjes van 12 jaar gevaccineerd zouden moeten worden tegen baarmoederhalskanker, terwijl het uitstrijkje pas begint bij volwassene vrouwen van 30 jaar. Laten we bij de eerste vraag beginnen.

 

 

 

Waarom zouden we overstappen van een uitstrijkje naar een vaccin?

Er zijn géén vragen vanuit het publiek gekomen. Geen enkele ouder van een meisje van 12 maakte zich voor het HPV-vaccin tijdperk zorgen, laat staan de meisjes zelf, want baarmoederhalskanker komt helemaal niet voor bij meisjes van 12.

Maar er is een vaccin tegen HPV op de markt gekomen. En door marketing en beïnvloeding is het de farmaceutische industrie gelukt om het HPV-vaccin in het RVP opgenomen te krijgen. Wilt u precies weten hoe dit in zijn werk is gegaan, kijk naar deze documentaire. Het is duister en onethisch, maar zo is het gegaan.

 

 Zembla – Het omstreden kankervaccin (19-10-2008) https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/het-omstreden-kankervaccin

 

Screenshot uitzending Zembla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar zelfs als je het vaccin hebt gehad, moet je dus toch nog een uitstrijkje laten maken?

 

Het RIVM geeft tot op de dag van vandaag de aanbeveling om – ook al is het meisje gevaccineerd – een uitstrijkje te laten maken. Uit de ‘Veelgestelde vragen over het HPV-vaccin’ komt het volgende citaat:

‘Is een uitstrijkje nog nodig als je de HPV-inenting hebt gehad?

‘Ja. Het blijft belangrijk om vanaf je 30ste een uitstrijkje te laten maken, ook al ben je gevaccineerd tegen HPV. De inenting beschermt namelijk niet tegen alle HPV-varianten die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.’ 2

Boem! Weer… het staat er: HET VACCIN BESCHERMT NIET TEGEN ALLE VARIANTEN. En bovendien is er nog niet bekend of er sprake zal zijn van ‘Type-replacement’.

‘HPV staat voor Humaan Papillomavirus. Er zijn ruim 100 verschillende varianten van dit virus. Een aantal varianten kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. De varianten HPV16 en HPV18 veroorzaken samen ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.‘2

 

HPV virus met kleurige achtergrondType Replacement

Type-replacement wil zeggen dat zelfs als het vaccin de meest voorkomende varianten (die in het vaccin zitten) zou onderdrukken, het nog steeds mogelijk is dat er in de toekomst andere varianten zullen zijn die de positie van ‘meest voorkomend’ in zullen nemen. Zou het kunnen dat, ook al werkt het vaccin prima tegen HPV-16 en HPV-18, dit niet zal uitmaken omdat HPV-34 en HPV-38 (om maar iets te noemen) over 10 jaar de meest voortkomende varianten zullen zijn?

 

Het grote voordeel van het uitstrijkje is dat het niet vecht tegen HPV-virussen (twee type ‘veroorzakers’), maar onrustige cellen opspoort. Met andere woorden: checkt of zich een probleem voordoet. En indien dit het geval zou zijn maakt het niet uit welke variant de oorzaak zou zijn, de gevolgen (de onrustige cellen) kunnen in een vroegtijdig stadium worden behandeld. En aangezien het HPV-vaccin niet tegen alle mogelijke oorzaken van baarmoederhalskanker beschermt, blijft het uitstrijkje nog steeds noodzakelijk – ook voor gevaccineerden.

 

Maar is dit dan niet een beetje dubbelop?

Ja, dat klopt. Met een uitstrijkje kun je baarmoederhalskanker in een vroegtijdig stadium opsporen en daarna behandelen. Laat het even tot u doordringen alstublieft… Zou het kunnen dat deelname aan het screeningsprogramma effectiever en goedkoper is dan vaccineren?

 

 

Waarom wordt het HPV-vaccin aangeboden aan meisjes van 12 en het uitstrijkje aan volwassen vrouwen van 30?

Uit een artikel dat verscheen in het Geneesmiddelen Bulletin, een vakblad voor artsen, komt het volgende citaat:3

‘Van het HPV zijn meer dan 100 typen bekend. Hiervan veroorzaken circa 40 typen infecties van de slijmvliezen. Sommige typen, zoals type 6 en 11, veroorzaken anogenitale wratten. Aan vrijwel alle gevallen van cervixcarcinoom (DF: baarmoederhalskanker) ligt een persisterende ofwel aanhoudende HPV-infectie ten grondslag, waarbij de hoog-risico HPV-typen 16 en 18 verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen. Het virus wordt overgedragen via seksueel, oro- en anogenitaal contact. (DF: seks, mond, anus) Besmetting met HPV komt bij meer dan 80% van de bevolking voor en wordt beschouwd als een seksueel overdraagbare aandoening. Bij 20% van de besmette vrouwen persisteert de infectie. Dit zijn vooral vrouwen met een verminderde afweer en daarnaast is roken een risicofactor. Gemiddeld verstrijkt tussen het oplopen van een HPV-infectie en het ontstaan van kanker 20 jaar.’

 

Het komt neer op het volgende:

80% van de bevolking draagt vroeg of laat HPV-virussen met zich mee. Maar de aanwezigheid van HPV staat niet gelijk aan het hebben van baarmoederhalskanker. Het RIVM zegt hierover:4

‘Uw lichaam ruimt het virus bijna altijd weer zelf op. Het duurt 1 tot 2 jaar voordat het virus helemaal weg is.’

Bij een verminderde weerstand, of risicofactoren zoals roken en het gebruik van bepaalde medicijnen kan een (verwaarloosde) HPV-infectie na een jaar of 20 uitmonden in een kankergezwel.

En let wel… we hebben het over een HPV-infectie, en dat is wat anders dan een HPV-besmetting. Een besmetting betekent dat het virus aanwezig is in de baarmoeder, of anus. Er zijn geen klachten, en het lichaam ruimt het virus vanzelf weer op. Een infectie krijg je als er om wat voor reden dan ook minuscule leasies (kwetsuren) ontstaan in de baarmoeder of anus die geïnfecteerd raken.  Als die geïnfecteerde beschadigingen maar blijven voortbestaan, kan dat dus na vijftien tot twintig jaar uitmonden in een gezwel. Baarmoederhalskanker krijg je niet zo snel. En sterfte aan baarmoederhalskanker komt voornamelijk voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar.

 

 

 

 

Welk probleem doet zich dus voor?

Het is nog niet bekend hoe lang de antilichamen van het vaccin ‘werkzaam zijn’, maar aangezien de meeste vaccins na tien, vijftien jaar niet meer ‘werkzaam’ zijn is het heel goed mogelijk dat dit ook het geval is bij het HPV-vaccin. Waarom worden de meisjes van 12 jaar dan al gevaccineerd?

De officiële reden is dat ze dan nog niet seksueel actief zijn. Ze zouden dan ‘beter beschermd zijn’. Waarschijnlijk is het tegenovergestelde het geval. Denk mee alstublieft: Het virus is erg besmettelijk. Het RIVM zegt:5

‘Als u één keer gevreeën heeft zonder condoom met iemand die besmet was, heeft u 50% kans dat u ook besmet bent geraakt.’ 

 

Dus als het vaccin 15 jaar zou ‘werken’, dan is een meisje dat op haar 12de gevaccineerd is weer ‘onbeschermd’ tegen de tijd dat ze 30 jaar is. Ze kan dan de HPV-virussen waartegen ze is gevaccineerd – of een ander ‘hoog-risico’ HPV-virus – op haar dertigste oplopen en in een zeldzaam geval tegen de tijd dat ze 50 is baarmoederhalskanker ontwikkeld hebben. Tenzij ze gewoon vanaf haar 30ste een uitstrijkje laat maken natuurlijk.

 

 

GeldWelk probleem doet zich nog meer voor?

Een screeningprogramma – het uitstrijkje – kost geld. En een vaccin kost ook geld. Dus het is een beetje duur om ze allebei aan te houden. Is dat de reden waarom een goedlopend screeningsprogramma ‘vernieuwd’ wordt? In 2017 heeft het RIVM/ de overheid  besloten om de volgende onderstaande veranderingen door te voeren. Op de website van het RIVM staat:

 

Veranderingen bevolkingsonderzoek

‘Sinds 1996 is er een landelijk bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd in Nederland. Het uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk blijft hetzelfde. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek heeft de volgende veranderingen:
 
Het uitstrijkje wordt eerst getest op HPV. Als HPV aanwezig is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op afwijkende cellen. Een HPV-test is beter in het opsporen van afwijkingen dan de cytologie van het bevolkingsonderzoek tot 2017. Hierdoor worden meer vrouwen met voorstadia van kanker opgespoord.
 
Wijziging uitnodigingsschema. Vrouwen van 40 en 50 die geen HPV hebben, ontvangen 10 jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen zonder HPV hoeven maar 5 keer een uitstrijkje te laten maken in plaats van 7 keer.
Vrouwen die op hun 60e HPV-positief getest zijn ontvangen op hun 65e nog een uitnodiging.

 
Vrouwen die een uitstrijkje erg vervelend vinden en daarom niet meedoen, kunnen een zelfafnameset aanvragen. Hiermee kunnen ze zelf thuis snel en eenvoudig vaginaal materiaal afnemen.
 
Het vernieuwde bevolkingsonderzoek heeft wel een nadeel ten opzichte van het bevolkingsonderzoek tot 2017. Door de gevoelige test worden meer vrouwen doorverwezen naar de gynaecoloog. Een deel van deze vrouwen wordt onnodig doorverwezen.1

 

Het is niet echt een verbetering, maar waarschijnlijk wel kostenbesparend.

 

Heeft het uitstrijkje bijwerkingen?

Screenshot VIGIACCESS 02-08-2018OK – echt leuk is het niet. Maar een volwassene vrouw houdt er waarschijnlijk geen trauma aan over om één keer in de vijf jaar een inwendig onderzoek te ondergaan. En is een ‘vreemde’ die een vaginaal onderzoek doet een onoverkomelijke barrière, dan is er altijd nog een zelftest en kan ze het thuis zelf doen. Er zijn geen bijwerkingen.

 

Dat het HPV-vaccin geen ‘ongewenste neveneffecten’ heeft kunnen we niet zeggen helaas. Vigiaccess, is een instituut dat onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie de bijwerkingen van het HPV-vaccin bijhoudt. Op 02-08-2018 staat de teller op 84.425 gemelde gevallen wereldwijd.6 Besef alstublieft dat dit een fractie is van het totaal. Naar schatting wordt er maar een paar procent van de bijwerkingen gemeld bij Vigiaccess.7

 

 

Waarom geen vaccin voor 30-jarigen?

Meisjes van 12 jaar mogen zelf besluiten of ze het vaccin willen of niet.8 Dus ook als het tegen de wil van de ouders ingaat. Het is al moeilijk voor ouders om tussen alle misleidende informatie de realiteit te onderscheiden, laat staan voor de meisjes. Ze zullen waarschijnlijk doen wat de anderen doen want op die leeftijd wil niemand een eenling zijn. Beseft een 12-jarige wat de gevolgen van haar keuze kunnen zijn?

Het trieste van het hele verhaal is, dat er op de leeftijd waarop het HPV-vaccin wordt toegediend geen zijn enkel voordeel is, alleen maar risico op bijwerkingen. 12-jarige meisjes hadden nooit betrokken mogen worden in dit experiment, maar de opname van het HPV-vaccin in het RVP betekent dat het vaccin ‘gratis’ wordt aangeboden.

Hoe waarschijnlijk is het dat volwassen vrouwen €125,- per prik zullen betalen als ze effectiever beschermd kunnen worden tegen baarmoederhalskanker door een gratis uitstrijkje?

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

 

  1. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker/Het_bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker
  2. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Veelgestelde_vragen_over_de_HPV_vaccinatie_tegen_baarmoederhalskanker
  3. https://www.ge-bu.nl/artikel/vaccinatie-tegen-humaan-papillomavirus-2
  4. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker/Veelgestelde_vragen/Veelgestelde_vragen_HPV#HPV10
  5. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker/Veelgestelde_vragen/Veelgestelde_vragen_HPV#HPV17
  6. http://www.vigiaccess.org/
  7. https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2015/cdc-changes-restrict-vaccine-reaction-reports.aspx
  8. https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=b7b4b4a1-2ae7-4e19-95fb-a699442318dc&type=pdf&disposition=inline

 

 

 

 


Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde (inmiddels volwassen) kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This