Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ met maatregelen om dalende vaccinatiegraad tegen te gaan – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij

door | 22 nov 2018 | Nationale politiek

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde op 19-11-2018 een brief naar de Tweede Kamer over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. [1] De brief beschrijft de maatregelen die volgens de overheid nodig zijn om deze tendens een halt toe te roepen en zelfs te keren. Hoe gaat de Nederlandse overheid de burger overtuigen van haar gelijk? Is verplichting – in dit, of een later stadium – de oplossing? Hoe gaat de overheid zich opstellen naar een snelgroeiende bevolkingsgroep die haar vertrouwen in het Rijksvacinatieprogramma verliest?

 
De Stichting Vaccinvrij is opgericht voor transparante informatie en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Onze eerste reactie op de kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis is een aangetekende brief naar de staatsecretaris, met cc. naar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

 
Onderstaand leest u de aangetekende brief vanuit de stichting Vaccinvrij. In een latere fase zullen wij verder ingaan op de inhoud van de kamerbrief van staatssecretaris Blokhuis.

 

 

Screenshot

 

 

Aangetekende brief op 22-11-2018 verstuurd naar staatsecretaris Paul blokhuis en Minister Hugo de Jonge

 

 

Onderwerp: Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’

Amsterdam, 22-11-2018

 

 

Geachte staatssecretaris Paul Blokhuis,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de door u ondertekende kamerbrief: ‘Verder met vaccineren’ (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren)

Wij gaan ervan uit dat u te goeder trouw uw werk doet, maar we kunnen uit uw schrijven afleiden dat u eenzijdig en onvolledig bent geïnformeerd. De Stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Inmiddels is er een grote groep van duizenden burgers ontstaan, die beseffen dat er sprake is van manipulatie van de bevolking middels het achterhouden van essentiële informatie en het genereren van irrationele angst.

 

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen met ja, of nee te beantwoorden:

 

Bent u ervan op de hoogte dat vaccins naast gemanipuleerde ziekteverwekkers chemische ‘hulpstoffen’ en vervuilingen bevatten en welke stoffen dat zijn?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat er geen onafhankelijke veiligheidsnormen zijn vastgesteld met betrekking tot het inspuiten van vaccins bij baby’s, prematuur geboren baby’s, en zwangere vrouwen?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat tot op heden geen enkele overheidsinstantie in staat is geweest om wetenschappelijk bewijs te overleggen dat het inspuiten van (combi)vaccins veilig is?
Ja/ Nee

 
Bent u ervan op de hoogte dat naar schatting minder dan 10% van alle bijwerkingen wordt gemeld bij het Lareb?
Ja/ Nee

 
Bent u bekend met het begrip ‘Shedding’?
Ja/ Nee

 
Bent u op de hoogte van de nationale ziekte, – en sterftecijfers, uitgesplitst per leeftijd en per ziekteverwekker, vanaf de eerste registratie tot heden van de doelgroep-ziektes van het RVP?
Ja/ Nee

 
Kent u het boek: ‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and the Forgotten History’ van Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk?
Ja/ Nee

 
Kent u het boek: ‘How to End the Autism Epidemic’ van J.B. Handley?
Ja/ Nee

 
Bent u bereid om deze boeken te lezen?
Ja/ Nee

 
Stelt u het op prijs dat burgers (waaronder de stichting Vaccinvrij) – die nu al jaren bezig zijn met het onthullen en ordenen van de feiten zoals deze door de verschillende nationale en internationale overheidsinstanties gedocumenteerd zijn – informatie met u delen?
Ja/ Nee

 
Zo ja, wilt u dit met een reactie op deze brief laten weten?

Onder ons bevinden zich wetenschappers en artsen en wij verzoeken u dringend deze brief serieus te nemen. Wij zijn bezig met een aantal korte filmpjes over vaccineren die de kant van de ouders belichten, en voornemens uw kamerbrief en reactie op deze brief hierin op te nemen.

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, namens de stichting Vaccinvrij,

Ellen Vader en Door Frankema

 

 

 

CC: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge

 

 

 

 

 

Bron
1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren

 

 

Ellen Vader verzamelt onderzoekt en verspreidt aan vaccins gerelateerde informatie

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This