Over de polarisatie rondom vaccineren

door | 14 mrt 2019 | Overig

polarisatieEr lijkt inmiddels bijna geen onderwerp meer te zijn dat niet gepolariseerd wordt. Want je moet kennelijk voor of tegen iets zijn. Dit artikel bespreekt de polarisatie rondom het onderwerp vaccineren, dat zeker in de top 3 staat. Als geïnteresseerde buitenstaander verbaas ik mij hogelijk over de kwaliteit van het publieke gesprek hierover. Hoe vreemd is het dat ouders hun vraagtekens kunnen hebben bij vaccineren?

 

 

Hoogopgeleid

 
“Mensen – vreemd genoeg, vooral als ze jong en hoog opgeleid zijn – redeneren niet op basis van rationele argumenten als het gaat om zaken als vaccineren”, kopte de NRC eind 2016.1 Verderop in het artikel werden deze ouders ‘verdwaalde zielen’ genoemd, die door overheidscommunicatie overtuigd zouden moeten worden van hun ongelijk, maar die immuun zouden zijn voor argumentatie. In Engeland worden zij ‘vaccin ontkenners’ genoemd.2 Voor het recente rondetafelgesprek in de Tweede Kamer werd deze groep maar gewoon niet uitgenodigd.3 Zo rond was die tafel kennelijk niet.

 
Welke irrationele vragen hebben deze ouders dan en naar welke argumenten luisteren zij niet? En wat heeft hun opleidingsniveau daarmee te maken? Zou het kunnen zijn dat juist zij kritisch hebben leren nadenken, wetenschappelijk onderzoek kunnen toetsen, kijken naar betrouwbaarheid van bronnen en dat ze wellicht eenvoudigweg meer informatie tot zich kunnen nemen, omdat hun Engels beter is dan van laagopgeleiden? De meeste informatie over het onderwerp is namelijk in die taal te vinden.

 

 
Voor het gemak worden deze ouders in de media ‘anti-vaxxers’ genoemd, een naam die waarschijnlijk afgeleid is van de documentaire Vaxxed. Daarin wordt het verhaal verteld van een klokkeluider in de CDC, de Amerikaanse variant van het RIVM,. Hij vertelt dat hij mee heeft geholpen aan onderzoeksfraude om een significant verband tussen vaccinaties en autisme te verdoezelen, maar gewetenswroeging heeft gekregen.

 

 

Veiligheid en effectiviteit

 
De meeste inhoudelijke vragen van ouders gaan over de veiligheid en effectiviteit van vaccins. Daarnaast komen er ook steeds meer zorgen over sociale mechanismes die dienen om deze ouders onder druk te zetten. Hun kinderen zijn steeds minder welkom op feestjes, mogen de crèche niet meer in omdat zij een gevaar zouden zijn voor gevaccineerde kinderen en de VVD wil dat kinderbijslag wordt ingetrokken.4 In andere landen worden kinderen al door Jeugdzorg weggehaald bij hun ouders en dan alsnog gevaccineerd.

 
In het kader van zelfbeschikking (bodily integrity) en keuzevrijheid (informed consent)5, die na de experimenten in concentratiekampen tijdens WO2 door de VN zijn aangemerkt als fundamentele mensenrechten, is het van belang om feitelijk kloppende informatie te krijgen.6 In individuele gevallen zijn vragen zoals ‘wat is het risico op schade als ik mijn kind inent?’ relevant. Op collectief niveau is een objectieve vergelijking en deugdelijke logica over daadwerkelijke risico’s en voordelen van belang. Al te grote economische belangenverstrengeling van overheden met de industrie helpt dan niet om vertrouwen te hebben in de betrouwbaarheid van gegevens daarover.7

 

 
dokter met griepvaccinIn 2004 werd de directeur van de FDA – onder ede – door Congreslid Dan Burton (Indiana) gevraagd of Thimerosal (kwik) ooit onderzocht is door Amerikaanse overheidsorganisaties.8 Deze William Egan geeft enigszins stotterend toe dat dit sinds 1929 niet gebeurd is, toen Eli Lilly het ontwikkelde als toevoeging. Dit is inmiddels 90 jaar geleden. De opzet van dit door de fabrikant zelf uitgevoerde veiligheidsonderzoek zou zelfs voor laagopgeleiden wonderlijk overkomen. De stof werd namelijk in 27 mensen ingespoten, die toch al doodgingen aan een hersenvliesontsteking. Alle proefpersonen gingen dood. De conclusie: ‘dat lag niet aan de kwik, want ze gingen toch al dood’. Als het onderzoek naar een nieuw remsysteem van een Volkswagen had betroffen, waarbij in de testrondes alle inzittenden waren overleden, was de wereld te klein geweest voor publieke verontwaardiging en hoge sancties. Maar bij vaccins kan dit kennelijk wel?

 
In 1986 werd onder Reagan een nieuwe wet werd aangenomen om fabrikanten van vaccins te vrijwaren van schadeclaims. In plaats daarvan werd een Vaccine Court opgericht, die tot nu toe ruim 4 miljard dollar aan schadevergoedingen heeft uitgekeerd en die wordt gefinancierd met belastinggelden. Sinds Andrew Wakefield succesvol in diskrediet is gebracht door een journalist, winnen minder ouders hun zaak voor deze rechtbank.9

 
Daarom is de onlangs publiek gemaakte statement van dr. Zimmermann van belang.10 Hij diende als expert van deze rechtbank en stelde onlangs dat hij uitzonderingen had ontdekt waarbij vaccinaties autisme konden veroorzaken. “I explained that in a subset of children, vaccine induced fever and immune stimulation did cause regressive brain disease with features of autism spectrum disorder.” Kort hierna werd hij in 2007 bedankt voor verdere diensten als expert.

 
Robert F. KennedyIn 2018 won advocaat Robert Kennedy jr. een spraakmakende rechtszaak, waarbij aangetoond werd dat de Amerikaanse overheid al 32 jaar haar werk niet heeft gedaan.11 Sinds 1986 moest er namelijk vergelijkend onafhankelijk onderzoek gedaan worden: is er verschil in de gezondheid van kinderen die gevaccineerd zijn en van kinderen die geen vaccins hebben gekregen? Dat lijkt mij een redelijke vraag.

 

 
Naar mijn weten zijn er twee van dit soort vergelijkende onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers. In Afrika bleek de sterfte van gevaccineerde kinderen tweemaal zo hoog te zijn en Amerikaans onderzoek liet zien dat vaccinaties weliswaar acute infecties zoals kinkhoest en waterpokken leken te verminderen, maar tegelijk een significante verhoging van een scala aan ernstige chronische aandoeningen veroorzaakte.12

 
Daarnaast raakten in India bijna 500.000 kinderen verlamd13, na een vaccinatieprogramma om polio uit te roeien.14 Dit lijkt semantisch te zijn opgelost door het geen ‘polio’ te noemen, maar NPAFP (non polio acute flacid paralysis). Tot nu toe vind ik bij dit alles weinig overtuigende logische argumenten om die verdwaalde zielen bij de kudde terug te kunnen halen.

 

 

Causale verbanden

 
Terwijl Belgische ouders die hun vraagtekens hebben bij vaccineren nu publiek de schuld wordt gegeven van een uitbraak van mazelen in Madagaskar16 – met een foto van een kind met waterpokken erbij – lijkt de exponentiële toename van autisme een reëler maatschappelijk probleem. In de VS zijn het aantal kinderen van 1:10000 in 1975 gestegen naar 1:36 in 2016. Als 51: 100000 mensen met griep al een epidemie17 wordt genoemd, is dit er zeker eentje. Griep gaat meestal gewoon weer over.

 
autistische jongenIn Vaxxed komt een wetenschapper van MIT aan het woord, die op basis van een mathematisch model voorspelt dat rond 2032 de helft van de jongens in de VS aan autisme zal lijden.18 Dit betekent nogal wat: voor onderwijs, voor bijdrage aan de economie, voor collectieve ziektekosten of verzekeringen en voor de gezonde helft van de bevolking die voor deze kosten op zal moeten draaien. De kosten voor levenslange verzorging per patiënt worden geschat op 2,4 miljoen dollar. Op ‘sociale’ media verschijnen al deze eerste oproepen om gehandicapten te laten euthenaseren. Dit sentiment is niet uniek, zoals studenten van de moderne geschiedenis zullen weten.19

 
Historisch gezien loopt de toename van autisme, andere chronische aandoeningen en leerproblemen gelijk op met de toename van gegeven vaccins, zoals ook in Vaxxed wordt toegelicht. Een exponentiële toename over slechts enkele generaties kan niet wegverklaard worden door een genetische oorzaak. De explosie van autisme gedurende het einde van de jaren ’80 lijkt te volgen op de verdrievoudiging van vaccinaties, die artsen moesten geven nadat de fabrikanten werden gevrijwaard van productaansprakelijkheid. De respons van de overheid op deze toename van autisme? Ontkennen dat het bestaat.

 
Er is geen enkel onderzoek gedaan naar welke bij-effecten de in combinatie gegeven vaccins en hulpstoffen hebben op de zich ontwikkelende hersenen en het immuunsysteem. Door vaccins onder te brengen in de categorie ‘biologicals’ gelden namelijk minder stringente eisen voor pre-marketing onderzoek en als de FDA een vaccin op een ‘fast track’ zet, wordt dit voor het gemak helemaal overgeslagen. Geen enkel medicijn zou zo op de markt gebracht mogen worden.

 
Arts met vraagtekens en een laptopWellicht heeft men een hogere opleiding nodig om te begrijpen waarom er in de media recentelijk wel grote ophef gemaakt wordt over schadelijke stoffen in medicijnen, maar tegelijkertijd in allerlei toonaarden ontkend wordt dat ditzelfde aan de hand zou kunnen zijn met vaccins? Terwijl op bijsluiters van vaccins toch doodgewoon staat vermeld dat ‘de dood’ een bekende bijwerking is.

 

 

 

Statistieken

 
Een behoorlijk publiek gesprek is onmogelijk zonder feitelijke en publiek controleerbare onderbouwing. In Nederland registreert Lareb bijwerkingen van medicijnen en vaccins, terwijl in de VS het systeem VAERS dit bijhoudt. Volgens onderzoek van Harvard in opdracht van de HHS (department of Health & Human Services) komt slechts 1% van alle schadegevallen in dit systeem terecht20; deels omdat het artsen bij wet is verboden om een vaccinatie als doodsoorzaak te noemen. Een causaal verband wordt stelselmatig ontkend, zelfs als de dood binnen 24 uur intreedt. Dat ouders onrustig worden van het ontbreken van dit soort gegevens lijkt begrijpelijk. Dwangmaatregelen, uitsluiten van deelname aan gesprekken en censuur van informatie zullen deze onrust eerder versterken dan kalmeren. Toch lijken hun vragen niet zo onredelijk.

 

 
Want is het gek dat er wenkbrauwen gefronst worden bij een nieuwsbericht dat alle dertig studenten met een recente uitbraak van kinkhoest op een school in Los Angeles ervoor gevaccineerd waren? Volgens de school is een gebrek aan vaccinaties geen verklaring is voor de verspreiding van kinkhoest. Want de 18 van de ongeveer 1.600 studenten die niet gevaccineerd waren, zijn geen van allen ziek geworden.21 Deze school lag met deze 99% dus ver boven de door de WHO gewenste vaccinatiegraad. Wat zegt dit over zowel de effectiviteit van de vaccinatie als over het veronderstelde risico van verspreiding door niet gevaccineerde kinderen?

 
Houten blokkenWaarom de uitsluiting van hun kinderen op crèches, als vaccins zo goed werken? Zijn gevaccineerde kinderen niet een grotere verspreidingsbron van kinderziektes, vanwege het fenomeen van ‘shedding’?22 Is er onderbouwing van de theorie van ‘kudde-immuniteit’ of is dit slechts een veel herhaalde aanname?23 Gaan kinderen in bijvoorbeeld Madagaskar of Yemen24 dood aan kinderziektes of juist aan ondervoeding door aanhoudende bombardementen en gebrek aan basale levensbehoeften? Waarom wordt een griepvaccin doorgedrukt, terwijl het aantoonbaar niet effectief is25 en er steeds meer gevallen bekend worden van dodelijke slachtoffers – waaronder een Senator van de staat New York?26 Waarom mogen de eindredacteuren van de recente Deense studie, die zou moeten ‘bewijzen’ dat vaccins geen autisme veroorzaakt, aandelen bezitten van de farmaceuten die vaccins produceert? Waarom wordt hier nauwelijks onderzoek naar gedaan en wetgeving voor gemaakt?27 Komen mensenrechten niet in het gedrang, als de overheid dwangmaatregelen neemt? Waarom worden deze ouders buitengesloten van het democratisch proces gesprek, terwijl zij er als belastingbetaler wel aan meebetalen?

 

 

Voor, tegen of vooruit?

 
In 2016 trok de Nederlandse regering twee miljoen euro belastinggeld uit aan een reclamecampagne om twijfelende of kritische ouders over te halen om hun kinderen te laten vaccineren. Dit gebeurt o.a. door artsen op te roepen met schrikverhalen te komen en door voorheen onschuldige kinderziektes ‘dodelijk’ te noemen. Verhalen van ouders die kinderen hebben met vaccinatieschade worden niet gehoord. Het lijkt alsof in de media de definitie van een epidemie naar believen wordt opgerekt.

 
ZIKA Als aardig voorbeeld hiervan zijn er letterlijk nul geregistreerde gevallen van Zika in de VS28, terwijl er voor de bestrijding ervan zo’n 1,9 miljard dollar werd uitgetrokken door de staat Florida.29 Dat dit geld naar het bedrijf werd overgemaakt waar de vrouw van de gouverneur grootaandeelhouder van was, zal inmiddels nog weinig verbazing meer wekken.30 Dat deze ‘oplossing’ weer voor nieuwe gezondheidsproblemen lijkt te zorgen, wellicht ook niet.31

 
Als overheden overgaan tot reclamecampagnes op basis van beeldvorming, censuur en zelfs dwangmaatregelen betekent dit meestal dat ze geen argumenten meer hebben. Blijven herhalen dat alles bewezen is, zonder met dat bewijs aan te komen, zal geen vertrouwen wekken bij ouders. Daarin staan zij overigens niet alleen, want ook medisch opgeleide professionals beginnen zich te roeren tegen dit soort fundamentele inbreuk op keuzevrijheid.32

 
Degene die het bewijs in handen heeft dat er geen verband is tussen vaccinaties en autisme, kan overigens een geldbedrag van 100.000 dollar ophalen.33 Deze prijs is al twee jaar geleden ter beschikking gesteld door Kennedy en Robert de Niro, die zelf een zoon heeft met autisme na een vaccinatie en daarom Vaxxed gefinancierd heeft.

 
Is het niet treurig dat zo’n ludieke actie nodig is om aan te geven dat iedere wetenschappelijke basis van de huidige discussie lijkt te ontbreken? Wellicht moet een ouder hoogopgeleid zijn om die luchtbel door te kunnen prikken? Mogelijk is een discussie dan niet de beste gespreksvorm over een onderwerp dat iedereen aangaat: hoeveel vertrouwen kunnen burgers nog hebben in de systemen die claimen hen te informeren en beschermen? Daarbij is het niet de vraag wie gelijk heeft, maar hoe we vooruit komen.

 

 

Een andere insteek

 
In plaats van deze ouders publiek af te serveren als verloren zielen of complotgekkies, geeft een uitspraak van Speciale Rapporteur voor de Verenigde Naties, Dr. Dainius Pūras een mogelijke andere invalshoek om het publieke gesprek in te steken. Hij stelde in zijn jaarlijkse rapportage aan de General Assembly in 2017 dat:34

 

“in veel landen gezondheidszorg een van de meest corrupte sectoren is. Dit heeft belangrijke implicaties voor gelijkheid en non-discriminatie, aangezien het een bijzonder uitgesproken effect heeft op de gezondheid van de bevolking in situaties van kwetsbaarheid en sociale uitsluiting, met name bij kinderen en mensen die in armoede leven.

 
Er zijn binnenlandse en wereldwijde oorzaken van corruptie, waaronder sommige met betrekking tot de farmaceutische industrie en waarvan sommige hebben geleid tot “institutionele corruptie”. Er is een “normalisering” van corruptie in de gezondheidszorg, waarbij niet alleen sprake is van corruptie die duidelijk de wet overtreedt, maar ook van praktijken die de principes van medische ethiek, sociale rechtvaardigheid, transparantie en effectieve zorgverlening ondermijnen.

 
“Drie belangrijke kenmerken maken de gezondheidssector bijzonder kwetsbaar voor corruptie: asymmetrieën in macht, onevenwichtigheid van informatie en de onzekerheid die inherent is aan het selecteren, bewaken, meten en leveren van gezondheidszorgdiensten en de complexiteit van gezondheidsstelsels.”

 

 
man in shockEr komen steeds meer voorbeelden hiervan aan het licht, zoals de fraude van het Engelse PACE onderzoek over behandeling voor de ziekte ME35, het wegmoffelen van onderzoek naar de effectiviteit van homeopathie36, het ‘verdwijnen’ van onderzoek van TNO naar Monsanto’s Round-up37 en 25 jaar durende mensenrechtenschendingen door het wegcoderen van de ernst, aard, omvang en overdracht van de ziekte van Lyme door de WHO.38 Er lijkt geen aanleiding te zijn om te geloven dat vaccins hier een uitzondering op zouden zijn. Het betreft een groeiende miljardenindustrie39, die tot doel heeft de aandeelhouderswaarde te maximaliseren, maar zonder de ‘checks & balances’ die nodig zijn om ethisch handelen te borgen in een situatie die gekenmerkt wordt door machtsongelijkheid tussen overheden en burgers.

Het ironische is dat zowel ouders die wel als niet willen vaccineren dat doen vanuit het belang van hun kind. In de basis is hun wens dezelfde, alleen de gekozen weg en argumentatie verschilt. Gezien de huidige stand van de medische wetenschap, die in een kritisch PubMed artikel de ‘Medical Misinformation Mess’ werd genoemd40, lijkt het zinniger om samen naar een weg richting een gezonde samenleving te zoeken dan elkaar voor potentiële kindermoordenaar uit te maken. Wat daarbij zeker niet zal helpen is om elkaar in kampen op te delen en vanuit loopgraven op elkaar te gaan schieten. Maar dat vraagt wellicht om een bereidwilligheid tot nuancering en tot het accepteren van tijdelijke onzekerheid die steeds minder mensen lijken te kunnen opbrengen.

 

 

 

 
De auteur van dit artikel wil anoniem blijven, maar zijn naam is bekend bij de redactie. Hij is wel hoogopgeleid, maar heeft zelf geen kinderen en daardoor geen direct belang bij de uitkomst van dit publieke gesprek.

 

 

Bronnen:

 
1. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/13/tegenstanders-van-vaccinatie-zijn-immuun-voor-voorlichting-a1536428

2. https://www.bbc.com/news/health-47417966?fbclid=IwAR0Dc3d6ff4ErGoG0ST-brCS36UDTODpFnTAR0gEmigi7SD55GqU6IkqGYg

3. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05098

4. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vvd-wil-onderzoek-naar-lagere-kinderbijslag-voor-vaccinatieweigeraars~b2b43825/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5. Artikel 11 van onze Grondwet gaat over het recht op integriteit van ons lichaam https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=11

6. https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

7. https://stichtingvaccinvrij.nl/who-farma-gates-de-regering-wie-bepaalt-het-vaccinatiebeleid/?

8. https://youtu.be/fDsdmJ8I3ks

9. https://stichtingvaccinvrij.nl/dr-andy-wakefield-vs-brian-deer-de-echte-fraude-onthuld-highwire-nl-ondertiteld/?fbclid=IwAR1iZhd3NLBR6bTLsFF5G-CkQ1kNgMX-so95HVjUSPJ_qpV-zQVW4aloqrk

10. https://namelyliberty.com/dr-andrew-zimmermans-full-affidavit-on-alleged-link-between-vaccines-and-autism-that-u-s-govt-covered-up/

11. https://www.jeffereyjaxen.com/blog/breaking-us-health-and-human-services-cant-find-32-years-of-vaccine-safety-research?fbclid=IwAR01YPoC3hqxOaFgb4Y1c26v3g52E9_TB-nf3V_e0XsE0CTYuvpVEttFZg4

12. Evidence of Increase in Mortality After the Introduction of Diphtheria–Tetanus–Pertussis Vaccine to Children Aged 6–35 Months in Guinea-Bissau: A Time for Reflection? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29616207

13. https://www.ageofautism.com/2017/02/first-peer-reviewed-study-of-vaccinated-versus-unvaccinated-children-censored-by-an-international-scientific-journal-now-publ.html

14. http://www.greenmedinfo.com/blog/491000-children-paralyzed-over-17-years-indian-polio-vaccine-program-study-sugges

15. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30111741

16. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190219_04187188?fbclid=IwAR1IJynLdDJ20xrGgLii0a1TcBEJI4zJPDoZ5MvG7ycFeVoSTsQ8U5aocVE

17. https://www.rivm.nl/nieuws/griep-weer-in-land

18. http://www.autismsupportnetwork.com/news/mit-doctor-claims-autism-afflict-50-american-children-2025-glyphosate-blame-2523533

19. Het T4 programma: https://youtu.be/Rz8ge4aw8Ws

20. https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

21. https://thehill.com/homenews/state-watch/431848-officials-deny-lack-of-vaccinations-caused-whooping-cough-outbreak-in

22. Zie 150 studies waarbij gevaccineerden het virus verspreiden http://medscienceresearch.com/shedding/

23. https://childrenshealthdefense.org/news/herd-immunity-a-dishonest-marketing-gimmick

24. https://www.npr.org/2018/11/05/664381606/unicef-official-calls-yemen-a-living-hell-for-children

25. https://edition.cnn.com/2019/02/14/health/flu-vaccine-effectiveness-cdc/index.html

26. https://www.nytimes.com/2018/11/22/nyregion/jose-peralta-dominican-american-senator-dead.html

27. Editors’ Disclosures: Christine Laine, MD, MPH, Editor in Chief, reports that her spouse has stock options/holdings with Targeted Diagnostics and Therapeutics. Jaya K. Rao, MD, MHS, Deputy Editor, reports that she has stock holdings/options in Eli Lilly and Pfizer. Catharine B. Stack, PhD, MS, Deputy Editor for Statistics, reports that she has stock holdings in Pfizer, Johnson & Johnson, and Colgate-Palmolive. https://www.hcpfeed.com/2018/10/01/clostridioides-difficile-infection/

28. https://www.cdc.gov/zika/reporting/2019-case-counts.html

29. https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/04/florida-zika-virus-outbreak-miami-mosquitos

30. https://www.snopes.com/fact-check/florida-governors-wife-has-zika-mosquito-spray-business/

31. https://www.miamiherald.com/news/local/environment/article154960599.html

32. https://globenewswire.com/news-release/2019/02/26/1742810/0/en/Forced-Vaccination-Unnecessary-Violates-Human-Rights-States-Association-of-American-Physicians-and-Surgeons-AAPS.html

33. https://globalnews.ca/news/3253840/robert-de-niro-robert-f-kennedy-jr-offer-100g-to-anyone-who-can-provide-proof-vaccines-are-safe/

34. https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22283&LangID=E

35. http://www.virology.ws/2015/10/21/trial-by-error-i/

36. https://releasethefirstreport.com/the-full-story

37. https://www.ftm.nl/artikelen/monsanto-zette-nederlands-onderzoek-stop?share=1

38. https://on-lyme.org/nl/lijders/lyme-verhalen/item/282-corruptie-en-mensenrechtenschendingen-tegen-lyme-artsen-wetenschappers-en-ouders-nu-onderzocht-door-de-verenigde-naties-2

39. The value of the vaccine market will reach $50.42 billion by 2023 from $36.45 billion in 2018, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6.7 percent, according to recently published report by private research firm MarketsandMarkets of India. Bron: https://thevaccinereaction.org/2018/09/global-vaccine-market-expected-to-reach-50-52-billion-by-2023/

40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881000

 

 

 

 
Bronnen voor wie zich wil verdiepen in het onderwerp:

Vaxxed
Sacrificial virgins (HPV documentaire)
Part I: https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=KAzcMHaBvLs
Part II: https://www.youtube.com/watch?v=GQruoHLG4NE
Part III: https://www.youtube.com/watch?v=-FvYtPVgwMA&t=8s
J.B. Handley – How to End the Autism Epidemic (boek)

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This