Stop met het beschuldigen van vaccin-kritische ouders, los het probleem op!

door | 25 apr 2019 | BMR-vaccin, Vaccins, Ziektes

Op 15 maart 2019 publiceerde Child Health Defense een artikel getiteld: ‘Don’t Blame the Critics, fix the problem’ door Alison Fuijto. Het artikel is geschreven als reactie op een opinie in de krant, en het kaart twee dingen aan. Ten eerste dat het weglaten van cruciale informatie maakt dat de opinie van de journalist irrelevant en bevooroordeeld is. En ten tweede dat het verleggen van het probleem naar vaccin-kritische of twijfelende ouders, de vele problemen met het vaccin zelf niet erkennen. Hoewel de situatie in USA en Nederland uiteraard niet precies hetzelfde is, komen de besproken thema’s overeen en hebben we besloten om dit artikel te vertalen. Moge het u aan het denken zetten.

 

 

Stop met het beschuldigen van vaccin-kritische ouders, los het probleem op!

Alison Fuijto

 
Er zijn ten minste zes ernstige problemen met betrekking tot de huidige mazelen vaccins: het BMR,- en BMRV-vaccin (Bof Mazelen Rodehond en Waterpokken) van vaccinfabrikant Merck.

 
1) Bij het BMR-vaccin komt vaccin-falen in dermate hoge mate voor dat kudde-immuniteit onmogelijk wordt, zelfs met een vaccinatiegraad van 100%.

man duim naar benedenDit was 7 jaar geleden al bekend, toen de artsen Poland en Jacobson hun bevindingen publiceerden:

• 2-10% van de mensen die de BMR-prik krijgen, maken geen antistoffen aan. Dit wordt ‘primair vaccinfalen’ genoemd.

• Nog eens 8-9% die aanvankelijk wel immuniteit ontwikkelt stopt met het produceren van antistoffen binnen 10-20 jaar. Dit wordt secundair vaccinfalengenoemd.

 
In datzelfde jaar publiceerden de artsen Kontio, Jikinen, Paunio en Davidken de resultaten van hun onderzoek:

 

• 15.5% van de mensen die aan het onderzoek deelnamen en overeenkomstig het vaccinatieprogramma waren ingeënt (twee injecties), hadden binnen 20 jaar geen antistoffen meer.

• 18% had binnen 5 jaar na hun tweede injectie weinig tot geen antistoffen.

• Zelfs na drie injecties (één meer dan de huidige aanbeveling), had 10,5% geen meetbare antistoffen binnen 20 jaar.

 
Kudde-immuniteit kan alleen optreden als de kudde levenslang immuun is. Antilichamen die niet levenslang aanwezig zijn – en ook niet door herhalingsprikken opgewekt kunnen worden – kunnen niet resulteren in kudde-immuniteit.

MerckMerck beloofde aanvankelijk levenslange immuniteit door één enkele injectie, en de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – die blijkbaar de bovengenoemde onderzoeken negeren – staan nog steeds achter deze bewering. Er werd verwacht dat door het mazelen vaccin de ziekte in 1967 uitgeroeid zou zijn, zelfs bij een vaccinatiegraad die aanmerkelijk lager lag dan 100%. Maar ondanks de herhaaldelijke toename van de na te streven dekkingsgraad is dit nooit gebeurd. En het is duidelijk dat het ook niet kan gebeuren, zelfs niet met een vaccinatiegraad van 100% en in combinatie met herhalingsprikken.

“…het verschuift de ziekte naar een kwetsbaardere bevolkingsgroep (baby’s en jonge kinderen), die beschermd was vóórdat het vaccin werd geïntroduceerd.”

Een onverwacht, en onbedoeld gevolg van de BMR-vaccinatie is dat:

Kinderen van moeders die gevaccineerd zijn tegen mazelen (en mogelijk ook rodehond), hebben lagere concentraties van maternale antistoffen en verliezen daardoor bescherming door maternale antistoffen op een jongere leeftijd dan kinderen die zijn geboren in gebieden waar men niet vaccineert. Hierdoor neemt het risico op het verspreiden van de ziekte toe in gebieden met een hoge vaccinatiegraad.

En het doet meer dan dat; het verschuift het risico op de ziekte naar een kwetsbaardere bevolkingsgroep (zuigelingen), die wel beschermd was vóórdat het vaccin werd geïntroduceerd.

Arts met vraagtekens en een laptopVaccin-falen zou voorpaginanieuws moeten zijn, en niet de dreigementen om ouders die vaccins weigeren aan te klagen. Hebben consumenten niet het recht om volledig geïnformeerd te zijn over deze kwestie voordat ze akkoord gaan met de vaccinatie? Hebben dokters niet het recht op informatie voordat ze het vaccin aanbevelen?

 

 

 

 
2) Sinds 2010 loopt er een rechtszaak tegen Merck, die is aangespannen door twee van hun eigen virologen welke Merck betichten van fraude vanwege het vervalsen van cijfers betreffende de werkzaamheid van het BMR-vaccin.

Dit zou vermeld moeten worden in iedere discussie over het vaccinatiebeleid betreffende de BMR. Bewijs van vervalsing van wat voor onderdeel van de BMR dan ook, had de FDA (Food and Drug Administration) ertoe moeten bewegen om de licentie in te trekken, of op zijn minst op te schorten. De rechtszaak loopt nu al 9 jaar en het bewijsmateriaal is blijkbaar overtuigend genoeg om te voorkomen dat Merck de zaak kan laten seponeren. Sterker nog, in het Reuters artikel wordt de beschuldiging geuit dat Merck de zaak tegenwerkte. Dit zou ook voorpaginanieuws moeten zijn.

“Het is al lang tijd bekend dat het BMR-vaccin encefalitis (ontsteking van de hersenen) en andere neurologische problemen kan veroorzaken: dit staat vermeld in de bijsluiter onder bijwerkingen.”

 

3) Het meldingssysteem voor bijwerkingen is totaal ontoereikend

Minder dan 1% van de bijwerkingen op vaccinaties wordt gemeld volgens het door de CDC gefinancierde Harvard Pilgrim onderzoek.

Placebo NoceboHet is al lang bekend dat het BMR-vaccin encefalitis en andere neurologische problemen kan veroorzaken: het staat vermeld in de bijsluiter onder ‘Bijwerkingen’. Encefalitis, veroorzaakt door de BMR, staat op de schadelijst van het VAERS (Vaccinatieschade Compensatie Programma), en vaccin-veroorzaakte encefalitis wordt automatisch erkend en financieel gecompenseerd.

 
Momenteel zijn er meer dan 7500 gevallen van aan het BMR-vaccin gerelateerde epilepsie, encefalitis en andere neurologische aandoeningen bij VAERS gemeld. Dit ondanks het feit dat minder dan 1% van zulke reacties wordt gerapporteerd. Deze rampzalige reacties zijn niet zeldzaam, maar de meldingen hiervan wel.

Tenzij alle potentiële schadelijke reacties bekend zijn (ook de gegevens die niet worden vermeld in de pre-licentie gegevens (d.w.z. voorafgaand aan de toestemming om het vaccin op de markt te brengen) die worden verstrekt door de fabrikant, waardoor een nauwkeurige manier is gevonden om vast te stellen hoe vaak bijwerkingen voorkomen en het bekend is welke bevolkingsgroepen een verhoogd risico lopen op deze reacties, is het gewoonweg niet mogelijk om nauwkeurig de voordelen en nadelen van het BMR-vaccin tegen elkaar af te wegen.

“Wordt de kans op complicaties bij mazelen door autoriteiten aangedikt om een falen vaccin te kunnen verkopen?”

 
4) Het sterftecijfer aan de mazelen in Amerika was in 1962 slechts 0.2 per 100.000.

De sterfte aan mazelen in de V.S. in 1962 was volgens gegevens van de CDC slechts 0.2 per 100.000. Dit was het jaar voordat het mazelen-vaccin werd geïntroduceerd. Het was geruime tijd voordat wetenschappers ontdekten dat het behandelen van een vitamine A-tekort niet alleen de ernst van de mazelen beïnvloedt, maar ook complicaties kan voorkomen. En het was ook lange tijd voor de uitgebreide medische zorg die er vandaag de dag aan een ziek kind geboden kan worden. Zelfs al in 1922, nog voordat er wasmachines waren, was het sterftecijfer al gedaald tot 4.3 per 100.000.

Dikken de gezondheidsautoriteiten de kans op complicaties bij de mazelen aan om een falend vaccin te kunnen slijten?

 
5) Stop met het beschuldigen van vaccin-kritische ouders, zoek een oplossing!

VaccinatiespuitDe aanbeveling om vaker te vaccineren met een falend vaccin, lost het probleem niet op. Het zal de uitbraak van mazelen niet tegengaan en het gevolg van meer vaccinaties is meer vaccinatieschade.

Het afstraffen van mensen die niet willen vaccineren, om wat voor reden dan ook, zorgt er alleen maar voor dat het vertrouwen in de overheid en het vaccinatieprogramma verder afneemt.

 

 

Dus wat kunnen we doen?

• Investeer in het produceren van een beter, veiliger, enkelvoudig mazelen vaccin en houd de fabrikant aansprakelijk voor vaccin-falen en vaccinschade, zoals voor ieder ander medicijn geldt. Meer mensen zullen kiezen voor een enkelvoudig mazelen vaccin met een lager risico.

• Investeer in onderzoek naar de oorzaak van complicaties bij mazelen en naar de oorzaak van schadelijke reacties op vaccins. Tot op heden zijn de onderzoeken er niet op gericht om deze oorzaken op te sporen en de reeds bekende oorzaken worden genegeerd.

• Verbeter het meldingssysteem voor vaccinatieschade. Als 99% van de gevallen van vaccinatieschade niet wordt gemeld kunnen medewerkers in de gezondheidszorg, artsen, beleidsmakers en zeker de juristen niet, zinnige verbeteringen invoeren.

• Bied het vaccin aan, voor diegenen die het willen ontvangen en dan wel onder vermelding van alle mogelijke voordelen en nadelen. En zorg ervoor dat mensen begrijpen dat medici en de fabrikanten van de vaccins (nog) niet aansprakelijk gesteld worden voor vaccin-falen en/of voor vaccinatieschade. En zorg er ook voor dat mensen begrijpen dat het BMR-vaccin geen kudde-immuniteit kan bewerkstelligen. En de mensen moeten ook op de hoogte gesteld worden dat Merck is aangeklaagd wegens fraude juist omtrent dit vaccin.

 
baby krijgt vaccinAls we een auto kopen, kunnen we heel gemakkelijk de veiligheidsbeoordelingen en crash test resultaten opvragen en we kunnen de fabrikanten aanklagen voor dingen zoals een vastzittend gaspedaal of slechte remmen omdat verkopers volgens de wet aansprakelijk zijn.

Niemand kan aansprakelijk worden gesteld voor vaccin-falen en vaccinatieschade. Zolang dat zo is en er een rechtszaak loopt tegen Merck wegens fraude, is het volstrekt immoreel om vaccin-kritische ouders onder druk te zetten voor het weigeren van een invasieve medische handeling waarvoor niemand aansprakelijk gesteld kan worden, en die bovendien de door de overheid gemaakte claim dat het beschermt tegen de mazelen niet in alle gevallen kan waarmaken.

 
6) Wat we nooit mogen vergeten: De Universele Verklaring over Bio-ethiek en mensenrechten van Unesco in 2005.

Artikel 6 – Toestemming

1. Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie. De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder het benadelen of bevooroordelen van de persoon.

2. Wetenschappelijk onderzoek mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande,
vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon. De informatie moet waarheidsgetrouw zijn, worden gegeven in begrijpelijke taal en het moet de mogelijkheid geven om de toestemming in te trekken. Toestemming moet, wanneer dan ook en om wat voor reden dan ook, ingetrokken kunnen worden zonder het benadelen of bevooroordelen van de betrokken persoon. Uitzonderingen hierop mogen alleen gemaakt worden in overeenstemming met ethische en wettelijke regelgeving aangenomen door landen, overeenkomstig de beginselen en voorwaarden opgenomen in deze Verklaring, in het bijzonder in artikel 27, en internationale mensenrechten.

3. Voor onderzoeken van een groep of gemeenschap, kan aanvullende toestemming van wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken groep of gemeenschap nodig zijn. In geen geval mag een collectieve groeps- of gemeenschapstoestemming of toestemming van een vertegenwoordiger van die groep of gemeenschap, de toestemming van het individu vervangen.

 

 

 

 

 

 
Bron originele artikel:

‘Don’t Blame the Critics, fix the problem’ – Alison Fujito

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertaling voor Vaccinvrij – Morag Verhoeven
Eindredactie Door Frankema

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This