Mega groot corruptie schandaal – Albert Bourla ontwijkt vragen en Ursula von der Leyen verantwoordelijkheid

door | 15 okt 2022 | COVID-19 vaccin, Europese Unie

Albert Bourla, CEO van Pfizer heeft zich teruggetrokken uit een afspraak om te getuigen voor de speciale commissie van het Europees Parlement over COVID-19 die plaats vond op 10-10-22. Het wordt hem te heet onder de voeten? Bourla had op die dag voor een panel moeten verschijnen en naar verwachting zou hij geconfronteerd worden met vragen over hoe het vaccin contract dat vorig jaar mei met de EU werd afgesloten tot stand is gekomen.[1,2]

In 2021 berichtte de New York Times al over “hoe Europa een Pfizer-vaccin-deal bezegelde met sms’jes en telefoontjes”.3 De afwezigheid van Bourla is olie op het vuur voor wantrouwen over de contacten die voorafgingen aan het miljardencontract tussen Bourla en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De Europese ombudsman stelde een onderzoek in, maar stuitte op grote tegenwerking.4 De Commissie weigerde om toegang te geven tot de tekstberichten die zijn uitgewisseld tussen de voorzitter van de EC en de CEO van Pfizer over de aankoop van COVID-19-vaccins. Zij deelde mee “dat de sms’jes onvindbaar waren”.5
 

 

De Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer publiceerde recentelijk een rapport over de EU-aankoopstrategie voor vaccins.6 Hieruit blijkt de ongebruikelijke rol van von der Leyen bij de voorbereidende onderhandelingen over het grootste vaccincontract van de EU – voor maximaal 1,8 miljard doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat in mei 2021 werd gesloten. In tegenstelling tot de normale procedure waarbij een onderhandelingsteam bestaande uit ambtenaren van de Europese Commissie en van de lidstaten verkennende gesprekken voeren, gebeurde dit nu met sms’jes tussen Bourla en von der Leyen.

Tot op heden krijgen parlementsleden die vragen hebben over de voorbereidingen van het vaccincontract met Pfizer geen informatie. De Europese Commissie weigerde niet alleen de tekstberichten te openbaren, maar ook om de verslagen van de besprekingen met Pfizer – in de vorm van notulen, namen van geraadpleegde deskundigen, overeengekomen voorwaarden of ander bewijsmateriaal – te overleggen. De vraag is natuurlijk of die er überhaupt zijn, of dat het grootste contract met de EU dat ooit is afgesloten een één-tweetje was tussen von der Leyen en Bourla. De aankoop van 4,5 miljard doses vaccins werd gedaan op een moment dat er absoluut geen bewijs was dat het vaccin werkte noch dat het veilig was, en de afspraken zijn nog steeds niet transparant.
 

 

Pfizergate

Mislav Kolakusic, rechter en lid van het Europees Parlement spreekt over het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de mensheid. Stelt u zich voor: 4,5 miljard doses – genoeg elke persoon in de EU tien keer te injecteren met een “vaccin” waarvan niemand precies weet wat erin zit. Kolakusic verklaart:7

“Het gaat over geheimen, over patenten. Denk niet dat overheden, of Europese agentschappen precies weten wat er in de injectie zit. Niemand vertelt dat en niemand weet dat. Het vaccin is goedgekeurd op basis van de verklaringen van de farmaceutische industrie. Tot op de dag van vandaag is het wetenschappelijke onderzoek niet overhandigd aan het Covid Committee van het Europese Parlement, noch aan het Europese Medicines Agency. Hoe is dat mogelijk? We hebben het over corruptie. De aanschaf van 4,5 miljard producten met de intentie om ze te injecteren in de Europese bevolking, zonder precies te weten wat er in zit is zonder twijfel de grootste corrupte affaire in de geschiedenis van de mensheid.” – Mislav Kolakusic

De testen die Pfizer heeft uitgevoerd waren slechts om te kijken of het vaccin de ernst van een of meer symptomen kon verminderen. Meer niet. Ze hebben niet getest of het opname in het ziekenhuis of de sterfte aan Covid-19 kon verminderen. En ook niet of het de overdracht van het virus tegen kon gaan. En toch werd de burger wereldwijd voorgehouden dat het vaccin de overdracht van het virus kon stoppen of verminderen.8 En zorgpersoneel en andere contactberoepen werden onder druk gezet om de prik te gaan halen, zelfs zonder goed voorgelicht te worden over het feit dat ze deelnamen aan een experiment met een nieuwe, nog nooit eerder gebruikte technologie die slechts een voorlopige goedkeuring had gekregen om op de markt gebracht te worden.

Wereldwijd hebben honderden miljoenen mensen en kinderen een prik gekregen die ze niet nodig hadden, omdat ze zo goed als geen risico liepen op een ernstig verloop van Covid-19. En honderdduizenden hebben het niet overleeft. Komt er een excuus? Een grote campagne om de Europese bevolking te laten weten dat we zijn misleid? Gaan we stoppen met het grote, waanzinnige vaccin experiment?

Het meest bizarre is nog dat de EU, de nationale politiek, en de wereldpolitiek doorgaat op een doodlopende weg en het grote publiek dat nog steeds niet in de gaten lijkt te hebben.

Het ‘Covid-19 debat met de farmaceutische industrie’ op 10-10-22 liep uit op een teleurstelling. De wél aanwezige vertegenwoordigers van Big Farma waren niet in staat om belangrijke vragen te beantwoorden, en een aantal Euro-parlementariërs riepen de volgende dag een persconferentie bijeen om hun frustratie naar buiten te brengen. Onder hen was Christine Anderson, die verklaarde:9
 

“De zitting van de Covid-commissie heeft eens te meer aangetoond dat het EU-parlement niets anders is dan een gigantische democratische illusie om de Europese bevolking wijs te maken dat hun belangen in het parlement worden vertegenwoordigd. Maar dat is niet zo.
 
Niet alleen beantwoordden de uitgenodigde penalisten – zoals vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven of eerste ministers van volksgezondheid uit de lidstaten – geen enkele van onze vragen, zodat ze desinformatie over de veiligheid of ondoeltreffendheid van mRNA-injecties kunnen blijven verspreiden, ze bleven doorgaan met liegen over de schadelijke effecten van deze injecties, ze bleven doorgaan met de toegang tot de vaccin-contracten te weigeren, en ze bleven doorgaan met Ursula von der Leyen weg te laten komen met het niet openbaar maken van de sms-jes tussen haar en Pfizer CEO Albert Bourla.
 
Kortom, ze blijven hun totale minachting voor de bevolking van de EU tonen. De voorzitter van de Covid-Commissie, mevrouw Kathleen Van Brempt, sociaaldemocraat in België, leidt deze commissie niet om het volk te dienen. Zij leidt deze commissie om de belangen van de farmaceutische bedrijven, de Europese Commissie en de regeringen van de EU te beschermen – ten koste van het volk.”
– Christine Anderson

 
Het gaat gewoon door, want het gaat niet over gezondheid – het gaat over het installeren van een nieuwe wereldregering. Of over het grote ontwaken, waardoor we wegen gaan vinden om de plannen van corrupte narcisten en psychopaten te doorkruisen en een andere route in te slaan. Tirannie is niet mogelijk als wij er niet aan meedoen…
 

 
Bronnen:

1. https://www.politico.eu/article/pfizer-ceo-albert-bourla-pulls-out-of-testifying-to-eu-parliament-covid-panel/
2. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221003IPR42120/covid-19-debate-with-the-pharmaceutical-industry
3. https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html
4. https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/59777
5. https://www.politico.eu/article/commission-says-cant-find-ursula-von-der-leyen-pfizer-text-doesnt-need-to/
6. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19/SR_EU_COVID_vaccine_procurement_EN.pdf
7. https://twitter.com/mislavkolakusic/status/1580132343758540800
8. https://twitter.com/GBNEWS/status/1579940690431279104?t=jvmHrD7BAumPufwFUL1idg&s=08
9. https://rumble.com/v1nou5o-mep-christine-anderson-germany-says-eu-parliament-is-a-gigantic-show-of-dem.html
 

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This