Outbreak Management Team

Een verlengstuk van het RIVM
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan het Outbreak Management Team (OMT ) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging.

In het OMT zitten alleen medici. Economen, psychologen, sociologen, maatschappelijk werkers etc. maken géén deel uit van het OMT.

Het gevolg is dat de maatregelen van het OMT die worden overgenomen door de politici, alleen gericht zijn op het bestrijden van de ziekte. Er is geen oog voor de desastreuze economische, sociale, en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen, die zoals nu blijkt meer schade aanrichten dan COVID-19.

 

Outbreak Management Team

De volgende informatie is afkomstig van de pagina Outbreak Managment Team van het RIVM.1

 

Wat doet het RIVM als er een infectieziekte uitbreekt?

Als er een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding ) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een coördinerende rol bij de bestrijding daarvan.

 

De huidige aanpak

We hebben ervoor gekozen om in ons land het virus maximaal te controleren. Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat mensen zich houden aan de hygiëneregels, dat we afstand tot elkaar houden en sommige gelegenheden (waar mogelijk) beperkt geopend zijn.

 

Deelnemers OMT

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is voorzitter van het OMT. Het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ) van het RIVM is secretaris van het OMT.

Sinds januari 2020 heeft het RIVM meerdere keren een OMT bijeengeroepen om te adviseren over de COVID-19-uitbraak.

OMT COVID-19
De vaste OMT-leden zijn experts van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen (NVII), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM) en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). Daarnaast zijn experts van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) uitgenodigd, evenals een regionaal arts-consulent, een vertegenwoordiger van het referentielaboratorium, diverse vertegenwoordiger van centra van het RIVM en andere specialisten (internist-infectioloog, viroloog, artsen-microbioloog, epidemioloog). In geval van een OMT Outbreak Management Team -Zoönosen (OMT-Z) is de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde (UU Universiteit Utrecht ) vast lid en vice-voorzitter.

OMT-advies

De verslagen van de OMT-overleggen zijn “vertrouwelijk”.

 
Met andere woorden: de burger moet maar vertrouwen en volgen?

 

 

Openstaande vragen voor het OMT

 

• Wanneer wordt een ziekte geclassificeerd als een serieuze bedreiging? Door wie, en volgens welke criteria?

• Is er op dit moment nog steeds een nationaal, significant risico? Op basis van welke cijfers is dit vastgesteld?

• Wat weten we over het virus? Kunt u studies overleggen? Hoe, en door wie is aangetoond dat het virus bestaat?

• Welk wetenschappelijk onderzoek houdt het OMT aan om de noodzaak van de maatregel van 1,5 meter afstand te rechtvaardigen?

• Welk wetenschappelijk onderzoek houdt het OMT aan om de noodzaak van mondkapjes te rechtvaardigen?

• Waarom is de wetenschappelijke onderbouwing van de adviezen van het OMT niet transparant voor de bevolking?

• Waarom houden OMT-leden zich zelf niet aan de adviezen van het OMT?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer info: pagina ‘“Covid-19′ en pagina ‘Covid-19 vaccin‘.

 

 
Bron:
1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

 

 

Share This