Outbreak Management Team

Een verlengstuk van het RIVM
OMT – WOB-verzoeken- Rechtszaken: drie corrupte handen op één buik
Uit WOB-verzoeken blijkt dat het OMT niet onafhankelijk heeft gefunctioneerd van het kabinet. Bovendien heeft het OMT daarover gelogen.

Er zijn vele rechtszaken geweest waaronder het team van Jeroen Pols en Willem Engel, en het team van Bart Maes en Raisa Blommesteijn. Ze hebben hele goede argumenten verzameld om de mondkapjes af te schaffen en de QR-code etc. Het is wetenschappelijk onderbouwd en er valt geen spelt tussen te krijgen. Toch worden al deze rechtszaken verloren.

Dat komt omdat de rechter zich telkens beroept op het OMT. Het OMT is niet transparant over haar onderbouwing en nogmaals is niet onafhankelijk maar wordt gesouffleerd door het kabinet.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat het OMT elke keer het donkerste scenario naar voren bracht en al deze donkere scenario’s zijn niet uitgekomen.

Het OMT liegt, heeft niet gelijk, en is niet onafhankelijk en ook niet transparant. En toch verwijst de rechter elke keer naar dit kennelijk onaantastbare instituut in plaats van zich te baseren op wetenschap.

Alle vonnissen van rechtszaken die gebaseerd zijn op het OMT moeten ongeldig verklaard worden.
 

 
10 mei 2022
Persbericht: Volkskrant-journalist gooit gegevens Daniël van der Tuin op straat
Volkskrant-journalisten ondermijnden reconstructie hydroxychloroquine en maakten persoonlijke gegevens van één van de onderzoekers openbaar. De onderzoekers hebben aangifte gedaan.
https://danielvdtuin.substack.com/p/aangifte-volkskrant-journalisten?s=r

4 mei 2022
Wob-documenten: Fabrikant informeerde Rijk vóór de epidemie over werkzaamheid chloroquine
Fabrikant van chloroquine schreef vóór de epidemie een brief aan minister Bruins en Jaap van Dissel over de goede werking van chloroquine als preventiemiddel, op basis van een studie.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ace-pharmaceuticals

28 april 2022
Wob-documenten: Rijk wil grote hoeveelheden data surveilleren via cyberwaakhond NCSC
De epidemie werd aangegrepen om zorgdata te gaan surveilleren. Wetgeving moet het mogelijk maken om alle bedrijfs- en overheidsdata te centraliseren bij het Rijk, die dit zonder instemming kan delen.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ncsc?s=r

17 april
Wob-documenten: Mondkapjesplicht was niet wetenschappelijk en had geen effect op gedragsverandering
Regering wilde een mondkapjesplicht om afstandsmaatregelen te handhaven. OMT en RIVM konden geen onderbouwing geven. Ook een gedragsexperiment van Femke Halsema gaf niet het gewenste resultaat.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-mondkapjesplicht?s=r

12 april
CBS: ruim zevenduizend coronadoden in laatste maanden van de epidemie
Volgens het CBS zijn er in de laatste drie maanden van 2021 duizenden coronadoden gevallen. Rond die tijd waren er ruim 23,4 miljoen injecties uitgedeeld. Veel kwetsbaren waren ook geboost.
https://danielvdtuin.substack.com/p/coronadoden-2021?s=r

12 april
Wob-documenten: Coronapaspoort was politieke wens van Europese Unie en minister De Jonge
Gezondheidsautoriteiten, Imperial College London en Commissie voor Rechtspositie wezen coronapaspoort in vroeg stadium af. Desondanks lobbyden de Europese Unie en minister De Jonge (VWS) door.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-coronapaspoort?s=r

3 april 2022
Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control
Onderzoek in wob-documenten laat zien hoe het Rijk zich sinds de epidemie heeft georganiseerd bij het tegengaan van onwelgevallige meningen, onder supervisie van de Europese Unie en NAVO.
https://danielvdtuin.substack.com/p/actieplan-werkgroep-desinformatie?s=r

19 maart 2022
Sciensano: 84 procent coronapatiënten in Vlaanderen was geboost in maart 2022
Van de 1.099 coronapatiënten in Vlaanderen (18-plus) was de afgelopen twee weken 93 procent gevaccineerd. Van deze patiënten was 84 procent geboost en 9 procent volledig gevaccineerd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/vaccineffectiviteit-vlaanderen-maart-2022?s=r

18 maart 2022
RIVM: 65 procent van de coronapatiënten was gevaccineerd of geboost in maart 2022
Van de Nederlandse covidopnames is nu vier op de tien patiënten geboost. Onder 70-plussers is dit ruim de helft. De Jonge en Kuipers geven een te rooskleurig beeld over de vaccineffectiviteit.
https://danielvdtuin.substack.com/p/vaccineffectiviteit-maart-2022?s=r

11 maart 2022
Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers
Het Rijk keerde zich tijdens de ‘pandemie’ tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen in samenwerking met de pers, big tech en influencers. Er werd zelfs een “desinformatie alliantie” opgetuigd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-censuur?s=r

11 maart 2022
Wob-documenten: ministerie van VWS wilde 1.700 structurele en 1.300 flexibele IC-bedden
De top van het ministerie van VWS stimuleerde een plan om de IC-capaciteit fors uit te breiden. Het OMT en de regering waren hier niet in geïnteresseerd en kozen voor de dreiging van een zorginfarct.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ic-capaciteit?s=r

23 februari 2022
Wob-document coronagezant Sijbesma (WEF): ik adviseer belangeloos en op eigen kosten over vaccins
Coronagezant Sijbesma adviseerde de regering “belangeloos” over vaccins maar zit ook in de raad van toezicht van het World Economic Forum, dat zich bemoeide met de Nederlandse vaccinatiecampagne.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-document-sijbesma?s=r

20 februari 2022
FOIA documents about interference by Gates Foundation and World Economic Forum in Dutch vaccination policy
Notable FOIA documents on the Gates Foundation and World Economic Forum’s meddling in Dutch ministries and government “virus control” through injections.
https://danielsdatanews.substack.com/p/foia-documents-about-interference?s=r

20 februari 2022
Wob-documenten over inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij het Nederlandse vaccinatiebeleid
Opmerkelijke wob-documenten over de inmenging van de Gates Foundation en het World Economic Forum bij “virusbestrijding” door middel van injecties.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-vaccins?s=r

20 februari 2022
Wob-documenten: ministerie van VWS analyseert kritische geluiden van burgers, journalisten en politici
Uit wob-documenten blijkt dat het ministerie van VWS-berichten in de media en op social media heeft geanalyseerd op kritische geluiden. Verschillende burgers, journalisten en politici werden gevolgd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-desinformatie?s=r

 

 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept het Outbreak Management Team bij elkaar in geval van een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging.

 
Probleem 1 – In het OMT zitten alleen medici. Economen, psychologen, sociologen, maatschappelijk werkers etc. maken géén deel uit van het OMT.

De adviezen van het OMT die worden overgenomen door de politici, zijn alleen gericht zijn op het bestrijden van de ziekte. Er is geen oog voor de desastreuze economische, sociale, en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen, die meer schade aan blijken te richten dan COVID-19.

 
Probleem 2 – Het OMT is niet onafhankelijk. Dit is een onoverkomelijk probleem en het OMT zou direct opgeheven moeten worden.

De adviezen die worden overgenomen door de politici blijken ook inhoudelijk aangestuurd te worden door politici. Gideon van Meijeren legt het genadeloos bloot. Hoe durft van Dissel dit nog te ontkennen!

 

 

Jaap van Dissel is corrupt

 

Update februari 2022 NOS: Het OMT blijkt NIET onafhankelijk te zijn - overheid stuurde "adviezen"!
NOS collectie Ministerie beïnvloedde OMT

“Nieuwsuur onthult dat het ministerie van Volksgezondheid tekstuele wijzigingen heeft laten doorvoeren in conceptadviezen van het Outbreak Management Team. Ook het RIVM heeft tekstsuggesties overgenomen van het ministerie. Het kabinet heeft juist altijd gezegd dat het OMT volstrekt onafhankelijk is.

Nieuwsuur bestudeerde de afgelopen tijd duizenden documenten die het ministerie moest vrijgeven op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De stukken hadden veel eerder verstrekt moeten worden, maar het ministerie vertraagde de openbaarmaking aanzienlijk.

De stukken die nu zijn vrijgegeven hebben slechts betrekking op de eerste paar maanden van de coronapandemie – meer documentatie zal nog volgen. Maar uit de nu geopenbaarde stukken rijst in ieder geval een minder onafhankelijk beeld dan tot nu toe door bewindspersonen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd geschetst. Er lijkt op zijn minst sprake te zijn geweest van politieke sturing.”Nieuwsuur

Meer informatie in het dossier van de NOS Ministerie beïnvloedde OMT

 

Vraagje aan de NOS en Nieuwsuur:

Vanwaar de plotselinge ommezwaai?
 

 

 

 
Probleem 3 – OMT leden houden zich zélf niet aan de maatregelen. Een voorbeeld: Viroloog Marion Koopmans gaat in China onderzoek doen naar herkomst coronavirus (dec 2020). De onderzoekers lappen de maatregelen aan hun laars.

De twijfel rondom de integriteit van Marion Koopmans is overigens groot: zie dit Twitter draadje: klik hier

 

 

 
Probleem 4 – OMT leden hebben contacten met de farmaceutische industrie. Er zijn er vast meer die hun verstrengelde belangen verzwijgen. Marc Bonten is de eerste van wie naar buiten kwam dat hij zijn connecties met Astra Zeneca en Pfizer niet had vermeld.

De belangenverstrengelingen van Marc Bonten - lid OMT
Een fragment uit het artikel: Marc Bonten (OMT) verzwijgt connectie met Pfizer en AstraZeneca, experts kritisch

“Het is 9 november 2020 als redacties van Nederlandse media een ‘push-alert’ binnenkrijgen. Pfizer meldt dat het eigen coronavaccin een effectiviteit van ruim 90 procent heeft. Het zijn de allereerste cijfers over de werking van een vaccin. Journalisten worden erdoor overvallen. Sommige artsen reageren kritisch op het persbericht. De hoofdredacteur van het medisch vakblad The Lancet noemt het “science by press release”. Marc Bonten niet. “Dit ziet er overtuigend uit”, schrijft hij op Twitter.

Diezelfde avond zit Bonten in Nieuwsuur. Arts-Microbioloog Marc Bonten zal niet snel vergeten waar hij was toen hij hoorde over het vaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld. Hij noemt het nieuws ‘fenomenaal’ en vertelt waarom.

Wat Bonten voor de tv-camera niet vertelt, is dat hij al jaren warme banden onderhoudt met Pfizer. Hij ontvangt niet alleen onderzoeksgeld, maar ook ‘consulting fees’ en ‘lecture fees’, betalingen voor adviezen en nascholingen aan medisch beroepsbeoefenaren namens de farmaceut.

Bonten werkt nog steeds samen met AstraZeneca en Pfizer. Maar de hechte relatie met beide bedrijven zijn door hem niet verantwoord op de belangenverklaring die ieder OMT-lid moet invullen. Uit deze verklaringen moet blijken of een expert onafhankelijk, dus zonder last of ruggenspraak, kan deelnemen aan het medische adviesorgaan van de regering. De onvolledigheid van de belangenverklaring is kwalijk, vinden experts.

‘Een god’

Arts-microbioloog Marc Bonten is een grote naam in Europa. Hij is vanuit het UMC Utrecht en vanuit Julius Clinical wetenschappelijk coördinator van Combacte, een omvangrijk samenwerkingsverband van meer dan 1000 ziekenhuizen en 750 laboratoria in Europa. Combacte wil vooral bacteriële resistentie tegengaan in Europa, maar het project is ook steeds meer betrokken geraakt bij de huidige pandemie. Veel coronastudies worden in het Combacte-netwerk opgenomen. Koningin Máxima mocht in maart nog aanhoren hoe ‘uniek’ het Combacte-programma is.

Bonten wordt gewaardeerd als wetenschapper en oogst bewondering met ‘het grootste public-private partnership in life science’. Maar er is ook kritiek. Farmaceutische bedrijven zouden veel directe invloed hebben in het Combacte-programma, dat opereert onder de vlag van de Europese Unie en het Innovative Medicines Initiative (IMI). In 2016 kreeg het samenwerkingsverband vier miljard euro aan subsidie. Daarvan kwam twee miljard van de industrie, direct of indirect, blijkt uit een presentatie van Bonten die online te vinden is. Onder meer Pfizer, Roche, Novartis, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) en Janssen zijn financier.

Marc Bonten zit in het Management Board van Combacte-Net samen met een afgevaardigde van Janssen, AstraZeneca en GSK. Hij zit ook in het Board van Combacte-Care met Pfizer en GSK en in de leiding van Combacte-Magnet, opnieuw met AstraZeneca. De klinische studies gaan allemaal via Utrecht. Bonten is ‘een soort god’, zegt een hoogleraar die op onze bevindingen reageert.

AstraZeneca

Hoe kort de lijntjes met de farmaceuten zijn, blijkt uit een proefschrift van Fleur Paling. Zij promoveerde in oktober vorig jaar op een onderzoek naar een medicijn voor longontstekingen waarbij ze Jan Kluytmans – eerder in opspraak door woekerwinsten op testen – en Marc Bonten als promotoren heeft.”

Etcetera…

 

 

 
Probleem 5 – De verslagen van de OMT-overleggen zijn “vertrouwelijk”. Met andere woorden: de adviezen zijn niet transparant en de burger moet maar vertrouwen en volgen. Dat is wat er is gebeurd, en het was geen goed idee. Het OMT en de overheid zijn onbetrouwbaar gebleken…

 
Klik hier voor een artikel: Reconstructie van de desastreuze avondklok en de duistere rol van Jaap van Dissel’.

 

Share This