Bill Gates twijfelt of Covid-vaccins werken – nadat hij gigantische winsten uit de verkoop van zijn BioNTech-aandelen binnen heeft…

door | 11 feb 2023 | COVID-19 vaccin, Geld

Bill Gates zei in een interview dat de huidige Covid-19 injecties in feite niet werken. Het was om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste omdat hij kort daarvoor enorme winsten heeft veilig gesteld door zijn Pfizer-aandelen op tijd te verkopen. En ook omdat de uitspraken van Gates over het falen van de Covid-injectie in een bekende TV-show werden besproken. Dat Gates de boel bedrogen heeft, en dat er sprake was van belangenverstrengeling begint door te druppelen op nationale televisie. En nu? Wordt hij gearresteerd of gaat hij gewoon verder met het volgende bedrog. Wanneer wordt deze gevaarlijke man gearresteerd? Michael Nevradakis schreef een artikel over de toespraak van Gates in het Lowry instituut in Australië.

 

Bill Gates twijfelt of Covid-vaccins werken, nadat hij zijn aandelen heeft verkocht

 
Bill Gates, die al sinds tijden bekend staat als een van ‘s werelds grootste voorstanders van vaccins, deed onlangs tijdens een toespraak in Australië de wenkbrauwen fronsen toen hij toegaf dat er “problemen” zijn met de huidige COVID-19 vaccins.

In een toespraak in het Lowy Institute in Australië getiteld “Preparing for Global Challenges: In conversation with Bill Gates“, gaf de oprichter van Microsoft het volgende toe:

“We moeten ook de drie problemen van de COVID-19 vaccins oplossen. De huidige vaccins blokkeren de infectie niet. Ze werken maar op een variant, dus als er nieuwe varianten opduiken verlies je bescherming, en ze hebben een zeer korte beschermingsduur, vooral bij de bejaarden voor wie de bescherming het hardste nodig is.”

Dergelijke verklaringen kwamen voor sommigen als een verrassing in het licht van Gates’ jarenlange steun aan – en investeringen in – vaccin-fabrikanten en organisaties die wereldwijde vaccinatie promoten. Ze waren echter de laatste in een reeks van ontwikkelingen in de afgelopen weken waarbij met name de COVID-19 vaccins steeds meer in twijfel werden getrokken.
 

 

Het is zwendel: de investeringen in mRNA-vaccins van Bill Gates duiden op ‘belangenverstrengeling’

 
Verschillende analisten en commentatoren hadden kritiek op Gates – maar niet omdat ze het niet eens waren met de verklaringen die hij in Australië aflegde. Zij voerden aan dat hij eerder zwaar had geïnvesteerd in mRNA-vaccins, terwijl hij tegelijkertijd een wereldwijde COVID-19-vaccinatiecampagne aanmoedigde en voorstander was van verplichte vaccinatie.

Briahna Joy Gray en Robby Soave bespraken op 25 januari in The Hill TV’s “Rising” de uitspraken van Gates. Soave was het aanvankelijk eens met Gates’ kritiek op de huidige mRNA-vaccins en zei:

“Hij heeft het echt over de problemen die we hebben: de korte duur van de bescherming, geen significant waarneembaar effect op de overdracht van het virus … geen voordeel voor jonge en gezonde mensen.”

 
Soave – die op 19 januari “Facebook-bestanden” onthulde waaruit blijkt dat het CDC de inhoudscontrole en censuur op het platform met betrekking tot COVID-19-vaccins aanzienlijk heeft beïnvloed – wees vervolgens op eerdere investeringen van Gates die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de mRNA-vaccintechnologie.

Soave zei: “Bill Gates was een groot voorstander van mRNA-technologie … hij was een investeerder in BioNTech, dat het mRNA-vaccin ontwikkelde voor Pfizer.”
 
“We deden wat onderzoek,” vervolgde Soave, “en we zagen dat hij veel van die aandelen verkocht tegen … hoeveel winst was dat?”
 
“10x,” antwoordde Gray. “Hij investeerde 55 miljoen dollar in BioNTech in 2019 en het is nu meer dan $550 miljoen dollar waard. Hij verkocht wat aandelen … eind vorig jaar, geloof ik, met de aandelenprijs boven de $300, wat voor hem toen al een enorme winst betekende ten opzichte van hij eerder investeerde.”

 
Soave liet vervolgens kritische opmerkingen los over Gates:

“Laten we dat traject volgen: Gates investeert zwaar in BioNTech, ‘mRNA-vaccins zijn geweldig, dit is de toekomst’, hij praat over de tijdlijn van het vaccin en hoe we het sneller kunnen ontwikkelen, ‘we moeten misschien wat inleveren op veiligheid’ … hij verdient een enorme hoeveelheid geld … maar nu is het ‘ja, het vaccin is oké, het kan beter, maar wat we echt nodig hebben is deze ademspray’.”

 
Soave verwees naar een uitspraak van Gates tijdens zijn recente toespraak in Australië, direct voorafgaand aan zijn opmerkingen over de mRNA-vaccins, waar hij zei:

“We denken dat we ook, heel vroeg in een epidemie, een product kunnen hebben dat je kunt inhaleren waardoor je niet geïnfecteerd kunt worden, een blokker, die je inademt.”

 
Gray stelde de kwestie van belangenverstrengeling aan de orde tussen personen zoals Gates die belangrijke posities bekleden bij fabrikanten van geneesmiddelen en vaccins, en de besteding door de federale regering van grote sommen belastinggeld om deze producten te kopen. Ze zei:

“Dit is een zwendel. Deze bedrijven onttrekken geld, belastinggeld , om te betalen voor medische behandelingen die niet zijn aangegeven door medische professionals en minder nut hebben dan producten die we al hebben.
 
Tegelijkertijd opent de regering Biden haar deuren, draaideuren, voor mensen uit verschillende industrieën zoals Jeff Zients, die de nieuwe stafchef is van Joe Biden die zijn hele carrière heeft doorgebracht bij het soort medische ondernemingen, en bij investeringen in het soort bedrijven die de overheid te veel hebben laten betalen voor Medicare en Medicaid betalingen en dat soort betalingen. Het is een enorme zwendel en een die ongelooflijk veel voorkomt.”

Zients was voorheen de “COVID czar” van de regering Biden en drong publiekelijk aan op wereldwijde vaccinatie.

Soave zei vervolgens dat de verklaringen van Gates, en de kwestie van belangenverstrengeling tussen voorstanders van medicijnen en vaccins en de federale overheid, de beweringen van “anti-vaxxers” bevestigen. Hij zei:

“Voor mensen die sceptisch zijn geweest over dit aspect van Pfizer en de ontwikkeling van medicijnen rond COVID en die in de media zijn neergeschoten als gekken, anti-vaxxers en dergelijke, denk ik eerlijk gezegd dat deze kwestie van farmaceutische corruptie en mensen die verschillende interventies promoten en investeren in winst, een kwestie had moeten zijn dat serieus genomen had moeten worden.”
 
“We moeten transparanter zijn over wat er van mensen wordt verlangd die een inbreng hebben in wat het overheidsbeleid gaat worden. De regering Biden probeerde mensen te verplichten om het vaccin te nemen, zou het niet op zijn minst bekend moeten zijn dat er honderden miljoenen dollars aan financiële belangen op het spel staan voor de mensen die dit adviseren? En die hun toon veranderen als het het geld volgt!”

 
Onderzoeksjournalist Jordan Schachtel had ook vernietigende opmerkingen naar aanleiding van Gates’ uitspraken in Australië, en schreef op zijn blog:

Bill Gates“Microsoft-oprichter Bill Gates, die diende als een van de architecten van de Covid-hysterie en meer dan enig ander individu invloed had op het rampzalige wereldwijde pandemie-beleid, heeft eindelijk toegegeven dat de mRNA-shots die hij al twee jaar promoot niets meer zijn dan verlopen farma-troep.”
 
“Gates geeft toe dat de shots onmogelijk zijn af te stemmen op zich snel ontwikkelende varianten, dat ze razendsnel verouderd zijn en dat ze de overdracht niet stoppen. En ze werken niet voor de enige risicogroep van de bevolking, namelijk de bejaarden.”
 
Schachtel noemde dit “een ongelooflijke ommekeer van de man die ooit de inentingen aanprijst als de remedie tegen het coronavirus”, waarbij hij zich baseerde op de eerdere verklaring van Gates: “iedereen die het vaccin neemt, beschermt niet alleen zichzelf, maar vermindert de overdracht naar andere mensen en zorgt ervoor dat de samenleving weer normaal kan functioneren.”

 
In 2021 beschreef Gates de mRNA-vaccins als “magisch” en zei hij dat ze in de komende vijf jaar een “game changer” zouden zijn.
 

 

Gates waarschuwt voor ‘volgende pandemie’, prijst lockdowns, roept op tot meer pandemische simulaties

 
Zoals gemeld door de Daily Mail op 23 januari, viel Gates’ toespraak in Australië op door enkele aanvullende uitspraken die hij deed.

Gates “riep op tot meer wereldwijde samenwerking en gebruikte de COVID-19 pandemie als een voorbeeld van hoe landen beter zouden kunnen reageren als ze samenwerkten”, waarbij hij stelde dat “politieke leiders hun verschillen opzij moesten zetten en moesten samenwerken om zich voor te bereiden op het volgende virus”.

Hij prees ook het strenge lockdown beleid van Australië en zei:

“Enkele opvallende zaken zijn dat Australië en ongeveer zeven andere landen in een vroeg stadium diagnoses hebben gesteld op bevolkingsniveau en een quarantainebeleid hebben gevoerd.”
 
“Dat betekende dat je het besmettingsniveau laag hield in dat eerste jaar toen er nog geen vaccins waren.”

 
Gates riep ook op tot meer “pandemische simulaties” om wereldleiders te helpen bij het omgaan met “toekomstige pandemieën”. Hij zei:

“Het enige wat nog niet duidelijk is dat is of we de wereldwijde capaciteit hebben wat op regionaal en nationaal niveau zou betekenen dat wanneer een (besmettelijke ziekte) dreiging zich voordoet, we zodanig zullen handelen dat het niet wereldwijd wordt.”
 
“We moeten om de vijf jaar een uitgebreide oefening houden op zowel nationaal als regionaal niveau om voorbereid te zijn op een pandemie en we hebben een wereldwijde groep nodig die iedereen onder surveillance houdt.”

Als onderdeel van die paraatheid riep Gates landen op om “stand-bymiddelen”, waaronder vaccins, klaar te hebben staan voor de volgende pandemie:

“Dus er is een klasse met mazelen, een griepklasse, een coronavirusklasse en een vierde klasse, die we allemaal paraat moeten hebben, zowel antivirale middelen als vaccins. Dat is heel goed mogelijk. Dus op het gebied van hulpmiddelen kunnen we veel beter voorbereid zijn.”

 
Schachtel merkte op dat Gates een sponsor was van Event 201, een simulatie uitgevoerd op 18 oktober 2019, die een wereldwijde coronavirus pandemie “voorspelde”. Een van de grootste sponsors van Event 201 was de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF).

De BMGF is een partner van Gavi, de Vaccine Alliance, en heeft een zetel in de raad van bestuur. Gavi werkt op zijn beurt nauw samen met de ID2020 Alliance, een groot voorstander van “vaccinpaspoorten”, zoals eerder gemeld door The Defender. Microsoft en het BMGF zijn stichtende leden van ID2020.

Volgens hetzelfde rapport van The Defender heeft het Bill & Melinda Gates Foundation in september 2022, $1,27 miljard dollar toegezegd ter ondersteuning van “wereldwijde gezondheids- en ontwikkelingsprojecten“.

En zoals eerder gemeld door The Defender, heeft de BMGF eerder, in juni 2020, 750 miljoen dollar toegezegd voor de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin aan de Universiteit van Oxford, en een voorwaardelijke financiering van 150 miljoen dollar aan het Serum Institute of India – ‘s werelds grootste vaccin-fabrikant wat betreft het aantal en de geproduceerde en verkochte doses.

Het Serum Institute ontving in oktober 2020 ook een subsidie van 4 miljoen dollar van het BMGF ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling als onderdeel van de respons op COVID-19, terwijl het Serum Institute in augustus 2020, in samenwerking met het BMGF en Gavi, instemde met de productie van maximaal 100 miljoen doses COVID-19-vaccins voor lage- en middeninkomenslanden.

In een bericht op zijn officiële blog in december 2020 schreef Gates dat zijn stichting “een deel van het financiële risico op zich nam” voor het vaccin, zodat als het Oxford-AstraZeneca-vaccin niet zou worden goedgekeurd, het Serum Institute “niet het volledige verlies zou hoeven nemen”.
 

 

De opmerkingen van Gates zijn de laatste in een reeks van negatieve berichten over COVID en mRNA-vaccins

De opmerkingen van Gates in Australië – en de aandacht die ze kregen van de pers – zijn de laatste in een reeks van minder dan vleiende mediaportretten over COVID-19 en mRNA-vaccins in de afgelopen weken.

Op 22 januari publiceerde de Wall Street Journal een zeer kritisch hoofdartikel over de niet-openbaarmaking door de FDA van gegevens over de effectiviteit van de bivalente COVID-19 boosters. Allysia Finley, lid van de redactie van de krant, schreef:

“Federale agentschappen namen het onvoorstelbare besluit om vaccin-makers op te dragen om corona-injecties te produceren en ze aan te bevelen zonder data die de veiligheid of werkzaamheid ervan ondersteunen.”

 
Ze beschuldigde de vaccin-producenten ook van “misleidende reclame”.
 


 

 
Op. 13 januari, tijdens een live televisie optreden op de BBC, “overviel” cardioloog Dr. Aseem Malhotra het netwerk met de suggestie dat mRNA vaccins een cardiovasculair risico zijn.

Een undercover video die Project Veritas op 25 januari vrijgaf, toonde Jordon Trishton Walker, Pfizer’s directeur van onderzoek en ontwikkeling, strategische operaties, die toegaf dat het farmaceutische bedrijf “onderzoekt” hoe COVID-19 “zelf” gemuteerd kan worden via “gerichte evolutie“, om er vervolgens “preventief nieuwe vaccins” tegen te ontwikkelen.

Een vervolgvideo toonde Walker die Project Veritas-oprichter James O’Keefe aanviel toen hij werd geconfronteerd met de opname van zijn verklaringen.

Senator Ron Johnson (R-Wis.) riep donderdag op tot een onderzoek van het Congres naar vaccin-fabrikanten en het goedkeuringsproces voor COVID-19-vaccins, in reactie op de onthullingen van Project Veritas.

“Federale gezondheidsinstanties zijn in de greep van Big Pharma en hebben hun taken tijdens de pandemie op grove wijze verzaakt”, aldus Johnson.
 
“Het wordt tijd dat het Congres een grondig onderzoek instelt naar de vaccin-fabrikanten en de hele goedkeuringsprocedure voor COVID-vaccins”, voegde hij eraan toe.

En vandaag stuurde Senator Marco Rubio (R-Fla.) een brief naar Albert Bourla, CEO van Pfizer, als reactie op de Project Veritas video’s, waarin hij zegt:

“Ik schrijf als reactie op verontrustende berichten over het voornemen van Pfizer om het SARS-CoV-2 (COVID) virus te muteren door middel van gain-of-function, of ‘gerichte evolutie’, zoals beschreven door Pfizer directeur van Onderzoek en Ontwikkeling, Jordan Walker.
 
“Zoals keer op keer is bewezen, zijn pogingen om een virus te muteren, vooral als het zo krachtig is als COVID, gevaarlijk. Als de beweringen in de video waar zijn, heeft Pfizer zijn winstbejag boven de zorg voor de nationale en wereldwijde gezondheid gesteld en moet het zichzelf ter verantwoording roepen.”

 
Verklaringen van cartoonist Scott Adams van “Dilbert” over de COVID-19 vaccins hebben ook de aandacht getrokken. In een video van 22 januari zei Adams: “De anti-vaxxers hebben duidelijk gewonnen, jullie zijn de winnaars!” vanwege hun wantrouwen tegen de overheid en bedrijven.

En Elon Musk, eigenaar en CEO van Twitter, reageerde op afzonderlijke opmerkingen van Adams over de aanzienlijke prevalentie van COVID-19 vaccin-gerelateerde bijwerkingen, en tweette: “Ik had zware bijwerkingen van mijn tweede booster shot. Een paar dagen lang voelde het alsof ik doodging. Hopelijk geen blijvende schade, maar ik weet het niet.”

Musk volgde met een tweede tweet, waarin hij zei: “En mijn neef, die jong en kerngezond is, had een ernstig geval van myocarditis. Hij moest naar het ziekenhuis.”

Verschillende commentaren van journalisten die in reactie op de verklaringen van Musk tweetten, verwezen anekdotisch naar toenemende aantallen personen die eveneens schade door het COVID-19 vaccin opliepen.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This