Global Health Security Agenda

De Global Health Security Agenda (GHSA) is in 2014 gelanceerd met 30 samenwerkende landen om:

• ‘de wereld veilig te stellen voor de dreiging van infectieziektes;

• naties uit de hele wereld bijeen te brengen voor het maken van nieuwe, concrete afspraken;

• globale gezondheidszorg te verheffen tot de prioriteit van nationale regeringsleiders.’1

 

In 2019 maken inmiddels 67 landen, internationale organisaties en belanghebbenden deel uit van GHSA. Lidorganisaties van GHSA hebben ingestemd met ‘actiepakketten’, waaronder het belangrijkste actiepakket: ‘vaccinatie’. Belangrijke doelen van dit pakket zijn het nastreven van een hoge vaccinatiegraad en het uitwisselen van expertise.2

De belangrijkste raadgevers van GHSA zijn ondermeer de Wereldgezondheidsorganisatie en de wereldbank.3

 

 

GHSA is ‘prioriteit’ voor de Nederlandse overheid

 
“Het kabinet kiest als belangrijke internationale prioriteiten vooral thema’s waarvoor grensoverschrijdende internationale samenwerking noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als het versterken van de mondiale gezondheidsveiligheid (health security). Een krachtige implementatie van de Internationale gezondheidsregeling (IHR), zowel in ons eigen land als daarbuiten, is daarbij een speerpunt, waarbij de WHO en de GHSA (Global health Security Agenda) van belang zijn.” Bron – Rijksbegroting 2019 voorbereiding begrotingskosten4

 
En landen die geïnteresseerd zijn om zich bij GHSA te voegen krijgen een link naar het ministerie van VWS:

‘Countries interested in joining GHSA should contact the Chair (2019 Netherlands).’

 
De precieze impact van de ‘Global Health Security Agenda’ is moeilijk in te schatten. Maar het is een feit dat GHSA een van de agenda’s is die op dit moment over de wereldbevolking wordt ‘uitgerold’. Zonder democratische inbreng, en zonder dat wij erover worden geïnformeerd.

 

 

 
Bronnen:

1. https://ghsagenda.org/
2. https://ghsagenda.org/home/action-packages/immunization/
3. GHSA 2024 framework – https://ghsagenda.org/
4. http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248591_20.html?fbclid=IwAR1PD9o-p2v-fUoXh-FJq8VrVJ_LJyEA-D57cq_0BDHUtqNdEuGe_Z2QJeI

Share This