Global Vaccine Alliance

“Gavi is opgericht in 2000. Het is een internationale organisatie – een wereldwijde vaccinalliantie – die openbare en particuliere sectoren samenbrengt met als gemeenschappelijk doel toegang tot nieuwe en onderbenutte vaccins te creëren voor kinderen die in de armste landen van de wereld wonen”. – Bron: GAVI1

 
Bill Gates is medeoprichter van GAVI en financierde het startkapitaal van 750 miljoen dollar om GAVI op te zetten. Tot op heden heeft de Bill & Melinda Gates Foundation in totaal 4.1 miljard dollar gedoneerd aan GAVI.2

 

Heeft Gates van vaccineren een wereldwijde onderneming gemaakt die de economische groei bevordert?

 
“Vaccineren beschermt niet alleen kinderen, maar ook inkomens en spaargeld en het bevordert economische groei.”
Bron: GAVI 3

 

Of heeft Gates de politiek betrokken in zijn verdienmodel…

 
Investeren in gezondheid maakt de investeerder uiteindelijk overbodig. Het geld gaat naar de bevolking (waterpompen, wegen, sanitaire voorzieningen, landbouwwerktuigen etc.)

Investeren in vaccins in ontwikkelingslanden creëert nieuwe markten. De winsten gaan naar het bedrijfsleven.

 

 

 

 
Onder de landen die zijn aangesloten bij GAVI bevinden zich de armste landen ter wereld.4,5 Het zijn landen waar ouders rond moeten zien te komen met een paar dollar per dag. En waar kinderen geen toegang hebben tot schoon drinkwater of een toilet en vaak ondervoed zijn. Dit zijn ziekte veroorzakende omstandigheden die niet worden opgelost met vaccins.
 
In alle westerse landen hebben we gezien dat door het oplossen van extreme armoede, de gezondheid/ weerstand van de kinderen toeneemt, waardoor de sterfte afneemt. Meer informatie – ga naar pagina: Effectiviteit & Noodzaak
 

 
GAVI is opgezet om de politieke bereidheid en de infrastructuur te creëren ten behoeve van het vaccineren van kinderen in derdewereldlanden. De voorlichting over bijwerkingen – en de registratie ervan – is niet de prioriteit van GAVI. De winsten die gemaakt worden op het vaccineren van de wereldbevolking zijn fenomenaal, maar die zijn voor de aandeelhouders.
 

 

Onder de donateurs van GAVI bevinden zich Nederland en de Europese Unie

 
2015 Nederland

“Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreekt vandaag op de Gavi Replenishment Pledge Conference in Berlijn haar waardering en steun uit voor het werk van Gavi. Dit is de vaccinatie-alliantie die grootschalige programma’s uitvoert in tal van ontwikkelingslanden. Ploumen zal daar tevens aangeven de inzet te verhogen van 200 naar 250 miljoen euro voor de komende vijf jaar.” – Nationale Zorggids6

 
2018 Europese Unie

“De Europese Commissie heeft GAVI sinds haar oprichting in 2000 ondersteund en heeft tot 2015 83 miljoen euro verstrekt, en een verdere toezegging gedaan van 200 miljoen euro voor de periode 2016-2020.”

 

 

Nieuwe financieringen voor GAVI

 
Recentelijk is een rapport verschenen van GAVI over het verkrijgen van financieringen. Uit de inleiding van het rapport komen de volgende citaten:

 
“Dit rapport beschrijft de campagne van Gavi in de aanloop naar de derde conferentie die wordt georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk op 3-4 juni 2020 in Londen ten behoeve van het verkrijgen van financiële toezeggingen.”

 
“Het presenteert een overzicht van de lancering van ‘Replenishment’ (lobbyen voor financiële ‘aanvullingen’) die op 30 augustus 2019 plaatsvond in Japan als onderdeel van de 7e editie van de Tokyo International Conference on African Development (TICAD 7). Deze conferentie (TICAD 7) gaf een samenvatting van de belangrijkste punten over de ‘investeringsmogelijkheden’ bij GAVI. En bood tevens de gelegenheid tot het verkrijgen van inzicht over van de manier waarop de campagne wordt aangepakt, en het stellen van vragen hierover.”

 
“Na een succesvolle lancering van de ‘Replenishment’ in augustus 2019 en de aankondiging van de mogelijkheid om te investeren in 2021-2025 werd het ‘Replenishment-proces’ gestart met een voorstel om tegen juni 2020 minimaal US $ 7,4 miljard aan donorbijdragen te genereren.”

 
“Wereldwijde momenten zullen worden benut, inclusief die van GAVI op het aanstaande 20-jarig jubileum, dat zal worden gevierd op het World Economic Forum (WEF) op 21-24 januari in Davos, Zwitserland.”
8,9,10

 

 

Vragen waar we allemaal – politici, medici, journalisten en burgers – over na moeten denken:

• Heeft het verdienen van geld, de overhand gekregen op het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor gezondheid?

• Is het overwinnen van extreme armoede een kwestie van liefdadigheid, of van rechtvaardigheid?

• Houdt het huidige systeem armoede in stand?

• Kunnen we überhaupt een einde maken aan de hoge kindersterfte in de derde wereld door het ‘bestrijden’ van de gevolgen van extreme armoede?

• Hoe zou de wereld eruit zien als GAVI de miljarden dollars van haar donateurs zou besteden aan het creëren van de infrastructuur die nodig is om elk kind ter wereld toegang te geven tot schoon drinkwater, volwaardige voeding en sanitaire voorzieningen?

 

 
Bronnen:

 
1. https://www.gavi.org/about/
2. https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/bill-melinda-gates-foundation
3. https://www.gavi.org/about/why-invest-in-vaccines/
4. https://www.gavi.org/country/
5. https://unohrlls.org/about-ldcs/
6. https://www.nationalezorggids.nl/sections/zorgpersoneel/articles/23939-nederland-verhoogt-bijdrage-voor-vaccinatie-alliantie-gavi
7. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/com2018_2452_en.pdf/a>
8.
https://www.gavi.org/governance/gavi-board/minutes/4-december-2019
9. https://www.gavi.org/sites/default/files/board/minutes/2019/4-dec/05%20-%20Replenishment%202020.pdf
10.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/themes/healthy-futures

 

 

Share This