Bof

Symptomen & verloop

Bof begint vaak met koorts en een opgezette wang door een ontstoken speekselklier. Eten, kauwen, slikken en de mond wijd openen doen pijn. Soms is er hoofdpijn. Na een week gaat het vanzelf weer over.1,2,3

 

Ziekte – aantallen

De bof is een meldplichtige ziekte. Het RIVM loopt een jaar achter met het updaten van haar cijfers online. Sinds 2012 is er – ondanks de dalende vaccinatiegraad vanaf 2014 – geen sprake van een verontrustende toename van de bof.4

aantal-meldingen-van-bof-1976-2018

Bron afbeelding: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/bof#node-aantal-meldingen-van-bof

 

Complicaties – aantallen 

Complicaties zijn géén vast onderdeel van de bof, maar kunnen optreden bij de bof. Het aantal ziektegevallen van de bof is zeer laag. Van de kinderen die de bof krijgen, krijgt slechts een fractie complicaties.

De volgende informatie komt uit de LCI richtlijnen voor artsen:5

Aseptische meningitis (ontsteking van de hersenvliezen), de meest voorkomende complicatie op de kinderleeftijd (1 tot 10%), treedt vooral tussen de leeftijd van 3 en 7 jaar op en heeft een gunstige prognose.

Bij een klein percentage gaat het klinisch beeld gepaard met een encefalitis (0.02 tot 0.3% van alle bofgevallen).

Bij 25% van de mannen met een postpuberale infectie (infectie NA de pubertijd) doet zich een, meestal eenzijdige, orchitis (ontsteking van een teelbal) voor. Steriliteit bij mannen als complicatie van het doormaken van een bilaterale bof-epididymo-orchitis (ontsteking van beide teelballen) wordt zelden waargenomen.

Oöphoritis (ontsteking van de eierstokken) komt voor bij ongeveer 5% van de postpuberale vrouwen met klinische bof en veroorzaakt buikpijn. Deze complicatie beïnvloedt de fertiliteit zeer zelden.

 

 

Sterfte – aantallen

Vóórdat er gevaccineerd werd tegen de bof is de sterfte eraan afgenomen met ongeveer 98%. De bof kwam dus nog wel voor, maar kinderen gingen er niet meer dood aan. 

aantal-sterfgevallen-door-bof-1950-2018

Bron afbeelding: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/bof#node-aantal-sterfgevallen-door-bof

 

 

Bronnen:

  1. https://www.thuisarts.nl/bof
  2. https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-bof
  3. https://www.rivm.nl/bof
  4. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/overzicht-meldingen
  5. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/bof
  6. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676008.html

Gerelateerde pagina's

BMR vaccin

Share This