Mazelen

Symptomen & normaal verloop

De mazelen is een soort griep met vlekjes. In de eerste paar dagen zie je één of meer van de volgende symptomen: koorts, verkoudheid, soms rode ogen, soms diarree. Daarna kunnen er vlekjes verschijnen in de mond en op het lichaam, en in deze periode kan de koorts flink stijgen. Dit duurt een dag of vijf. En daarna verdwijnen de vlekjes, daalt de koorts, en is het kind weer beter.1,2,3,4

 

Ziekte – aantallen

De mazelen is een meldplichtige ziekte. Het RIVM loopt een jaar achter met het updaten van haar cijfers online. Sinds 2012 is er – ondanks de dalende vaccinatiegraad vanaf 2014 – geen sprake van een verontrustende toename van mazelen.

aantal-meldingen-van-mazelen-1976-2018

Bron Afbeelding: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/mazelen#node-aantal-meldingen-van-mazelen

 

Complicaties – aantallen

Complicaties zijn géén vast onderdeel van de mazelen, maar kunnen optreden bij de mazelen. Het aantal ziektegevallen van mazelen is zeer klein. En van die kinderen die de mazelen krijgen, krijgt slechts een fractie (ernstige) complicaties.

Volgens de LCI-rapporten met landelijke richtlijnen voor professionals krijgen 5% – 10% van de kinderen die de mazelen krijgen een milde complicatie zoals een oor, – of keelontsteking.  1% – 5% loopt het risico op een longontsteking, en slechts 0,1 % van de mazelen patiëntjes krijgt een encefalitis (ontsteking in de hersenen).5 Er is niet aangegeven op basis van welk jaar of jaren deze cijfers berekend zijn.

 

Sterfte – aantallen

Vóórdat er gevaccineerd werd tegen de mazelen is de sterfte eraan afgenomen met ongeveer 98%. De mazelen kwam dus nog wel voor, maar kinderen gingen er niet meer dood aan.

aantal-sterfgevallen-door-mazelen-1905-2018

Bron Afbeelding: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/mazelen#node-aantal-sterfgevallen-door-mazelen

 

 

Bronnen:

  1. thuisarts.nl/mazelen/mijn-kind-heeft-mazelen
  2. dokterdokter.nl/aandoening/mazelen/
  3. nhg.org/standaarden/samenvatting/kinderen-met-koorts
  4. rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Mazelen
  5. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen
  6. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676008.html

Gerelateerde pagina's

BMR vaccin

Share This