Mythe 10

Vaccins kunnen niet de ziekte veroorzaken waartegen ze 'beschermen'

De mythe

Vaccins kunnen niet de ziekte veroorzaken waartegen ze beschermen. Kinderen die net zijn gevaccineerd kunnen gewoon contact hebben met zuigelingen of kinderen met een verminderd immuunsysteem (b.v. kinderen met kanker).

 

De werkelijkheid

Er bestaan bacteriële vaccins en virale vaccins. Bacteriële vaccins bevatten gedode bacteriën. Virale vaccins bevatten levende, verzwakte virussen. Mazelen,- bof,- rodehond,- waterpokken,- griep,- polio,- en rotavirus-vaccins zijn allemaal virale vaccins.

Virale vaccins kunnen op de ziekte lijkende ziektesymptomen veroorzaken bij het gevaccineerde kind zelf. En net gevaccineerde kinderen kunnen ook een (gemanipuleerde) vorm van de ziekte verspreiden door de virussen uit het vaccin. Dit heet “shedden”.

 

 

I. Replicatie

Levende, verzwakte virussen kunnen zich vermenigvuldigen in het (kinder)lichaam en “mazelachtige symptomen” veroorzaken.

Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde – een vakblad voor artsen – publiceerde op 19-04-2017 het volgende artikel: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie’. Hieruit komen de volgende citaten:

“Na vaccinatie met levende verzwakte virussen vindt altijd op beperkte schaal replicatie (vermeerdering van de virussen) plaats. Bij 5-10% van de gevaccineerde kinderen leidt deze replicatie tot geringe symptomen (koorts, conjunctivitis en huiduitslag). Deze symptomen zijn vergelijkbaar met die van een infectie met een wildtype mazelen-virus, en kunnen 5-14 dagen na vaccinatie optreden.”
 
“De incidentie (het voorkomen) van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’”– Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde1

Met andere woorden: de gemanipuleerde virussen die met vaccins worden ingespoten kunnen een milde vorm van de ziekte veroorzaken.

 

Op de website van het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) staat:

“Genotypering (het onderscheiden van het type of de stam van het virus) is de enige manier om te onderscheiden of een persoon een wilde mazelenvirusinfectie heeft, of een uitslag veroorzaakt door een recente mazelenvaccinatie. “

 
“Een klein percentage van de ontvangers van het mazelenvaccin heeft 10 tot 14 dagen na de vaccinatie last van uitslag en koorts. Tijdens uitbraken wordt het mazelenvaccin toegediend om de uitbraak onder controle te houden en in deze situaties kunnen de vaccinreacties ten onrechte worden geclassificeerd als mazelengevallen.” – CDC2

 

 

II. “Shedding”

De gemanipuleerde virussen uit het vaccin kunnen worden uitgescheiden door het recentelijk gevaccineerde kind en kunnen andere kinderen besmetten. Dit heet ‘shedding’. Hier is zeer veel wetenschappelijk onderzoek over te vinden, maar het wordt niet benoemd bij de voorlichting op het consultatie-bureau.

 

1. Wetenschap

Op de website van med science research vindt u meer dan 150 wetenschappelijke studies over vaccins en ‘Shedding’. medscienceresearch.com/shedding/

 

2. Publicatie’s

Meer informatie over shedding kunt u vinden in een zeer uitgebreid artikel van Barbara Loe Fisher, oprichtster van het National Vaccine Information Center in U.S.A: ‘The Emerging Risks of Live Virus & Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission’ – Barbara Loe Fisher

Een ander artikel over shedding staat op: www.greenmedinfo.com/blog/vaccinated-spreading-measles-who-merck-cdc-documents-confirms

 

 

 

3. Shedding kan zeer grote vormen aannemen.

Lees ons blog: Uitbraak van 12.000 gevallen van de mazelen in de Oekraïne is veroorzaakt door recente vaccinatiecampagne?

 

 

Bronnen:

1. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
2. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html

 

Terug naar de overzichtspagina met alle mythes

 

 

Share This