Mythe 9

Bijwerkingen zijn altijd mild en tijdelijk van aard

De Mythe

Bijwerkingen zijn altijd mild en tijdelijk van aard. Klopt dat?

Op de website van het RIVM die voorlichting geeft over het Rijksvaccinatieprogramma staat:

“Een zere arm, een rode vlek, of een zwelling op de plaats van de vaccinatie zijn voorbeelden van bijwerkingen. Meestal zijn bijwerkingen niet ernstig en betreft het lichte koorts of een rode, gezwollen plek waar de prik is gegeven. Kleine kinderen kunnen wat hangerig zijn en vaker langer huilen. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.” Rijksvaccinatieprogramma.nl

 

De werkelijkheid

Het is een leugen dat bijwerkingen altijd mild en tijdelijk van aard zijn. Helaas komen ernstige bijwerkingen veelvuldig voor. Ouders van kinderen met levensbedreigende of levenslange vaccinatieschade worden twee keer getraumatiseerd. Eén keer door de schade zelf, en het feit dat hun kind levenslang gehandicapt is terwijl hen was verteld dat vaccineren veilig is. En de tweede keer doordat al hun vermoedens, of (innerlijk) weten dat dit te maken moet hebben met het vaccin worden ontkend door de gevestigde orde.

Niemand neemt verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade. De slachtoffers “moeten er maar mee leren leven”. Er is geen financiële steun voor vaak hoge extra (medische) kosten, en zelfs de erkenning blijft uit.

 

 

Ouders waarschuwen elkaar

 


 

 
Neem niet klakkeloos aan dat wat journalisten schrijven de werkelijkheid is.
Neem niet klakkeloos aan dat wat artsen zeggen de werkelijkheid is.
Neem niet klakkeloos aan dat wat politici zeggen de werkelijkheid is.
Gebruik uw intuïtie en uw gezonde verstand.
Vraag naar de wetenschappelijke onderbouwing.
Vraag naar de volledige ziekte-, en sterftecijfers.
Weet wat u in laat spuiten voordat u het in laat spuiten.
Laat u niet bang maken, noch voor het een noch voor het ander.
Vaccineer alleen als u er voor 100% achter kunt staan.

 

 

 

Terug naar de overzichtspagina met alle mythes

 

 

Share This