Dr Paul Thomas – Nieuwe vergelijkende studie over autisme-cijfers