5 redenen waarom het OMT per direct opgeheven zou moeten worden

door | 18 feb 2022 | COVID-19 ziekte

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept het Outbreak Management Team bij elkaar in geval van een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging.[1]

Probleem 1 – In het OMT zitten alleen medici. Economen, psychologen, sociologen, maatschappelijk werkers etc. maken géén deel uit van het OMT.

De adviezen van het OMT die worden overgenomen door de politici, zijn alléén gericht zijn op het bestrijden van de ziekte. Er is geen oog voor de desastreuze economische, sociale, en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen.

 
Probleem 2 – Het OMT is niet onafhankelijk. Dit is een onoverkomelijk probleem en het OMT zou per direct opgeheven moeten worden.

De adviezen die worden overgenomen door de politici blijken ook inhoudelijk aangestuurd te worden door politici. Gideon van Meijeren legt het genadeloos bloot. En met de enorme stapel documenten die in de WOB-verzoeken boven water zijn gekomen ligt er bewijs op tafel. Hoe durft van Dissel dit nog te ontkennen!

 

 

 
Probleem 3 – OMT leden houden zich zélf niet aan de maatregelen. Een voorbeeld: OMT-lid Marion Koopmans gaat in China onderzoek doen naar de herkomst van het coronavirus (dec 2020). Zo te zien op de afbeelding hieronder lappen de onderzoekers de maatregelen aan hun laars.

Neuroloog Jan B. Hommel heeft vier zeer kritische artikelen geschreven over Marion die zeer de moeite waar zijn.2,3,4,5 De reis naar China was in ieder geval een wassen neus onderzoek, aangezien China zelf bepaalde wie in het onderzoeksteam zat en wat de onderzoekers te zien kregen.
 

“Vanaf het begin was duidelijk dat China bepaalde welke internationale experts deel mochten nemen aan de missie en wat het onderzoeksteam te zien zou krijgen. Zo werd in de overeenkomst vastgelegd dat zowel de WHO als China moesten instemmen met de leden van het internationale onderzoeksteam.”
 
“In ieder geval was ze geen onbekende voor China, aangezien ze in juni 2007 als adviseur optrad voor de Chinese Centers for Disease Control, zoals op haar LinkedIn account te lezen staat. Overigens, wat betreft het Chinese deel van de onderzoeksmissie had de WHO geen inspraak over welke mensen deel zouden nemen, dit werd door Beijing bepaald.’”
– J.B. Hommel5

 

 
Probleem 4 – OMT leden hebben contacten met de farmaceutische industrie. Marc Bonten is de eerste van wie naar buiten kwam dat hij zijn connecties met Astra Zeneca en Pfizer niet had vermeld op het daarvoor bestemde formulier van het RIVM.

De volgende fragmenten komen uit het artikel: ‘Marc Bonten (OMT) verzwijgt connectie met Pfizer en AstraZeneca, experts kritisch’6

“Het is 9 november 2020 als redacties van Nederlandse media een ‘push-alert’ binnenkrijgen. Pfizer meldt dat het eigen coronavaccin een effectiviteit van ruim 90 procent heeft. Het zijn de allereerste cijfers over de werking van een vaccin. Journalisten worden erdoor overvallen. Sommige artsen reageren kritisch op het persbericht. De hoofdredacteur van het medisch vakblad The Lancet noemt het “science by press release”. Marc Bonten niet. “Dit ziet er overtuigend uit”, schrijft hij op Twitter.”

Diezelfde avond zit Bonten in Nieuwsuur met de gebruikelijke vaccin-propaganda van de experts die zendtijd krijgen.

“Wat Bonten voor de tv-camera niet vertelt, is dat hij al jaren warme banden onderhoudt met Pfizer. Hij ontvangt niet alleen onderzoeksgeld, maar ook ‘consulting fees’ en ‘lecture fees’, betalingen voor adviezen en nascholingen aan medische beroepsbeoefenaren namens de farmaceut.
 
Bonten werkt nog steeds samen met AstraZeneca en Pfizer. Maar de hechte relatie met beide bedrijven zijn door hem niet verantwoord op de belangenverklaring die ieder OMT-lid moet invullen. Uit deze verklaringen moet blijken of een expert onafhankelijk, dus zonder last of ruggenspraak, kan deelnemen aan het medische adviesorgaan van de regering. De onvolledigheid van de belangenverklaring is kwalijk, vinden experts.”

 
OMT-lid Jan Kluytmans meldde eveneens geen persoonlijke financiële belangen hebben. Maar dat klopt niet.7

“Met tien andere vrijgevestigde artsen – dat wil zeggen dat ze niet in loondienst zijn – zit Kluytmans in een zogeheten maatschap, die zich verhuurt aan deze ziekenhuizen. Zo’n maatschap maakt afspraken met de zorginstelling over het honorarium van de artsen. Kluytmans maatschap heeft grote invloed op het reilen en zeilen van het lab: tot 1 oktober was Kluytmans collega in de maatschap, Bram Diederen, de directeur van Microvida.
 
De omzet van de maatschap is dit jaar flink gestegen, door de grote hoeveelheid coronatesten die Microvida verricht voor de GGD.”

 
Ook over OMT-lid Gommers zijn ernstige twijfels gerezen. Hij heeft een patent op beademingsapparatuur op zijn naam staan. Hij is prominent aanwezig in de media, maar zijn adviezen zijn niet transparant en niet consistent.8,9, Wiens belangen volgt hij?

Waarschijnlijk zijn er nog wel meer OMT leden die lijntjes hebben met het bedrijfsleven, nog afgezien van de druk die ze ondervinden vanuit de overheid. Het NRC meldt:

“De vijf leden die de krant het afgelopen jaar volgde, stellen dat ze „worstelden met de politieke beïnvloeding”, met name vanuit het Catshuis. Tijdens de kabinetsbijeenkomsten die daar op zondag plaatsvinden, en waarbij RIVM-directeur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel aanwezig is, werden vaak al nieuwe maatregelen geschetst. Pas een dag later werden de wetenschappers geraadpleegd.” – NRC10

Hoezo een onafhankelijk adviesorgaan?

 
Probleem 5 – De OMT-scenario’s zijn stuk voor stuk doemscenario’s die de bevolking de stuipen op het lijf jagen, maar uiteindelijk niet uitkomen. Prof. dr. Armand Girbes is hoogleraar intensive-care geneeskunde, en klinisch farmacoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij zegt bij OP1 dat de IC- en ziekenhuiscijfers niet in de pas lopen met de besmettingscijfers. Omicron is absoluut minder ziekmakend en de modellen moeten worden aangepast.

 

 

Keer op keer blijkt het OMT de plank mis te slaan. Maar desondanks zijn de adviezen van een klein en dubieus groepje OMT-leden de afgelopen twee jaar de heilige grondslag geweest van het wanbeleid van onze regering. Daarnaast hebben rechters zich gebaseerd op de adviezen van het OMT om een negatief oordeel uit te spreken over alle zaken die zijn aangespannen tegen de overheid. En dit vond plaats terwijl vele experts – artsen, wetenschappers, juristen etc. als complotdenkers werden weggezet omdat zij kritische opmerkingen of vragen hadden. Het gebeurt in Nederland.

Tot overmaat van ramp zijn de verslagen van elk overleg van het OMT “vertrouwelijk”. Met andere woorden: de adviezen zijn niet transparant en de burger moet maar vertrouwen en volgen. Dat is wat er is gebeurd, en het was geen goed idee. Want zowel de overheid als het OMT zijn onbetrouwbaar gebleken en richten het land ten gronde.
 

 
Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt
2. https://janbhommel.nl/vraag-het-marion-1/
3. https://janbhommel.nl/vraag-het-marion-2/
4. https://janbhommel.nl/vraag-het-marion-3/
5. https://janbhommel.nl/vraag-het-marion-4-de-onderzoeksmissie-naar-wuhan/
6. https://overnu.nl/marc-bonten-omt-verzwijgt-connectie-met-pfizer-en-astrazeneca-experts-kritisch/
7. https://systeembug.wordpress.com/tag/belangenverstrengeling/
8. https://www.ninefornews.nl/twijfel-over-integriteit-diederik-gommers-vanwege-patent/
9. https://www.ipprocurement.com/patents/medical/20180093063.pdf
10.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/23/omt-leden-overwogen-vorig-jaar-op-te-stappen-vanwege-politieke-druk-a4028863

11. https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Girbes

 

 
Over de auteurs:
Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This