8.430 Doden – 354.177 Letsels: Europese database van bijwerkingen voor COVID-19 “Vaccins”

door | 30 apr 2021 | COVID-19 ziekte

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen is EudraVigilance, het instituut dat ook meldingen bijhoudt van aandoeningen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins”.

 

Dit is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.
 
EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht houden op de veiligheid na toelating van de middelen in de European Economic Area (EEA). EudraVigilance is sinds december 2001 actief.
 
Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.
 
De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelen-bureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelen bewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.
 
Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevings-proces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie.”

 
Hun verslag tot en met 24 april 2021 vermeldt 8.430 sterfgevallen en 354.177 verwondingen na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

COVID-19 MRNA VACCIN MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCIN PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCIN JANSSEN (AD26.COV2.S)

 

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten opgesteld voor elk van de vier COVID-19 vaccinaties die we hier vermelden. Deze abonnee heeft zich vrijwillig aangemeld om dit te doen, en het is veel werk om alle meldingen van aandoeningen en sterfgevallen in een overzicht te zetten. We hebben op het EudraVigilance-systeem niet een soortgelijk overzicht kunnen vinden.

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd.

Hier zijn de gegevens tot en met 24 april 2021.

 

 

Pfizer

 
Totaal aantal reacties op het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 4.524 doden en 151.306 aandoeningen tot 24/04/2021
 

 

 

11.191 — Bloed- en lymfestelsel aandoeningen incl. 40 sterfgevallen
7.372 — Hartaandoeningen incl. 522 sterfgevallen
50 — Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 3 overlijdens
4.183 — Oor- en labyrint aandoeningen incl. 3 doden
112 — Endocriene aandoeningen
4.629 — Oogaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
33,33 — Maagdarm-stelsel aandoeningen incl. 227 sterfgevallen
103.813 — Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedienings-plaats incl. 1459 sterfgevallen
214 — Hepatobiliaire aandoeningen incl. 16 sterfgevallen
3.338 — Immuunsysteem aandoeningen incl. 20 sterfgevallen
10.160 — Infecties en aantastingen incl. 527 sterfgevallen
3.950 — Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 89 sterfgevallen
7.595 — Onderzoeken incl. 168 sterfgevallen
2.564 — Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 91 sterfgevallen
53.714 — Spier- en skeletaandoeningen en bindweefsel aandoeningen incl. 47 sterfgevallen
150 — Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 7 sterfgevallen
65.745 — Zenuwstelsel aandoeningen incl. 425 sterfgevallen
192 — Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
80 — Productproblemen
6.008 — Psychiatrische aandoeningen incl. 63 sterfgevallen
938 — Nier- en urineweg aandoeningen incl. 66 sterfgevallen
994 — Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
13.954 — Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum aandoeningen incl. 523 sterfgevallen
16.171 — Huid- en onderhuid aandoeningen incl. 35 doden
438 — Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
124 — Chirurgische en medische ingrepen incl. 8 sterfgevallen
8.220 — Vaataandoeningen incl. 165 doden
 

 

Moderna

 
Totaal aantal reacties op het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 2.283 doden en 17.625 aandoeningen tot 24/04/2021
 

 
 
839 — Bloed- en lymfestelsel aandoeningen incl. 16 sterfgevallen
1.278 — Hartaandoeningen incl. 231 sterfgevallen
7 — Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 overlijdens
378 — Oor- en labyrint aandoeningen
23 — Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
570 — Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
3.857 — Maag-darmstelsel aandoeningen incl. 80 sterfgevallen
12.513 — Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 1012 sterfgevallen
77 — Hepatobiliaire aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
476 — Immuunsysteem aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
1.449 — Infecties en infecties incl. 118 sterfgevallen
803 — Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 44 sterfgevallen
1.087 — Onderzoeken incl. 60 sterfgevallen
515 — Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 47 sterfgevallen
5.669 — Spier- en skeletaandoeningen en bindweefsel aandoeningen incl. 47 sterfgevallen
48 — Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 8 doden
7.489 — Zenuwstelsel aandoeningen incl. 244 sterfgevallen
50 — Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
8 — Productproblemen
862 — Psychiatrische aandoeningen incl. 31 sterfgevallen
299 — Nier- en urineweg aandoeningen incl. 23 sterfgevallen
106 — Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
2.198 — Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum aandoeningen incl. 197 sterfgevallen
2.163 — Huid- en onderhuid aandoeningen incl. 19 sterfgevallen
162 — Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
109 — Chirurgische en medische ingrepen incl. 13 sterfgevallen
1.166 — Vasculaire aandoeningen incl. 74 doden

 

 

AstraZeneca

 
Totaal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.579 doden en 184.833 aandoeningen tot 24/04/2021
 

 

 
5.319 — Bloed- en lymfestelsel aandoeningen incl. 64 sterfgevallen
7.374 — Hartaandoeningen incl. 199 doden
76 — Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 overlijdens
5.011 — Oor- en labyrint aandoeningen
155 — Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
7.922 — Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
56.473 — Maagdarmstelsel aandoeningen incl. 62 sterfgevallen
141.042— Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 495 sterfgevallen
248 — Hepatobiliaire aandoeningen incl. 13 sterfgevallen
1.837 — Immuunsysteem aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
10.631 — Infecties en infecties incl. 99 sterfgevallen
4.341 — Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 18 sterfgevallen
9.798 — Onderzoeken incl. 21 sterfgevallen
6.977 — Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 18 sterfgevallen
82.522 — Spier- en skeletaandoeningen en bindweefsel aandoeningen incl. 16 sterfgevallen
144 — Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 4 overlijdens
111.873— Zenuwstelsel aandoeningen incl. 244 sterfgevallen
108 — Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
52 — Productproblemen
9.514 — Psychiatrische aandoeningen incl. 12 sterfgevallen
1.745 — Nier- en urineweg aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
2.076 — Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
15.824 — Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum aandoeningen incl. 171 sterfgevallen
23.168 — Huid- en onderhuid aandoeningen incl. 10 sterfgevallen
364 — Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
383 — Chirurgische en medische ingrepen incl. 12 sterfgevallen
8.706 — Vaataandoeningen incl. 91 doden

 

 

Johnson & Johnson

 

Totaal reacties op het experimentele COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 44 sterfgevallen en 413 aandoeningen tot 24/04/2021
 

 

 

11 — Bloed- en lymfestelsel aandoeningen
45 — Hartaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
1 — Aangeboren, familiale en genetische aandoening
20 — Oor- en labyrint aandoeningen
1 — Endocriene aandoening
20 — Oogaandoeningen
109 — Maag-darmstelsel aandoeningen incl. 1 sterfgeval
235 — Algemene aandoeningen en toedieningsplaats aandoeningen incl. 14 sterfgevallen
3 — Hepatobiliaire aandoeningen
18 — Immuunsysteem aandoeningen
44 — Infecties en infecties incl. 2 sterfgevallen
34 — Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 1 sterfgeval
61 — Onderzoeken
19 — Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 1 sterfgeval
95 — Spier- en skeletstelsel- en bindweefsel aandoeningen incl. 1 sterfgeval
232 — Zenuwstelsel aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
3 — Productproblemen
45 — Psychiatrische aandoeningen
11 — Nier- en urineweg aandoeningen
5 — Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
80 — Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
50 — Huid- en onderhuid aandoeningen
5 — Sociale omstandigheden
3 — Chirurgische en medische ingrepen
96 — Vasculaire aandoeningen incl. 8 sterfgevallen

 

 

 
Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelen-bureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Denemarken en Noorwegen hebben het gebruik van de experimentele COVID-19 injecties van AstraZeneca volledig opgeschort.

In een verklaring van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid staat dat het COVID-“vaccin” van AstraZeneca gevaarlijker is dan COVID zelf, vooral voor jonge mensen.

Het EMA blijft het vaccin aanbevelen. Zij hebben echter wel een veiligheidswaarschuwing toegevoegd aan de J&J shots, vanwege fatale bloedstolsels.

 

 
Bron originele artikel: https://healthimpactnews.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This