Acht punten van grote zorg met betrekking tot het voorgestelde WHO-verdrag en de wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling (IGR)

door | 13 feb 2024 | WHO

Dr. Myrel Nass vatte in het onderstaande artikel de grootste zorgen voor de nieuwe wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling en het pandemie verdrag van de WHO samen in 8 punten. Het is zorgwekkend, en het bewustzijn erover zorgwekkend laag. Meer info: stopWHO.nl

 

Acht punten van grote zorg met betrekking tot het voorgestelde WHO-verdrag en de wijzigingen in de IGR

 

1. Verspreiding van biologische wapens

Het verdrag en de voorgestelde amendementen instrueren landen dat ze toezicht moeten houden op potentiële pandemische ziekteverwekkers, en daarnaast sequentielaboratoria moeten bouwen of onderhouden, en zowel feitelijke preparaten moeten delen met de WHO (waar voor dit doel een BioHub is opgezet) als de sequenties online moeten delen. Dit vraagt om de verspreiding van biologische wapens, wat volgens mij (Meryl Nass) een misdaad is (gebaseerd op mijn interpretatie van Resolutie 1540 van de Veiligheidsraad en de Conventie over Biologische Wapens uit 1972).

1 a. De “Bureau tekst” versie van het verdrag van 2 juni 2023 riep landen die “Gain-of-Function” onderzoek doen ook op om “administratieve belemmeringen” voor het werk te verminderen. Met andere woorden, beperkingen op het onderzoek zouden moeten worden versoepeld, waardoor de kans op laboratoriumlekken groter zou worden. Deze paragraaf werd verwijderd uit de versie van het verdrag van 30 oktober 2023.

 

2. De WHO een blanco cheque geven om in de toekomst nieuwe regels te maken

Het verdrag roept op tot de oprichting van een conferentie van partijen en een nieuw WHO-secretariaat die in de toekomst regels zullen opstellen voor de manier waarop het pandemiepreventie- en responsapparaat zal werken – wat in wezen een blanco, ondertekend contract is voor de WHO om regels te maken die zij wil.

 

3. Aansprakelijkheidsvrije vaccins zullen in een razend tempo worden geproduceerd

Het verdrag roept op tot een snelle ontwikkeling/productie van vaccins en het besparen van tijd op alle aspecten van het ontwikkelen, testen en produceren van vaccins. Dit vereist dat vaccins zonder licenties worden gebruikt en het verdrag roept landen op om wetten in te voeren om noodgebruiksvergunningen voor dit doel uit te geven en aansprakelijkheidskwesties te “managen”. Zie The WHO’s Proposed Treaty will Increase Man-Made Pandemics (Het door de WHO voorgestelde verdrag zal door de mens veroorzaakte pandemieën doen toenemen) voor meer informatie hierover. De VS, de EU en anderen hebben specifiek gevraagd om 100 dagen voor de ontwikkeling van vaccins en nog eens 30 dagen voor de productie van pandemische vaccins. Hierdoor is het mogelijk om testen op mensen over te slaan.

 

4. Garanties voor mensenrechten zijn in de nieuwe amendementen geschrapt

De amendementen schrapten “mensenrechten, waardigheid en vrijheid van personen” uit de bestaande IGR. Na klachten werd deze zinsnede later in het verdrag ingevoegd, en vanwege het niet halen van deadlines voor de tekst wordt het verdrag wordt mogelijk niet aanvaard in 2024. De amendementen worden met slechts een krappe meerderheid aangenomen, en ze worden in het geheim geschreven, dus is het waarschijnlijk dat de meest problematische kwesties toch in de amendementen zullen worden teruggevonden.

 

5. Toezicht op sociale media en censuur van burgers is vereist

Zowel in de amendementen als in het verdrag worden nationale staten opgeroepen om toezicht te houden op de sociale media van hun burgers en om de verspreiding van informatie die niet in overeenstemming is met het volksgezondheidsnarratief van de WHO te censureren en te belemmeren. Maar het verdrag roept ook op om burgers vrij toegang te geven tot (de “juiste”) informatie, terwijl ze beschermd moeten worden tegen een “infodemie”, wat gedefinieerd wordt als te veel informatie. De burgers zelf moeten ook worden weerhouden van het verspreiden van “desinformatie”.

 

6. We komen misschien pas te weten wat er in de amendementen staat nadat ze zijn aangenomen

Over de amendementen wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling is de afgelopen negen maanden volledig in het geheim onderhandeld, terwijl er in die tijd meerdere opeenvolgende ontwerpen van het pandemieverdrag aan het publiek zijn vrijgegeven. En terwijl de onderhandelde amendementen in januari ter openbare beoordeling zouden worden voorgelegd, heeft de hoogste juridische functionaris van de WHO een juridisch vijgenblad verschaft om te voorkomen dat ze 4 maanden voor de stemming openbaar moeten worden gemaakt. Zal het publiek de amendementen wel te zien krijgen voordat er over gestemd wordt? Waarschijnlijk niet.

Waarom zijn de voorgestelde amendementen zo geheim?

 

7. De directeur-generaal van de WHO kan uw persoonlijke arts worden

Volgens de voorgestelde amendementen zou de directeur-generaal van de WHO in staat zijn om medische voorraden van het ene land naar het andere te vorderen en te verplaatsen, te beslissen welke behandelingen mogen worden gebruikt en het gebruik van andere behandelingen te beperken.

 

8. Wanneer zal de WHO haar nieuwe bevoegdheden kunnen gebruiken?

 
De wijzigingen worden van kracht nadat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) is afgekondigd. Een verklaring van een potentiële noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang zal deze bevoegdheden echter ook in werking doen treden. De bevoegdheden kunnen zelfs worden uitgebreid nadat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang voorbij is, zoals we hebben gezien met COVID- en apenpokkenverklaringen (MPOX) door de directeur-generaal.

Het verdrag zal continu van kracht zijn en er is geen verklaring of pandemie nodig om de WHO nieuwe bevoegdheden te verlenen.
 
 

Myrel Nass is internist met speciale interesse in door vaccinaties veroorzaakte ziektes. Zij volgt alle stappen die de WHO maakt en is zeer actief in het informeren van d bevolking op haar substack.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This