Als de zaken maar goed gaan? – over de vaccinindustrie in India

door | 5 dec 2019 | Farmaceutische industrie

Worden vaccins nog wel in Nederland geproduceerd? Waarom is de productie van vaccins naar India, en ook China en andere ‘lagelonenlanden’ gegaan? Kunnen overheden de burgers nog garanderen dat ‘westerse’ standaarden wat betreft kwaliteitsnormen in de ‘lagelonenlanden’ worden opgevolgd? We moeten er toch niet aan denken dat lucratieve business-deals ten koste zouden gaan van de veiligheid – lees: de gezondheid van de (wereld)bevolking? Of zouden we moeten zeggen: laten we daar met zijn alleen eens heel goed over nadenken…

 

Te ziek voor woorden

Op 26-07-18 zond Zembla een rapportage uit over wat de gevolgen zijn van het goedkoop produceren van medicijnen in India.1 Een reporter van Zembla volgde het spoor van een doosje antibiotica dat in Nederland in de apotheek ligt, terug tot aan de stad Hederabad, India waar het wordt geproduceerd. Het toont de schandalige manier waarop de farmaceutische industrie de lokale bevolking op basis van valse voorwendselen land afhandig maakt om hun fabriek neer te zetten. Maar dat niet alleen.

Door goedkope werkkrachten – lees uitbuiting – zijn de productiekosten laag. En door het ontbreken van milieuwetten kan er nog meer geld worden uitgespaard door afvalwater illegaal in de rivier te lozen in plaats van het op verantwoorde wijze af te breken. Maar moeder natuur wreekt zich: in de vervuilde waterbronnen hebben zich multiresistente bacteriën ontwikkeld. En natuurlijk verspreiden deze zich via het rivierwater door heel India. Naar schatting sterven er in India 56.000 baby’s per jaar door ‘medicijnresistente infecties’. En komt 70% – 90% van de toeristen die naar India gaan terug met multiresistente bacteriën in hun darmen.2 Hoe komt dat? Hebben we naast bijwerkingen van medicijnen ook nog te maken met bijwerkingen van de farmaceutische industrie?

Afgezien van de nationale en globale consequenties van de bezuinigingen van Farma is er een ramp die zich stilletjes voltrekt. Voor de locale bevolking waren de levensomstandigheden tot de opkomst van het bedrijfsleven zwaar, maar die zijn nu zo goed als onleefbaar. Vervuilde waterbronnen zorgen voor een misselijkmakende stankoverlast. Smerige dampen slaan op de ogen en de longen, en veroorzaken allergieën op de rest van het lichaam. Hun land is hen afgenomen, de vissen in de rivier zijn gestorven, hun drinkwater is giftig, evenals de lucht die ze in moeten ademen, en het grondwater is vervuild. En ondertussen verspreiden multiresistente bacteriën zich en zullen mogelijk in de toekomst wereldwijd een groot probleem zijn. Alles omwille van de winsten voor de farmaceutische industrie?! Het is te ziek voor woorden.

 

 

 

Blind vertrouwen in de farmaceutische industrie is vragen om problemen?

Hoe corrupt is India? Het blad ‘Fierce Farma’ publiceert op 16-03-2016 het volgende artikel: ‘FDA hekelt Emcure voor het routinematig vervalsen van data’:

‘Het farmaceutisch bedrijf Emcure Pharmaceuticals in India is nogmaals door de mand gevallen. Nadat de meeste steriele producten die vorig jaar uit de fabriek kwamen, werden verboden, heeft de FDA nu een waarschuwingsbrief uitgegeven waarin staat dat het bedrijf routinematig “frauduleuze” testgegevens gebruikt om medicijnen door het productieproces te loodsen’.

Er werden over een periode van twee jaar grote problemen aangetroffen bij de ‘monitoring van het milieu’. Emcure zelf erkende “dat er ernstige hiaten zijn geweest in het beheer, toezicht en uitvoering van het programma voor milieumonitoring, met name met betrekking tot de vermoede gegevensintegriteit en vervalsing van gegevensproblemen.”3

En dan?

Voordat we verdergaan met vaccins willen we u een indruk geven van de struisvogelpolitiek die gaande is…

 

Wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in ‘Infection’

Het Engelse ‘Bureau of Investigative Journalism’ publiceerde op 05-06-2017 het artikel ‘Vervuiling van Farma creëert multiresistente bacteriën en de wereld kijkt de andere kant op’2 Het is gebaseerd op confronterend wetenschappelijk onderzoek:

(..) “Volgens wetenschappers zou de toenemende antibioticaresistentie een halve eeuw medische vooruitgang teniet kunnen doen als de wereld niet snel handelt.

(..) Beleid is aangepast om overmatig voorschrijven van antibiotica tegen te gaan, maar internationale toezichthouders doen niks tegen milieuvervuilende productiemethoden. Wereldwijde autoriteiten, zoals de Food and Drug Administration en het Europees Geneesmiddelenbureau, reguleren in termen van medicijnveiligheid – maar milieunormen ontbreken in hun regelgeving.’

(..) ‘Internationale instanties zeggen dat de regeringen van de landen waar de medicijnen worden gemaakt degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van vervuiling. Maar de binnenlandse wetgeving heeft ter plaatse weinig impact, zeggen de auteurs van het onderzoek. Het gebrek aan internationale regelgeving moet worden aangepakt, zo stellen ze, gezien de ernstige bedreiging van de volksgezondheid die voortkomt uit de ongebreidelde wereldwijde verspreiding van multiresistente bacteriën uit India.”2

Maar tot op heden zijn er voor zover wij weten geen maatregelen getroffen die een eind hebben kunnen maken aan dit probleem.

 

Wat heeft dit allemaal te maken met vaccins?

Kennelijk is het mogelijk dat een ernstige bedreiging voor de wereldbevolking niet wordt onderkend en de ‘regelgeving’ niet wordt opgevolgd door uitvoerende, of toezichthoudende instanties, of erger nog dat de regelgeving ontbreekt.

Waar worden vaccins die in Nederland worden gebruikt geproduceerd?

VaccinatiespuitenOp dit moment is het voor de burger onduidelijk waar in Nederland gebruikte vaccins worden geproduceerd. Mogelijk is dat elders in Europa, en mogelijk is dat zelfs (deels) in India? Er is in ieder geval een zakelijke band tussen Nederland en India.

‘De Staat heeft maandag 2 juli 2012 de verkoop van de productiefaciliteiten van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) aan Serum Instituten India (SII) voor een bedrag van 32 miljoen euro afgerond’.4

Onder het bewind van minister Schippers werd de transitie ‘van overheidsorgaan naar commercieel bedrijf’ voor vaccinproductie voltooid. Op haar website legt ‘Bilthoven Biologicals’ het uit:

‘Onze wortels liggen in het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM). Daar zijn we begonnen met de ontwikkeling en productie van vaccins. In 2003 werden de activiteiten voor het rijksvaccinatieprogramma voortgezet onder de naam Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Bilthoven Biologicals ontstond na de privatisering van de productieactiviteiten van het NVI. In 2012 nam de eigenaar van het Serum Institute of India, ‘s werelds grootste vaccinproducent, deze activiteiten van het NVI over.’5

De commercialisering van de vaccinproductie leverde het bedrijf Bilthoven Biologicals tot 2018 meer dan 300 miljoen dollar aan inkomsten op.6

Dus het is een groot succes? Dat hangt er vanaf… we hebben geen antwoord op de volgende vraag kunnen vinden:

Zijn er bij de overdracht van het bedrijf ook garanties gevraagd voor de productie van vaccins overeenkomstig de hier geldende veiligheidsnormen en kwaliteitscriteria? En zo ja, wie houdt hier toezicht op?

 

De prijs van goedkoop geproduceerde vaccins in India…

Kijken we in de toekomst naar een tv-documentaire van Zembla over de prijs van goedkoop geproduceerde vaccins in India? Dat goedkoop produceren garant staat voor snelle groei staat buiten kijf. Op 22 augustus 2017 zegt Dr. Anand Kumar, directeur van ‘Indian Immunologicals Ltd.’ en ‘Pristine Bioloicals Ltd.:7

“Ongetwijfeld is India het epicentrum voor vaccinproductie in de wereld. Met veel vaccinproducerende multinationals die vaccins leveren aan bijna 150 landen, is India in de loop der jaren uitgegroeid tot de wereldwijde spil voor vaccins.”

En over de toekomst zegt hij:

“De bestaande vaccinfabrikanten zullen hun positie consolideren en zullen met nieuwe productintroducties de binnenlandse en UNICEF / GAVI-markten blijven domineren. De huidige markt van USD 1 miljard zou gemakkelijk kunnen verdubbelen tot USD 2 miljard in minder dan 5 jaar.”

Maar er zijn kennelijk nog wel wat uitdagingen… In bedekte termen zegt Dr. Anand Kumar in hetzelfde interview dat er nog wel wat ‘uitdagingen te overwinnen zijn’. Bijvoorbeeld:

(..) “Het is een uitdaging om ‘industrieklare kandidaten te krijgen uit onderwijsinstellingen. De meeste kandidaten hebben beperkte praktische kennis en het bedrijf moet bijna een jaar besteden om hen te trainen’. Me andere woorden: goedkope werkkrachten zijn misschien niet de best geschoolde krachten.”

(..) “Het verkrijgen van epidemiologische kwaliteits- en surveillancegegevens is ook een uitdaging. Accurate incidentie-rapportage en ziektebelastingen staan ​​allemaal in de kinderschoenen.”

En er staan nog wel wat meer zaken in de kinderschoenen, die niet door Dr. Kumar worden genoemd.

 

NOG meer business voor Nederland?!

‘Momenteel wordt de vaccinindustrie in India geconfronteerd met de volgende uitdagingen, die op hun beurt kansen kunnen creëren voor de Nederlandse ondernemers.’

Het bovenstaande citaat komt uit het rapport ‘Vaccine market in India Opportunities for Dutch Vaccine-industry’ (Vaccinmarkt in India – Mogelijkheden voor de Nederlandse Vaccinindustrie), geschreven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierin wordt een lijst met ‘uitdagingen’ als ‘mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers’ neergezet:8

* Gebrek aan voldoende ‘cold-chain’ infrastructuur. In India valt de stroom regelmatig uit. Voor onder andere het vervoer van vaccins kan dit funeste gevolgen hebben, want vaccins zijn zeer temperatuurgevoelig.

* Minimale budgetten voor onderzoek en ontwikkeling (R & D)

* Gebrek aan beschikbaarheid van de laatste technologieën en daarvoor benodigde apparatuur. De Indiase vaccinindustrie is jarenlang achtergebleven bij de westerse wereld als gevolg van een gebrek aan technische kennis en instrumenten.

* Evoluerend intellectueel eigendomsregime Met andere woorden; problemen met bescherming van patenten

* Obstakels wat betreft regelgeving De regelgeving voor het op de markt brengen van vaccins is momenteel beladen met vertragingen en ontslagen. Alle vaccins worden geclassificeerd als nieuwe medicijnen, zelfs als ze een vervolgproduct zijn op reeds goedgekeurde vaccins. Er zijn meerdere instanties betrokken bij de regelgevende processen en goedkeuring neemt zeer veel tijd in beslag.

* Problemen met commercialisering van technologie Hoewel de Indiase vaccinindustrie de afgelopen decennia een lange weg heeft afgelegd, is een gebied dat nog steeds achterloopt commercialisering van technologieën.

* Uitdagingen met optimalisatie van werkprocessen De productiviteit van de Indiase vaccinindustrie zou geoptimaliseerd kunnen worden door het gebruik van betere technieken, met hogere kwaliteitsnormen en door het gebruik van superieure apparatuur.

Het is heel wat, maar de lijst eindigt met de hoopvolle uitspraak: ‘Alle bovenstaande uitdagingen bieden oneindig veel mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.’

Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd op een van de ‘trade fairs’ die jaarlijks in Hederabad worden georganiseerd om te netwerken met de ‘goede contacten’ die de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft met regelgevende autoriteiten in India.

Maar het gaat alleen maar over logistieke en commerciële uitdagingen!

 

De grootste uitdaging ligt uiteraard niet op het gebied van de logistiek of de techniek, maar op het gebied van ethiek!

Op dit moment gaat het grootste gedeelte van de in India geproduceerde vaccins naar ontwikkelingslanden.7 In landen waar de logistiek en techniek aan alle kanten rammelt worden vaccins geproduceerd die ingespoten worden in kinderen die wonen in landen waar de logistiek en techniek zo mogelijk nog meer rammelen. In de westerse wereld ligt naar schatting het aantal gerapporteerde bijwerkingen al ergens tussen de 1%-10%, dus van de derde wereld hoeven we wat dat betreft niet veel te verwachten. Maar het produceren van veilige vaccins – voor zover dat mogelijk is – en een integere registratie van bijwerkingen is een uitdaging die het bedrijfsleven kennelijk te groot vindt.

 

 

Bonnen:

1. https://www.youtube.com/watch?v=8FzrMEUEEhI
2. https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-06/big-pharmas-pollution-is-creating-deadly-superbugs-while-the-world-looks-the-other-way
3. https://www.fiercepharma.com/regulatory/fda-castigates-india-s-emcure-for-routinely-faking-data
4. http://www.gezondheidskrant.nl/nederlands-vaccin-instituut-verkocht/
5. https://www.bbio.nl/over-ons
6. https://debilt.vvd.nl/nieuws/1017/meer-dan-150-miljoen-kinderen-krijgen-bilthovens-poliovaccin
7. https://www.biospectrumasia.com/opinion/49/9356/indian-manufacturers-account-for-60-of-vaccine-supplies-made-to-unicef.html
8. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/08/vaccine-market-in-india-opportunities-for-dutch-vaccine-industry.pdf

 

Over de auteur:

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This