Amerika eerste land dat mRNA COVID-vaccin aan baby’s geeft

door | 5 jul 2022 | COVID-19 vaccin, Zwangerschap

Het onderstaande artikel verscheen op ‘The Vaccine Reaction’. Zijn de autoriteiten gek geworden?

 

Covid-injecties voor babies, peuters en kleuters – hoe kan dat goed gaan..

 
Op 15 juni 2022 heeft het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de FDA-medewerkers unaniem geadviseerd om Moderna en Pfizer/BioNTech een Emergency Use Authorization (EUA) te verlenen zodat hun mRNA COVID-vaccins kunnen worden toegediend aan kinderen jonger dan vijf jaar en vanaf zes maanden.1,2,3

Binnen 48 uur keurde de FDA het EUA-amendement goed, gevolgd door een vergadering op 17-18 juni van het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die eindigde met een unanieme aanbeveling om beide COVID-vaccins toe te dienen aan alle kinderen in de leeftijdsgroep van zes maanden tot vijf jaar, hetgeen onmiddellijk werd goedgekeurd door de directeur van de CDC.4,5

De nationale uitrol van de vaccins in verminderde doses is deze week van start gegaan en daarmee worden de VS het eerste land dat COVID-vaccin geeft aan kinderen jonger dan twee jaar.6

De natuurlijke immuniteit tegen SARS-CoV-2-infectie is sterk en langdurig gebleken,7,8,9 en de CDC schatte in april dat ongeveer 75 procent van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar in de VS al besmet was.10 Nadat de CDC in maart had toegegeven dat het aantal sterfgevallen onder kinderen als gevolg van COVID aanvankelijk te hoog was ingeschat,11 stond in een briefing-document van de FDA van 15 juni: “Volgens gegevens van overlijdenscertificaten zijn er tot 11 mei 2022 202 sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar.”12

Het FDA-voorlichtingsdocument bevestigde dat “veel personen” met COVID “zich presenteren met a-symptomatische (zonder symptomen) of milde ziekte”, en merkte op dat de symptomen bij kinderen “over het algemeen milder” zijn en dat maar liefst 50 procent van de infecties bij kinderen a-symptomatisch zijn. Het agentschap zei dat ongeveer de helft van de kinderen van vier jaar of jonger, die met COVID in het ziekenhuis werden opgenomen, een of meer onderliggende gezondheidsaandoeningen hadden.13

 

 

Zwakke werkzaamheid COVID-vaccin voor jonge kinderen

 
De samenvattingen van de FDA voor de vaccins van zowel Moderna als Pfizer laten een zwakke werkzaamheid zien, vooral als men bedenkt dat de FDA niet van de fabrikanten van COVID-19-vaccins verlangde dat ze aantoonden dat hun vaccins infectie en overdracht van het SARS-CoV-2-virus voorkomen om een EUA te krijgen.14 De bedrijven hoefden alleen aan te tonen dat ze voor minimaal 50 procent werkzaam waren in het voorkomen van ernstige COVID, leidend tot ziekenhuisopname en overlijden, voordat de FDA in december 2020 een EUA aan beide bedrijven verleende.

Aangezien het SARS-CoV-2-virus de afgelopen twee jaar is geëvolueerd en verschillende varianten heeft gecreëerd, is COVID-ziekte gemeld bij een groeiend aantal gevaccineerde mensen met snel afnemende immuniteit, die in staat zijn het virus op anderen over te dragen, ook al zijn ze gevaccineerd.15,16 Op 15 juni 2022 meldde het Ministerie van Volksgezondheid van de staat Washington dat tussen 17 januari 2021 en 4 juni 2022 meer dan 500.000 gerapporteerde COVID-gevallen zich voordeden bij gevaccineerde personen in die staat, waarbij 17 procent van de gevaccineerde personen symptomen meldde, twee procent in het ziekenhuis werd opgenomen en 0,4 procent stierf aan COVID-gerelateerde ziekte.17

Uit de klinische onderzoeksgegevens van Pfizer en Moderna die de FDA heeft gebruikt om groen licht te geven voor het toedienen van mRNA COVID-vaccins aan zeer jonge kinderen, bleek dat de werkzaamheid van twee doses van 25 microgram (een kwart van de dosis voor volwassenen) van het Moderna COVID-vaccin, ongeveer een maand na elkaar toegediend aan kinderen van zes maanden tot vijf jaar oud, die niet eerder besmet waren geweest met SARS-CoV-2, 50,6% was in het voorkomen van symptomatische COVID-19 in een leeftijdsgroep van zes tot 23 maanden oud en 36,8% effectief in een leeftijdsgroep van twee tot vijf jaar oud. Het COVID-vaccin van Pfizer, dat wordt toegediend in drie doses met drie microgram (een tiende van de dosis voor volwassenen) met drie weken tussen de eerste en de tweede dosis en twee maanden tussen de tweede en de derde dosis, werd getest bij kinderen van zes maanden tot vijf jaar oud. Hoewel Pfizer 80% werkzaamheid rapporteerde na de derde dosis bij kinderen jonger dan vijf jaar, was het aantal geëvalueerde kinderen zo klein dat het personeel van de FDA in zijn briefing van 15 juni voor de VRBPAC eenvoudigweg opmerkte: “In deze analyses van de FDA was de immuunrespons op het vaccin voor beide leeftijdsgroepen van kinderen vergelijkbaar met de immuunrespons van de oudere deelnemers.”18

 

 

mRNA COVID-vaccins voor jonge kinderen: veiligheid heeft laagste prioriteit

 
Hebben Pfizer, Moderna en de FDA en CDC, wetende dat de mRNA COVID-vaccins infectie en overdracht van het SARS-CoV-2-virus niet op betrouwbare wijze voorkomen, en dat de werkzaamheid bij het voorkomen van symptomatische COVID-ziekte op zijn best marginaal is, aangetoond dat het veilig is om mRNA COVID-vaccins te geven aan alle baby’s vanaf zes maanden oud?

Volgens de openbare verklaring die de FDA vorige week heeft uitgegeven, is er een kloof tussen wat bekend is en wat niet bekend is over de veiligheid van mRNA COVID-vaccins bij jonge kinderen:

Het agentschap heeft bepaald dat de bekende en potentiële voordelen van de Moderna en Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccins zwaarder wegen dan de bekende en potentiële risico’s in de pediatrische populaties die toestemming hebben voor gebruik van elk vaccin.19

De sleutelwoorden zijn “de bekende en potentiële risico’s”. Er is een gebrek aan duidelijkheid en transparantie op dat punt en een van de redenen daarvoor is dat de vrijgave van dit vaccin voor baby’s van nog maar zes maanden oud is gebaseerd op een EUA, en niet op een volledige vergunning. Dit is het eerste vaccin dat wordt aanbevolen en massaal wordt toegediend aan baby’s in de VS waarvoor geen volledige vergunning is verleend.

In de openbare verklaring van 18 juni van het CDC werd geen melding gemaakt van risico’s en werd alleen gezegd dat “de COVID-19-vaccins het meest intensieve veiligheidsonderzoek in de geschiedenis van de VS hebben ondergaan en zullen blijven ondergaan”. De CDC-directeur vertelde artsen en ouders dat, “Alle kinderen, ook kinderen die al COVID-19 hebben gehad, moeten worden gevaccineerd,”20 een beleid dat onmiddellijk werd onderschreven door de American Academy of Pediatrics (AAP).21 Ze gaf die aanbeveling ook al heeft de meerderheid van de baby’s en jonge kinderen in Amerika al natuurlijke immuniteit verworven door eerdere infecties, en ook al was de meerderheid van de kinderen die deelnamen aan de Moderna en Pfizer COVID-vaccin klinische proeven nog niet eerder besmet geweest met SARS-CoV-2. Dit betekent dat de potentiële risico’s van het geven van mRNA COVID-vaccins aan baby’s en jonge kinderen met een voorgeschiedenis van eerdere SARS-COV-2-infectie (velen asymptomatisch) onbekend zijn.
 
In 2013 heeft een commissie van het Institute of Medicine (IOM) bevestigd dat de veiligheid van het door de CDC aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van zes jaar niet volledig wetenschappelijk is geëvalueerd.22 In het rapport ‘The Childhood Immunization Schedule and Safety: Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future Studies’,23 verklaarde de commissie dat “belangrijke elementen van het hele schema – het aantal, de frequentie, het tijdstip, de volgorde en de leeftijd waarop vaccins worden toegediend – niet systematisch zijn geëvalueerd in onderzoeksstudies. De IOM-commissie waarschuwde ook dat:

“… bewijsmateriaal dat de resultaten beoordeelt bij subpopulaties van kinderen, die mogelijk vatbaar zijn voor bijwerkingen van vaccins (zoals kinderen met een familiegeschiedenis van auto-immuunziekten of allergieën of te vroeg geboren kinderen) is beperkt en wordt gekenmerkt door onzekerheid over de definitie van populaties van belang en de definitie van blootstellingen of resultaten. De meeste kinderen die een bijwerking van vaccinatie ondervinden, hebben een vooraf bestaande vatbaarheid. Sommige predisposities kunnen vóór de vaccinatie worden opgespoord; andere kunnen dat, althans met de huidige technologie en praktijk, niet.”

In de afgelopen tien jaar lijkt er niets te zijn veranderd. Op 18 juni heeft het ACIP-comité artsen verteld dat zij mRNA COVID-vaccins op hetzelfde tijdstip moeten toedienen als andere door de CDC aanbevolen kindervaccins. Nu al kan een zes maanden oude baby negen en een 15 maanden oude peuter 11 door de CDC aanbevolen vaccins op dezelfde dag krijgen.24

 

 

Waar is de wetenschap die de potentiële risico’s beoordeelt van het toevoegen van een COVID-prik aan die mix?

 

Hieronder volgt een antwoord van 15 juni van Doran Fink, MD, PhD, waarnemend adjunct-directeur van het ‘Office Vaccines Research & Review’ van de FDA op een vraag van een tijdelijk lid met stemrecht van de VRBPAC over gelijktijdige toediening van COVID-vaccins met andere vaccins. Hij stelde die vraag in het licht van het feit dat kinderartsen “verhoogde koorts en zelfs koortsaanvallen zien bij gelijktijdige toediening van andere vaccins die allemaal koorts veroorzaken”. Het antwoord van Dr. Fink bevestigde dat Moderna en Pfizer geen veiligheidsgegevens hebben verstrekt over gelijktijdige toediening van hun COVID-vaccins aan zes maanden oude baby’s en jonge kinderen: 25

“We hebben meermaals gevraagd om studies betreffende gelijktijdige toediening bij toepassingen van vaccins die bedoeld zijn voor de zeer jonge zuigelingen, degenen die jonger zijn dan zes maanden, omdat het vaccinatie-schema zo gecomprimeerd is en het moeilijk is om gelijktijdige toediening te vermijden. Wij hebben geen onderzoek naar gelijktijdige toediening voor oudere kinderen geëist, maar wij hebben de fabrikanten altijd aangemoedigd om de veiligheid te bestuderen en de interferentie van gelijktijdige toediening te evalueren wanneer een nieuw vaccin in het schema voor kinderen wordt geïntroduceerd. Wij verwachten wel dat er in de toekomst studies zullen worden uitgevoerd.”

 

 

mRNA COVID-vaccins vertonen veel bijwerkingen

 
Pfizer, Moderna en federale gezondheidsinstanties hebben informatie gepubliceerd dat beide mRNA COVID-vaccins over het algemeen veel bijwerkingen vertonen, waarbij de meerderheid van de volwassenen en oudere kinderen binnen zeven dagen na vaccinatie lokale en systemische reacties vertoont die een herstelperiode van twee tot drie dagen kunnen vereisen.26,27,28 Er zijn meerdere artikelen in de medische literatuur die documenteren dat mRNA COVID-vaccins bij de meerderheid van de gevaccineerden een zeer sterke ontstekingsreactie veroorzaken, die zich uit in een scala van symptomen, waaronder koorts, koude rillingen, pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn en lichaamspijn.29

 
Toch suggereren de grafieken van bijwerkingen van klinische studies die vorige week werden gepresenteerd op de vergaderingen van het adviescomité van de FDA en CDC voor kinderen jonger dan vijf jaar – in het bijzonder voor baby’s – dat er weinig verschil is tussen de gevaccineerde en placebo-groepen met zoutoplossing voor veel algemeen gerapporteerde bijwerkingen na het lage dosis Pfizer COVID-vaccin. Hieronder vallen koorts, prikkelbaarheid/huilen, verminderde eetlust, slaperigheid, hoofdpijn, rillingen, diarree en gewrichtspijn, met de uitzondering dat er meer reacties werden gerapporteerd na de tweede dosis net als bij oudere kinderen en volwassenen.30 Het Moderna-vaccin, dat een hogere pediatrische dosis gebruikt, vertoonde vaker een groter verschil tussen vaak gemelde reacties in de gevaccineerde en placebogroepen.31

Maar de belangrijkste boodschap van de grafieken met bijwerkingen van de klinische proeven met het COVID-vaccin voor jongere kinderen is dat een heleboel baby’s en peuters koorts, rillingen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn en lichaamspijn hebben, zelfs als ze het COVID-vaccin niet krijgen. In sommige grafieken beweren de farmaceutische bedrijven dat in de placebogroep meer bijwerkingen zijn gemeld dan in de gevaccineerde groep.

Of de grafieken nu accuraat zijn of niet, waar het op neerkomt is dat ouders die ervoor kiezen om hun jonge kinderen het Pfizer of Moderna mRNA COVID vaccin te geven, hen moeten controleren op ongewone lichamelijke, geestelijke of emotionele symptomen na de vaccinatie. Ouders kennen hun kinderen het beste en moeten er niet van uitgaan dat een verslechtering van de gezondheid na COVID-vaccinaties geen verband houdt met het recent toegediende vaccin, vooral omdat voor beide vaccins verhoogde ongewenste reacties werden vastgesteld na de tweede doses. Symptomen van bijwerkingen van het vaccin die werden onderzocht in de pre-EUA-studies waren hoge koorts; geïrriteerdheid/huilen; buitensporige slaperigheid; pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats; weigering om te eten; ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag en pijn op de borst (myocarditis); gezwollen lymfeklieren; spierpijn; braken en diarree; trillen of schokken van de ledematen (stuipen) en infecties van de luchtwegen na vaccinatie, die allemaal moeten worden geregistreerd in het medisch dossier van het kind.

 
Ernstigere reacties, waaronder ziekenhuisopnames, lichamelijke aandoeningen en sterfgevallen, moeten worden gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Sinds 1990 zijn meer dan 2,1 miljoen bijwerkingen voor alle vaccins gemeld aan het VAERS op 10 juni 2022, waarvan meer dan 1,2 miljoen bijwerkingen verband hielden met de Pfizer of Moderna mRNA COVID vaccins.32

 

 

Lange termijn effecten van mRNA COVID-vaccins zijn onbekend

 

Naast het feit dat het mRNA COVID-vaccin het eerste vaccin is dat snel wordt uitgerold onder een EUA in plaats van een volledige vergunning en dat aan miljoenen zuigelingen en jonge kinderen in de VS wordt gegeven, is het ook het eerste mRNA COVID-vaccin waarbij een mRNA-technologie wordt gebruikt die tot nu toe experimenteel is gebleven. Pfizer heeft bijvoorbeeld slechts 248 dagen besteed aan het testen van zijn mRNA COVID-vaccin met behulp van een nooit eerder in licentie gegeven technologie, waarbij synthetisch mRNA, ingekapseld in lipide nanodeeltjes, in het lichaam wordt geïnjecteerd om cellen ertoe aan te zetten het SARS-COV-2 spike-eiwit aan te maken en – in de woorden van het World Economic Forum – “vaccin-productiebedrijven” te worden33,34. Om het testproces van het COVID-vaccin te versnellen, heeft de FDA Pfizer en andere geneesmiddelen-bedrijven toegestaan een deel van de klinische studies bij dieren en mensen tegelijkertijd uit te voeren, in plaats van achtereenvolgens35. Om de goedkeuring verder te versnellen, stond de FDA de bedrijven ook toe om testgegevens van eerder onderzoek naar andere soorten experimentele mRNA-vaccins te verstrekken als voorlopig bewijs dat de COVID mRNA-vaccins effectief en veilig waren, ook al waren die andere mRNA-vaccins nooit gelicentieerd.36

Twee jaar voordat Pfizer en Moderna een EUA kregen om hun mRNA-vaccins te distribueren, waarschuwden academische onderzoekers voor mogelijke veiligheidsproblemen, zoals plaatselijke en systemische ontsteking; stimulering van hyperinflammatoire immuunreacties die chronische ontsteking en auto-immuniteit veroorzaken; en de aanwezigheid van extracellulair RNA dat oedeem en de vorming van bloedstolsels kan veroorzaken.37 Dit is het eerste vaccin voor mensen dat lipide nano-deeltjes bevat, die het synthetische mRNA in COVID-vaccins omhullen en zeer ontstekingsbevorderend zijn.38 Er zijn vragen over de biodistributie en een debat over de vraag of die nano-deeltjes zich kunnen ophopen in verschillende organen van het lichaam, zoals de lever, milt, longen, nieren en misschien de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, of in de eierstokken terecht kunnen komen en mogelijk de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden.39
 
Myocarditis en pericarditis (ontsteking van het hart) zijn gemeld na zowel de Pfizer als de Moderna mRNA COVID vaccins, het vaakst voorkomend bij adolescente en jongvolwassen mannen en na de tweede dosis.40 Andere ernstige bijwerkingen die zijn gemeld in de medische literatuur zijn anafylaxie en bloed- en immuungemedieerde neurologische aandoeningen zoals het Guillain Barre Syndroom (GBS).41 De gegevens die deze meer ernstige bijwerkingen bij zuigelingen en jonge kinderen evalueren zijn te beperkt om te weten hoeveel kinderen tekenen van immuun- en hersendisfunctie zullen vertonen na het ontvangen van mRNA COVID vaccins.

Tijdens de openbare commentaar-periode van de VRBPAC-vergadering van 15 juni, die een dag duurde en op YouTube kan worden bekeken,42 werden de meeste opmerkingen gemaakt door moeders die hun angst en woede uitten over de vertraging bij het beschikbaar maken van het COVID-vaccin voor hun jonge kinderen, die zij twee jaar lang aan huis gekluisterd en gemaskerd hebben gehouden. Er waren echter een paar commentaren die zich verzetten tegen het EUA-amendement, waaronder Texas Congreslid en advocaat Louis Gohmert (op 5:07) die zei: “Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de veiligheid en werkzaamheid van COVID-vaccins, vooral voor baby’s en jonge kinderen, en ik ben diep bezorgd dat de drang om deze kinderen te vaccineren niets meer is dan een dystopisch experiment met onbekende gevolgen.” Snikkend door haar getuigenis, beschreef moeder Shae Lynn (op 5:16) hoe een mRNA COVID-vaccinreactie haar leven verwoestte, waarbij doktoren haar symptomen wegwuifden en haar smeekbeden om hulp negeerden. Deskundig om de commissie te onderwijzen over wat de FDA wist over de risico’s van mRNA-vaccins maar “niets deed”, verklaarde Sam Dodson (op 5:27): “Jullie hebben schromelijk gefaald in jullie enige plicht om de veiligheid te garanderen van elk medicijn dat aan Amerikanen wordt gegeven.”

 

 

78 Procent van de Amerikanen hebben COVID-prikken gekregen, maar ouders van jonge kinderen zijn terughoudend

 

Op 17 juni 2022 had ongeveer 78 procent van de Amerikanen ouder dan vijf jaar COVID-vaccinaties gekregen,43 waarbij ongeveer 222 miljoen van hen volgens de CDC “volledig gevaccineerd” waren en ongeveer 121 miljoen één of twee booster shots hadden gekregen.44 De CDC zei dat de nieuwe aanbeveling van het COVID-vaccin voor baby’s vanaf zes maanden de markt zal openstellen voor ongeveer 20 miljoen meer kinderen, maar het agentschap merkte op dat slechts ongeveer 29 procent van de kinderen in de leeftijd van vijf tot elf jaar zijn gevaccineerd sinds het Pfizer mRNA COVID-vaccin in november 2021 werd goedgekeurd voor die leeftijdsgroep.45

Uit een opiniepeiling van april 2022 bleek dat vier op de tien ouders met kinderen jonger dan vijf jaar aarzelen om hun jonge kinderen het COVID-vaccin te geven, waarbij 27 procent zei dat ze hun kinderen “zeker niet” zullen vaccineren en 11 procent aangaf dat ze het alleen zullen doen als het verplicht wordt gesteld.46

 

 
Bronnen:
 
1 U.S. Food and Drug Administration. Vaccines & Related Biological Products Advisory Committee Meeting: Information and Event Materials. June 15, 2022.
2 Tanner L, Stobbe M. FDA advisers endorse 1st COVID-19 shots for kids under 5Associated Press June 15, 2022.
3 FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines for Children Down to 6 Months of Age. June 17, 2022.
4 U.S. Centers for Disease Control & Prevention. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Meeting: ACIP Presentation Slides. June 17, 2022.
5 CDC. CDC Recommends COVID-19 Vaccines for Young Children. June 18, 2022.
6 Michelson A, deGraaf M. The 7 countries where kids under 5 years old are eligible for COVID-19 vaccines, and how the roll-outs are shaping up. Business Insider Apr. 15, 2022.
7 Kojima N, Klausner JD. Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 InfectionThe Lancet 2021; 22(1): 12-14.
8 
Altarwneh HN, Hasan MR, Ayoub HH et al. Protection against the Omicron Variant from Previous SARS-CoV-2 InfectionN Engl J Med Feb. 9, 2022.
9 Balachandran H, Phetsouphanh C et al. Maintenance of broad neutralizing antibodies and memory B cells 1 year post-infection is predicted by SARS-CoV-2 specific CD4+ T cell responsesCell Rep 2022; 38(6).
10 CDC. Seroprevalence of Infection-Induced SARS-CoV-2 Antibodies – United States, September 2021 – February 2022MMWR Apr. 29 2022; 71(17): 606-608.
11 Reuters. CDC reports fewer COVID-19 pediatric deaths after data correction. Mar. 18 2022.
12 FDA. Briefing Document on EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for use in children 6 months through 4 years of ageVRBPAC Meeting June 15, 2022.
13 Ibid.
14 FDA. Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19: Guidance for Industry. Efficacy Considerations Pages 13-24. Revised June 2020.
15 Stiepan DD. COVID-19 infections among vaccinated people: What you need to know. Mayo Clinic Aug. 5, 2021.
16 Ferdinands JM, Rao , Dixon BE et al. Waning 2-Dose and 3-Dose Effectiveness of mRNA Vaccines Against COVID-19-Associated Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance – VISION Network, 10 States, Aug  MMWR Feb. 11, 2022; 71.
17 Washington State Department of Health. SARS-CoV-2 Vaccine Breakthrough Surveillance and Case Information Resource. June 15, 2022.
18 FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines for Children Down to 6 Months of Age. June 17, 2022.
19 Ibid.
20 CDC. CDC Recommends COVID-19 Vaccines for Young Children. June 18, 2022.
21 American Academy of Pediatrics. COVID-19 Vaccine: Frequently Asked Questions: Which COVID-19 vaccine should I recommend to my patients? June 17, 2022.
22 National Vaccine Information Center. National Vaccine Information Center Supports Three of Five Recommendations of New IOM Report on U.S. Childhood Immunization Schedule Safety and Calls for Transparency. Jan. 16, 2013.
23 Institute of Medicine Committee on the Assessment of Studies of Health Outcomes Related to the Recommended Childhood Immunization Schedule. Conclusions About Scientific Findings (p. 11) and Summary of Scientific Findings (p. 130). The Childhood Immunization Schedule and Safety Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future Studies; Washington, D.C. The National Academies Press 2013.
24 CDC. Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule
for ages 18 years or younger – United States, 2022
. Feb. 17, 2022.
25 YouTube. Virtual Meeting: Vaccines & Related Biological Products Advisory Committee Wednesday, June 15, 2022. (At 5:54)
26 CDC. What to Expect After Getting a COVID-19 Vaccine. Mar. 9, 2021.
27 CDC. Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine Reactions and Adverse Events. Nov. 5, 2021.
28 CDC. Moderna COVID-19 Vaccine’s Local Reactions, Systemic Reactions, Adverse Events and Serious Adverse Events. Aug. 9, 2021.
29 Fisher BL. What Mothers Should Know About COVID and COVID-19 Vaccines. National Vaccine Information Center Mar. 7, 2022.
30 FDA. Briefing Document on EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for use in children 6 months through 4 years of age. (p. 41-48. VRBPAC Meeting June 15, 2022.
31 FDA. Briefing Document on EUA amendment request for use of the Moderna COVID-19 vaccine for us in children 6 months through 17 years of age. (p. 157-164) VRBPAC Meeting June 14-15, 2022.
32 MedAlerts.org. Search the U.S. Government’s VAERS Data. June 10, 2022.
33 Doxzen K, Prichep E. mRNA vaccines – here’s everything you need to know. World Economic Forum July 1, 2021.
34 Petri W. COVID-19 vaccines were developed in record time – but are these game-changers safe? The Conversation Nov. 20, 2020.
35 FDA. Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19: Guidance for Industry. Efficacy Considerations Pages 13-24. Revised June 2020.
36 Bell P. The lightning-fast quest for COVID vaccines – and what it means for other diseases. Nature Dec. 18, 2020.
37 Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines – a new era in vaccinology. Nature Reviews Drug Discovery 2018 (17): 261-279.
38 Dwivedi R. Research looks at inflammatory nature of lipid nanoparticle component in mRNA vaccinesNews-Medical.net May 15, 2021.
39 Yong SJ. Biodistribution and Spike Protein Safety of mRNA Vaccines: An UpdateMedium July 7, 2021.
40 CDC. Myocarditis and Pericarditis after mRNA COVID-19 Vaccination. June 19, 2022.
41 Finsterer J. Neurological side effects of SARS-CoV-2 vaccinationsActa Neurol Scand 2022; 145(1): 509.
42 YouTube. Virtual Meeting: Vaccines & Related Biological Products Advisory Committee Wednesday, June 15, 2022.
43 Our World in Data. Share of people vaccinated against COVID-19 by June 17, 2022: United States.
44 CDC. COVID Data Tracker: COVID-19 Vaccinations in the United States. June 17, 2022.
45 CDC. CDC Recommends COVID-19 Vaccines for Young Children. June 18, 2022.
46 Kaiser Family Foundation. KFF COVID-19 Vaccine Monitor: April 2022. May 4, 2022.

 

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This