Amerikaanse huis dient wetsvoorstel in om financiering voor onder andere WHO en WEF te stoppen

door | 12 jul 2023 | WHO

Het Amerikaanse huis doet een poging om uit de WHO te treden en deze organisatie niet langer te financieren. Childrens Health Defense schreef er een artikel over dat we voor u hebben vertaald.    

Wetsvoorstel van het Amerikaanse huis

  Het begrotingsvoorstel voor het fiscale jaar 2024 van het ‘Amerikaanse House of Representatives Committee on Appropriations’ wil snoeien in de financiering van de WHO, het WEF, het Wuhan Institute of Virology, de EcoHealth Alliance en ‘gain-of-function’ onderzoek.

De commissie voor kredieten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voorgesteld om de overheidsfinanciering voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volledig te schrappen als onderdeel van haar begrotingsvoorstel voor het fiscale jaar 2024.

Dit voorstel is opgenomen in het begrotingsvoorstel voor het begrotingsjaar 2024 van de commissie voor staatszaken, buitenlandse operaties en aanverwante programma’s, dat op 22 juni is gepubliceerd. Volgens het persbericht van de commissie zijn de voorstellen gericht op “het terugdringen van uitgaven voor activiteiten en programma’s met een lage prioriteit”

Het wetsvoorstel bevat ook een verbod op het financieren van het Wuhan Institute of Virology, de EcoHealth Alliance en gain-of-function onderzoek; beëindiging van de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij het World Economic Forum (WEF); en een verbod op overheidsprogramma’s voor “misinformatie” en “desinformatie”.

Het is onzeker of de voorgestelde bezuinigingen worden aangenomen, aangezien het wetsvoorstel een lange weg door het Congres moet afleggen.

Rep. Ralph Norman (R-S.C.), een van de meest uitgesproken tegenstanders van Amerikaanse betrokkenheid bij de WHO, vertelde The Defender dat de voorstellen van de commissie voor kredieten een positief teken zijn – maar dat er meer actie nodig is.

“Ik heb een brief geschreven aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, om vooruitgang te boeken met het snijden in de financiering van de WHO-kredieten, en zijn rol als voorzitter” zei Norman. “Ik ben blij met het voorstel dat uit de kredietcommissie is gekomen, maar we moeten het doorzetten om ervoor te zorgen dat het wordt aangenomen.”

In zijn brief van 10 mei aan McCarthy zei Norman dat de eerste stap “om de onaanvaardbare gevolgen te voorkomen van wat er met de Wereldgezondheidsorganisatie op komst is” is “om verdere Amerikaanse financiering van de WHO, een jaarlijkse bijdrage van ruwweg 700 miljoen dollar, te beëindigen”

In een aparte brief op 24 mei aan Rep. Michael McCaul (R-Texas), voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, drong Norman er bij de commissie op aan om “toezicht te houden en te overwegen om wetgeving op te stellen om de betrokkenheid van de Verenigde Staten” bij de WHO aan te pakken.

Verscheidene medische en juridische experts die met The Defender spraken en die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen het voorgestelde pandemieverdrag van de WHO en tegen de amendementen op de International Health Regulations (IHR), beschreven het wetsvoorstel als een positieve ontwikkeling.

Dr. Kat Lindley, voorzitter van het Global Health Project en directeur van de Global Covid Summit, zei dat het wetsvoorstel “een stap in de goede richting is – waarschijnlijk niet genoeg, maar ik juich het toe dat ze het proberen”

Francis Boyle, J.D., Ph.D., professor internationaal recht aan de Universiteit van Illinois en biowapendeskundige die de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989 opstelde, merkte op hoe belangrijk het is dat dergelijke voorstellen van de kredietcommissie komen.

“Dit is de commissie die telt in het Huis als het gaat om de financiering van alles,” vertelde Boyle aan The Defender. “Dit is een goede eerste stap, maar het is niet voldoende.

“Zelfs als we onze contributie aan de WHO niet betalen en de financiering stopzetten,” zei Boyle, “blijven we een aangesloten partij bij de WHO-Grondwet/het WHO-verdrag, en zijn daaraan gebonden. Dus moeten we onze deelname aan de WHO-Grondwet/het WHO-verdrag beëindigen.”

Het Congres heeft de grondwettelijke bevoegdheid om dit te doen, zei Boyle.

Auteur en podcasthost Frank Gaffney, oprichter en voorzitter van het Center for Security Policy en medeoprichter van de Sovereignty Coalition, zei dat wat het wetsvoorstel in de praktijk betekent “op dit moment onduidelijk is”, maar dat het desalniettemin een “enorme eerste stap” is

“Dit is nu onderdeel van het wetsvoorstel dat wordt overwogen en het moet er uitgehaald worden, in plaats van dat het er aan toegevoegd moet worden,” zei hij. “Het is makkelijker om een goed stuk wetgeving te verdedigen dan om een slechte aan te passen.”

Dr. David Bell, een arts op het gebied van de volksgezondheid, biotechconsultant en voormalig directeur van Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fund, zei dat de WHO “ooit een kracht ten goede” was, maar nu “onderdeel is geworden van een tragedie”

“Het is moeilijk om een weg vooruit te zien zonder deze gekaapte organisatie te ontmantelen en te werken aan meer geschikte manieren om internationale gezondheid te coördineren,” zei Bell.

Onafhankelijk journalist James Roguski vertelde The Defender over de mate waarin de Amerikaanse overheid – en belastingbetalers – de WHO financieren: “In 2022 doneerden de Verenigde Staten bijna driekwart miljard dollar aan de WHO, wat meer was dan de opgelegde betalingen die we verplicht waren te doen.”

De voorstellen van de commissie kwamen net op het moment dat het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) een reeks “luistersessies” hield om het voorgestelde pandemieverdrag en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de WHO te bespreken.

Een groeiend aantal wetgevers in het Congres roept de VS op om de WHO niet langer te financieren en uit de organisatie te stappen. Verschillende wetsvoorstellen met dergelijke voorstellen zijn momenteel in behandeling in het Congres.

 

‘Ondersteun Amerikaanse waarden’ door het verbieden van ‘desinformatie’ en ‘misinformatie’-programma’s

De voorgestelde kredietwet bevat wat het beschrijft als “bezuinigingen op verkwistende uitgaven”, waaronder een verbod op het financieren van “controversiële organisaties en programma’s”, waarvan er veel betrekking hebben op organen van de Verenigde Naties (VN) zoals de WHO.

Andere “bezuinigingen op verkwistende uitgaven” die in het wetsvoorstel worden voorgesteld zijn onder andere een verbod op fondsen voor het Wuhan Instituut voor Virologie, de EcoHealth Alliance en “elk onderzoek dat winst oplevert“, naast het schrappen van de financiering voor het reguliere budget van de V.N., wat volgens de samenvatting van het wetsvoorstel zal resulteren in “besparingen van 707 miljoen dollar”

Het voorstel “beëindigt” ook de deelname van de Amerikaanse overheid aan 18 programma’s. Deze omvatten organisaties zoals het VN-milieufonds en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), evenals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het WEF.

Volgens het wetsvoorstel “ondersteunt het de Amerikaanse waarden” door ” desinformatie- en desinformatieprogramma’s te verbieden die de vrijheid van meningsuiting van Amerikaanse burgers schenden”

Op 23 juni onderging het wetsvoorstel een “subcommittee markup” in de subcommissie Buitenlandse Zaken en aanverwante programma’s. Deze term verwijst naar de “belangrijkste formele stap die een commissie uiteindelijk neemt voordat het wetsvoorstel in stemming wordt gebracht”

Tijdens de besprekingen deelden verschillende vertegenwoordigers hun mening over het voorstel om de financiering van de WHO te stoppen, terwijl de motie om het wetsvoorstel door te sturen naar de volledige kredieten-commissie werd aangenomen.

Afgevaardigde Mario Díaz-Balart (R-Fla.) zei: “De ineffectiviteit en het flagrante falen van de Verenigde Naties en VN-organen verdienen geen steun,” terwijl Afgevaardigde Kay Granger (R-Texas), voorzitter van de kredietcommissie, zei dat het wetsvoorstel “de financiering van controversiële programma’s verhindert”

Rep. Rosa DeLauro (D-Conn.) zei dat het wetsvoorstel “afstand doet van het Amerikaanse leiderschap bij de Verenigde Naties en andere multilaterale en internationale instellingen”, waaronder de WHO.

De goedkeuring van het wetsvoorstel door de subcommissie is een eerste stap in het kredietproces van het Congres.

De volledige behandeling door de commissie volgt, waarbij het wetsvoorstel kan worden geamendeerd. Het wetsvoorstel kan dan op de congresagenda worden geplaatst, wat leidt tot behandeling in het Huis en de Senaat, waar nog meer amendementen kunnen worden voorgesteld.

Daarna kan er gestemd worden in het Huis en de Senaat. Eventuele verschillen tussen de versies van het wetsvoorstel in het Huis en de Senaat moeten dan worden opgelost. Het wetsvoorstel kan ook als aanhangsel aan andere nog in behandeling zijnde wetgeving worden toegevoegd.

Uiteindelijk kan het wetsvoorstel op het bureau van de president terechtkomen voor ondertekening – of een veto.

Het wetsvoorstel kan al in de week van 10 juli in behandeling worden genomen door de kredietencommissie, vertelde een bron met kennis van de procedures van de commissie aan The Defender, hoewel deze datum nog niet definitief is.

 

WHO een ‘reëel en aanwezig gevaar

Terwijl de kredietcommissie overweegt om de WHO niet langer te financieren, organiseerde het HHS Office of Global Affairs op woensdag “luistersessies met belanghebbenden” over het ontwerppandemieverdrag. Eerder, op 20 juni, hield de commissie een luistersessie over de voorgestelde IGR-wijzigingen.

Het HHS Office of Global Affairs heeft ten minste twee van de Amerikaanse onderhandelaars voor de IGR-wijzigingen in dienst.

Tijdens de luistersessie op woensdag zei Pamela Hamamoto, hoofdonderhandelaar van de VS voor het pandemieverdrag:

“De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat bedreigingen van de wereldgezondheid een snelle, effectieve en duurzame internationale samenwerking vereisen. Door de lessen die we hebben geleerd van COVID-19 en andere uitbraken toe te passen, willen we ervoor zorgen dat we beter zijn toegerust als er weer een pandemie dreigt.”

Hamamoto voegde daaraan toe: “De regering zal geen enkele maatregel steunen in de Wereldgezondheidsorganisatie, ook niet in deze onderhandelingen, die op enigerlei wijze de soevereiniteit of veiligheid van de VS ondermijnt of in gevaar brengt.”

Anderen waren een andere mening toegedaan. Lindley vertelde The Defender dat veel “Amerikaanse burgers die tegen het verdrag en de machtsgreep van de WHO zijn” getuigden. “Het gevoel was dat de WHO een reëel en aanwezig gevaar is voor waar wij als Amerikanen voor staan.”

Lindley was een van de mensen die woensdag getuigde. Ze zei dat het pandemieverdrag “de bevoegdheid van de WHO om een nieuwe pandemie uit te roepen drastisch zou uitbreiden” en “verplichtingen zou opleggen die door alle aangesloten landen moeten worden nageleefd”

“Mijn oproep is om uit de WHO te stappen,” zei Lindley.

Roguski, die woensdag ook getuigde, beschreef de luistersessies als “een dun versluierde schertsvertoning”, omdat HHS de meer dan 33.000 openbare opmerkingen negeerde die het ontving en die zich verzetten tegen de betrokkenheid van de VS bij de WHO, het pandemieverdrag en de IGR-wijzigingen.

Hij riep de VS op om “onmiddellijk te stoppen met deze onderhandelingen” en “de WHO te ontmantelen”

Mensen die getuigden tijdens de luistersessie van 20 juni over de wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) uitten soortgelijke gevoelens.

 

Politieke oppositie tegen de WHO neemt toe

De laatste weken wordt de oppositie tegen de WHO in het Congres steeds luider. Er zijn verschillende wetsvoorstellen ingediend waarin de VS wordt opgeroepen om de financiering van de WHO stop te zetten of zich uit de WHO terug te trekken.

Deze omvatten H.R.79 (WHO Withdrawal Act), H.R.343 (No Taxpayer Funding for the World Health Organization Act), H.R.1425 (No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act) en S.444 (No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act).

Verwijzend naar deze activiteiten van het congres vertelde Norman aan The Defender: “We moeten ons distantiëren van de WHO … Dit land dreigt zijn soevereiniteit te verliezen. We kunnen dit niet laten gebeuren en dienen uit de WHO te treden.

Het wetsvoorstel dat tot nu toe de meeste steun lijkt te hebben is H.R.79, voorgesteld door Rep. Andy Biggs (R-Ariz.), dat 49 mede-indieners heeft.

Op 22 mei kondigde Rep. Chris Smith (R-N.J.), voorzitter van de House Subcommittee on Global Health, Global Human Rights and International Organizations, aan dat er hoorzittingen in het Congres komen over de voortzetting van het Amerikaanse lidmaatschap van de WHO en de betrokkenheid bij het pandemieverdrag en de wijzigingsvoorstellen van de IGR waarover wordt onderhandeld.

Norman, Biggs, Smith en andere leden van het Congres spraken tijdens een persconferentie van de Sovereignty Coalition op 17 mei hun steun uit voor het beëindigen van financiering en het verlaten van de WHO.

Roguski zei: “Alleen de WHO ongeldig verklaren is een ontoereikende reactie” en voegde eraan toe dat H.R.79 de gezamenlijke resolutie van 1948 zou intrekken waarmee de VS lid werd van de WHO, die volgens hem “75 jaar geleden al ongrondwettelijk verklaard had moeten worden”

“Als we de Biggs-wetgeving als bijlage kunnen toevoegen aan de begrotingsresolutie of aan andere resoluties waar Biden geen veto over kan uitspreken, zou dat voldoende moeten zijn om onszelf te beschermen tegen de totalitaire politiestaat van de WHO, samen met het stopzetten van de fondsen,” zei Boyle.

Bell noemde de WHO “een dienaar van privé- en bedrijfsbelangen” die “een programma van gecentraliseerd, autoritair management heeft aangenomen dat alles te maken heeft met de winst van haar sponsors en heel weinig met volksgezondheid”

“Geen enkele democratie zou de macht over haar bevolking moeten overdragen aan particuliere en vijandige belangen, of organisaties moeten steunen die erop uit zijn om mensen te verarmen ten gunste van de rijkdom van enkelen.”

 

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Defender

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This