(Be)sturen we op basis van leugens of realiteit?

door | 6 feb 2021 | COVID-19 ziekte

Onze overheid en de mainstream media overstelpen ons elke dag en elke week met cijfers en grafieken. Maar laten die cijfers en grafieken de werkelijkheid zien? Nou… nee! Je kunt cijfers en grafieken op een zodanige manier presenteren, dat het lijkt te ondersteunen wat jij de kijker wil laten geloven. En dat is nou precies wat er in al die persconferenties, technische briefings, het NOS-journaal en alle praatprogramma’s gebeurt. Er wordt telkens opnieuw – en doelbewust – een beeld aan de kijker gepresenteerd, dat ons moet laten geloven dat we in een verschrikkelijke gezondheidscrisis verkeren. En dat we daarvoor heel erg bang moeten zijn. En diezelfde vooropgezette manier van presenteren moet dan de rechtvaardiging vormen voor disproportionele overheidsmaatregelen; die onze vrijheden van meningsuiting, demonstreren, lichamelijke autonomie, en zelfbeschikking stapje voor stapje van ons afnemen en onze samenleving veranderen in een totalitaire staat. Laten we eens naar de realiteit van onze eigen waarneming proberen te kijken, zonder al die propaganda.

 

 

Leren van fouten

 
Allereerst dienen we ons te realiseren, dat de definitie van het woord pandemie in 2009 doelbewust werd aangepast. Vanaf dat moment is niet langer het sterftecijfer als gevolg van een bepaalde ziekte de bepalende factor voor beleidsvorming, maar de snelheid waarmee een ziekte zich verspreidt. Opeens is het zogenoemde R-getal de allerbelangrijkste factor geworden in plaats van de ziekte zelf. En dat betekent dat opeens het aantonen van wat een “besmetting” wordt genoemd, of ook soms “een nieuw geval”, belangrijk is geworden. Niet eens of iemand ziek is of niet. Nee, opeens is het aantonen van een heel klein stukje RNA (dat is het DNA van een virus) in iemands lichaam de rechtvaardiging geworden voor het totaal sociaal isoleren van die persoon, voor masker-draagplicht, 1½ meter, avondklok, demonstratieverbod, winkel-, school- en bedrijfssluitingen, enzovoorts.

Maar is het aantonen van een stukje RNA in iemands lichaam eigenlijk wel echt zo belangrijk? Of slaat de overheid hier de plank volledig mis? Is het niet veel belangrijker om te kijken naar de ziektesymptomen van iemand? En daarna naar de eventuele directe gevolgen voor die zieke en de sterftecijfers die verband houden met die ziektesymptomen?

Tijdens en na de “Mexicaanse-Griep-Pandemie” hebben we al eerder vastgesteld, dat de bewuste aanpassing van de definitie van een pandemie, tot een schandalige politieke en commerciële misleiding, corruptie, individuele zelfverrijking en maatschappelijke- en economische kapitaalvernietiging heeft geleid. Zie hiervoor ook de documentaire van het NPO-programma “Nieuwsuur” (https://youtu.be/0R5f3fz8JTA).

Daarom baseer ik mij voor wat betreft de conclusies in dit schrijfsel nadrukkelijk op de realiteit van echte waarneming. Op de realiteit van de kille, schone cijfers van ons Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En dat zijn en blijven toch de cijfers van de definitie van een pandemie, zoals die vóór 2009 werd gehanteerd. En die cijfers tonen haarscherp aan, dat wij opnieuw in dezelfde situatie zijn aangeland als toen, maar dan op een veel en veel grotere schaal. Een wereldwijde schaal. De politieke bestuurders, gesteund door de financiers van de industrie, de multimiljardairs, de media en de financiële sector gaan nu helemaal los in hun misleiding, corruptie en maatschappelijke- en economische kapitaalvernietiging. En daar komt nu ook nog eens de grootschalige en ingrijpende vernietiging van het maatschappelijk leven, het afnemen van vrijheden en de blootstelling aan volstrekt experimentele GEN-therapie-injecties bij.

 

 

Sterftecijfers en overheidsbeleid

 
Terug naar de cijfers. Als je naar de kille sterftecijfers kijkt, moet je je realiseren dat de opbouw van de Nederlandse bevolking niet elk jaar hetzelfde is. Want er worden niet elk jaar evenveel kinderen geboren. Zo had je vlak na de Tweede Wereldoorlog een geboortegolf. Die geboortegolf zijn we later de “Baby-Boom”-generatie gaan noemen, welke nu voor de zogenoemde “vergrijzing” van de bevolking zorgt.
 

 

 

Op afbeelding 1 hierboven staat de opbouw van de bevolking zoals die in 1995 was en daarnaast in 2020. De blauwe vlakken zijn de mannen en de rode de vrouwen. Elke laag omvat een leeftijdscategorie van 5 jaar. Het is duidelijk dat in de periode waarin we momenteel zitten de verhouding tussen jonge en oude mensen in de totale bevolkingsopbouw sterk aan het veranderen is. En dat brengt met zich mee, dat er op geheel natuurlijke wijze een stijging is van meer zieken en meer overledenen onder de oudere bevolking. Dat is niet ten gevolge van een ziekte, zoals SARS-Cov-2 of iets dergelijks. Nee, dat is omdat de bevolkingsopbouw in deze periode meer ouderen kent. En ouderen hebben van nature nu eenmaal een teruglopende werking van hun natuurlijke afweersysteem en zijn vatbaarder voor bijvoorbeeld seizoensgriep of griepvarianten, zoals de Mexicaanse Griep, Rhinovirus, H3N2, en nu de huidige Corona-griepvariant SARS-Cov-2.

Bevattelijkheid van de oudere mens voor virusinfecties en bacteriële infecties is dus niks nieuws en niks onnatuurlijks. We hebben gewoon een groeiende groep ouderen onder de bevolking. In 1995 hadden we nog 13% 65-plussers en in 2020 was dat 20% 65-plusser. Dat wordt door onze regeringsleiders en beleidsmakers elk jaar goed in de gaten gehouden. Zo kun je al tientallen jaren van tevoren deze schommelingen in de bevolkingsopbouw zien aankomen en het beleid erop afstemmen. We kunnen dus ook op dit moment al voor de komende tientallen jaren vooruitkijken. Dat blijkt ook uit de lijngrafiek in afbeelding 1. die duidelijk laat zien dat er vanaf het jaar 2035 een substantiële daling van het bevolkingsaantal aan zit te komen.

Waarom zou je dan bijvoorbeeld een politiek thema als “dreiging van overbevolking” tot speerpunt gaan maken van het overheidsbeleid en dat thema in de mainstream media gaan opkloppen en presenteren als beangstigend toekomstscenario? Maar het gebeurt(!) En zo worden we via de televisie en de mainstream media voortdurend gehersenspoeld en misleid voor het behalen van zeer bedenkelijke politieke doelen. Precies zoals ik dat aan het begin van deze blog al noemde. Kennelijk mag u de realiteit niet kennen en niet zien. Wees u daarvan bewust!

 

 

Is er eigenlijk wel écht sprake van een Corona-Crisis?

 
Laten we nog even een beetje verder kijken in de kille cijfers van het CBS. Dat is leuk, want daar kun je de zin en de onzin uit analyseren van hetgeen ons gepresenteerd wordt. Je kunt daarmee onmiddellijk heldere conclusies trekken over de vraag of een politicus of een televisieprogramma of een dagblad eerlijk is en eerlijke en oprechte informatie aan de kijker presenteert. Of dat er ronduit misleid en gelogen wordt om iets te verbergen dat de kijker nou juist NIET mag zien, weten of denken. De waarheid bijvoorbeeld!

 

 

 

 

Op afbeelding 2 hierboven staan de genormaliseerde sterftecijfers van de jaren 1995 tot en met 2020. Bovenaan zie je alle genormaliseerde jaargrafieken van de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar. Daaronder die van 65 tot 80 jaar. Dan 80+ jaar en onderaan de totale sterftecijfers.

 
Op afbeelding 3, hieronder, heb ik nog even de wekelijkse absolute sterftecijfers van de jaren 2014 t/m 2020 achter elkaar geplakt. Elk jaar is weergegeven van Augustus tot het volgende kalenderjaar Augustus.

 

 

 
Het valt in deze grafiek heel erg op dat er elk jaar sprake is van een terugkerende jaarlijkse griepgolf. Behalve een kortstondige piek in maart 2020 is er geen werkelijk afwijkend patroon in de jaarlijkse golfbeweging van de sterfte onder de bevolking! En dat er bovendien ook geen afwijkend patroon is ten opzichte van voorgaande jaren in de belasting van de ziekenhuizen en IC’s ten gevolge van de seizoensinvloeden van griep, wordt onderstreept door de berichtgeving van de afgelopen jaren in dezelfde dagbladen, die in 2020 het volk in navolging van de regering, hebben overstelpt met angstaanjagende berichtgeving. In de voorgaande jaren was er hetzelfde aan de hand als nu, wat te zien is in afbeelding 4 hieronder.

 

 

 

Uit deze werkelijke en ongepoliticeerde cijfers kunnen we de volgende conclusies trekken:

1. Er is géén oversterfte voor de leeftijdscategorie 0 tot 65 jaar. Dit is echter wél de leeftijdscategorie die momenteel door de overheidsmaatregelen sociaal en economisch wordt uitgeschakeld.

2. In de leeftijdscategorie 65-80 jaar is er sinds 2014 een stabilisatie in de dalende sterfte trend.
Wanneer de sterfte van 2020 vergeleken wordt met de gemiddelde sterfte van 2014 t/m 2019, is er een lichte oversterfte ten opzichte van de voorgaande jaren van 2900 mensen.

3. In de leeftijdscategorie 80-plus is er vanaf 2009 een stabiele sterfte trend per jaar te zien. Wanneer de sterfte van deze categorie in 2020 vergeleken wordt met de gemiddelde sterfte van 2009 t/m 2019, is er een oversterfte van 5600 mensen.

4. Er is géén gezondheidscrisis die substantieel afwijkt van voorgaande jaren.

5. Op dit moment is de leeftijdscategorie van 0 tot 65 jaar 20% van de bevolking. Dat zal in de komende jaren toenemen naar 30-40%.

6. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg-capaciteit alleen maar groter worden en de sterfte onder de leeftijdscategorieën [65 – 80 jaar] en [80+] alleen maar toenemen.

 
Een aantal vragen die ik mijzelf al heel lang stel vanwege deze kennis van de bevolkingsopbouw en de sterftecijfers, zijn:

“Waarom hebben de drie opeenvolgende Rutte-Kabinetten de zorg-capaciteit al jarenlang achtereen afgeschaald, terwijl je weet dat de druk op de gezondheidszorg zal toenemen?”

“Als je als regeringsleiders weet (!) dat er geen sprake is van een gezondheidscrisis, waarom neem je dan zulke draconische en disproportionele maatregelen?”

“En waarom presenteer je als regering de cijfers op een dusdanige manier, dat je net doet alsof er een vreselijk gevaar voor de bevolking heerst?”

“En waarom doe je vervolgens net alsof er een noodzaak bestaat voor het inspuiten van de totale bevolking met een experimentele gen-therapie?”

“Wat voor werkelijke plannen heeft onze regering eigenlijk? En als ze de werkelijke cijfers zoals ik ze hier laat zien uit alle macht verborgen houden voor het volk, wat houden ze dan nog meer voor ons verborgen?”

 
Ik denk dat het hoog tijd wordt dat de Nederlandse burgers zich bewust gaan worden van de realiteit! En dat zij de waarheid gaan eisen van de regeringsleiders en de volksvertegenwoordigers. Want dat deze zaak stinkt, dat is inmiddels door de het analyseren van de kille, schone cijfers van het CBS meer dan aangetoond.

Het is daarom onacceptabel dat er ook nog maar één dag langer deze disproportionele overheidsmaatregelen aan de bevolking worden opgelegd nu wij hier hebben gezien en aangetoond, dat dit allemaal onder valse voorwendselen gebeurt!

 

 

 

 

Over de auteur: Erik Boomsma is een bezorgde man, vader, grootvader, ondernemer en vrij mens.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This