Bezwaren tegen wetsvoorstel van Meenen met betrekking tot kinderopvang

door | 21 feb 2020 | BMR-vaccin, Nationale politiek

Kindje in kinderdagverblijfDe kogel is door de kerk. Kinderopvangcentra mogen kinderen die niet gevaccineerd zijn weigeren. Het AD bericht op 18-02-2020 het volgende:

“Kinderopvangcentra mogen kinderen die niet gevaccineerd zijn weigeren, vindt de Tweede Kamer. Dit omstreden voorstel van D66 haalt vandaag, na lang twijfelen bij verschillende partijen, toch een ruime meerderheid. Ruim driekwart van de Kamer heeft vanmiddag vóór dat plan gestemd. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Mochten dezelfde partijen als nu ook in de Senaat hun steun verlenen, dan kan het initiatief van D66 daar eveneens rekenen op een meerderheid. Kamerlid Paul van Meenen (D66) spreekt over ‘een eerste stap’ richting meer verplichtende eisen aan ouders.” Bron: AD1

Gezonde kinderen mogen worden geweigerd, omdat ze niet gevaccineerd zijn. Ze zouden de mazelen kunnen verspreiden. Die kans is minimaal. De afgelopen vijf jaar hebben volgens het RIVM gemiddeld jaarlijks nog geen 20 kinderen de mazelen gehad, en is de kans om aan de mazelen te overlijden 1 op de 10.000.2 Geen van deze kinderen die de afgelopen vijf jaar de mazelen heeft gehad is eraan overleden, of heeft blijvende schade opgelopen. De ophef die in de media, en in de politiek wordt gemaakt over het ‘gevaar’ van de mazelen, wordt kennelijk gemaakt om economische redenen. Een dalende vaccinatiegraad heeft verregaande financiële consequenties, laten we dat niet vergeten.

De kans dat een gezond kind drager is van het ‘wilde’ mazelen-virus is minimaal, maar de kans dat gevaccineerde kinderen drager zijn van gemanipuleerde mazelen-virussen is 100%. Die worden in hun lijfjes geïnjecteerd.

Gemanipuleerde mazelen-virussen zijn levende virussen die zich in kinderlichaampjes kunnen vermenigvuldigen en door gevaccineerde kinderen verspreid kunnen worden. Gevaccineerde kinderen kunnen andere kinderen in de kinderopvang besmetten en ‘mazel-achtige’ symptomen veroorzaken.

De constante nadruk op het recht van de ouders om hun kinderen naar een ‘veilige’ opvang te brengen lijkt meer op verkapte marketing, dan een effectieve maatregel.

 

 

 

 

Tien redenen waarom het wetsvoorstel zou moeten stranden in de Eerste Kamer

 

 
1. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is

De stichting Vaccinvrij heeft met een WOB-verzoek getracht wetenschappelijk bewijs boven water te krijgen. Wij hebben wetenschap ontvangen, maar géén wetenschappelijk bewijs. Dit komt overeen met WOB-verzoeken die wereldwijd zijn gedaan. Met andere woorden: de maatregel is niet ‘veilig’, want gevaccineerde kinderen lopen het risico op vaccinatieschade.

 

 
2. Er is geen bewijs dat verplichting een opvang ‘veilig’ maakt

De term ‘veilig’ slaat op het niet meer kunnen voorkomen van de mazelen in de kinderopvang, maar dat is een ‘schijnveiligheid’. In het NRC van 5-2-2020 verscheen een artikel met de kop: ‘Kinderartsen waarschuwen: wet maakt crèches niet veiliger’, waaruit het volgende citaat afkomstig is:3

“Een ander bezwaar van de kinderartsen tegen de wet is dat deze ‘schijnveiligheid’ creëert op de crèches die niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Het idee dat kinderen als gevolg van zo’n besluit veilig zijn voor de mazelen klopt helemaal niet. De vaccinatiegraad op een crèche ligt altijd laag, rond de 75 procent, vanwege de leeftijdsverdeling. Jonge baby’s tot veertien maanden zijn nog niet gevaccineerd tegen mazelen. Of daar een niet-gevaccineerd kind van drie tussen zit, maakt weinig uit. Kortom, het effect van de D66-wet op het risico dat een kind in een ‘veilige’ crèche de mazelen oploopt is vrijwel nihil.”

 
Mazelen virusEn zoals in de introductie van deze blogpost is uitgelegd, kunnen gevaccineerde kinderen net zo goed ‘mazel-achtige’ symptomen verspreiden.

Het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde publiceerde in 2017 een artikel, getiteld: ‘De ‘mazelen’ na BMR-vaccinaties’ waaruit het volgende citaat:4

 

“Na vaccinatie met levende verzwakte virussen vindt altijd op beperkte schaal replicatie (vermeerdering van de virussen) plaats. Bij 5-10% van de gevaccineerde kinderen leidt deze replicatie tot geringe symptomen (koorts, conjunctivitis en huiduitslag). Deze symptomen zijn vergelijkbaar met die van een infectie met een wildtype-mazelenvirus, en kunnen 5-14 dagen na vaccinatie optreden”.

 

 
3. Het RIVM heeft bedenkingen

“Het RIVM geeft aan dat het louter toelaten van kinderen die deelnemen aan het RVP een zeer beperkt effect heeft op het risico van het oplopen van de ziekten waartegen gevaccineerd wordt.”
 
“Daarnaast is het kinderdagverblijf maar één van de potentiële besmettingsroutes; ook buiten het kinderdagverblijf kunnen contacten zijn met ongevaccineerde personen.”
 
“In de praktijk worden de ziekten, waartegen in het RVP gevaccineerd wordt, meestal opgelopen buiten het kinderdagverblijf, zoals via familie en reizen naar het buitenland.”5

 

 
4. De Raad van State heeft bedenkingen

Kinderopvangcentra zijn private ondernemingen, die geen wettelijke bevoegdheid nodig hebben om te bepalen aan welke ouders zij wel of geen diensten verlenen, stelt de Raad van State.6

 

 
5. Het Kabinet ontraadt het

In een verslag van de Branche Vereniging Maatschappelijke Kinderopvang staat:

“Op 6 februari debatteerde de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van D66. Het kabinet adviseerde negatief met betrekking tot vaccinatie in de kinderopvang, hoewel het begrip heeft voor de indiening ervan. Dat zei staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) donderdagavond in de Tweede Kamer.”7

 

 
6. De maatregel is in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Kinderen die te jong zijn voor vaccinaties en kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, mogen niet geweigerd worden. Kinderen die levenslang immuun zijn via het doormaken van kinderziektes (maar niet gevaccineerd zijn), mogen wel geweigerd worden. Met andere woorden als niet gevaccineerde kinderen de toegang tot een kinderdagverblijf geweigerd zou worden, zouden kinderen onder de 14 maanden geweigerd moeten worden, want baby’s krijgen de eerste BMR-vaccinatie pas met 14 maanden.

 

 
7. De wet is onuitvoerbaar

Iedereen in en om het KDV moet ook gevaccineerd worden. In een kinderdagverblijf zijn leidsters: moeten die ook gevaccineerd worden? En hoe zit het met de ouders die de kinderen komen halen en brengen?

 

 
8. Veel opvangorganisaties vinden de meldplicht een zware maatregel

‘Hoe groot is het probleem nu eigenlijk?’, zegt Speelman van Brancheorganisatie Kinderopvang. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat bij mazelen-uitbraken in vier jaar tijd dertien kinderen onder de leeftijd van 5 jaar geïnfecteerd zijn geraakt. In geen van de gevallen is vastgesteld dat de plaats van infectie een kinderdagverblijf was.8

 

 
9. Het brengt veel administratieve rompslomp met zich mee

‘Groepen op crèches wisselen heel snel, dan blijf je bezig’, zegt Saskia Speelman, woordvoerster van Brancheorganisatie Kinderopvang, de grootste brancheorganisatie in de Volkskrant.8

‘We vragen ons af hoe uitvoerbaar dit is’, zegt de woordvoerster van Partou Kinderopvang, met 300 locaties verspreid over Nederland een grote speler. ‘Ga je bij iedere prik opnieuw controleren en, als je het serieus neemt, ook bewijs vragen?8

 

 
10. De nieuwe Europese privacywetgeving ‘Algemene Vordering Gegevensbescherming’ (AVG) biedt geen gronden voor het verzamelen van de benodigde gegevens door kinderdagverblijven.

Kinderdagverblijven moeten veel gevoelige data verzamelen, actueel en compleet houden en beveiligen. Er zijn geen waarborgen dat dit op de juiste wijze gebeurt.9

 

 

En het is allemaal gebaseerd op…?

 
Meisje met vraagtekenWe hebben het nog niet gehad over de vaccinatiegraad. De reden dat elk kind gevaccineerd moet worden is omdat de vaccinatiegraad 95% moet zijn, want dan zou de ziekte niet meer kunnen uitbreken. Waar is de wetenschap die dit aantoont? Ook dit bewijs heeft de stichting Vaccinvrij met een WOB-verzoek aan het ministerie van VWS opgevraagd. En ook dit hebben we niet gekregen.

 

 
Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, die de hete aardappel doorschuift naar de kinderdagverblijven. In het wetsvoorstel staat:

“De Eerste Kamer legt de verantwoordelijkheid bij de directie van het kinderdagverblijf: De houder van een kindercentrum kan bepalen dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend personeel in enigerlei vorm in dienst wordt genomen en kinderen worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het vaccinatieprogramma, genoemd in artikel 6b, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, voor zover medische redenen daaraan niet aantoonbaar in de weg staan.”10

 
Laten we hopen dat er nog kinderleidsters bestaan die hun gezond verstand gebruiken en zich laten informeren door bewuste ouders in plaats van de lobbyisten van de farmaceutische industrie die onze politici en beleidsmakers bespelen. Dat lijkt ons voor de veiligheid op het kinderdagverblijf het beste.

 

 

 

 
Bronnen:

 
1. https://www.ad.nl/politiek/vaccinatieplan-d66-haalt-de-senaat~a1c07a7e/
2. https://www.rivm.nl/mazelen
3. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/05/wet-maakt-creches-niet-veiliger-a3989289
4. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2249.html
6. https://www.kinderopvangtotaal.nl/vaccineren-kinderopvangcentra-vrij-om-kinderen-te-weigeren/
7. https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/kabinet-adviseert-negatief-over-voorstel-d66-vaccinaties/
8. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/meldplicht-voor-niet-ingeente-kinderen-de-voors-en-tegens-op-een-rij~b9091701/
9. https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/?gclid=Cj0KCQiAnL7yBRD3ARIsAJp_oLb03ssbNPkwVf_a5vJv_EScK2HuXaqhoOfa_3b-1saFbpo2az0JmDsaAk1XEALw_wcB
10. https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200218/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vl6bjbi70yyy.pdf

 

 

 

Over de auteurs

 
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccineren en aanverwante onderwerpen. Zij is moderator van de facebookgroep van de stichting Vaccinvrij en lid van het kernteam van Vaccinvrij.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerd, inmiddels volwassen kinderen, auteur van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This