Boekbespreking: Dodelijke Leugens – Artsen en Patiënten misleid, door C.F. van der Horst

door | 28 nov 2019 | Overig

In hoeverre zijn vaccins verantwoordelijk voor een epidemie aan chronische ziektes? In hoeverre zijn chronische ziektes een winstmodel voor de ‘gezondheidszorg’. In hoeverre gaat gezondheidszorg eigenlijk over de zorg voor gezondheid?

 

Chronische ziekte bij 58% van de bevolking

 
Steeds meer mensen worden zich bewust van de gebrekkige resultaten en misleiding in onze gezondheidszorg. Zelfs onze dokters worden misleid en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar in een snel verslechterende gezondheid van de bevolking. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), hebben 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten.1 Dat is 58% van de bevolking!

Als u dit afzet tegen de stijgende kosten van de gezondheidszorg (in Nederland inmiddels bijna €100 miljard per jaar), ziet u dat de huidige methode niet werkt om te genezen, noch om de bevolking gezond te houden.2 Artsen en diëtisten leren in hun opleiding en nascholing nagenoeg niets over de rol van vitaminen voor ziektepreventie of genezing. En geen enkele medicus is in staat om ouders naar behoren te informeren over de rol van infectieziektes, of de schade die vaccins kunnen veroorzaken. Dit is triest, want bij velen ligt het niet aan hun intentie, maar aan de manipulatieve informatie die ouders én artsen krijgen. De lachende derde zijn de farmaceutische multinationals die miljardenwinsten maken op een steeds zieker wordende mensheid.

 

 

Tijd voor verandering

 
Het boek ‘Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid’ stelt u in staat om de achtergronden van de ‘gezondheidszorg’ te begrijpen. Bijvoorbeeld het gebruik van een MOL.

“Om een maximale impact van de farmaceutische boodschap bij zoveel mogelijk vakgenoten te bewerkstelligen, is het essentieel voor de industrie om gebruik te maken van een MOL (Medische Opinieleider). Een MOL is iemand met voldoende aanzien en autoriteit om geloofwaardig over te komen en te bepalen hoe andere artsen denken. Met andere woorden: als hij het zegt, moet het wel zo zijn. Is een MOL eenmaal gelokaliseerd dan wordt hij aan boord gehaald met lucratieve deelname aan fase IV-onderzoeken, vergoedingen van buitenlandse reizen en bijzondere hoogleraarschappen. Zelfs een aandelenpakket behoort tot de mogelijkheden.

Een voorbeeld van een MOL in Nederland is professor Ab Osterhaus. Osterhaus was lid van de Nederlandse Gezondheidsraad, voor de volksgezondheid het hoogste adviesorgaan van de Nederlandse regering. Via de media had hij al een aantal keer gewaarschuwd voor een pandemie “met vele doden als gevolg”. Hij refereerde daarbij aan de Spaanse griepepidemie van 1918 die 50 miljoen slachtoffers had geëist. Toen hij het belang van vaccinatie had benadrukt kwam het mediacircus op gang: de angst was gezaaid. Vervolgens adviseerde hij de Nederlandse regering om op grote schaal te gaan vaccineren tegen de Mexicaanse griep (H1N1-virus). De overheid kocht daarop 34 miljoen griepvaccins ten bedrage van in totaal €340.966.658

 
Achteraf bleek de Mexicaanse griep een wassen neus en het advies van Osterhaus ongegrond. In de Belgische krant ‘De standaard’ liet epidemioloog Luc Bonneux van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut weten: “De Mexicaanse griep, die in België tot dusver één dodelijk slachtoffer maakte, is een doetje in vergelijking met een stevige wintergriep. Wie het tegendeel beweert, verdient daar waarschijnlijk geld aan”
. Uit Dodelijke leugens – C.F. van der Horst

 

 
vrouw met griep

De angst voor de griep was gezaaid

 
En het staartje was de introductie van het griepvaccin – dat tot op de dag van vandaag elke winter sterk wordt gepromoot, en elke winter faalt om de griep te voorkomen. En Osterhaus oefent tot op de dag van vandaag nog steeds invloed uit op het vaccinatiebeleid.

“Hoewel Osterhaus het eerder ontkende, bleek hij aandelen te bezitten in een bedrijf Viroclinics Biosciences, dat onderzoek verricht naar vaccins. De Gezondheidsraad maakte hem tot adviseur zonder stemrecht, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Er werd geheel over het hoofd gezien dat deze verstrengeling al lang bestond: Osterhaus was tevens lid van de European Scientific Working group on Influenza (ESWI). Volgens haar eigen website krijgt ESWI, naast subsidie vanuit Brussel, ‘onbeperkte toelagen van griepvaccin-, en antivirale bedrijven’. Ze worden met name genoemd:

• Baxter Vaccines
• Crucell
• Novartis
• Hofman-LaRoche
• AstraZenica
• Sanofi-Pasteur MSD
• GlaxoSmithKline
• Abbott
• Sanofi Pasteur

ESWI is een lobbygroep die zich als taak heeft gesteld om ‘veranderingen in de houding en gedrag ten opzichte van interventiestrategieën tegen influenza’ te bewerkstellingen. Met andere woorden de publieke en politiek opinie zo te bespelen dat vaccinaties worden ingezet. Dit is een taak waar Ab Osterhaus zich uitstekend van gekweten heeft, al was het niet in het algemeen belang. In zoverre heeft hij zijn positie in de gezondheidsraad misbruikt.” Uit Dodelijke leugens – C.F. van der Horst

En hij komt er kennelijk mee weg.

 

 

Het is tijd dat er iets verandert

 
Men kan alleen iets veranderen indien genoeg mensen snappen hoe de vork in de steel zit. Samen staan we sterk, en kennis is macht. Hoe meer mensen geïnformeerd zijn, hoe groter de kans is dat er iets gaat veranderen. Tenslotte is het een SAMENleving. Onze actie (of inactie) bepaalt hoe die eruitziet.
Moge ‘Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid’, eraan bijdragen dat bij velen de schellen van de ogen vallen, en we andere keuzes zullen maken met betrekking tot onze gezondheid. We zijn allemaal verantwoordelijk, allemaal in staat om onze intuïtie en ons gezond verstand te gebruiken, en we kunnen allemaal lezen. Hopelijk zal de tijd dat we gedupeerd worden door leugens snel tot het verleden behoren.

 

U kunt het boek hier bestellen
 

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie#!node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts
2. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard

 

 
Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This