Bom ontploft in UK: gelekte What’s-App berichten van Britse minister voor volksgezondheid schokken de natie

door | 8 mrt 2023 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

De Britse krant ‘The Telegraph’ heeft meer dan 100.000 WhatsApp-berichten verkregen die werden verstuurd tussen Matt Hancock en andere ministers en ambtenaren op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie. De krant heeft 2,3 miljoen woorden geanalyseerd, over onderwerpen als sterfte in verpleeg- en bejaardentehuizen, Lockdowns, testen, schoolsluitingen en mondkapjes.[1]

De inhoud is zelfs voor de mensen die het allemaal al wisten onthutsend. Zo is het bedrog, achter de schermen, dus bekonkeld. Met Whats-app berichtjes waarin op achteloze wijze werd besproken wanneer het tijd was voor de volgende leugen om het publiek te manipuleren tot volgzaamheid. In dit artikel combineren we een aantal van die leugens met de realiteit. Er is niet alleen een bom ontploft. De schade die daardoor is veroorzaakt roert zich.
 
 

Matt Hancock

 
De Engelse voormalige minister van Volksgezondheid heeft kennelijk geen geweten, en lijdt op zijn minst aan grootheidswaanzin. De schokkende conversaties zijn gelekt door Isabel Oakeshott die als ghostwriter een boek schreef voor Matt Hancock getiteld: ‘Pandemic Diaries – the inside story of Britain’s Battle against Covid’. Het boek is af, en het is een ode aan het opgeblazen ego van Hancock. Dit staat er op de achterflap.2

“Matt Hancock was van 2018 tot 2021 Secretary of State for Health and Social Care en leidde de reactie van de Britse regering op de coronavirus pandemie, de grootste gezondheidscrisis waar het land, en de wereld, generaties lang mee te maken heeft gehad. Dit unieke boek, gebaseerd op de aantekeningen van Hancock van die buitengewone maanden, vertelt uit de eerste hand de belangrijkste gebeurtenissen en beslissingen tijdens deze ongekende wereldwijde noodsituatie.
 
Pandemic Diaries is het meest complete verslag van de Britse strijd om het tij tegen Covid-19 te keren. Voor het eerst onthult Hancock de cruciale momenten van de strijd om levens te redden en de race om het vaccin te ontwikkelen. Het parlementslid voor West Suffolk geeft zijn unieke perspectief op hoe de NHS (National Institute of Health) de uitdaging aanging, erkent het ongelooflijke harde werk en de opoffering van zovelen, en biedt een eerlijke beoordeling van de lessen die we moeten leren voor de volgende keer – want er zal een volgende keer zijn.”
– Achterflap van ‘Pandemic Diaries’

 
Het boek, wat de kroon op de rol van Hancock in de Covid leugen had moeten worden, is zijn ondergang. Voor de “aantekeningen van Hancock van die buitengewone maanden” had hij al zijn Whats-App berichten aan Oakeshott gestuurd. Nadat het boek geschreven was zouden ze worden vernietigd, maar Oakeshott kreeg last van haar geweten?

In een artikel waarin zij toelicht waarom zij de Whats-App berichten van Hancock openbaar “moest” maken, stelt zij dat de antwoorden van het onderzoek naar de pandemie te lang op zich laten wachten.3

“We kunnen niet langer wachten op antwoorden over de pandemie. Deze teksten zijn een essentieel historisch document op een moment dat we dringend antwoorden nodig hebben.” – Isabel Oakeshott

Bovendien is zij zich er kennelijk van bewust dat “onderzoeken” veelal gebruikt worden om de waarheid onder de pet te houden, in plaats van die te onthullen.

“Het onderzoek is nu al verstrikt in een geheimhoudingszaak, omdat advocaten bezig zijn de namen van ambtenaren uit duizenden documenten te verwijderen. Tegen de tijd dat al diegenen die enorme sommen belastinggeld krijgen om reputaties te beschermen klaar zijn, is het niet moeilijk om te bedenken dat de hele zaak een kolossale schijnvertoning wordt.” – Isabel Oakeshott

 
Begin 2022 werd duidelijk dat openbaar onderzoek naar de aanpak van de Covid-19 pandemie door de regering in Engeland doorloopt tot in het volgende parlement. Documenten van een advocatenkantoor dat deelneemt aan het onderzoek, maakten duidelijk dat het eindrapport naar verwachting pas eind 2025 zal worden gepubliceerd.4

Maar de geest is allang uit de fles. Op Twitter circuleren berichten als: 5

Dankzij Hancock en de regering….
 
• ..stierf mijn vriend aan covid. Ik organiseerde zijn begrafenis: buiten met social distance voor de aanwezigen.
 
• Ik woonde een andere begrafenis bij via Zoom.
 
• Mijn zoon kreeg meerdere boetes omdat hij buiten voetbalde.
 
• Ik werd in de wacht gezet voor een melanoom toen de ziekenhuizen leeg waren. Daarna in de steek gelaten door de NHS.
 
• Toen ik mijn moeder bezocht in een verpleeghuis moesten we haar van buitenaf spreken door een open raam.
 
• Ik werd drie keer bedreigd met fysiek geweld omdat ik geen mondkapje droeg of eenrichtingsverkeer-stickers volgde.
 
• Ik moest toezien hoe vrienden en familie zichzelf vernederden door de bizzaro-regels te volgen, en mij onder druk zetten om dit ook te doen.
 
• Een familielid kreeg bloedproppen in beide longen door het AZ-vaccin.
 
• En ik werd verstoten door academische collega’s en vrienden voor mijn anti-narratief covid- onderzoek.

 
Zouden dit soort berichten de Britse Minister van Volksgezondheid bereiken? Zou het bij hem binnenkomen? Of leeft hij in een waan die betaalde journalisten voor hem onderhouden? Hoeveel leugens zouden er uit zijn mond gekomen zijn in de tijd van de “cruciale momenten van de strijd om levens te redden en de race om het vaccin te ontwikkelen”, zoals op de achterflap van zijn pompeuze boek staat? Het is bizar dat juist iemand als Matt Hancock op een positie met zoveel macht terecht is gekomen. Of toch niet?
 
 

Covid-leugens

 
Twitter explodeert over de Matt Hancock zaak. En het mooie van Twitter, in tegenstelling tot de reguliere staatsmedia, is dat (op dit moment tenminste) de feiten worden gemengd met de ervaringen of de meningen van de bevolking.

De onderstaande Twitterberichten laten zien dat:

1. Matt Hancock ervan op de hoogte was dat de ziekte Covid niet gevaarlijk was.
2. Matt Hancock de mensen opzettelijk bang wilde maken voor de nieuwe variant om de vaccinatiegraat op te krikken (we’ll scare their paints of).
3. Matt Hancock geen enkele compassie had, noch voor de ouderen, noch voor de jongeren.
 
De onderstaande tweets van de Whats-app berichten Zijn aangevuld met tweets over de realiteit.

 

1. Matt Hancock was ervan op de hoogte dat de ziekte Covid niet gevaarlijk was

Een What’s App converstatie tussen Premier Boris Johnson, Chief Scientific Advisor Patrick Valance en Secretary of State for Health Matt Hancock waarin Hancock onder andere stelt: “De kans voor mensen onder 35 om te overlijden is verwaarloosbaar”, en Johnson antwoordt: “Als ik een tachtigjarige was en ik kreeg de keuze tussen het verwoesten van de economie en te worden blootgesteld aan een ziekte met een overlevingskans van 94%, dan wist ik het wel.” 6
 

Dit is één van de Tweets die eronder staat:7

“Mijn zoon stierf aan het AZ-vaccin. Hij was een gezonde, fitte 32- jarige. Ze wisten dat zijn risico te verwaarlozen was en toch dwongen ze mensen het vaccin te nemen. Wij blijven achter met het gemis en zijn kleine kinderen die opgroeien zonder vader.”

Je zoon, je man, je pappa van 32 jaar heeft zijn leven verloren omdat politici – die heel goed wisten wat ze deden – hem onder druk hebben gezet om een prik te nemen die totaal onnodig was. Wat gaat er in je om als je dit leest vraag ik me af. En hoe bitter is het om “gelijk te krijgen”, en te weten dat het hele riedeltje gewoon doorgaat omdat de leugen kennelijk meer loont voor de psychopaten aan de top dan de waarheid?

“Voor de genen die dit allemaal al wisten, die werden verketterd, vriendschappen liepen erop stuk, we werden uit verstoten uit onze families, raakten zelfs onze baan kwijt, of werden geschorst van sociale media – en verstoten en ontvriend op sociale media – omdat we al zeiden dat het allemaal één grote leugen was.”8

“Ze hebben gelogen & gemanipuleerd & ze liegen & manipuleren nog steeds, in feite stoppen ze nooit. Het nieuwe idool is nul uitstoot & natuurlijk niet te vergeten de handige farce in Oekraïne. De volgende in de rij het pandemie verdrag van de WHO, dat ondertekend zal worden voor ons welzijn, want dat is het alibi is van de meeste tirannen.” 9

 

2. Matt Hancock maakte de mensen opzettelijk bang voor de nieuwe variant om de vaccinatiegraat op te krikken

De volgende WhatsApp-dialoog is duidelijk: Hancock: “We jagen ze de stuipen op het lijf met de nieuwe variant”. Media-adviseur Damon Poole: “Jep, dat zal de juiste gedragsverandering geven.” Hancock: “Wanneer zetten we de nieuwe variant in?”

Korte tijd na de uitwisseling tussen Hancock en zijn media-adviseur voerde de politicus het onderstaande toneelstukje op in de media met de bedoeling de mensen “de stuipen op het lijf te jagen”.10


 
 

3. Matt Hancock heeft geen geweten en dus enkele compassie, noch voor de ouderen, noch voor de jongeren

 
Het lijkt wel – en waarschijnlijk is het zo – dat politici bezig waren om te kijken waar de grenzen lagen. Tot hoever konden ze de mensen in de waanzin drijven? Hoelang zou het duren voordat men zou zeggen: “Hier doen we niet aan mee?” Het blijkt dat je hierin heel ver kan gaan. De onderstaande video toont de ontroerende hereniging van een hoogbejaard echtpaar. Ze wonen in hetzelfde bejaardentehuis, maar zijn een jaar lang uit elkaar “in isolatie” geweest om hen te “beschermen”.11 We hebben het allemaal toegestaan en laten gebeuren.
 


 
 
Hoe de overheid de studenten in de steek liet werd prachtig verwoord door een jong meisje: 12

“We moeten thuisblijven, en toch wordt er van ons verwacht dat we dezelfde examens doen en dezelfde resultaten halen. Ze proberen te verbloemen dat het aantal zelfmoorden enorm is gestegen, en alsof de zelfmoorden het enige probleem zijn. Studenten zijn degenen die het meest vatbaar zijn voor mentale problemen en er zijn zoveel studenten die geen zelfmoord plegen, maar waar we ons wel zorgen over moeten maken. Het beleid is totaal gestoord, en degenen die het meeste hulp nodig hebben krijgen de minste steun van de overheid.”

 
Uit andere What’s App berichten blijkt dat Hancock tegen de wetenschap in tot het uiterste ging om (lagere) scholen te sluiten. Dit had tot gevolg dat scholen die in eerste instantie in januari 2021 weer open zouden gaan toch gesloten bleven en op 8 maart pas weer opengingen. Hierdoor bleven negen miljoen Britse kinderen nog eens twee maanden verstoken van normaal onderwijs. Let wel, terwijl hij WIST dat Covid-19 niet gevaarlijk is voor kinderen.13

De aanval op de middenstand is wereldwijd uitgevoerd met desastreuze consequenties. Evenals de aanval op cultuur, zorg, sport en meer. We weten zo langzamerhand dat de resultaten van de maatregelen en de injectiecampagnes veel schade aanrichten, maar we hebben nog niet echt een duidelijk antwoord op de vraag hoe kan het dan dat het gewoon doorgaat?

De volgende aanval op de wereldbevolking hangt in de lucht met de wijzigingen van de International Health Regulations die de WHO op dit moment aan het doordrukken is. In Nederland zelf hangt de pandemie-wet boven ons hoofd. Beide geven ongekend veel macht aan onnozele of onbetrouwbare Ministers of, in het geval van de WHO, ongekozen machtswellustelingen. Hoe komt het dat een hele bevolking niet in staat is om een vuist te maken en dit te stoppen?
 
 

Psychopathie leren herkennen

 
Hoe krijgen we de mensen zo gek dat ze zichzelf opsluiten, dat een deel van de bevolking een ander deel gaat controleren en beperken, en dat mensen zich vrijwillig onderwerpen aan gevaarlijke en onnodige medische procedures? Het is kennelijk niet eens zo moeilijk. Psychopaten hebben zich georganiseerd, en gedurende tientallen jaren gewerkt aan plannen om de wereld te domineren. Psychopaten zijn psychologisch ernstig beschadigd. Ze liegen alsof het gedrukt staat, ze hebben geen geweten, en ze zijn bereid om lastige klusjes uit te voeren.

Juist psychopaten worden naar voren geschoven door schaduwregeringen en krijgen onbeperkt toegang tot de media die door ‘het grote geld’ wordt omgekocht om zich schuldig te maken aan propaganda en censuur. Het is niet langer mogelijk om te vertrouwen op de politiek of de media. Als we iets hebben geleerd van Covid, dan zou het dat moeten zijn.

Waarschijnlijk zullen de komende tijd veel schandalen aan het licht komen. Matt Hancock en andere beleidsmakers zullen voor de trein worden gegooid, maar daar zijn we er nog lang niet mee. Het systeem is verrot. Daders zijn gepakt maar degenen die hen aansturen blijven onzichtbaar en buiten schot. De psychopaten die hoger in de hiërarchie staan zullen nieuwe pionnen opleiden en naar voren schuiven. En het hele verhaal van bedrog en toenemende controle begint weer opnieuw. We zullen het kwaad bij de wortel dienen uit te roeien en dat betekent dat we de strategieën en systemen dienen te doorgronden waarmee de mensheid onder controle van “het grote geld” is komen te staan.

Uit de uitgelekte WhatsApp-berichten blijkt dat Matt Hancock het onsmakelijke grapje maakte dat Bill Gates “owes me one, because of how many people I’m getting his chips injected into” (hij is me een (drankje) schuldig voor de hoeveelheid mensen bij wie ik zijn chips ingespoten krijg).14 Was het een grapje? We weten inmiddels met zekerheid dat het corona”virus”, dat zoveel paniek heeft veroorzaakt wereldwijd, afkomstig is uit een laboratorium. En dat “gain-of-function” onderzoek naar het gevaarlijk maken van “virussen” wereldwijd plaatsvindt in laboratoria voor het gebruik van “biologische oorlogsvoering”. Hoe gestoord is dit?

Bill Gates, Klaus Schwab, Tedros Gebreyesus en een hele rits anderen vertonen gelijksoortige trekken. Ze liegen en ze hebben geen geweten. We zullen op moeten houden met het labelen en wegzetten van mensen die waarschuwen voor de gevaren van misbruik van technologie en voor medische experimenten. De “complotdenkers” hebben al in zoveel zaken gelijk gekregen – het injecteren van chips zou waar kunnen zijn. We zullen altijd pas achteraf echt goed kunnen beoordelen waartoe de psychopaten van deze wereld in staat bleken te zijn.
 

 

 
Bronnen:
 

1. https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/
2. https://www.bol.com/nl/nl/p/pandemic-diaries/9300000141319752/
3. https://archive.is/DZvSN
4. https://archive.is/Wvelv#selection-1315.1-1319.134
5. https://twitter.com/MartinNeil9/status/1632333579710603266
6. https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1630957162569560064
7. https://twitter.com/AnnieWBelle/status/1630981195658821643
8. https://twitter.com/SunnydaleDreams/status/1630966465934262274
9. https://twitter.com/Martzimages/status/1630961846256644098
10. https://twitter.com/annemarierozen/status/1632353224899416064
11. https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1630846064092753923
12. https://twitter.com/Your_Mountain_/status/1629462768330915844
13. https://www.telegraph.co.uk/news/2023/03/01/matt-hancock-gavin-williamson-whatsapp-exchange-school-closures/
14. https://www.dailymail.co.uk/news/article-11823577/Matt-Hancock-joked-Bill-Gates-Covid-vaccine-conspiracy-theory.html
 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This