Breaking: Stichting Reclame Code verbiedt RIVM-slogan HPV-vaccin: “1 vaccin tegen 6 soorten kanker”

door | 23 dec 2023 | HPV-vaccin

HPV vaccineDe andere krant publiceerde een artikel van Toine De Graaf over het HPV-vaccin. Een gevoelige klap in het gezicht van het ministerie van VWS: een vaccin dat het moet hebben van reclame om jonge meisjes en jongens over te halen een risicovolle prik te halen, blijkt dit niet meer te mogen doen met “misleiding”. Onder dit artikel bronnen voor meer informatie over de HPV-prik.
 
 

Stichting Reclame Code verbiedt RIVM-slogan HPV-vaccin

 
Het Ministerie van VWS heeft gisteren een gevoelige tik gekregen van de Stichting Reclame Code (SRC). Het College van Beroep van de SRC haalt een streep door de slogan “Haal hier 1 vaccin tegen 6 soorten kanker”, die wordt gebruikt om het HPV-vaccin te promoten. Het College vindt dat sprake is van “misleiding” en heeft het ministerie bevolen “om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”. De gepensioneerde huisarts Michael Smulders, die de klacht indiende, heeft alsnog gelijk gekregen en is tevreden.

“Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker.” Deze slogan staat al heel dit jaar centraal in een massaal publiciteits­offensief om jongeren aan het HPV-vaccin te krijgen, waarover De Andere Krant eerder berichtte.1 HPV staat voor Humaan Papillomavirus, dat door seksueel contact kan worden overgedragen. “Ieder jaar krijgen naar schatting 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV”, aldus een GGD-folder die in heel Nederland is verspreid. “Het HPV-vaccin beschermt je tegen baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis.”

Die folder kan nu door de papierversnipperaar. Net als al het andere promotiemateriaal. En ook de GGD-prikbus moet worden ontdaan van de inmiddels verboden aanprijzing. En dat is allemaal te danken aan één man: Michael Smulders uit Den Bosch, die ruim dertig jaar huisarts was. De slogan stuitte hem meteen tegen de borst. “De vaccinatie is gepromoot als een commercieel product”, vertelt hij aan De Andere Krant. “Er is onderzoek gedaan bij de doelgroep om te kijken wat aansprak, en dat was de relatie met kanker. Zo ontstond deze slogan, die volgens mij op gespannen voet staat met het ‘informed consent’. Ofwel: het gesprek dat tussen arts en patiënt dient plaats te vinden om iemand de voors en tegens van een medische handeling uit te leggen.”
 
Nadat Smulders afgelopen juni op LinkedIn een kritisch bericht had geplaatst over de HPV-campagne, deed iemand hem de suggestie aan de hand om een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code. En zo geschiedde. Smulders formuleerde zijn bezwaren, waarna de Reclame Code Commissie eind september besliste in het voordeel van het ministerie van VWS. Smulders liet het er echter niet bij zitten en ging in beroep tegen de uitspraak. Op 5 december diende de zaak bij het College van Beroep, via een videoverbinding. En gisteren ontving Smulders de uitspraak, die intussen ook is gepubliceerd op de SRC-website.2

De uitspraak leert dat het College gevoelig is gebleken voor één van Smulders’ argumenten. En dat argument heeft alles te maken met de wetenschappelijke onderbouwing van de slogan, die rammelt. Smulders: “Volgens een rapport van de Gezondheidsraad is er geen bewijs dat de HPV-prik beschermt tegen kanker in de mond- en keelholte en tegen peniskanker. Het vaccin is ook niet geregistreerd voor die twee aandoeningen. Maar ze worden wel ongenuanceerd aangeprezen in de reclame-uiting.”

Kortom: het ministerie heeft haar hand overspeeld, en krijgt daarvoor nu de deksel op de neus. Verdere mogelijkheden voor beroep zijn er niet, zodat sprake is van een gevoelige én definitieve nederlaag. “Ja, het is nu klaar”, zegt Smulders. “Naar het oordeel van het College geeft de slogan een ‘te rooskleurig beeld van hetgeen men van de vaccinatie kan verwachten’. En daarom acht men de reclame-uiting in strijd met artikel 84 (lid 3 en lid 4) van de Geneesmiddelenwet.” Vooral de verwijzing naar lid 4 is pijnlijk voor het ministerie, want luidt als volgt: “Misleidende reclame is verboden”.

De Reclame Code Commissie (RCC) had bij de eerdere behandeling nog geoordeeld dat de Geneesmiddelenwet niet van toepassing was. “Deze uitspraak in hoger beroep is in juridisch opzicht belangrijk”, zegt Smulders. “In de eerdere uitspraak werd in twijfel getrokken of de wet- en regelgeving waarlangs de RCC een reclame-uiting legt wel van toepassing is op reclames voor vaccins. Maar nu is bij dit hoger beroep geoordeeld dat de RCC de Geneesmiddelenwet kan hanteren. Reclames voor vaccins kunnen en moeten dus wel degelijk getoetst worden, en overtreding van de Geneesmiddelenwet resulteert in een overtreding van het overeenkomstige artikel van de Nederlandse Reclame Code (NRC).”

En dat is hoopgevend, vindt Smulders. “De laatste drie jaar zijn herhaaldelijk juridische gevechten gevoerd waarbij het leek alsof de rechter à priori de kant van de overheid koos. Maar langzamerhand lijkt zich een kentering af te tekenen. Dat geeft hoop. En sluit aan bij mijn boek Bodemloos: zorg voor de zorg, waarin ik de flinterdunne onderbouwingen van de coronamaatregelen en de -vaccinaties aan de kaak stel.”
 
 
Meer info: www.michael-smulders.nl In de eerste krant van 2024 zal DAK een uitgebreid interview met Michael Smulders publiceren.

1. https://deanderekrant.nl/nieuws/alle-jongeren-aan-het-hpv-vaccin-hoe-veilig-is-dat-2023-02-18
2. www.reclamecode.nl/uitspraken/hpv/gezondheid-2023-00319-cvb/450134/
 
Naschrift redactieDAK:

In het artikel ‘Alle jongeren aan het HPV-vaccin, hoe veilig is dat?’, van Joris Baas, in De Andere Krant (18 februari 2023), komen de uiterst reële risico’s en zeer dubieuze effectiviteit van het HPV-vaccin aan bod. De bekende Deense wetenschappers Peter Gøtzsche en Louise Brinth bijvoorbeeld meldden ernstige bijwerkingen van het HPV-vaccin, waaronder neurologische aandoeningen. De Chinese arts Yuhong Dong wijst onder meer op premature uitval van de eierstokken en auto-immuunreacties. In Australië steeg het aantal meldingen van bijwerkingen van vaccins met 85 procent een jaar na de komst van het HPV-vaccin Gardasil, waarvan de helft werd toegeschreven aan Gardasil. Tegelijkertijd is de werkzaamheid van het HPV-vaccin tegen kanker nooit deugdelijk aangetoond en wordt een verband tussen het HPV-virus en baarmoederhalskanker door kritische onderzoekers betwist. Het RIVM negeert al deze geluiden. Het lijkt zich weinig gelegen te laten liggen aan de gezondheid van onze jongeren.
 
 
Voor uitgebreide informatie ga ook naar de pagina HPV-vaccin en de pagina Kanker op de website van de stichting Vaccinvrij.
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This