Burgers hebben het recht om te demonstreren – politiegeweld gaat alle perken te buiten

door | 15 mrt 2021 | COVID-19 ziekte

We hebben het recht om te demonstreren, en de politie schendt dit recht door vanaf half januari systematisch, vroegtijdig op een gewelddadige wijze vreedzame bijeenkomsten te verstoren en te beëindigen. Het is zelfs zo erg dat integere politiemensen zich zorgen maken over de “hooligan-politie”, die meedoet aan georganiseerd geweld tegen de burger.

In dit artikel de do’s en dont’s van politieoptreden tijdens demonstraties; en de motivatie van de demonstranten zelf om bijeen te komen.

 

 

Onze vrijheid staat op het spel

 
Nederland is in minder dan een jaar tijd verandert van een democratie naar een medische dictatuur. Het toekomstbeeld is somber – nog even en we zitten in een medische apartheid. Op de vraag: “Waarom demonstreert u?” – is het antwoord bijna eenduidig: “Het behoud van onze vrijheid.”

 

 

 

Gewelddadig politieoptreden

 
Er zijn twee dingen opvallend aan de demonstraties: de demonstranten zijn liefdevol en de politie is gewelddadig.

Heeft u ooit een “demonstratie” gezien waar de mensen harten met zich meedragen? Waar ze zingen? Dansen? Het is heel bijzonder – elke keer weer. De “demonstraties” zijn bijeenkomsten van bewuste, beschaafde en bezorgde burgers, die zelfs nog bereid zijn om de 1,5 meter afstand te respecteren. Maar de politie heeft sinds half januari systematisch met veel machtsvertoon en geweld deze bijeenkomsten verstoord en vroegtijdig beëindigd. Daarmee overtreedt zij de grens van haar bevoegdheden.

 
Op 14 maart is een dieptepunt bereikt – hieronder een indruk van wat er toen gebeurde…

 

?

 

 

Buitenparlementaire onderzoekscommissie

 
Het filmpje breekt helaas abrupt af. De laatste persoon is Pedro Kuit, oprichter van de buitenparlementaire onderzoekscommissie in Nederland. BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19 en het coronavirus. De commissie verhoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. De volgende vragen staan centraal:1

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

 
Inmiddels hebben ook tientallen politieagenten verklaringen afgelegd. Zij hebben zich uitgesproken tegen de verharding en het politiegeweld tegen “wappies”. Het tussenrapport is aangeboden aan Mark Rutte en u kunt het hier bestellen. Uitspraken van politieagenten die een verklaring hebben afgelegd circuleren op sociale media.

 

 

 

 

 

Werk voor Amnesty international in Nederland

 

“Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: we onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting.” – Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging die in meer dan 150 landen actie voert voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Zij hebben een lijst opgesteld van 6 basisregels waar de politie zich bij demonstraties aan moet houden. De regels zijn gebaseerd op twee richtlijnen van de Verenigde Naties: de ‘Code of Conduct for Law Enforcement Officials’, en de ‘Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement’2

 

1. De politie moet vreedzame demonstraties faciliteren

Mensen hebben het recht om in het openbaar voor hun mening uit te komen. Politieagenten moeten de duidelijke instructie krijgen dat ze demonstraties moeten faciliteren. Als een demonstratie is verboden maar vreedzaam verloopt, moet de politie het gebruik van geweld vermijden. Als de inzet van geweld wel nodig is, bijvoorbeeld om zichzelf en anderen te beschermen, dan moet dat minimaal zijn en voldoen aan de Basic Principles van de VN.

 

2. De politie moet vreedzame demonstraties beschermen

Kleine overtredingen van demonstranten, bijvoorbeeld vanwege schade die ze veroorzaken, mogen niet leiden tot het uiteendrijven van de demonstratie. Mensen die zich schuldig maken aan overtredingen kunnen uiteraard vervolgd worden. De politie mag een demonstratie alleen uiteendrijven als er geen andere manier meer is om de openbare orde te handhaven, of om geweld te voorkomen. Als een kleine groep een vreedzame demonstratie gewelddadig probeert te maken, moet de politie de vreedzame betogers beschermen en het geweld van sommigen niet gebruiken als reden om het recht om te demonstreren van de grote groep te schenden.

 

3. De politie moet de-escalerend optreden

Goed overleg tussen de politie en de organisatoren en demonstranten, zowel voor als tijdens de demonstratie, is een goed middel om geweld te voorkomen. Als de politie (gerechtvaardigd) besluit om de demonstratie uiteen te drijven, moet ze die beslissing goed communiceren en uitleggen. Demonstranten moeten voldoende tijd krijgen om uiteen te gaan.

 

4. De politie mag alleen worden ingezet voor wettige doeleinden

De politie mag geen geweld gebruiken omdat een demonstrant een bevel niet opvolgt of alleen omdat hij aan demonstratie deelneemt. Aanhouding en detentie mag alleen plaatsvinden op basis van wettelijke procedures. De politie mag mensen niet arresteren om de deelname aan een vreedzame demonstratie te voorkomen of om mensen te straffen voor hun deelname aan een protest.

 

5. De politie moet de gezondheid van demonstranten beschermen

De politie mag nooit vuurwapens inzetten om een demonstratie uiteen te drijven. Ze mag ook geen wapenstokken en dergelijke inzetten tegen vreedzame demonstranten. Als er geen andere mogelijkheid is dan het gebruik van de wapenstok, moet de politie er alles aan doen om ernstige verwondingen te voorkomen. De politie moet zeer terughoudend zijn met de inzet van geweldsmiddelen als rubberkogels en traangas. Traangas mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt in een afgesloten ruimte en rubberkogels mogen niet op het hoofd worden afgevuurd. De politie moet zonder vertraging medische hulp verlenen aan gewonde mensen, of dat toestaan.

 

6. De politie moet verantwoording afleggen over haar optreden

Als de politie geweld heeft gebruikt tijdens een demonstratie, moet dat onderzocht worden. Klachten over het politieoptreden moeten op de juiste manier in behandeling worden genomen. Politieagenten moeten tijdens de inzet bij een demonstratie individueel identificeerbaar zijn. Beschermende kleding zoals helmen mag niet worden gebruikt om de identiteit van politieagenten te verhullen.

 

 
Amnesty International trekt de “gepastheid” van het politiegeweld op het malieveld inmiddels in twijfel.1

“Meerdere agenten sloegen mensen met de wapenstok op het hoofd. Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen”, meldt Amnesty op sociale media. Ook de inzet van politiehonden roept vraagtekens op. “Veel honden laten niet op commando los. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen.” De drempel om een hond in te zetten ligt te laag.” – nu.nl3

 

 

 

 

 

BlueTruth – voor en door politiemedewerkers

 

Politieagenten maken zich zelf ook zorgen over het politiegeweld.

 
Er is een website opgericht voor en door politieagenten en ME’ers (of ex), die niet achter dit politiegeweld staan en ook twijfelen over de maatregelen. Zij stellen zichzelf als volgt voor:

Welkom op de site van burgerinitiatief BlueTruth!
 
“Wij zijn het burgerinitiatief BlueTruth en bestaan uit mensen die in de politieorganisatie werken of gewerkt hebben en zich, naar aanleiding van de Corona-crisis, zorgen maken over de huidige situatie in Nederland en hoe daarmee om te gaan als politiemens.”
 
BlueTruth dient als vangnet voor de politiemensen die vragen hebben, vastlopen of gewoon een luisterend oor nodig hebben. De roep hierom wordt steeds luider. Dat merken wij aan het toenemende tegengeluid van politiemensen via de (sociale) media en het contact dat zij zoeken met andere politiemensen met soortgelijke zorgen.

 
Meer informatie: http://www.bluetruth.nl/

 

 

Onbeantwoorde vragen

 
Wie geeft de politie de opdracht om bijeenkomsten voortijdig te beëindigen? Wie geeft de politie opdracht tot overmatig machtsvertoon en vooral buitenproportioneel geweld? Wie heeft bedacht dat Romeo’s burgers moeten aanvallen? Wie is strafbaar?

De Romeo’s (politiemensen in burger) die elke keer maar weer uit politiebusjes tevoorschijn komen en burgers aanvallen https://twitter.com/ingenysten/status/1371172400251994119 en nu zelfs iemand voor een politie busje duwen https://twitter.com/IJsbakker/status/1371195591104024577, de paarden die op mensen inrijden, de knuppels en de waterkanonnen waardoor mensen ernstige verwondingen opliepen. Het agressieve gedrag van de politie is zo geëscaleerd dat er levensgevaar is voor burgers die gebruik maken van hun recht om te demonstreren.

 
Oom agent heeft heel wat te uit te leggen…

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.blckbx.tv/videos/mark-rutte-aanvaardt-vernietigende-rapport
2. https://www.amnesty.nl/actueel/politie-demonstraties
3. https://www.nu.nl/binnenland/6122021/amnesty-trekt-gepastheid-politiegeweld-op-malieveld-in-twijfel.html

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerd, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: “Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien”, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This