Candace Owens interviewt Robert Malone

door | 22 mrt 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van dr. Mercola met de titel: ‘Robert Malone and Candace Owens Interview’, en is een samenvatting van een zeer interessant interview. Candice Owens en Robert Malone zijn twee zwaargewichten. Owens is een Amerikaanse schrijfster, talkshow host, politiek commentator en activiste. Malone is een arts en biochemicus en mede-uitvinder van de mRNA technologie.
 

 
Verhaal in een notendop:

• Dr. Robert Malone bespreekt de effecten van COVID-19-prikken op de vruchtbaarheid. En de sociale druk en dwang op kinderen om zich te laten prikken

• In dit bijna vier uur durende gesprek met Candace Owens, gaat Malone in op het wereldwijde verhaal dat de bedoeling heeft om artsen te vervolgen en hun licenties af te nemen voor het verstrekken van vroege COVID-19-behandelingen. En over hoe Bill Gates en Big Tech erin zijn geslaagd om monopolies te creëren en controle te krijgen over informatie

• Malone beschrijft drie klokkenluiders van het Ministerie van Defensie die de gezondheidsdatabase van het Ministerie van Defensie onderzochten en verontrustende stijgingen aantroffen in het aantal miskramen, kankergevallen, neurologische aandoeningen en dood-geborenen sinds de COVID-19 prikken werden uitgerold

• Malone is vastbesloten om zich uit te spreken omdat hij toekomstige generaties wil beschermen; hij is bezorgd over de gevolgen van de pandemie voor kinderen, en stelt dat het overheidsbeleid een bijzonder sterk negatief effect heeft gehad op de jeugd

• Als mensen zich opnieuw verbinden en samenkomen voor een echt groter goed, gelooft Malone dat we een Great Reset kunnen vermijden en in plaats daarvan een Great Awakening (groot ontwaken) kunnen meemaken

 

Ik (Dr. Mercola) hoop dat u geniet van dit tweedelige interview van twee intellectuele reuzen door Candace Owens met Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA en DNA vaccin technologie.1 Ze bespreken enkele van de belangrijkste kwesties waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. In hun bijna vier uur durende gesprek gaan ze over van alles hebben; van de effecten van COVID-19 injecties op de vruchtbaarheid tot de “rode lijn” die is overschreden – verwijzend naar het onder sociale druk zetten van kinderen en de dwang om zich te laten prikken. Onder het (niet ondertitelde) interview staat een korte samenvatting van hetgeen er besproken is in dit vier uur durende interview.

 

 

 

 
Malone is in de schijnwerpers gezet door zich uit te spreken over de risico’s van COVID-19 injecties, waarbij zijn woorden viraal gingen voordat ze rap werden gewist van YouTube en Twitter. Het maakt niet uit of wat hij zegt waar is. Alles wat aanleiding kan zijn om te gaan twijfelen om de prik te gaan halen wordt gecensureerd. Met het oog daarop is Malone het doelwit geworden van de media en is hij bestempeld als een “anti-vaxxer”, wat ironisch is omdat hij zelf COVID-19-vaccinaties heeft gekregen.

Dat feit zou het des te duidelijker moeten maken dat hij zich uitspreekt, niet omwille van een vooropgestelde agenda of omdat hij rijk wordt – integendeel, zijn reputatie ligt constant onder vuur – maar omdat hij gelooft dat het het juiste is om te doen, en hij voelt zich moreel verplicht om iedereen te helpen die hij kan.

 

 

COVID-19 injecties beïnvloeden de vruchtbaarheid

 
Over de hele wereld zijn er meldingen binnengekomen van veranderingen in de menstruatiecyclus van vrouwen na COVID-19 injecties. De veranderingen omvatten zwaardere en pijnlijkere menstruaties2 en veranderingen in de lengte van de menstruatie, evenals onverwachte tussentijdse bloedingen of bloedvlekken bij vrouwen die anticonceptie gebruiken of die postmenopauzaal zijn en al jaren of zelfs decennia geen menstruatie meer hebben gehad.3
 
BaarmoederGezondheidsfunctionarissen hebben geprobeerd de berichten weg te poetsen en artsen hebben vrouwen verteld dat het gewoon een gevolg is van stress – iets dat vroeger “hysterie” werd genoemd. Toen hij hoorde dat de zorgen van zoveel vrouwen werden afgedaan als hysterie, zei Malone:4

“Is dit de jaren vijftig? Ben ik net een eeuw terug in de tijd gegaan? Dat hele gedoe dat vrouwen hysterisch zijn is uit het midden van de eeuw gegrepen. Maar zo hebben ze het doen voorkomen. En het zijn niet alleen jongere vrouwen. Er zijn postmenopauzale vrouwen die opeens weer beginnen met menstrueren. Dat is een andere grote waarschuwing, want voor pathologen, wat een deel van mijn achtergrond is, is het een rode vlag voor kanker.”

Een studie gepubliceerd in Obstetrics & Gynecology in januari 2022 – gefinancierd door het National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) en de National Institutes of Health (NIH) Office of Research on Women’s Health – bevestigde een associatie tussen de lengte van de menstruatiecyclus en COVID-19 opnamen.5

De biodistributie-studie van Pfizer, die werd gebruikt om te bepalen waar de geïnjecteerde stoffen in het lichaam terechtkomen, toonde ook aan dat het COVID-spike-eiwit van de injecties zich in “vrij hoge concentraties” ophoopt in de eierstokken.6

Een Japanse biodistributie-studie voor Pfizer’s jab toonde ook aan dat vaccin-deeltjes zich van de injectieplaats naar het bloed verplaatsen, waarna circulerende spike-eiwitten vrij zijn om zich door het hele lichaam te verplaatsen, inclusief naar de eierstokken, de lever, neurologische weefsels en andere organen.7 Malone legde uit:8

“De drijvende kracht achter de menstruatie is de eierstok. We weten dat de lipiden – de synthetische, positief geladen vetten die het RNA omhullen om het in de cellen te laten glijden – nog nooit eerder aan mensen zijn toegediend. We weten van het Pfizer-data-pakket dat uit Japan kwam, dat deze lipiden naar de eierstokken gaan… Uw kinderen, uw meisjes worden geboren met alle eicellen die ze ooit in hun hele leven zullen krijgen.
 
En we weten nog niet wat de schade voor de voortplanting zal zijn, maar we weten wel dat we bij jonge vrouwen, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, dit fenotype, deze eigenschap zien.
 
En niet alleen ik maak me er grote zorgen over, ik heb ook een getuigenis afgelegd – net als vele anderen – bij de orthodox-joodse gemeenschap… zij hebben besloten en een formele verklaring naar hun gemeenschap gestuurd dat deze vaccins niet bij kinderen mogen worden gebruikt en het gebruik ervan bij volwassenen ten zeerste wordt ontraden.
 
En een van de redenen is dat zij zich zorgen maken over reproductieve gezondheid. We hebben het hier over een diepgaande kwestie die helemaal niet bespreekbaar is… Ik denk dat we dit met een gerust hart kunnen zeggen: als we menstruatie-stoornissen hebben, dan hebben we te maken met veranderingen in onze vruchtbaarheid.”

 

 

Klokkenluiders van Ministerie van Defensie waarschuwen voor piek in bijwerkingen bij militairen

 
Thomas Renz, een advocaat die Malone persoonlijk kent, heeft drie klokkenluiders van het Ministerie van Defensie naar voren laten komen. Zij hadden de gezondheids-databank van het leger geanalyseerd, die volgens Malone een van de beste in de VS is.9

Ze bekeken de gegevens van 2015 tot 2020 en stelden een basislijn vast van het aantal gevallen van miskramen, kanker, neurologische aandoeningen en doodgeborenen. Daarna vergeleken ze het met 2021, nadat de COVID-19 injecties waren uitgerold. Renz liet Malone enkele van de verontrustende gegevens zien:10

“Ik heb alleen de gegevens doorgenomen. Thomas had zijn laptop open en liet me enkele van de dingen zien die opdoken. Ze hebben een enorme hoeveelheid gegevens uit de militaire databases gehaald en vervolgens een klokkenluiders-klacht ingediend. Ron Johnson heeft hen nu formeel als klokkenluiders door de Senaat beschermd.
 
Dus kwamen ze naar Thomas Renz met deze informatie, en van wat ik zag – nu is dit voorlopig, we hebben het nog niet ontleed – maar alles overziend, vond ik het verbijsterend. De informatie over miskramen, de informatie over kankers – die bevestigt dat Ryan Cole zich terecht zorgen maakte – de neurologische aandoeningen en de doodgeboorten – het is er allemaal.
 
En volgens Thomas, hebben deze dappere klokkenluiders voorbeelden en informatie, over bijvoorbeeld hartaandoeningen bij Defensie – wie zich ook bezig houdt met databeheer – verwijdert gevallen, en manipuleert de database.”
 
Owens zag de gegevens ook en zei dat de laagste categorie met 248% steeg, terwijl andere met 1.000% toenamen. “Het is niet subtiel, de vaccins zijn overduidelijk zeer risicovol” zei Malone.11

 

 

Experts maken zich zorgen over kanker

 
Dr. Ryan Cole, de door de Mayo Kliniek opgeleide patholoog met drievoudige bevoegdheid waar Malone naar verwees, heeft verklaard dat hij potentieel kanker veroorzakende veranderingen ziet, waaronder verlagingen van receptoren die kanker onder controle houden – evenals andere bijwerkingen – na de injectie:12

“Ik zie talloze bijwerkingen… het is in feite een post-vaccin immuno-deficiëntie syndroom… Ik zie een duidelijke toename van herpus-familie virussen, en humane papilloma virussen in de post-gevaccineerden. Ik zie een duidelijke toename in een laboratorium setting van een toename van normaal gesproken rustende ziekten.
 
Bovendien – en correlatie is geen oorzakelijk verband – maar in de laatste zes maanden heb ik – weet je, ik lees redelijk veel biopsieën van vrouwen – ongeveer een 10- tot 20-voudige toename van baarmoederkanker gezien in vergelijking met wat ik op jaarbasis zie.
 
Nu weten we dat de CD8 cellen een van onze T-cellen zijn om onze kankers in toom te houden. Ik zie vroege signalen… wat ik zie is een vroeg signaal in de laboratoriumsetting dat na het vaccineren patiënten ziekten krijgen die we normaal niet zien in percentages die nu al behoorlijk alarmerend zijn.”

Naast de effecten op de eierstokken werden in de Japanse studie ook afzettingen van vaccins gevonden in het beenmerg, wat extra bezorgdheid over kanker oproept, zegt Malone:13

“Beenmerg is zeer gevoelig voor de plaatselijke omgeving … en produceert een heleboel verschillende soorten cellen die betrokken zijn bij het botmetabolisme. Dit is iets wat heel belangrijk is voor vrouwen, vooral als ze in de menopauze komen – botdichtheid.
 
Er zijn dus cellen die de bot-opbouw en botdichtheid reguleren die uit je beenmerg komen. Veel van je bloedelementen komen van stamcellen die in je beenmerg zitten. Rode bloedcellen en witte bloedcellen.
 
Er zijn vele soorten kanker die kunnen ontstaan wanneer deze stamcel-populaties die in je beenmerg leven, zodanig veranderen dat ze hun normale controle over de groei verliezen. Dus dat is eigenlijk wat kanker is. Dus lymfeklierkanker, leukemie, chronische myeloïde leukemie, al die dingen, zijn allemaal beenmergkanker-ziektes.”

 

 

Het tot zwijgen brengen van massapsychose-vorming

 
Als je de term “massapsychose-vorming” recentelijk hebt gehoord, dan is dat waarschijnlijk omdat Malone het noemde in een aflevering van “The Joe Rogan Experience” op 31 december 2021, die door meer dan 50 miljoen mensen werd bekeken.14 Op 2 januari 2022 bereikte massapsychose-vorming een waarde van 100 in Google Trends,15 wat betekent dat het een piek in populariteit had bereikt, nadat het voorheen vrijwel onbekend was geweest.

De technocraten kwamen snel in actie, manipuleerden zoekresultaten en vulden Google met propaganda om Malone en de ‘massavorming-psychose theorie in diskrediet te brengen – ook al heeft Mattias Desmet, professor in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent in België, die 126 publicaties op zijn naam heeft staan,16 het al vele jaren bestudeerd, en gaat het fenomeen in feite al meer dan 100 jaar terug.

Degenen die in de ban zijn van massapsychose-vorming richten zich obsessief op een mislukking van de normale wereld of op een bepaalde gebeurtenis of persoon, die het middelpunt van de aandacht wordt en de massa effectief kan beheersen.

Massa-vorming kan optreden in een samenleving met gevoelens van sociaal isolement en vrij zwevende angst bij een groot aantal mensen, en biedt een samenhangende verklaring waarom zoveel mensen het slachtoffer zijn geworden van de ongelooflijke leugens en propaganda van het mainstream COVID-19 narratief. Het fenomeen leidt tot totalitair denken en uiteindelijk tot totalitaire staten, maar zoals Malone aan Owens vertelde, is gelukkig ongeveer een derde van de mensen ertegen bestand.

 

 

Zich uitspreken om kinderen te redden

 
Malone is vastbesloten zich uit te spreken omdat hij toekomstige generaties wil beschermen. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de pandemie voor kinderen, omdat het overheidsbeleid vooral voor jongeren een sterk negatief effect heeft gehad.

Hij noemde de COVID-19 injectiemandaten “totaal niet gerechtvaardigd” voor kinderen17 en beveelt aan dat jongeren die COVID-19 injecties hebben gekregen hun hart laten controleren op schade,18 gezien het reële risico op myocarditis en hartschade. Verplichte mondkapjes op scholen hebben ook de psychologische gezondheid van kinderen verstoord, en Malone denkt dat ze ontwikkelings-achterstanden bij kinderen veroorzaken.

Verder is er nu een wetsvoorstel ingediend in Californië dat het mogelijk maakt dat 12-jarigen zonder ouderlijke toestemming COVID-19 injecties kunnen gaan halen, wat Malone schetst als weer een manier waarop de overheid controle afdwingt waar dat niet thuis hoort:19

“Als het om kinderen gaat, moeten moeders en vaders het heft in eigen handen nemen … het is jouw taak, het is mijn taak om de kinderen te beschermen, en laat de overheid niet tussenbeide komen in je gezin. Dat is een ander ding dat hier zo verkeerd is geweest, hoe we de overheid hebben toegestaan om zich in het gezin te mengen. Dat moet stoppen …
 
Wat we hebben gezien is dat kinderen worden blootgesteld aan intense sociale druk en druk door hun leraren op school. Technisch gezien noemen we dit in de wereld van klinisch onderzoek dwang. Net zoals het uitdelen van ijs om prikken te nemen verleiding is.
 
Ze proberen een situatie te creëren waarin kinderen door hun schoolleraren en leeftijdsgenoten onder druk worden gezet om een medisch product zonder vergunning in te laten spuiten dat ze niet hoeven te nemen omdat ze geen risico lopen op de ziekte, en dat reële risico’s inhoudt om hun gezondheid aan te tasten. Dat is, om het maar eens ronduit te zeggen, waar we nu staan. Wat zeg ik tegen ouders? Ik zeg: laat je informeren.”

 

 

Komt er een Grote Reset of een Groot Ontwaken?

 
We zijn nu op het punt waar alle media wordt gemanipuleerd en informatie onder controle staat van het grote geld. Malone: “Er is een denkrichting die zegt dat dit lang geleden is gebeurd met de opkomst van de Rockefellers en de perversie van de hele medische sector en medische scholen.”20

In de onmiddellijke omgeving worden mensen die schade hebben ondervonden van COVID-19 injecties door hun vrienden en familie voor gek uitgemaakt. Degenen die zich hebben verenigd met andere slachtoffers op sociale media, groepen hebben gevormd om hun ervaringen te delen (die zelfs veel artsen blijven ontkennen), zijn ook stilgelegd, en hun pagina’s zijn verwijderd. “Het is het ultieme gaslighting,” zei Malone.21

Hij en Owens raken nog veel meer aan in het interview, van het wereldwijde narratief dat de bedoeling heeft om artsen te vervolgen en hun licenties af te nemen voor het verstrekken van vroege alternatieve COVID-19 behandeling, tot hoe Bill Gates en Big Tech erin geslaagd zijn om monopolies te creëren en controle te krijgen over informatie(verstrekking).

Malone wil mensen juist in staat stellen om zelf beslissingen over de wereld om hen heen te kunnen maken, met informatie en denkgereedschap. Als dat gebeurt, en mensen zich opnieuw verbinden en samenkomen voor een echt groter goed, kunnen we volgens hem een Grote Reset vermijden en in plaats daarvan een Groot Ontwaken meemaken:22

“Er is de Grote Reset, die vaak wordt gekoppeld aan de taal van “Built back better’ of te wel ‘op een betere manier terugbouwen’, want dat is de goedgekeurde taal van het Wereld Economisch Forum. Dus er is deze Grote Reset in de richting van een wereld waarin we niets bezitten en gelukkig zijn … en ons wordt verteld wat we moeten doen en we doen het.
 
En er is het Grote Ontwaken, waar het een renaissance zou kunnen zijn. Als we de metafoor gebruiken van Europa in de jaren 1400, 1500 en 1600, op weg van een donkere tijd naar een renaissance … er was een periode van intense explosie toen mensen intellectueel geëngageerd werden …
 
Als we onszelf toestaan om opnieuw na te denken en ons met de wereld en met elkaar bezig te houden, zouden we dan op een punt kunnen komen waar we een Groot Ontwaken hebben in plaats van een Grote Reset? Waar we ons gaan inzetten voor elkaar en voor een leven van geest en lichaam? Ik denk dat dat een mogelijkheid is. Ik denk niet dat we al te ver heen zijn.”

 

 
Bronnen:
 
1. Trial Site News May 30, 2021
2. Boston University September 9, 2021
3. NPR August 9, 2021
4. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part I February 3, 2022, 13:46
5. Obstetrics & Gynecology: January 5, 2022 – Volume – Issue – 10.1097
6. Children’s Health Defense June 3, 2021
7. Rights and Freedoms, Confidential Pfizer Research Document
8. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part I February 3, 2022, 27:47
9, 10. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part I February 3, 2022, 18:48
11. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part I February 3, 2022, 21:32
12. Verve Times August 29, 2021
13. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part I February 3, 2022, 24:07
14. Church Militant January 11, 2022
15. Google Trends, mass formation psychosis
16. University of Ghent, Professor Mattias Desmet, Academic Bibliography
17. YouTube, Senator Ron Johnson January 25, 2022, 10:51
18. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part 2 February 2, 2022, 30:31
19. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part 2 February 2, 2022, 56:00, 1:42
20. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part 2 February 2, 2022, 55:07
21. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part 2 February 2, 2022, 1:34
22. Rumble, The Red Line With Dr. Robert Malone, Part 2 February 2, 2022, 2:04

 

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This