Corona prikschade slachtoffers in gesprek met Ministerie VWS

door | 9 jun 2023 | COVID-19 vaccin

‘The Long shot’ is een initiatief van Magdalena Dzambo, een gezonde jonge vrouw, wiens leven werd geruïneerd door één fatale corona-injectie. Zij is samen met Iris de Boer, oprichtster supportgroep C-prikschade, en Sara Peters, die beide eveneens ernstige vaccinatieschade hebben opgelopen zeer actief om hier aandacht voor te vragen. De maatschappij is kennelijk bang om de harde werkelijkheid onder ogen te komen. De drie vrouwen staan telkens voor een gesloten deur. Heeft u het gevoel dat uw gezondheid na de coronaprik beschadigd is, dan kunt u beter niet hulp zoeken in het reguliere circuit of steun verwachten van de Nederlandse overheid zoals uit het onderstaande artikel blijkt.

Voor verhalen van lotgenoten, het delen van uw verhaal of steun kunt u contact opnemen met thelongshot.nl/contact/ en/of een post achterlaten op https://www.facebook.com/groups/314022803446253/.

Op het blog van www.delongshot.nl verscheen een opmerkelijk bericht. De bovengenoemde drie vrouwen hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS. Om hun gesprek kracht bij te zetten hadden zij van te voren een oproep gedaan om korte filmpjes van vaccinatieschade in te sturen die zij aan elkaar hadden gemonteerd en ter voorbereiding op het gesprek hadden gestuurd. Vanuit de overheid was alvast bekend gemaakt dat het gesprek niet over schadevergoeding mocht gaan.

De overheid wil duidelijk niet weten van het bestaan van vaccinatieslachtoffers. Dat brengt de “prikbereidheid” in gevaar. Aangezien ons nog heel wat te wachten staat op dit gebied vinden wij het JUIST belangrijk dat de andere kant van het verhaal wordt gehoord. Het onderstaande verslag werd eerder gepubliceerd op thelongshot.
 
 

Corona prikschade slachtoffers in gesprek met Ministerie VWS

Eergisteren hadden we het teleurstellende gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over vaccinatieschade veroorzaakt door de Corona prikken. Een korte samenvatting van het gesprek in één zin: je staat er helemaal alleen voor als je vaccinatieschade hebt in Nederland.
 
 

Eindelijk een gesprek

Vanuit de slachtoffers waren Iris de Boer, Sara Peters en ikzelf, Magdalena Dzambo, aanwezig. Wij wilden met meer personen het gesprek voeren, maar dat vond het Ministerie niet zo handig. Maar goed, daar was het moment dan. Na maandenlang wachten, mochten wij eindelijk op gesprek. Het heeft een hele lange adem nodig gehad. De eerste mail van Iris de Boer, (tevens oprichtster van de supportgroep ernstige/langdurige bijwerkingen Corona vaccinatie), schreef zij op 15 oktober 2021. Op 5 juni 2023 mochten we dan eindelijk met ze praten in Den Haag.

Toen we het gebouw in liepen zagen we posters aan de zijkanten van het gebouw met daarop de tekst ‘Je staat er niet alleen voor’ met babyroze als achtergrondkleur. Als je naar de poster kijkt, straalt het iets liefs uit. Alsof je in een warm bad terecht komt. Wel heel erg laat voor ons, dat wel, maar goed, ik kreeg wel een sprankje hoop hoor. Goed gedaan marketeers. Helaas bleken die woorden geen realiteit te zijn.
 
 

Discretie

Wij hebben vooraf aangegeven dat ze discreet moeten omgaan met de filmpjes van de vaccinatieschade slachtoffers die wij hebben doorgestuurd. Zij vroegen zelf ook om discretie. Wij mogen bijvoorbeeld de namen van de woordvoerders van VWS niet delen, we mogen ook niet delen hoeveel X claims er tot nu toe zijn in Nederland en ook geen geluids-of video opname maken/delen op Social Media.

Wij vinden het belangrijk onze mede lotgenoten te informeren die in precies dezelfde situatie zitten als wij maar niet de gelegenheid hebben gekregen om aan tafel te zitten met de overheid. Hierbij is belangrijk te vermelden dat uiteraard de onderstaande tekst onze eigen interpretatie is van het gesprek.
 

 

Eerste kennismaking

De ontvangst was goed. Vanuit het VWS was onder andere een jurist aanwezig. Voordat we het gesprek hadden vroegen we ons wel af waarom een jurist aanwezig zou zijn tijdens het gesprek. Wij hadden eerder een arts verwacht dan een persoon met een juridische achtergrond. We mochten namelijk toch niet van het ministerie over schadevergoedingen praten. Zij gaven aan dat we één uur de tijd hebben voor het gesprek. Wij hadden gehoopt op twee uren. We zaten in een fijne, transparante vergaderkamer.

Tijdens ons introductierondje begon opeens een fotoshoot op de gang. Ik probeerde me te focussen op de introductie, terwijl er continue flitsen te zien waren vanuit mijn ooghoek. Gelukkig heb ik geen lichtflits epilepsie. Naast mijn neurologische klachten veroorzaakt door de vaccinatie en daarbovenop de flitser was het wel een uitdaging om mijn verhaal te vertellen. Ze luisterden verder aandachtig naar onze verhalen.
 
 

Reactie op onze video

Velen van de vaccinatieschade slachtoffers hadden filmpjes ingestuurd (dank daarvoor nogmaals!). Die hebben ze ook bekeken en die vonden ze aangrijpend. Opvallend vond ik dat er meteen gezegd werd dat zij de andere kant van de medaille weten, namelijk Corona gevallen in hun directe omgeving. Denken zij dat wij misschien Corona ontkenners zijn omdat wij zeggen dat wij vaccinatieschade hebben? Is het voor hen een of-of verhaal? Bestaat er geen en-en? Dat vond ik persoonlijk een aparte opmerking. Als iemand een filmpje te zien krijgt van allerlei patiënten met Parkinson, zeg je dan ook ‘ ja, maar ik ken geen mensen met Parkinson, ik ken alleen mensen met MS’. Nee, dat doen we niet. Ik had het humaner gevonden als er gezegd werd: wat vreselijk wat jullie is overkomen. Punt.

Er werd ook gezegd dat het moeilijk is te begrijpen al die verhalen van de slachtoffers. Blijkbaar zijn ze niet op de hoogte van al die verschillende ernstige neurologische aandoeningen die veroorzaakt kunnen worden door de Corona vaccinaties? Of hebben zij geen beeld bij wat precies een Guillan Barre Syndroom of neuropathie in houdt wat veroorzaakt kan worden door een vaccinatie? Is het omdat het een ver-van-je-bed-show is? Ik maak het zelf niet mee, dus ik vind het moeilijk te begrijpen dat het vaccin de oorzaak is van al jouw klachten? Zou hun antwoord anders zijn als zij het zelf zouden meemaken of als zij opeens mantelzorger zouden zijn voor hun partner die in een rolstoel zit door de Corona vaccinatie?

Ik had verder niet het idee dat ze dachten dat de verhalen en de filmpjes complete bullshit zijn. Gelukkig maar. Dat geeft toch een beetje hoop in de mensheid. De video raakte ze wel enigszins. De verhalen hebben ze aan het denken gezet.
 
 

Een brug te ver

Het doel van het gesprek was voor ons om bepaalde zaken recht te zetten. Zij zagen dat als een brug te ver. Zij willen drie stappen terug doen, terwijl wij graag concrete oplossingen zien op de korte termijn. Zo vragen zij zich af wat vaccinatieschade überhaupt is. Daar blijven ze in hangen. Toen we een aantal keren de woorden vaccinatieschade of post vax herhaalden, hebben ze aangegeven dat ze de sfeer ingewikkeld vinden. Zij kennen alleen de term ‘bijwerkingen na vaccinatie’. In ons buurland Duitsland is Post Vaccinatie Syndroom een normaal woord geworden, op tv of in kranten wordt dat woord gewoon gebruikt. In Nederland lopen we blijkbaar nog behóórlijk achter op dit onderwerp. Als we het hebben over vaccinatieschade zit ons land vast in The Dark Ages.
 
 

Geen hulp

In het gesprek werd officieel bevestigd wat we eigenlijk al twee jaar weten. Er was nooit een plan om mensen met bijwerkingen te helpen. Een bevestiging voor ons, want C-support was in eerste instantie alleen bedoeld voor Long Covid patiënten. Pas vele maanden later werd naar buiten gecommuniceerd dat vax schade patiënten zich ook kunnen melden bij C-support, nadat vele Corona vaccinatieschade slachtoffers aan de deur klopten bij het VWS.

Het VWS is van mening dat de adviserende rol van C-support voldoende hulp zou moeten bieden aan slachtoffers. Het gaat hier enkel om inventariseren en doorverwijzen. Hiermee hebben ze ook voldaan aan de vereiste van de WHO om slachtoffers hulp te bieden. Wij legden uit dat wij vastlopen bij C-support. C-support geeft zelf aan als instantie dat zij ons verder niet kunnen helpen.

Als tip hebben we gekregen om ons aan te sluiten bij de Post Covid groep. Wij hebben duidelijk uitgelegd dat wij niet op één hoop gegooid kunnen worden, omdat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de groepen Post Vax en Post Covid. Gooien wij Parkinson en MS patiënten ook op 1 hoop? Nee.
 
 

Geen erkenning of gesprek met de minister

Zij kunnen geen antwoord geven op de vraag of Ernst Kuipers erkenning gaat geven dat wij beschadigd zijn door de prikken en hulp nodig hebben. In Duitsland heeft de minister Karl Lauterbach al lang geleden op tv duidelijk uitgelegd dat er een groep bestaat wat ernstige bijwerkingen heeft gekregen en hulp nodig heeft, maar zo’n uitspraak van onze minister kunnen wij niet verwachten op korte termijn hier in Nederland. Er komt dus geen erkenning.

Ze gaven aan een persoonlijk gesprek met de minister te hebben aangeboden aan een van de slachtoffers in het verleden maar die had dit afgewezen. We vroegen of we dit gesprek met de minister dan konden hebben in plaats van dit slachtoffer, maar dat werd afgewezen.
 
 

Nog op zoek naar literatuur

Het VWS gaat het RIVM om internationale wetenschappelijke literatuur inzake bijwerkingen vragen. Ik blijf het bijzonder vinden dat zij dit niet eerder hebben gedaan, zij komen niet zelf met het idee, blijkbaar moeten vaccinatieschade slachtoffers een trigger voor ze vormen, als het dus te laat is. Toen Iris aangaf dat zij ook wel een enorme lijst kon toesturen werd dit afgewezen. Wellicht zijn ze bang dat ze literatuur krijgen die niet in het straatje past? We vroegen ook wat ze dan gaan doen als uit de literatuur een bijwerking naar voren komt en hoe ze dit dan gaan oplossen. Bijvoorbeeld dat er bij veel vrouwen een verstoorde menstruatie is sinds de prik. Daar kregen we geen antwoord op.
 
 

Geen onderzoek

De reden dat het VWS Covid slachtoffers wel helpt en vax slachtoffers niet is omdat we met té weinig zijn. Ze hebben geen idee hoeveel mensen nu daadwerkelijk getroffen zijn en hoeveel mensen toevallig ziek zijn geworden na de prik. Aangezien ze geen geld voor onderzoek gaan uittrekken, kunnen ze dit ook niet valideren.

Wij hebben het vermoeden dat we er middels onderzoek ook nooit gaan komen. De overheid is op zoek naar oordeelsbevestigend onderzoek. Toen Sara aangaf dat haar vader na de prik een hartaanval had gekregen was het antwoord dat uit onderzoek bleek dat je maanden na Covid nog een hartaanval kon krijgen. Vreemd, daar doen ze dan wel onderzoek naar? Vorige week was in het nieuws dat 40% van de mensen van middelbare leeftijd cognitieve problemen hebben. In het nieuws werd tevens gemeld dat dit vermoedelijk door Covid komt (terwijl er nog geen onderzoek is gedaan en het ook toeval kan zijn). De overheid gaat nu onderzoek laten doen om dit vermoeden te bevestigen. Terwijl wij met onze cognitieve problemen maar al te goed weten waar het óók door veroorzaakt kan worden, maar als een wetenschapper dat aantoont is dat een complottheorie of een ‘dwaallicht’. Onderzoek doen naar gezondheidsklachten na een vaccinatie wordt gezien als een vage situatie, maar onderzoek doen naar klachten na een Corona besmetting is opeens een kristalheldere 1+1=2 situatie, terwijl de Corona vaccinaties en het virus ongeveer in dezelfde periode zijn ontstaan.

We hadden ze ook nog geconfronteerd met sjoemeldata van de fabrikanten. Ze zijn niet van plan om actie te ondernemen op de trialdatasjoemel van Pfizer en Astra Zeneca (dat vonden ze een complottheorie?).
 
 

Opheldering bij het Lareb

Arts met vraagtekens en een laptopDe meldingen bij het Lareb vonden ze verder niet alarmerend. Blijkbaar krijg je bij de overheid dus alleen hulp als je aan bepaalde aantallen voldoet? Het VWS gaat wel om opheldering bij het Lareb vragen over verdwenen en gewijzigde data en waarom er geen opvolging naar slachtoffers wordt gedaan. Ook gaan ze na wat de signaalwaarden zijn, maar eigenlijk worden die alleen op Europees niveau ingeschakeld als zich levensbedreigende situaties voordoen. Arbeidsongeschiktheid is geen reden voor alarm.
 
 

Geen specifieke zorg

Er komt geen specifieke zorg voor mensen met vaccinatieschade, er komt ook geen zorgprotocol voor mensen die slecht reageren op een vaccinatie, er komt geen behandelplan en er wordt bijna niets vergoed via de zorgverzekering als je vaccinatieschade op loopt. Het VWS gaf aan dat we met onze bijwerkingen gewoon in het reguliere zorgcircuit terecht kunnen. Toen we aangaven dat dit niet het geval was, kregen we te horen dat dit voor wel meer doelgroepen geldt, maar dat ze daar helaas niets aan kunnen veranderen. We hebben nou eenmaal te maken met beperkingen binnen ons zorgverzekeringssysteem. Wij weten al dat er een aantal WIA aanvragen afgekeurd zijn bij de vax schade slachtoffers, omdat de instanties geen literatuur hebben hierover en deze patiënten niet geloofd worden dat zij niet kunnen werken én hierdoor ook verder medisch niet behandeld worden.

Toen wij uit legden dat er in Duitsland zelfs een specialistisch universiteitskliniek bestaat voor mensen met het Post Vaccinatie Syndroom, gaven zij als tip om dan maar naar Duitsland te kijken hoe zij dat allemaal hebben geregeld, terwijl wij duidelijk aangeven dat wij met onze ernstige gezondheidsklachten niet in staat zijn om dit te doen. Zij waren verder niet geïnteresseerd om zich daarin te verdiepen. Dat is het buitenland, zij kijken niet verder dan hun eigen landsgrens.
 
 

Censuur stopt niet

Er komt ook geen einde aan de censuur. Het ministerie zegt dat de Nederlandse overheid absoluut niets doet aan censuur. Onze getuigenissen die op Facebook, Youtube, etc. verwijderd worden, tja, dan moeten wij bij Big Tech aankloppen. Zo simpel is dat natuurlijk niet, maar zij zeiden dat zij niets te maken hebben met Facebook en ook geen invloed kunnen uitoefenen daarop. Op de vraag of dit vanuit Denktank Desinformatie wellicht is gebeurd, was het antwoord: nee.
 
 

Media als probleem

Volgens het Ministerie van VWS is ons grootste probleem dat veel anti vaxxers desinformatie verspreiden en dat hindert ons doel (hulp voor slachtoffers). De vaccinatieschadeverhalen die alleen te lezen en te horen zijn op alternatieve media (omdat mainstream media dit niet doet) zien zij als een ingewikkelde weg voor ons, terwijl deze media de enige zijn die juist ons veel erkenning geven. De krant De Groene Amsterdammer werd genoemd als een goed beginpunt. Jop de Vrieze heeft inderdaad een zeer voorzichtig artikel over ons geschreven, maar dat heeft helaas verder niet geleid tot een sneeuwbal-effect. De grote nationale kranten, tv programma’s (zoals Nieuwsuur, Jinek, Humberto, etc.), academische ziekenhuizen of universiteiten hebben dit niet opgepikt.
 
 

Desinformatie blijft bestaan

Politici, zoals Jan Paternotte van D66, mogen ook gewoon blijven zeggen dat vaccinatieschade niet bestaat (we hebben te horen gekregen dat we ze zelf hebben gekozen). Zij gaan niet politici de mond snoeren. Persoonlijk vond ik dit een apart antwoord. Stel hé, een politicus zegt dat de holocaust niet bestaat en je krijgt te horen van het Ministerie: tja, je hebt de politici zelf uitgekozen. Weer zo’n moment dat ik dacht waar is hier de humane kant? Op het feit dat wij haatberichten en bedreigingen krijgen dat wij o.a. Russisch Poetin pijpende actrices zijn gingen ze niet op in.
 
 

Een patiëntenvereniging als advies

We hebben voorgesteld om V-support voor ze op te richten met de kennis en internationale contacten die we reeds hebben. Een steunpunt voor vaccinatieschade slachtoffers. Ze gaven aan hierover na te denken. Dat is vermoedelijk ambtelijke taal voor ‘nee’, maar vonden dat dit onafhankelijk moest zijn (en wij zijn dit blijkbaar niet).

Zij kwamen met een tegenvoorstel. Ze gaven ons het advies om een stichting of patiëntenvereniging op te richten, net zoals KIKA. Professionaliseren is belangrijk, want dan hebben we mogelijk ook een directe ingang tot de Tweede Kamer en de media. Het Ministerie van VWS is blijkbaar niet de juiste plek om hulp te vragen. Zij hebben slechts een adviserende rol.
 
 

Geen subsidie

Voor zo’n stichting of patiëntenvereniging heb je ook wat geld nodig blijkt. Toen we vroegen of we 500 Euro konden krijgen voor het oprichten van een stichting werd dit afgewezen. Er komt geen subsidie dus. Er is 90 miljard uitgegeven aan de Covid maatregelen, 32 miljoen aan Post Covid, maar 500 Euro voor Corona vax slachtoffers is teveel gevraagd.
 
 

Producent verantwoordelijk voor schade

We mochten het niet hebben over schadevergoedingen, maar de jurist kwam er zelf mee dat de producent verantwoordelijk is voor schade en dat we daar met onze jurist terecht kunnen. Er werd gezegd dat het niet klopt dat de overheid verantwoordelijk is.

Als wij vragen om een reactie op de uitspraken van Hugo de Jonge (arm voor arm, deur voor deur, we weten jullie te vinden als je niet gevaccineerd bent, etc.) dat de taal totaal veranderd is en alles een vrijwillige keuze is geweest, dan antwoordden zij dat zij niet voor Hugo de Jonge kunnen praten. Wat een minister zegt, daar is hij politiek verantwoordelijk voor. Zij doen enkel ondersteunend werk.

We wilden ook nog vragen stellen over de contracten met de verschillende fabrikanten, maar daar hadden we geen tijd meer voor helaas. Er zijn sowieso tig claims ingediend in Nederland, maar niet zoveel als in Engeland. Het probleem voor ons is dat deze mensen anoniem zijn en niet naar buiten treden met hun verhaal, zowel niet in de mainstream als alternatieve media. We moeten maar afwachten wat er wel naar boven gaat komen in de komende tijd.
 
 

Geen vervolg

Het gesprek liep een beetje uit, maar het Ministerie VWS ziet verder geen reden voor een vervolggesprek. Zij missen een heel duidelijk doel. Dat wij nog heel veel vragen hebben vinden zij geen goede reden. Alle deuren zijn en blijven gesloten. De reden dat al deze zaken er niet komen is eigenlijk in alle gevallen omdat er nog onvoldoende onderzoek gedaan is (door VWS zelf), dus het is een kip-ei verhaal. Zolang we nog ‘toeval’ kunnen zijn, kunnen ze niets beginnen. Zo zien wij de situatie.

Verder zien zij ook dat onze levens niet met één knop opgelost kunnen worden. Zij vrezen dat er geen magische oplossing voor ons bestaat. Zij snappen dat wij in een moeilijke situatie zitten en hebben ons in ieder geval beloofd antwoorden te geven op een paar vragen.
 
 

Aangeslagen, maar niet verslagen

Tja, heeft dit gesprek ons dan wat opgeleverd? Ja, want we hebben nu de officiële bevestiging dat we geen enkele hulp van de overheid mogen verwachten. Je doet het voor een ander, ‘samen verder’, maar hier scheiden onze wegen dus.

Toen we bij de algemene hal van het gebouw weer kwamen, zagen we weer de roze vriendelijke posters. De boodschap op de poster klopt niet, in ieder geval niet voor mensen met vaccinatieschade. Je staat er namelijk wél alleen voor.

We zijn aangeslagen, maar niet verslagen. Ik zag toevallig vandaag een quote van Nelson Mandela op social media: I never lose. I either win or learn. Weer wat geleerd van zo’n gesprek. We gaan sowieso verder in onze zoektocht naar een jurist, we gaan verder in het stellen van Kamervragen en we hebben een plan opgevat om zelf V-support te gaan oprichten indien we genoeg hulp daarbij krijgen. Het gesprek heeft ons sowieso gemotiveerd om door te gaan met wat wij doen. Wij blijven niet stil.
 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This