Covid-19 mondkapjes – waar is de wetenschappelijke onderbouwing?

door | 29 mei 2020 | COVID-19 ziekte

Het dragen van mondkapjes wordt aanbevolen en per 1 juni zelfs verplicht gesteld voor het openbaar vervoer, zonder dat er gemakkelijk toegankelijke wetenschap beschikbaar is gemaakt over het effect van het dragen van mondkapjes. Wat blijkt? Wie gaat zoeken naar de wetenschap wordt teleurgesteld. Over het virus is nog veel onbekendheid. Over het dragen van mondkapjes door de bevolking nog onvoldoende onderzoek om te kunnen garanderen dat het effectief is.

Is het dragen van een mondkapje in de trein vooral vanwege een psychologisch effect? Het “voelt” als beschermd? En daaruit voortvloeiend: we blijven eraan herinnerd worden hoe “gevaarlijk” dit virus is?

Stelt u zich eens voor dat de bevolking dit zou vergeten. Wie zou dan animo hebben voor een versneld ingevoerd – en naar alle waarschijnlijkheid onveilig – nieuw griepvaccin?

Het volgende artikel is een vertaling van COVID-19 factsheet facemasks’ door Roman Bystrianyk, co-auteur van het boek ‘Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History’. Het werd gepubliceerd op www.greenmedinfo.com

 

 

COVID-19 feitenblad over mondkapjes

“Amerikaanse burgers zouden niet met mondkapjes moeten rondlopen.”– Dr. Anthony Fauci (directeur van National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het dragen van een mondkapjes ter preventie van COVID-19 nodig is.” – Russel Blaylock, MD (neurochirug)

“Voor de gemiddelde burger die op straat loopt, is het dragen van een mondkapje geen goed idee.” – Dr. Jenny Harries (arts)

In het COVID-19 tijdperk zien we steeds meer mensen mondkapjes dragen. Het CDC (Centers for Disease Control) raadt momenteel iedereen aan een mondkapje te dragen, zelfs als men gezond is en geen ziekteverschijnselen vertoont. Verschillende overheidsfunctionarissen verplichten het dragen van gezichtsmaskers in openbare gelegenheden. Dit zou moeten helpen om de verspreiding van een infectie te stoppen. Maar is dat echt zo? Wordt deze bewering ondersteund door de wetenschap? En heeft het dragen van een mondkapje ook negatieve gevolgen?

 

 

Aanbevelingen voor het dragen van mondkapjes van de WHO (wereldgezondheid organisatie)

 
WHOMet ingang van 6 april 2020 hebben de richtlijnen van de WHO voor het gebruik van mondkapjes verklaard dat de overdracht van het virus plaatsvindt via minuscule vochtdruppeltjes in de ademhaling en via contact.1

Vochtdruppeltjes in de ademhaling worden gegenereerd wanneer een besmette persoon hoest of niest. Elke persoon die zich dichtbij (minder dan 1 m) iemand bevindt die hoest of niest loopt het risico om te worden blootgesteld aan mogelijk besmette vochtdruppeltjes in de lucht. De druppeltjes kunnen ook op oppervlakken terechtkomen waar het virus tijdelijk in leven kan blijven; de directe omgeving van een geïnfecteerde persoon kan dus dienen als een bron van overdracht (contactoverdracht).

De blootstelling aan het virus en het optreden van eventuele symptomen is gemiddeld 5-6 dagen, maar kan oplopen tot 14 dagen. Mensen die (nog) geen symptomen hebben, kunnen besmettelijk zijn en mogelijk het virus op anderen overdragen. Het huidige bewijs suggereert echter dat in de meeste gevallen de ziekte wordt overgedragen door mensen die al ziek zijn en niet door mensen die geen symptomen hebben.

Het is belangrijk om te erkennen dat overdracht zonder symptomen nog steeds vereist dat het virus wordt verspreid via besmettelijke druppels of door het aanraken van besmette oppervlakken.

De richtlijnen benadrukken dat zelfs in een medische omgeving “het gebruik van een mondkapje alleen onvoldoende is om een adequaat beschermingsniveau te bieden”. Net als bij griep is het wassen van de handen van cruciaal belang om overdracht van mens op mens te voorkomen. Ze stellen duidelijk dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een masker door gezonde mensen een infectie kan voorkomen en dat mondkapjes voorbehouden moeten zijn aan mensen die werken in de gezondheidszorg.

 

Vals gevoel van veiligheid

Het gebruik van mondkapjes door het publiek kan een vals gevoel van veiligheid creëren, wat ertoe kan leiden dat mensen het wassen van hun handen en fysieke afstandelijkheid verwaarlozen. Het kan er ook toe leiden dat mensen het gezicht en de ogen onder de mondkapjes aanraken, wat resulteert in een grotere kans op ziekteoverdracht. Afhankelijk van het gebruikte type gezichtsbedekking kunnen ze ook potentiële ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Stoffen mondkapjes zijn niet onderzocht; kunnen niet worden aanbevolen, en worden niet geschikt geacht voor zorgverleners. Als ze niet geschikt zijn voor gezondheidswerkers, dan lijkt het logisch dat ze ook niet moeten worden aanbevolen aan het grote publiek.

“Er is momenteel geen bewijs dat het dragen van een mondkapje (medisch of andersoortig) door gezonde personen in de gemeenschap, inclusief het dragen van mondkapjes wereldwijd, kan voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken met respiratoire virussen, waaronder COVID-19”.

Een studie die het gebruik van stoffen mondkapjes in een zorginstelling evalueerde, vond dat gezondheidswerkers die katoenen stoffen maskers gebruiken een verhoogd risico op infectie hadden in vergelijking met degenen die medische mondkapjes droegen. Daarom worden katoenen stoffen mondkapjes niet geschikt geacht voor zorgpersoneel.

 

juist gebruik

Met het gebruik van een mondkapje is het juiste gebruik en de juiste verwijdering van essentieel belang om het verhoogde risico van ziekteoverdracht te voorkomen. De richtlijnen bevelen het volgende aan:

Plaats het mondkapje zorgvuldig. Zorg ervoor dat het de mond en de neus bedekt, en bind het stevig vast om eventuele gaten tussen het gezicht en het mondkapje te minimaliseren.

Raak het masker niet aan terwijl u het draagt. Verwijder het masker met behulp van de juiste techniek: raak de voorkant van het mondkapje niet aan, maar maak het van achteren los. Na het verwijderen of wanneer een gebruikt mondkapje per ongeluk wordt aangeraakt, reinigt u uw handen met een reinigingsmiddel op alcoholbasis of met water en zeep als uw handen zichtbaar vuil zijn.

Vervang de mondkapjes zodra ze vochtig worden door een nieuw, schoon en droog mondkapje. Gebruik mondkapjes voor eenmalig gebruik niet nog een keer. Gooi ze na elk gebruik op ondoordringbaar afgesloten wijze weg.

“Passend gebruik en verwijdering van de maskers zijn essentieel om het verhoogde risico van ziekteoverdracht te vermijden.”

Het juiste gebruik van een masker is essentieel. Onjuist gebruik van een masker kan leiden tot een verhoogd risico op infectie.

 

 

Mondkapjes en griep

Arts met vraagtekens en een laptopMet een besluit om mensen te verplichten om mondkapjes te dragen in openbare gelegenheden, zou men verwachten dat er definitieve wetenschap over de effectiviteit van een dergelijke maatregel ter preventie van infecties zoals de griep bestaat. Dit is echter niet het geval. Een studie uit 2011, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Influenza and Other Respiratory Viruses’ onderzocht 17 andere studies om de effectiviteit van mondkapjes te bepalen.2 Van de onderzochte studies waren er drie gerandomiseerd in het ziekenhuis, en vijf werden uitgevoerd in de gemeenschap. De studie concludeerde:

“Geen van de studies die we hebben onderzocht, heeft een overtuigend verband aangetoond tussen het gebruik van een mondkapjes en de bescherming tegen influenza-infectie.”

De auteurs merkten op dat de manier waarop de griep daadwerkelijk wordt overgedragen, slecht wordt begrepen. Dat begrip is duidelijk gekoppeld aan een richtlijn voor het gebruik van mondkapjes.

Hoe influenza zich verspreidt en welke specifieke risicofactoren de overdraagbaarheid kunnen beïnvloeden (bv.gastheerfactoren, ziekteverwekkerfactoren, omgevingsfactoren en deeltjesgrootte) is een gebied dat omgeven is met onzekerheid. Er zijn beperkte en tegenstrijdige bewijzen met betrekking tot het relatieve belang en de frequentie van direct contact, indirect contact, druppel- en aerosol-transmissie.

De auteurs vonden, in tegenstelling tot wat men met gezond verstand zou kunnen verwachten – dat mondkapjes worden aanbevolen of worden verplicht zonder de mogelijkheid om erachter te komen of het wetenschappelijk is aangetoond dat het effectief is om ze te gebruiken.

“Er is zeer beperkte wetenschappelijke basis om het gebruik van maskers en/of ademhalingsapparatuur in de gezondheidszorg of in een gemeenschap te ondersteunen”.

Het is enigszins paradoxaal dat er weliswaar voortdurende inspanningen en middelen nodig zijn om het onafhankelijke effect van mondkapjes en beademingsapparatuur op de overdracht van influenza te beoordelen, maar dat het gebruik ervan altijd wordt aanbevolen in combinatie met andere maatregelen.

 

 

Verhoogd risico op infectie door mondkapjes

De huidige paniek heeft ertoe geleid dat iedereen maskers draagt, zelfs als hij of zij buiten loopt of in de auto rijdt. Dergelijke op angst gebaseerde besluitvorming wordt niet wetenschappelijk onderbouwd.

“Voor de gemiddelde burger die op straat loopt, is het dragen van een masker geen goed idee.” – Dr. Jenny Harries

Het gebruik van mondkapjes kan het risico op het oplopen van het virus juist vergroten. Dr. Jenny Harries, een Engelse adjunct-hoofdarts, waarschuwde ervoor dat het voor het grote publiek geen goed idee is om een mondkapje te dragen en dat het alleen gedragen mag worden als iemand overduidelijk ziek is.3 Het virus kan zich in het materiaal ophopen (in plaats van te vervliegen in de lucht) en veroorzaakt een infectie als de drager ervan de virussen inademt. Ook het volgende punt is belangrijk:

“Wat meestal gebeurt, is dat mensen één mondkapje hebben. Ze zullen het niet de hele tijd dragen, maar afdoen als ze thuiskomen, en neerleggen op een oppervlak dat ze niet hebben schoongemaakt. Dit kan een groter risico op besmetting met zich meebrengen. Mensen gaan bijvoorbeeld naar buiten en wassen hun handen niet als ze thuiskomen, en/ of ze raken delen van het masker of hun gezicht aan en raken op die manier geïnfecteerd.” – Russel Blaylock

Dr. Russell Blaylock zegt ook:

“Er is nog een ander gevaar voor het dagelijks dragen van mondkapjes, vooral als ze enkele uren worden gedragen. Wanneer een persoon besmet is met een respiratoir virus, zal hij/zij zich bij elke (uit)ademhaling ontdoen van virussen. Als ze een mondkapje dragen, vooral een N95-mondkapje of een ander nauwsluitend mondkapje, zullen ze de virussen voortdurend opnieuw inademen, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusgaten toeneemt.” – Russel Blaylock4

 

 

Mondkapjes niet effectief in het stoppen van COVID-19

Een recente studie in de Annalen van de Interne Geneeskunde toonde aan dat zelfs chirurgische mondkapjes niet effectief zijn in het voorkomen van de verspreiding van de ziekte door het hoesten van COVID-19 patiënten.5

“Noch chirurgische mondkapjes, noch katoenen mondkapjes hebben SARS-CoV-2 effectief gefilterd tijdens hoesten van geïnfecteerde patiënten… De grootte en de concentraties van SARS-CoV-2 in aerosols (minuscule druppeltjes in de lucht) die tijdens het hoesten ontstaan zijn onbekend. Oberg en Brousseau toonden aan dat chirurgische mondkapjes geen adequate filterprestaties vertoonden tegen aërosolen met een diameter van 0,9, 2,0 en 3,1 μm. Lee en collega’s toonden aan dat deeltjes 0,04 tot 0,2 μm chirurgische mondkapjes kunnen penetreren. De grootte van het SARS-CoV-deeltje uit de uitbraak van 2002-2004 werd geschat op 0,08 tot 0,14 μm. Ervan uitgaande dat SARS-CoV-2 een vergelijkbare grootte heeft, is het onwaarschijnlijk dat chirurgische mondkapjes dit virus effectief kunnen tegenhouden.”

coronavirus groene achtergrondUit de studie bleek dat de buitenkant van de mondkapjes sterker besmet waren dan de binnenkant van de mondkapjes. Vanwege deze observatie benadrukken ze het belang van handenwassen na het aanraken van de buitenste oppervlakken van de mondkapjes.

Concluderend, zowel chirurgische en katoenen mondkapjes lijken niet effectief te zijn in het voorkomen van de verspreiding van SARS-CoV-2 door hoestende patiënten met COVID-19 waardoor de omgeving en de buitenkant van het oppervlak van het mondkapje worden besmet.

“We vonden een grotere besmetting aan de buitenkant dan aan de binnenkant van het mondkapje. Een turbulente straal als gevolg van luchtlekkage rond de rand van het mondkapje kan het buitenoppervlak verontreinigen. Daarnaast kunnen de kleine aerosolen van SARS-CoV-2 de maskers binnendringen.”

Houd er rekening mee dat het COVID-19 virus ongeveer 80 tot 140 nanometer breed is. De breedte van een menselijke haar varieert van 17.000 tot 181.000 nanometer.6 Dat betekent dat er maar liefst 2.200 virussen van begin tot eind over een enkele haar kunnen worden geplaatst. Microscopisch kleine virussen kunnen gemakkelijk door (stoffen) mondkapjes heen glippen.

 

 

Dr. Anthony Fauci over gezichtsmaskers

Dr. Fauci is sinds 1984 directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en is het boegbeeld in de Verenigde Staten met betrekking tot COVID-19. Zijn interview in het programma ‘60 Minutes Overtime ‘ maakt duidelijk dat maskers niet noodzakelijk en mogelijk schadelijk zijn voor het grote publiek. Dit is het transcript van een deel van het interview.7

Fauci: “De maskers zijn belangrijk voor iemand die besmet is om te voorkomen dat ze iemand anders besmetten… Op dit moment zouden mensen in de Verenigde Staten niet met maskers moeten rondlopen.”
 
Interviewer: “Weet u het zeker?”
 
Fauci: “Er is geen reden om met een masker rond te lopen. Als je midden in een uitbraak zit en een masker draagt, voelen mensen zich misschien een beetje beter, en het kan zelfs een druppel blokkeren, maar het biedt niet de perfecte bescherming die mensen denken dat het biedt. En vaak zijn er onbedoelde gevolgen. Mensen blijven met het masker prutsen, en ze blijven hun gezicht aanraken.”

 

 

Conclusie

mondkapje en medicijnHet is duidelijk dat de huidige richtlijn om maskers te dragen door het grote publiek niet wetenschappelijk onderbouwd is. Zelfs in het geval van de griep is er geen sluitend bewijs voor de efficiëntie bij overdracht van het griepvirus. Ook kan het gebruik van maskers leiden tot meer verspreiding van ziekten dan het voorkomt. Persoonlijke observaties lijken erop te wijzen dat de meeste mensen niet weten hoe ze maskers op de juiste manier moeten opzetten, dragen of weggooien, en dit veroorzaakt meer kwaad dan goed. Bovendien wordt angst gegenereerd door iedereen maskers te laten dragen. Velen geloven dat ze anders ziek worden en mogelijkerwijs sterven en de daaruit voortvloeiende impact op hun psyche en immuunsysteem kan niet worden onderschat.

Historisch gezien zouden bij elke vorm van een epidemie alleen de geïnfecteerde personen een masker moeten dragen, en niet iedereen die gezond is. Dit soort onwetenschappelijke aanbevelingen is nooit gebruikt om een andere viruspandemie of -epidemie in de geschiedenis in te dammen. Waarom worden er dan gezichtsmaskers voorgeschreven voor dit virus, waarbij de meeste mensen géén of zeer milde symptomen ervaren?

 

 

Het laatste woord is aan Dr. Blaylock

“Voor de overgrote meerderheid van de mensen die met het virus besmet zijn, ervaart men ofwel geen ziekte (asymptomatisch), ofwel zeer weinig ziektesymptomen. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstige afloop van de infectie – vooral mensen met een onderliggende ernstige medische aandoening in combinatie met een gevorderde leeftijd en lichamelijke zwakte; mensen met een aandoening van het immuunsysteem en verpleeghuispatiënten aan het eind van hun leven.”

 

 

 

Bronnen:
1. “Advies over het gebruik van maskers in het kader van COVID-19,” Wereldgezondheidsorganisatie, 6 april 2020.

2. Faisal bin-Reza, et. al., “Het gebruik van maskers en ademhalingsapparatuur om de overdracht van influenza te voorkomen: een systematische herziening van het wetenschappelijk bewijs”, Influenza Other Respir Viruses, oktober 2011, DOI:10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x

3. Angela Betsaida B. Laguipo, BSN, “Het dragen van maskers kan uw risico op een coronavirusinfectie verhogen, zegt de deskundige,” Nieuws Medische Levenswetenschappen, 15 maart 2020, https://www.news-medical.net/news/20200315/Wearing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx

4. “Blaylock. Gezichtsmaskers vormen ernstige risico’s voor de gezondheid”, Technocracy News and Trends, 11 mei 2020, https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/?fbclid=IwAR0TlyPPU1hB7-qk-airlsd_JudDZTgQVr80ic9BvDAd-fXSWaG3gDAuvcs

5. Seongman Bae, MD, et. al., “Effectiviteit van Chirurgische en Katoenen Maskers in het blokkeren van SARS-CoV-2: Een Gecontroleerde Vergelijking in 4 Patiënten,” Annalen van Interne Geneeskunde, 6 april 2020, https://doi.org/10.7326/M20-1342.

6. “Diameter van een menselijk haar,” The Physics Factbook, https://hypertextbook.com/facts/1999/BrianLey.shtm

7. Dr. Anthony Fauci 60 Minuten Overwerk interview, https://www.youtube.com/watch?v=Eaq9JHKq8CI&fbclid=IwAR1bzgyf3uoNbBrUAJpBu6ZS9LFKRe_0AsWa_QVl5jV C-ILxx3xwJmyXvCs

 

 Vertaling: Door Frankema voor Vaccinvrij

Bron originele artikel:

https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-fact-sheet-face-masks

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This